De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis India - Herman Kuppers 1 Een Geschiedenis van India deel I Wereldwinkel-Indiareis Dr. Herman Kuppers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis India - Herman Kuppers 1 Een Geschiedenis van India deel I Wereldwinkel-Indiareis Dr. Herman Kuppers."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis India - Herman Kuppers 1 Een Geschiedenis van India deel I Wereldwinkel-Indiareis Dr. Herman Kuppers

2 2 India = 3.287.263 km² Orissa = 155.782 km² België = 32.545 km² Inwoners India = ± 1,097 miljard 341,3/km² België = 10.445.852 333/km² Religie: Hindoe 83% Moslim 11% Sikh 2% Christen 2% (25 milj) Boeddhist 1% Jaïnisme, Zoroastrisme, Bahai 108 X

3 Geschiedenis India - Herman Kuppers 3 Incredible India ! India is en blijft voor ons een fascinerend land. Onvoorspelbaar en onberekenbaar. Grootmoedig in zijn cultuur en kunst. Maar benepen en foeilelijk in zijn armoede. En toch worden grauw en grijs telkens opnieuw opgefleurd door geur en kleur, door vriendelijke goedlachse mensen met nieuwsgierige vragen. India dringt in de neusgaten, krioelt in de ogen en kruipt onder de huid. Onweerstaanbaar. Altijd en overal. Steeds opnieuw, en altijd anders. India, een unieke plaats, waar je met één voet op kennis en wetenschap kan steunen, terwijl je met de andere in een archaïsche cultuur en samenleving staat. Incredible India ! India is en blijft voor ons een fascinerend land. Onvoorspelbaar en onberekenbaar. Grootmoedig in zijn cultuur en kunst. Maar benepen en foeilelijk in zijn armoede. En toch worden grauw en grijs telkens opnieuw opgefleurd door geur en kleur, door vriendelijke goedlachse mensen met nieuwsgierige vragen. India dringt in de neusgaten, krioelt in de ogen en kruipt onder de huid. Onweerstaanbaar. Altijd en overal. Steeds opnieuw, en altijd anders. India, een unieke plaats, waar je met één voet op kennis en wetenschap kan steunen, terwijl je met de andere in een archaïsche cultuur en samenleving staat. Incredible India !

4 4 Federatie van 28 deelstaten, 6 unieterritoria en 1 hoofdstedelijk territorium 3.287.263 km 2 Grootste democratie ter wereld, met meer kiezers dan Europa + USA samen 22 officiële talen, 400 vlgs etnografen, 1500 vlg plebiscieten  Sanskriet = sacrale taal  Hindi gesproken door ± 40%  Dravidische talen, van voor de Arische invasie in ± 1500 voor Chr. = autochtone talen o Telugu, 74 milj in Andra Pradesh o Tamil, 60 milj in Tamil Nadu o Kannada, 38 miljn in Karnataka o Malaydam, 33 milj in Kerala Republiek India Geschiedenis India - Herman Kuppers

5 5 Geschiedenis van India bestaat uit 5 periodes Oudheid, klassieke periode tot komst van de islam Middeleeuwen, Islambestuur, 1200 – 1750 Kolonisatie Dekolonisatie Onafhankelijke republiek

6 6 Geschiedenis India - Herman Kuppers Enkele gegevens … Bhimbetka, Bhopal: rotstekeningen ± 40,000 tot 20,000 jaar oud 30,000 BC : stenen bijlen bij Pushkar (Rajastan) 5000 BC Indische bultrunderen 3500 BC pottenbakkerswiel De Oudheid

7 7 Geschiedenis India - Herman Kuppers Enkele gegevens … Bhimbetka, Bhopal: rotstekeningen ± 40,000 tot 20,000 jaar oud 30,000 BC : stenen bijlen bij Pushkar (Rajastan) 5000 BC Indische bultrunderen 3500 BC pottenbakkerswiel De Oudheid stedelijke “Indusvallei” beschaving

8 8 Geschiedenis India - Herman Kuppers Enkele gegevens … De Oudheid stedelijke “Indusvallei” beschaving Geleidelijk migratie van Arische stammen vanuit Iraanse hoogvlaktes naar Noord-India Proces van handel- en cultuuruitwisseling Veda’s Karma-leer, rituelen, offer, hymnes – basis Hindoeïsme Varna = sociale orde van kaste- hiërarchie “Kleur” - bleke Arische immigranten - donkere niet-Ariers Ariërs = Brahmanen (priesters & leraars) Kshatriya’s (krijgers & heersers) Vaishya’s (handelaars & boeren) Niet-Ariërs = Shudra’s

9 9 Geschiedenis India - Herman Kuppers Enkele gegevens … De Oudheid stedelijke “Indusvallei” beschaving 327 BC – Alexander de Grote 321 BC – Maurya-dynastie als eerste grote Indische dynastie Ashoka 269 – 232 BC = Boeddhisme Begrip Dharma = sociale verantwoordelijkheid om menselijke waardigheid in stand te houden Bracht ook harmonie tussen maatschappij en religie Nationaal symbool Nationale vlag

10 10 Geschiedenis India - Herman Kuppers Enkele gegevens … De Oudheid stedelijke “Indusvallei” beschaving 300 BC – 650 AD Gupta dynastie in Noord India – kunst & literatuur Ganga dynastie in Orissa Kadamba dynastie in Decan hoogvlakte Pallava dynastie in Zuid India - Mahabalipuram 1206 Delhi hoofdstad van eerste Moslimkoninkrijk Zes eeuwen bepalend voor politiek, cultureel en sociale leven in Noord India = rijke Indo-Islamitische cultuur Mogols worden leiders van India’s grootste en laatste Islamitische rijk Shah Jahan = Taj Mahal voor echtgenote Muntaz Mahal, gestorven in kraambed 14 e kind

11 Geschiedenis India - Herman Kuppers 11 Eerste periode ± 7000 voor Chr. = Mehrgarh in Baluchistan (nu Pakistan) Neolithicum, oudste bekende boerennederzetting Harappa en Mohenjo-Daro( nu Pakistan) aan de Indus, met een beschaving die bloeide tussen 2300 en 1800 v.Chr. maar ook ± 100 sites in huidig India Duidelijk stadsplan, met brede lanen en smalle zijstraten Badruimtes Grote graanschuren = centrale verdeling Riolering en waterbevoorrading Beelden, kunstvoorwerpen Munten met afbeeldingen Einde van deze samenleving door natuurramp zoals Tsunami, klimaatwijziging of aardbeving? De Oudheid

12 Geschiedenis India - Herman Kuppers 12 Veda’s, Mahabharata en Ramayana Eeuwenlang mondeling overgeleverde verhalen (Cfr epos van Ilias en Odyssee) Epische verhalen rond vnl 2 centrale goden Indra = voornaamste God in Rigveda ± Germaanse Thor God van de donderstorm, verdrijft de demonen van de droogte en duisternis, laat de wateren stromen en bevrijdt het licht Oorlogsgod die de Ariërs helpt in hun strijd met enorme fysische macht. Heeft gebreken, zoals de mensen, eet en drinkt veel en handelt dikwijls immoreel en vermoordt zijn vader Varuna = universele en kosmische orde (Dharma) Ouder en wijzer dan Indra God van de rechtvaardigheid Agni = God van de zon, genezing en vernietiging Soma = God van de onsterfelijkheid De Oudheid

13 Geschiedenis India - Herman Kuppers 13 Veda’s, Mahabharata en Ramayana Veda’s (Boeken van kennis) = verzameling van rituele hymnen voor de goden Rigveda, bekenste uit de oudste groep van 4, ± 1500 v.Chr, mondeling overgeleverd en aangevuld in Mantra’s. Nog steeds in gebruik bij aanbidden van natuurgoden. Neergeschreven in ± 600 v.Chr Brahmana’s ± 1000v.Chr = commentaren op de rituele voorschriften Upanishad’s ± 800 v.Chr = filosofische beschouwingen over betekenis van verering en offerrites Mahabharata : Grote verhaal van de Bharata-clan Ramayana: Zwerftochten van Rama De Oudheid

14 Veda’s, Mahabharata en Ramayana Geschiedenis India - Herman Kuppers 14 Veda’s (Boeken van kennis) = verzameling van rituele hymnen voor de goden Rigveda, bekenste uit de oudste groep van 4, ± 1500 v.Chr, mondeling overgeleverd en aangevuld in Mantra’s. Nog steeds in gebruik bij aanbidden van natuurgoden. Neergeschreven in ± 600 v.Chr Brahmana’s ± 1000v.Chr = commentaren op de rituele voorschriften Upanishad’s ± 800 v.Chr = filosofische beschouwingen over betekenis van verering en offerrites Rigveda = rituele teksten maar ook veel info over het volk Nomadisch herdersvolk, Ariers Veel oorlogen, strijders met paard en kar Verschillende stammen, met als grootste de Bharata Maatschappij bestaat uit  Arya = edellieden, Brahmanen zijn de belangrijkste groep: leiden vuuroffers en waren de enigen die de juiste formules kenden uit de Veda’s  Vish (waarvan Vaishya’s, 3 e kaste)  Dasa (slaven) = donkere, niet-Arische vijanden die in versterkte plaatsen woonden, maar verslagen werden Vedische mythologie is Animistisch: hemel, aarde, woud, bergen, boom, dier, water, … telkens met goede en kwade machten, die men probeerde te beheersen of te gebruiken Daar bovenop ontwikkelde zich geleidelijk een geloof in hogere goden, met een superieure cultus Goden waren antropomorf: geboren als mensen met menselijk gedrag, maar onsterfelijk. Mahabharata : Grote verhaal van de Bharata-clan Ramayana: Zwerftochten van Rama Mahabharata : Grote verhaal van de Bharata-clan in Sanskriet en Hindi noemt India “Bharata”

15 Geschiedenis India - Herman Kuppers 15 De Oudheid Veda’s, Mahabharata en Ramayana Veda’s (Boeken van kennis) = verzameling van rituele hymnen voor de goden Rigveda, bekenste uit de oudste groep van 4, ± 1500 v.Chr, mondeling overgeleverd en aangevuld in Mantra’s. Nog steeds in gebruik bij aanbidden van natuurgoden. Neergeschreven in ± 600 v.Chr Brahmana’s ± 1000v.Chr = commentaren op de rituele voorschriften Upanishad’s ± 800 v.Chr = filosofische beschouwingen over betekenis van verering en offerrites Filosofisch belang is groot Eerlijkheid Zelfbeheersing Nadruk op relaties en gezin Mysterie van de kosmos, van de mens en zijn relatie met God. … Bhagavad Gita (lied van de Heer) is kern van zingeving voor Hindu’s. Begin van zoeken naar oorsprong en waarom van het bestaan, vb Rigveda X, 129 “In het begin was er donker gehuld in donker, Geen zichtbaar teken, alles water. Voortgebracht door de kracht van hitte, Dat Ene ontstond, gehuld in leegte, Verlangen groeide in Dat Ene in het begin, Eerste zaad van geest. Wijze zieners zoekend in hun hart, Vonden de band van wezen in niet-wezen. Wie weet het echt? Wie kan hierover spreken? Van waar komt Het voort? Waaruit is het geschapen? Later pas werden de goden geboren. Wie kan dus weten vanwaar Het komt ? “ Rigveda X, 129

16 Geschiedenis India - Herman Kuppers 16 De Oudheid Veda’s, Mahabharata en Ramayana Veda’s (Boeken van kennis) = verzameling van rituele hymnen voor de goden Rigveda, bekenste uit de oudste groep van 4, ± 1500 v.Chr, mondeling overgeleverd en aangevuld in Mantra’s. Nog steeds in gebruik bij aanbidden van natuurgoden. Neergeschreven in ± 600 v.Chr Brahmana’s ± 1000v.Chr = commentaren op de rituele voorschriften Upanishad’s ± 800 v.Chr = filosofische beschouwingen over betekenis van verering en offerrites Geven legitimiteit aan vorstelijk gezag: zonder steun van de koningen zouden de Goden de strijd tegen de demonen verliezen Verstevigen de positie van de Brahmanen, de enigen die Vedische gebeden mogen opzeggen en offers leiden = monopolie op kennis en macht 800 – 500 v.Chr komen er reacties tegen de geprivilegieerde positie van de Brahmanen Enkele Goeroe’s bundelen hun gedachten in Upanishad, de 3 e groep van Veda’s

17 Geschiedenis India - Herman Kuppers 17 De Oudheid Veda’s, Mahabharata en Ramayana Veda’s (Boeken van kennis) = verzameling van rituele hymnen voor de goden Rigveda, bekenste uit de oudste groep van 4, ± 1500 v.Chr, mondeling overgeleverd en aangevuld in Mantra’s. Nog steeds in gebruik bij aanbidden van natuurgoden. Neergeschreven in ± 600 v.Chr Brahmana’s ± 1000v.Chr = commentaren op de rituele voorschriften Upanishad’s ± 800 v.Chr = filosofische beschouwingen over betekenis van verering en offerrites Upanishad’s

18 Geschiedenis India - Herman Kuppers 18 Upanishad’s ± 800 – 500 v.Chr Enkele Goeroe’s bundelen hun gedachten in Upanishad, de 3 e groep van Veda’s Reacties tegen de geprivilegieerde positie van de Brahmanen Verzameling van 108 dialogen tussen Goeroe en leerlingen die “up- Nishad”, aan hun voeten zitten Zoeken naar essentie van het leven: waarom kan het offervuur een effect hebben in de microcosmos, wat met de mens na dit leven, wat is het verband tussen alles wat de mens ziet, waarneemt, enz … Het antwoord zit in “Dat Ene” = Brahman

19 Geschiedenis India - Herman Kuppers 19 Upanishad’s ± 800 – 500 v.Chr Mens is te vergelijken met een ui = meerdere lagen Lichaam – karakter – ambities Geloof – vertrouwen – geweten Gevoel voor waarheid en waarden Kern = diepe vrede en vreugde = Atman, het Zelf is goddelijk. Wordt zeldzaam ervaren maar kan bereikt worden door yoga, dieet, kluizenaarsbestaan Reïncarnatie: cyclus loopt tussen levensvormen van plantenwereld, dierenrijk en mensheid, afhankelijk van het Karma. Verdiensten en fouten worden ingeschreven op je Jiva (astraal lichaam) en worden pas gewist in aangepaste levensstijl, na volgende geboortes. Een Karma is eeuwig, tenzij ontsnapping door ascese.

20 Geschiedenis India - Herman Kuppers 20 Upanishad’s ± 800 – 500 v.Chr Verschil Upanishad en Semitische godsdiensten zoals Christendom Hindus zoeken het Brahman niet alleen hoog in de hemelen, maar ook in de mens Niet alleen bezig zijn met een externe godheid, maar beginnen hun zoektocht bij de mens zelf Focus op menselijk bewustzijn ipv op die ene God Enkele kluizenaars ontwikkelen aparte geloofsovertuigingen Siddharta Gautama (563 – 483 v. Chr) = Boeddhisme Mahavie (599 – 527) = Jainisme Beiden = heterodoxe verwerping Zelfde periode Confucius (China): ethiek van het handelen Plato (Griekenland): onderscheid ziel en lichaam Joden: één God

21 Siddhartha Gautoma Prins van Sakud-stam, NO India ° 563 in Lumbini, Nepal Kwam tot inzicht in het bestaan, vastend onder een Bodhi boom in Bodh Gaya Boeddhisme is geen godsdienst, maar een levenshouding, een leer over gematigdheid, individuele autonomie en moraliteit. Boeddhisme heeft geen nood aan een Scheppende God die begaan is met de mens Aandacht voor de mens en zijn levensproblemen De mens leeft een vergankelijk, eindig bestaan Geen bedreiging voor andere godsdiensten, eerder een verrijking, in tegenstelling tot Semitische religies Geen religieuze orde, maar volgelingen hebben toch orde gesticht Geschiedenis India - Herman Kuppers 21 Boeddhisme

22 Inzichten van Boeddha Lijden bestaat. Iedereen krijgt te maken met pijnlijke gebeurtenissen. Er bestaan 8 vormen van lijden: Geboren worden Ziek zijn Oud worden Sterven Niet krijgen wat je wil hebben Wel krijgen wat je niet wil hebben Proberen te krijgen wat je wil hebben Proberen te behouden wat je wil behouden. Lijden heeft een oorzaak “Vrijheid van lijden” : Je kan iets doen aan het lijden “De weg naar verlichting”, Hoe je dit lijden moet hanteren: een 8-voudig pad van juiste houdingen: Begrijpen – Intentie – Spreken – Handelen – Levensonderhoud – Inspanning – Gewaar Zijn – Concentratie. Geschiedenis India - Herman Kuppers 22 Boeddhisme

23 Jainisme Veel strenger dan Boeddhisme “alles is leven” Dus geen landbouw: onopzettelijk doden van organismen Arts, bankier, ambtenaar, handelaar, … Monniken & nonnen Shvet-Ambara = witte gewaden Dig-Ambara = geen kleding Leken bieden monniken eten en slaapplaats aan Geschiedenis India - Herman Kuppers 23 Jainisme

24 Hindoeïsme Boeddhisme & Jainisme waren impulsen voor Hindoeïsme om nieuwe invullingen te geven, oa via Purana’s (oude verhalen) Dharmashastra van Manu, wetboeken en geschriften over Dharma, waarin leven en maatschappij geordend werden Vele goden, oa de triade Brahma – Vishnu – Shiva de triade Ganesh – Hanuman – Krishna Cyclus: als mensen - de mensheid - alle moraliteit verloren zijn, dan brengt Shiva - De Vernietiger - alles tot verwoesting in een wilde vuurdans, waarna Brahma – De Schepper – een nieuw universum zal creëren. In de tussentijd zorgt Vishnu – De Instandhouder – voor orde en stabiliteit Geschiedenis India - Herman Kuppers 24 Hindoeïsme

25 Cyclus: als mensen - de mensheid - alle moraliteit verloren zijn, dan brengt Shiva - De Vernietiger - alles tot verwoesting in een wilde vuurdans, waarna Brahma – De Schepper – een nieuw universum zal creëren. In de tussentijd zorgt Vishnu – De Instandhouder – voor orde en stabiliteit OF: Vishnu is binnen de Trimurti het onderhoudende, zorgzame of beschermende aspect van God in de schepping. Hij is het aspect van God dat alle dingen in het universum doordringt en onderhoudt. Het scheppende of creatieve deel van God wordt verbeeld door Brahma Het transformerende of vernietigende aspect door Shiva Voor de Vaishnavas (Vishnuvereerders) is Vishnu de oppergod Geschiedenis India - Herman Kuppers 25 Hindoeïsme

26 Brahma - De Schepper Deelde zijn lichaam in man en vrouw, Sarasvati Kregen kinderen = de mensheid Sarasvati, probeert te ontsnappen als koe – Brahma werd stier = vee op aarde Sarasvati probeert te ontsnappen als merrie – Brahma werd hengst … Demonen ontstonden toen Brahma een wind liet … Geschiedenis India - Herman Kuppers 26 JainismeHindoeïsme Brahma’s attributen zijn de lotus, een bidsnoer, een kom voor heilig water, en de Veda's. Zijn rijdier is een gans of een zwaan. Brahma wordt meestal afgebeeld met vier hoofden waarmee hij waakt over de hele wereld.

27 Shiva - De Vernietiger Geschiedenis India - Herman Kuppers 27 JainismeHindoeïsme Shiva wordt vaak afgebeeld met vier - acht armen, een drietand (trishul), een cobra (naga) en als rijdier een stier (Nandi).

28 Geschiedenis India - Herman Kuppers 28 JainismeHindoeïsme Shiva - De Vernietiger

29 Shiva & Parvati leven samen in Varanasi Twee zonen: Skanda (soms 6 hoofden; “hete zaad” ) en Ganesh God met olifantenhoofd Hoofd afgehakt door Shiva Hoofd “aangepast” door Parvati, omdat ontstaan uit voorhoofd van Shiva Door vrijage met olifanten … Wsch recuperatie van Olifantengod Geschiedenis India - Herman Kuppers 29 JainismeHindoeïsme

30 Geschiedenis India - Herman Kuppers 30 Ganesha Wijsheid & Kennis Staat aan het begin van “iets”: actie, impuls, reis …

31 Vishnu – De Instandhouder Heeft 4 – 18 armen Rust op een slang Heeft 4 armen, een zonneschijf en een kinkhoorn (symbool voor klank, woorden en gedachten) Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus) Laksmi (Devi) is zijn partner, Godin van de Rijkdom Geschiedenis India - Herman Kuppers 31 JainismeHindoeïsme Vishnoe wordt meestal afgebeeld al zittend op een grote adelaar, Garoeda, samen met zijn vrouw Laksmi de godin van overvloed, schoonheid en geluk. Vishnoe wordt dan afgebeeld met vier armen, waarmee hij een trompetschelp, een lotusbloem, een discus en een knuppel vasthoudt, die diverse mythologische eigenschappen van deze god verbeelden.

32 Vishnu – De Instandhouder Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus)  Als everzwijn om de aarde te redden van demonen, voor er mensen bestonden - Everzwijn, druipend van het water, tilt met voorpoot aarde (een meisje) op en kust haar borst Geschiedenis India - Herman Kuppers 32 JainismeHindoeïsme

33 Vishnu – De Instandhouder Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus)  Als Varaha, everzwijn  Als Narasimha, man-leeuw die de demon Hiranyakashipu de darmen uitrukt, waarop Shiva tussenkomt als Sharabh-esh, man met leeuwenkop en vleugels Geschiedenis India - Herman Kuppers 33 JainismeHindoeïsme

34 Vishnu – De Instandhouder Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus)  Als everzwijn  Als man-leeuw  Als Koerma, schildpad die de berg Mandara ondersteunt bij het karnen van de melkoceaan en het oogsten van ontsterfelijkheidselexir Geschiedenis India - Herman Kuppers 34 JainismeHindoeïsme

35 Vishnu – De Instandhouder Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus)  Als everzwijn  Als man-leeuw  Als schildpad  Als Vamana, dwerg die de aarde redt van een arrogante koning Geschiedenis India - Herman Kuppers 35 JainismeHindoeïsme

36 Vishnu – De Instandhouder Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus)  Als everzwijn  Als man-leeuw  Als schildpad  Als dwerg  Als Parshuram (Rama met de bijl) in de strijd tussen de 2 hoogste kasten, Brahmanen en Kshatriya’s = scheiden van Goed en Kwaad Geschiedenis India - Herman Kuppers 36 JainismeHindoeïsme

37 Vishnu – De Instandhouder Daalde soms neer op aarde, als Dharma verstoord dreigde te geraken =Avatara’s (cfr menswording van Jezus)  Als everzwijn  Als man-leeuw  Als schildpad  Als dwerg  Als Parshuram  Als Matsya, vis, om de mens Manu te verwittigen van grote zondvloed die op komst is. Manu moet vis verzorgen zodat hij groot wordt en zijn schip de grote berg op kan trekken. (oorsprong ? ± 8000 v.Chr dijkbreuk bij Istanbul, waardoor middellandse Zee in Zwarte Zee liep, en water 30 m steeg…)  Als Kalkin (“… zal uit een maagd worden geboren …”) wat nog moet plaatsvinden … Geschiedenis India - Herman Kuppers 37 JainismeHindoeïsme

38 Vishnu – De Instandhouder Versus Jezus …  God werd slechts één maal Jesus, terwijl Vishnu en andere goden meermaals “mens” werden in verschillende gedaantes = lineaire kristenbeeld van de wereld, en het circulaire beeld van de Hindu’s  Jesus kent de onvolmaaktheden van het lichaam, met honger, dorst en pijn, terwijl Vishnu en andere goden perfect zijn = de Ziel > het lichaam  Jezus kwam om de zondaars te redden, Vishnu daalde neer om gerechtigheid te brengen en het Kwaad te verdelgen Geschiedenis India - Herman Kuppers 38 JainismeHindoeïsme

39 Vele goden, oa de triade Brahma – Vishnu – Shiva de triade Ganesh – Hanuman – Krishna Cyclus: als mensen - de mensheid - alle moraliteit verloren zijn, dan brengt Shiva - De Vernietiger - alles tot verwoesting in een wilde vuurdans, waarna Brahma – De Schepper – een nieuw universum zal creëren. In de tussentijd zorgt Vishnu – De Instandhouder – voor orde en stabiliteit Geschiedenis India - Herman Kuppers 39 Hindoeïsme Eerste sporen ± 1000 v. Chr. Epen krijgen religieus karakter, waardoor ook andere personages heilig worden: Hanuman, helper van Rama Sita, model van ideale Hindu-echtgenote die haar man zonder klagen overal volgt - Godin van de vruchtbaarheid

40 Vele goden, oa de triade Brahma – Vishnu – Shiva de triade Ganesh – Hanuman – Krishna Cyclus: als mensen - de mensheid - alle moraliteit verloren zijn, dan brengt Shiva - De Vernietiger - alles tot verwoesting in een wilde vuurdans, waarna Brahma – De Schepper – een nieuw universum zal creëren. In de tussentijd zorgt Vishnu – De Instandhouder – voor orde en stabiliteit Geschiedenis India - Herman Kuppers 40 Hindoeïsme Ook worden plaatsen nu bedevaartsoorden Ayodhya, geboorteplaats van Rama 1992 Hindu-fundamentalisten breken 16eeuwse Moskee af = zware rellen > 1000 doden vnl in Guyarat Mathura, geboorteplaats van Krishna, tussen Delhi en Agra

41 Geschiedenis India - Herman Kuppers 41 JainismeHindoeïsme Verering voor de Goden Respect voor, Dharma (= traditie & orde) waarin ieder zijn plaats heeft Geloof in wedergeboorte & Karma Hindoeïsme = meer sociologie > dan theologie Gedragslijnen Koe in ere houden, geen rundvlees eten Kinderen uithuwelijken in hun kaste kastevoorschriften

42 De Koe Geeft melk om beeld van Godheid te baden Geeft boter om in lampjes te branden Verband met Ahimsa = basisinzicht dat alle levende wezens een “Zelf” hebben Groot belang voor de economie Mannelijke kalveren = trekdieren Mestkoeken = energiebron ( 1 / 4 van energie) Urine = “ontsmettingsstof” voor muren en vloeren Beenderen = meststof of knopen Geschiedenis India - Herman Kuppers 42 JainismeHindoeïsme Tijdsgebonden: vooral benadrukt in periodes dat hindoeïsme nood had aan versterking van hun collectieve identiteit Vb vegetarisme en devotie voor de koe waren strategieën om zich te distantiëren van de vleesetende Britten Afhankelijkheid van de koe kreeg een religieuze dementie = cfr kastenstelsel

43 Hindoeïsme samengevat Oudste Godsdienst Gaat terug op de Veda’s en nog oudere Goden Heeft andere religies en visies in zich opgenomen Dit Pantheisme is gevolg van de grote tolerantie en vrijheid van het Hindoeisme, en wordt ervaren als een meerwaarde door de Hindu’s Religiositeit kan in tempel, op straat of in huis beleefd worden Geschiedenis India - Herman Kuppers 43 JainismeHindoeïsme Animistische goden Boeddha werd een incarnatie van Vishnu Visie van Boeddha over Karma en wedergeboorte werd deel van Hindoeïsme Sikhisme, ontstaan in 16 e eeeuw als mix van Hindoeïsme en Islam werd lang gezien als Hindoeïsme

44 Hindoeïsme samengevat Oudste Godsdienst Gaat terug op de Veda’s en nog oudere Goden Heeft andere religies en visies in zich opgenomen Dit Pantheisme is gevolg van de grote tolerantie en vrijheid van het Hindoeisme, en wordt ervaren als een meerwaarde door de Hindu’s Religiositeit kan in tempel, op straat of in huis beleefd worden Is een “Darshana”, een “schouwing” = oud en bijzonder heilig concept Elke Godheid wordt volledig geïdentificeerd met de eigenschappen van “God” – almacht, alwetendheid, vriendelijkheid – en is geen rivaal van een andere Godheid Verwarrend voor ons Godsdienstoorlogen of Bekeringsijver zijn bij hen ondenkbaar Geschiedenis India - Herman Kuppers 44 JainismeHindoeïsme Vele Goden, elk in vele vormen Devotie voor koeien Rigide kastensteelsel Oude en poëtische literatuur, en toch enorme kitsch in tempels Geen “vatikaan” noch paus, geen conciliën die waken over de eenheid van het geloof Geen dogma’s of verplichte bijeenkomsten zoals moslims of Joden op vrijdag en Kristenen op zondag Voorafgegaan door Arati, vuurceremonie, met veel lyrische gedichten en hymnen wordt niet alleen het fysische beeld bekeken, maar is er een overstap van het wereldse naar het geestelijke niveau Puja, verering van het beeld Toch best niet idealiseren ! 1984 progrom tegen Sikhs - 2002 progrom tegen Moslims

45 + 742 geboorte Karel de grote Geschiedenis India - Herman Kuppers 45 Tijdslijn Geschiedenis … - 3500 Sumerisch spijkerschrift - 3000 Hierogliefen - 3000 - 2600 Indusvallei civilisatie - 753 Stichting Rome - 2551 Piramides Gizeh - 2000- 10000 -330 Alexander de Grote tegen Perzie + 300 Maya’s bouwen steden + 330 Constantinopel + 496 doop Clovis -218 Hannibal over de Alpen -1900 Verval Harrapan -1500.Veda’s -3000 opkomst Harrapan -1500 Ariers -268 Ashoka - 800 Upanishad -300.Bhagavad Gita - 1000 Brahmana’s - 321 – 185 -Mauryan Empire -563 Boeddha 320– 550 Gupta “Golden Age” -Confucius -Plato 1648 Taj Mahal

46 46 Dr. Herman Kuppers Een Geschiedenis van India deel I Wereldwinkel-Indiareis


Download ppt "Geschiedenis India - Herman Kuppers 1 Een Geschiedenis van India deel I Wereldwinkel-Indiareis Dr. Herman Kuppers."

Verwante presentaties


Ads door Google