De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos"— Transcript van de presentatie:

1 Deze dag wordt u aangeboden door Christenen voor de Waarheid en Different.

2 Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos
Deel 4. Door: Dr. Peet Botha Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos

3 Deel 4 De huidige tijd

4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Wat zijn de gevolgen voor: Theologie?
De kerk in het algemeen? Dr Peet H Botha

5 Het huidige denken tegenover de Bijbelse richtlijnen.
Homoseksualiteit Het huidige denken tegenover de Bijbelse richtlijnen. Dr Peet H Botha

6 Kirk and Madsen “Homo’s kunnen het morele gezag van homo-hatende kerken ondermijnen door hun fanatieke aanhangers als ouderwets, achterlijk en slecht te bestempelen, of door te zeggen dat zij achterlopen met de laatste psychologische ontdekkingen. Tegen de terughoudende invloed van de ‘Old time religion’ moeten we de veel krachtiger trekkracht van de wetenschap of de publieke opinie zetten.” Dr Peet H Botha

7 Strijd tegen het legaliseren van het homo huwelijk
Drie van de meest vooraanstaande kerkleiders in Zuid Afrika hebben de strijd opgenomen tegen het legaliseren van het homo-huwelijk. Kardinaal Wilfrid Napier van de Rooms Katholieke Kerk, Ds. Moss Ntiha van de Evangelische Alliantie van Zuid Afrika en Dr. Michael Cassidy, medevoorzitter van het Zuid Afrikaanse Christelijke Leiderschap Vergadering (SACIA). Deze mannen zijn mede-voorzitters van de onlangs gevormde Huwelijksalliantie voor Zuid Afrika. Foto: Kardinaal Wilfrid Napier van de Rooms Katholieke Kerk bij het Vaticaan op 12 April 2005. Dr Peet H Botha

8 Boesak ondersteunt het homohuwelijk – 01/11.2004
Kaapstad – voormalig anti-apartheidactivist en kerkleider Dr. Allan Boesak is een voorstander van het homohuwelijk. Tijdens een debat over het homohuwelijk bij het jaarlijkse Seks en Cultuur Festival te Kaapstad, zei hij: “Hoe kan een christen zeggen dat hij God lief heeft en tegelijkertijd zijn buurman oordelen over diens seksuele voorkeur?” Dr Peet H Botha

9 Kerk verwacht verontschuldiging voor benoeming homobisschop
Gene Robinson werd de negende bisschop van New Hampshire. De Anglicaanse Kerk heeft de Amerikaanse kerkleiders genoodzaakt om hun verontschuldiging aan te bieden omdat zij een homopriester als bisschop hebben geordend. Deze oproep werd gedaan door de Lambeth Commissie, die was aangesteld na de inwijding van Gene Robinson en waardoor de wereldwijde Anglicaanse Kerk dreigde te scheuren. Dr Peet H Botha

10 De agenda ontmaskerd De homoseksuele agenda heeft als hoogste doel om de rechten van alle andere groeperingen te overtroeven, in het bijzonder die van de gelovigen. “Het is verbazend hoe sterk de lobby voor ‘homorechten’ tegenwoordig is. Veel mensen beginnen te geloven dat homoseksualiteit misschien gewoon nog een keuze is van een levensstijl die aanvaard zou moeten worden.” Dr. James Kennedy Dr Peet H Botha

11 Aanslag op het christendom
Ds. Troy Perry (Stichter van de homoseksueel georiënteerde Metropolitan Community Church) “Om homoseksuelen te verdoemen hebben veel denominaties hun Bijbel bewust miskend of verkeerd uitgelegd, om hun eigen persoonlijke vooroordeel te plezieren.” Dr Peet H Botha

12 Belloc Het meest opvallende kenmerk van deze uiteindelijke aanval op het christendom is dat de rede en logica niet zullen worden toegepast, maar dat het wordt gekenmerkt door emotie en politieke beleefdheid (dit woord gebruikte hij niet) en dat dit de eerste tekenen zijn dat het christelijk geloof op dit moment nu onder een uiteindelijke, zeer wrede en nietsontziende aanval ligt.” Dr Peet H Botha

13 Marshall Kirk and Hunter Madsen After the Ball (1989, Doubleday/Bantam).
“Het belangrijkste is om te spreken over homo-zaken totdat het onderwerp vreselijk vermoeiend word.” Er word gezegd: “Als het lukt om heteroseksuele mensen te laten denken dat homoseksualiteit een gewoon iets is, wat niets meer veroorzaakt dan een schouderophalen, dan is de strijd voor legale en sociale rechten vrijwel gewonnen.” “Homoseksuele activisten moesten een nieuwe methode gebruiken om hun tegenstanders te bereiken en zij besloten om de homoseksuele zaak een ‘mensenrechten-zaak’ te maken...” De auteurs sporen homoseksuelen aan om zich als ‘slachtoffers’ in de strijd te gooien. Op deze wijze kunnen homoseksuelen aan heteroseksuelen vragen om hen te beschermen. Dr Peet H Botha

14 Robert Knight, "Homosexuality in an Age of Consent “De werkelijke agenda van de homoseksuele beweging is wat ik ‘panseksuele bevrijding’ noem, want homoseksualiteit gaan niet alleen over seksuele handelingen van hetzelfde geslacht. Het draait om het scheppen van een klimaat waar binnen al deze dingen toelaatbaar zijn en men er zelfs op kan beroemen. Daarom heb ik het over de stalen driehoek van abortus, pornografie en homoseksualiteit die over dit land is gekomen.” Panseksueel = iemand die seks met iedereen wil. Dr Peet H Botha

15 Herziening Revisionism
Homotheologie zonder verontschuldigingen Dr Peet H Botha

16 Homoseksuele herziening
Revisionisten proberen de Bijbel in een nieuwe vorm te gieten en het zwijgen op te leggen, of zelfs positief tegenover homoseksualiteit te maken. Het mag een verrassing wezen om te leren dat een steeds groter aantal geleerden – die over bijbelse seksualiteit zijn beïnvloed door de seksuele afbraak (M. Foucault) en het kritiek van feministen – die gewoon toegeven dat de Bijbel homoseksualiteit veroordeelt, maar dit alles verwerpen omdat het willekeurige uitdrukkingen zijn uit een oud patriarchaal boek. Dr Peet H Botha

17 Implicatie, vergroting & verbetering.
De benadering vanuit ‘implicatie’ suggereert dat wij rituele reinheid liever afschaffen en moeten vervangen door liefde en vrijheid uit het Evangelie. In dit licht zouden de Levitische voorschriften deel zijn van de heiligingswetten, waarvan het Evangelie de christenen zou hebben bevrijd. (Boswell, Countryman). Dr Peet H Botha

18 Als Paulus homoseksualiteit in Romeinen 1:26-27 beschrijft, is hij zo voorzichtig om de terminologie te gebruiken vanuit de rituele onreinheid, liever dan het woord immoraliteit te gebruiken, als hij homoseksualiteit beschrijft. (Boswell, Countryman) omdat hij in het volgende hoofdstuk de huichelachtigheid van wettische mensen onder zijn toehoorders wilde beschrijven. Dr Peet H Botha

19 De uitbreiding van de Bijbelse boodschap biedt ruimte aan de bevestiging van homoseksualiteit, door menselijke seksualiteit te verwijderen van de onlogische tradities die verbonden is aan voortplanting en de aanvullende functies van een man-vrouw relatie. (Pronk, Jung & Smith) In dat licht is seks veel meer dan om zich voort te planten, en is seksueel plezier niet beperkt zijn alleen tot de geslachtsdaad, en andere verschillen tussen de twee geslachten zijn kunstmatig. Dr Peet H Botha

20 (Edwards, McGuire, McNeill, Goss)
Zonder deze grondslag, dat seksuele handelingen voor mensen van hetzelfde geslacht verboden zouden zijn, moeten wij zorgvuldig letten op de levensverrijkende ervaringen van vele homoseksuele tijdgenoten..., (Guinan, Farley, Goss) ...en zo het aantal traditionele categorieën liefdevolle relaties uit te breiden. Nieuwe categorieën zullen de kwaliteit van de relatie beklemtonen als grondslag voor seksualiteit. (Edwards, McGuire, McNeill, Goss) Dr Peet H Botha

21 Correctie van de Bijbelse boodschap biedt ruimte om homoseksualiteit aanvaardbaar te maken, door de schriftuurlijke boodschap van bevrijding toe te passen op de schriftgedeelten die problemen geven. Verdrukte mensen, met inbegrip van homoseksuelen ervaren hun eigen Exodus-verlossing wanneer zij Bijbelverhalen lezen die gaan over de bevrijding van sociaal verworpen mensen. Dr Peet H Botha

22 De bijbel veroordeelt homoseksualiteit niet!
De Bijbel bevestigt zonder voorbehoud heteroseksualiteit, maar veroordeelt de Bijbel homoseksualiteit zoals wij dat vandaag kennen? Sommige revisionisten doen alsof de verschillende teksten in de Bijbel die homoseksualiteit veroordelen, feitelijk verwijzen naar handelingen die ook door moderne homoseksuelen afgekeurd zouden worden. (Furnish, Scroggs) Dr Peet H Botha

23 Genesis 19:1-8 en Richteren 19:16-30.
In de ogen van revisionisten spreken deze teksten meer over een wens tot ondervragen, in plaats van het hebben van seks, (Bailey) of zij wilden de mannen gewoonweg verkrachten. (Edwards, McNeill, Jung & Smith) Dr Peet H Botha

24 De laatstgenoemde mening kan historisch gezien nog verdedigd worden
De laatstgenoemde mening kan historisch gezien nog verdedigd worden. Maar het is niet juist om te zeggen, dat welk van de twee tekstinterpretaties je ook neemt, daardoor de tekst zelf en de canonieke verwijzingen ernaar irrelevant geworden zijn (door die interpretaties). Tegen de tijd van het Nieuwe Testament was de zonde van Sodom algemeen bekend als het hebben van seks met hetzelfde geslacht. Dr Peet H Botha

25 Leviticus 18:22 and 20:13 Leviticus 18:22 & 20:13
De gedeelten uit Leviticus 18:22 & 20:13 worden al snel verworpen omdat deze in verband staan met de wetten over heiligheid uit Leviticus hoofdstuk 17 tot 26, die door de komst van het Evangelie nietig verklaard zijn en omdat deze in elk geval te maken hebben met mannelijke prostitutie en afgoderij, (daarom zou dat een ‘gruwel’ zijn), en dat de tekst niets van doen heeft met niet homoseksueel gedrag met instemming van gelijken. (Edwards, Goss). Dr Peet H Botha

26 Leviticus 18:22 and 20:13 Deze verwerping is vrijwel onmogelijk in het licht van Paulus’ gebruik over het woord “arsenokoitai” in 1 Corinthe 6:9-10 en 1 Timotheüs 1:10, wat direct was overgenomen van de tekst in Leviticus 20:13 van de Septuaginta (LXX) Dr Peet H Botha

27 Romans 1:26-27 Romeinen 1:26-27 Romeinen 1:26-27 is de sleuteltekst. Gewoonlijk word deze tekst van Paulus’ brieven in verband gebracht met de tijd waarin hij leefde, waar bepaalde vormen van gemeenschap tussen mensen van hetzelfde geslacht onjuist gezien werden: zoals mannen met jongens en prostitutie (Furnish, Scroggs). Dr Peet H Botha

28 Romans 1:26-27 Maar de taal die Paulus gebruikte betekent duidelijk een wederzijds verlangen en aantrekkingskracht. De ongebruikelijke verbinding die hij maakt naar zowel mannelijke als vrouwelijke homoseksualiteit wijst op een dieper probleem dan de aanhangers van...“Paulus visie was cultureel bepaald” of “Paulus was een seksist” willen inzien. Dr Peet H Botha

29 Homo theologie Gay Theology
Verandering van theologie over seksualiteit Verandering van theologie over de zonde Verandering van theologie over het huwelijk Verandering van theologie over het gezin Dr Peet H Botha

30 Verandering van theologie over seksualiteit
Homotheologen beweren dat seksualiteit noch goed noch verkeerd is. Het is gewoon een geschenk van God. Heteroseksueel of homoseksueel zijn is geen vraag van zonde of moraliteit, maar eerder het product van Gods oneindige verstand. Dr Peet H Botha

31 Valrejean “Er gebeurde onlangs iets nieuws met mij. Iets waarvan ik nooit had gedroomd dat het ooit kon gebeuren. Ik huilde tranen van vreugde en verblijdde mij in God dat Hij mij homo had gemaakt... Ik voel zo duidelijk dat mijn homo-zijn een geschenk van God is, wat ik kan gebruiken om Zijn werk te bevorderen.” Dr Peet H Botha

32 Pastoor Perry “Jezus heeft niet één keer gezegd: “Kom tot Mij, jullie heteroseksuelen – die seks hebben op de normale manier met iemand van het andere geslacht – jullie kunnen ware volgelingen worden.” Nee! Jezus zei: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28 STV) en dat sluit ook homoseksuelen in. God zal mij niet veroordelen voor de seksdrang die Hij in mij heeft geschapen. Hij zal mij niet veroordelen, tenzij ik het terrein van de liefde verlaat en kom op het gebied van vernietigende, buitengewone hartstocht.” Dr Peet H Botha

33 John Hose pastoor in de M.C.C.
“Ik wil niet beweren dat elke keer als iemand met iemand slaapt, dat het mensen moeten zijn die van elkaar houden, maar ik denk toch dat het een daad van liefde is. Wanneer ik van je houd, kan ik dat bewijzen door ook je lichaam, geest en ziel lief te hebben. Het feit dat sommige mensen het liever doen met iemand van hun eigen geslacht, liever dan met het tegenover-gestelde geslacht, is slechts een eigen keuze. Dat moet je zelf weten.” Dr Peet H Botha

34 Pastoor Perry “Ik ben het met jullie eens,” zei hij, “Paulus hield niet van homoseksuelen.” Dr Peet H Botha

35 Homosexueel Maury Johnstone
“Eén keer met elkaar naar bed gaan wordt al een relatie genoemd. Eenmalige seks met een vreemdeling wordt verheven tot een daad van christelijke naastenliefde, en wij moeten niet vergeten dat onzedelijkheid en het alles goedpraten hiervan vereenvoudigd wordt tot een onverschillige introductie van iemands seksuele partner in wellust aan Jezus !” Dr Peet H Botha

36 Silverstine & White Qua doeltreffendheid kunnen de Turkse baden niet worden verbeterd. Bij de baden is het eenvoudig om meer seks per uur te hebben dan waar ook... Bij de meeste baden kun je een kastje met slot nemen, wat goedkoper is, of een kamer die duurder is... Als je er niet om geeft om seks te bedrijven voor het oog van iedereen, dan is een kasje met slot voldoende... Bij het baden is een onbeschaamde eerlijkheid, maar dat werkt hoogst prikkelend. Dr Peet H Botha

37 Pastoor Troy Perry, stichter van de UFMCC
“Ik ben van mening dat er liefdevolle ervaringen kunnen zijn, ook al is het maar voor één nacht. Ik geloof werkelijk dat twee enkelingen elkaar kunnen ontmoeten en hun hele wezen met elkaar kunnen delen, ook totaal seksueel, en elkaar na die tijd nooit meer zien, maar er toch een mooie liefdevolle herinnering aan over houden.” Dr Peet H Botha

38 The Journal of Homosexuality
Een artikel merkte op dat ouders moeten oppassen om de pedofiel die van hun zoontje houdt, niet verkeerd te beoordelen: “Niet als een rivaal of mededinger, niet als een dief van hun eigendom, maar als een vennoot in de opvoeding van hun zoon, iemand die welkom behoort te zijn in hun huis.” Dr Peet H Botha

39 Larry Kramer "Report from the Holocaust”
Larry Kamer, de stichter van ACT-UP, een bekende homoseksuele activistengroep, schreef in zijn boek “Bericht over de slachting”: Het ontstaan van een AIDS activist: “In gevallen waar kinderen seks met hun homoseksuele ´ouders´ hebben, of het nu hun onderwijzers zijn of iemand anders, moet ik toegeven dat de kinderen vaak, heel vaak zelf naar deze activiteiten verlangen en er zelfs om vragen.” Dr Peet H Botha

40 Guide In 1995 zei het homoseksuele tijdschrift ‘Guide’, “Wij kunnen trots zijn dat de homobeweging het met enkele stemmen aangedurfd heeft om het hardop uit te spreken dat kinderen van nature seksueel zijn en het recht verdienen om zich seksueel te uiten met wie zij ook willen. In plaats om bang te zijn dat wij het etiket ‘pedofiel’ krijgen, moeten wij met trots verkondigen dat seks goed is, met inbegrip van de seksualiteit van kinderen... dit behoren wij in het belang van de kinderen te doen.” Dr Peet H Botha

41 NAMBLA (North American Man-Boy Love Association)
Ten eerste moeten wij onderscheid maken; er is een verschil tussen pedofilie, die gericht is op kinderen die door volwassenen als seksuele voorwerpen worden gebruikt, en ‘efebofilie’, die gericht is op ‘jeugdigen’ van misschien twaalf, dertien jaar en ouder. Dus, wat kunnen wij tegen onze samenleving zeggen? Wij kunnen de schoonheid van onze jeugd zeker allemaal bewonderen. NAMBLA bevordert pedofilie als een levensstijl... Dr Peet H Botha

42 (David Thorstad, "Pederasty And Homosexuality," NAMBLA web site)
“Pederastie, (knapenschending, relatie tussen mannen met minderjarige jongens) is de belangrijkste vorm die mannelijke homoseksualiteit binnen de Westerse beschaving heeft bereikt – en niet alleen in het Westen! Pederastie is onafscheidelijk verbonden met het hoogtepunt van de Westerse cultuur in het antieke Griekenland en de Renaissance.” (David Thorstad, "Pederasty And Homosexuality," NAMBLA web site) Dr Peet H Botha

43 Nederland In Nederland heeft de landelijke homo organisatie COC verklaard dat pedofilie een homokwestie is. Dr Peet H Botha

44 Verandering van de theologie over zonde
Homoseksualiteit heeft zich eenvoudig ten doel gesteld dat homoseks beschouwd moet worden als een normale variant van seksualiteit en de volledige aanvaarding van de homoseksuele levensstijl in de kerk. Heteroseksualiteit, biseksualiteit, pederastie, pedofilie, homoseksualiteit en travestie zijn allen normale uitdrukkingsvormen geworden van seksueel gedrag, in het raamwerk van de homotheologie. Dr Peet H Botha

45 Barbara Gitlings – lesbienne
Wat de homoseksueel wil – en hier is hij niet geneigd tot een compromis, noch moreel gedwongen tot een compromis – is de aanvaarding van homoseksualiteit als een manier van leven, volledig gelijk gesteld aan heteroseksualiteit. Dr Peet H Botha

46 ...De Vraag... Is homo-seks zonde? Dr Peet H Botha

47 Baptisten predikant, Dr. William Stayton
“Absoluut niet! Er is niets in de Bijbel of in mijn eigen theologie te vinden wat mij zou laten geloven dat God homoseksualiteit als zonde beschouwt. Er is in Gods zienswijze niets wat ingaat tegen een liefdevolle, seksuele verhouding die vrijwillig en zonder dwang word aangegaan, door serieuze volwassenen, hetzij homo-, bi- of heteroseksueel.” Dr Peet H Botha

48 Episcopaalse bisschop, John Spong
“Er is niets onnatuurlijks aan enige soort liefde die wordt gedeeld, ook niet tussen twee van hetzelfde geslacht, zolang deze ervaring de beide partners gelukkiger maakt.” “Ons vooroordeel verwerpt mensen of zaken die buiten ons begrip vallen, maar de God van de schepping spreekt en verklaart: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed...” (Genesis 1:31 STV). “Het woord van God in Christus zegt dat wij geliefd, gewaardeerd, verlost en dierbaar in Zijn ogen zijn, ongeacht hoe wij door het vooroordeel van de wereld worden gewaardeerd.” Dr Peet H Botha

49 Episcopaalse bisschop, Steward Wood, Jr.
“Nee, onze seksuele oriëntatie is ons geschonken, iets wat wij in onszelf ontdekken – sommigen zouden zeggen “een geschenk van God”. Hoe iemand in verbinding staat met anderen – door te geven of iemand te misbruiken – dát komt voort uit de zonde.” Dr Peet H Botha

50 Lutherse bisschop, Stanley Olson, (Elca)
“Natuurlijk niet. Zou God (niet?) minder goed zorgen voor minder bedeelde categorieën, een indeling die door mensen is gemaakt, mensen een etiket opplakt en naar beneden haalt? Categorieën die niet passen binnen de norm van hen die het voor het zeggen hebben.” “God maakte iedereen, maar maakte ons niet allemaal hetzelfde. De verscheidenheid in de schepping is prachtig...” Dr Peet H Botha

51 Presbyteriaanse predikant, Dr. George Edwards
“God ziet homoseksualiteit niet als groter zonde dan heteroseksualiteit. Zonde is een gebrek aan respect aan liefde tot God; het is ook een gebrek aan liefde en respect voor andere mensen...” Dr Peet H Botha

52 United Church of Christ Dr. Karen Lebacqz
“Wat God echt zonde vindt, is onderdrukking, onrecht, vervolging en gebrek aan eerbied voor mensen. Hier is eigenlijk sprake van de zonde van homofobie (een afkeer van, of angst voor homoseksueel gedrag), geweld tegen homo’s, discriminerende wetgeving tegen lesbisch en homo’s en de verwerping van lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen in onze kerken en gemeenschappen...” Dr Peet H Botha

53 United Church of Christ Dr. James Nelson
“Ik ben er van overtuigd dat onze seksualiteit en seksuele geaardheid, wat het ook mag zijn, een geschenk van God is.” “Seksuele zonden zitten niet in onze aard of oriëntaties... Wanneer wij onszelf seksueel uitdrukken op manieren die liefdevol, goed getrouw en verantwoordelijk zijn, dan ben ik er van overtuigd dat God zijn zegen geeft aan onze seksualiteit, welke oriëntatie wij ook mogen hebben.” Dr Peet H Botha

54 United Methodist bisschop Melvin Wheatley
“Natuurlijk niet!... Homoseksualiteit is een authentieke staat waarmee sommige mensen gezegend zijn. (Een gave Gods, als u wilt.) Het is geen alternatieve seksuele levensstijl waar wispelturig of zondig voor wordt gekozen.” “De homoseksuele oriëntatie, alsook iemands heteroseksuele oriëntatie, mag op een mooie manier zichtbaar worden: lief, oplettend, wederkerig, verantwoordelijk, oprecht en diepgaand.” Dr Peet H Botha

55 De verandering van de huwelijkstheologie
Voorstanders van homotheologie voeren vaak aan dat open verhoudingen – feitelijk zijn dat seksueel niet-exclusieve levensstijlen – dat deze open verhoudingen eigenlijk een bevrijdende ervaring vormen. In feite voert Pittenger aan dat om zeker te zijn van een blijvende relatie, de beide partners de vrijheid moeten hebben om af en toe bezig te zijn in seksueel contact met anderen. Dr Peet H Botha

56 Pittenger Het kan heel gemakkelijk gebeuren dat er een trouwe partner in een homorelatie af en toe betrokken raakt in wat ik een vluchtig contact noem – voor de lol, of vanwege aantrekkingskracht, of omdat je hem leuk vindt als toevallige vriend, of... gewoon omdat je erg zin in elkaar krijgt en de seksuele drang niet kunt weerstaan. Maar als dit begrepen, aanvaard en gezien wordt als horend bij het leven, dan is er weinig kans dat de belangrijkste relatie in zo’n leven verbroken zal worden. Dr Peet H Botha

57 Mark Olsen “... ik heb Gods zegen gezien en hoe Hij homoseksuele christenen gebruikt die met elkaar verenigd zijn in een liefdevolle seksuele relatie. Ook in een gelovig toegewijde verhouding als homo of lesbische christenen, die God aan het werk zien.” “Wij moeten ons niet zo vast willen houden aan enkele verzen in de Schrift – of aan onze eigen uitleg daarvan – en daarmee het getuigenis van Gods Geest missen.” Dr Peet H Botha

58 O’Neill & O’Neill Trouw in een gesloten huwelijk kent de maatstaf van beperkte liefde, afnemende groei en voorwaardelijk vertrouwen. Trouw wordt dan opnieuw gedefinieerd….het is loyaliteit en trouw tot groei, tot integriteit en jezelf en respect voor de ander; niet een seksuele en psychologische band waarmee je aan elkaar vastzit. Nieuwe mogelijkheden voor aanvullende relaties bestaan en een open liefde (in vergelijking met die beperkte) kan worden uitgebreid zodat het ook anderen omvat, buiten je vaste partner. Dr Peet H Botha

59 Verandering van de theologie over het gezin
Het begrip ‘gezin’ moet opnieuw worden verwoord en omschreven. Een nieuwe theologische definitie die homoseksualiteit insluit. Paul Germond zegt: “...dat wij nu alleen mogen spreken vanuit de verscheidenheid en mogelijkheid waaruit een gezin kan bestaan.” Volgens de homotheologie zijn alle discussies over het gezin in het algemeen, bespottelijk. Dr Peet H Botha

60 United Church of Christ, Ds. Robert Wood
“Homoseksualiteit is de door God geschapen weg om het menselijke ras op deze planeet te beschermen tegen zelfver-nietiging door overbevolking.” “Daar behoren wij aan te denken en moeten God danken dat er homoseksualiteit is met zijn negatieve uitwerking op het geboortecijfer.” Dr Peet H Botha

61 Loomis “...homoseksuelen hoeven niet te zitten over... zwangerschap, geen narigheid met voorbehoedsmiddelen, dagelijks kopzorgen over huwelijkscontracten en echtscheidingpro-cedures, vervelende baby’s die in de nacht schreeuwen, of over overspel.” Dr Peet H Botha

62 Paul Germond “De verheerlijking van het gezin (traditionele of Bijbelse gezinsvorm), gaat voorbij aan het erkennen dat ook binnen het Nieuwe Testament er krachtige kritiek is op het gezin als hindernis voor een volledige toewijding van het leven. Dit verschrikkelijke oordeel laat zien hoe het gezin, binnen welke maatschappij dan ook, tot een grote last kan wezen...” Dr Peet H Botha

63 Baldwin Baldwin is de uitvoerende directeur van de Council for National Policy in Washington, D.C. “Het is moeilijk praten over de donkere kant van de homoseksuele cultuur zonder daarbij ruw in de mond te worden”, schreef Baldwin. “Het is echter tijd om te erkennen dat homoseksueel gedrag de beginsels van de Westerse beschaving, de kern van het gezin bedreigt.” Dr Peet H Botha

64 Einde Deel 4. Dr Peet H Botha


Download ppt "Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos"

Verwante presentaties


Ads door Google