De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managementvaardigheden maart april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managementvaardigheden maart april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Managementvaardigheden maart april 2007.
MBA Jump 10 Managementvaardigheden maart april 2007.

2 Even voorstellen Twan Paes.
MBA JUMP10 Even voorstellen Twan Paes. Het plezier zit hem in het klimmen op de top blijf je maar even.

3 CV. 20-30 Sportcoach 30-40 Manager 40-nu: Ondernemer Veranderaar Coach
Ontwikkelaar Docent Adviseur Nieuwsgierig Verbaasd Bezorgd Tanzania Op basis van missies Diverse klanten De sportcoach

4

5 Doelstelling 3 dagen vaardigheden
Hoe organiseer je je MBA Als mens Als manager In de maatschappij In een bepaald type organisatie Met een fundament op MBA niveau

6 Afspraken Normen en Waarden verschillen De klok tikt door
Dialoog of vaardige discussie Vragen stellen om de vraag te stellen in de (sub)set Action Learning

7 Hoe organiseren we het groepsleren?
Noteer van je subsetgenoten een plus en een tip. Hou je eigen logboek bij; elke twee uur momentum. FEED BACK Onderwerp Waar ben ik goed in Wat wil ik ontwikkelen

8 Wat is Action Learning Praktijkvraagstukken Ondernemende mensen
Verantwoordelijk voor eigen leerproces In een netwerk van functioneel op elkaar afgestemde Alleen geschikt voor mensen die naar zichzelf willen kijken.

9 Een gezamenlijke definitie

10 De Wereld volgens IT en Finance

11 De wereld volgens Bedrijfskunde

12 De praktijk anno `2007’

13 De snelheid van de hype; 2000

14 2003

15 2005

16 2006

17 2007

18 Management/Leiderschap
De Do’s De don’ts.

19 Invloed?? Als een Europees land wereldkampioen voetballen wordt dan leidt dat tot een economische groei van 0,7% omdat het volk vertrouwen heeft en durft uit te geven; pure psychologie. Daarom kan Duitsland maar het beste Wereld-kampioen worden, want 0,7% bij hun levert ons meer groei op dan 0,7% bij ons.

20 Wat vind je het leukst om te doen?
Ontwikkelen gemeenschappelijke waarden Luisteren naar zorgen van collega's Samenwerken in teams Helpen met oplossen van conflicten Informatie delen met anderen Deelnemen aan medewerkerstraining & opleiding Bijdragen aan de inhuur van goede mensen Begeleiden en coachen van collega's Stimuleren van de sfeer op de afdeling Nastreven van overeenstemming Nemen van eigen verantwoordelijkheid Meedenken over nieuwe diensten Bijdragen aan baanbrekende vernieuwing Zien van nieuwe markten en kansen Brainstormen Naar voren brengen van nieuwe ideeën Toekomstige kansen voor de organisatie duidelijk maken Anticiperen wat de klant binnenkort wil Ondernemerschap aanmoedigen Nieuwe kansen voor het bedrijf zien Deelnemen aan creatieve experimenten Bijdragen aan de productiviteit Helpen de kosten terugdringen Werkprocessen verbeteren Bewaken van risico's voor de organisatie Meedenken bij het ontwikkelen van technische systemen Zorgen dat we de kwaliteitsnormen halen Eraan werken om fraude en verspilling zo veel mogelijk terug te dringen Meewerken in projecten Terugdringen van systeemfouten Bijdragen aan het opstellen van procedures In stand houden van professionele maatstaven Meedoen aan onderlinge competitie Werken aan van korte-termijn doelen Snel beslissen Bijdrage aan het snel op de markt brengen van een product of dienst Werken aan het bereiken van doelen Halen of overtreffen van financiële doelstellingen Vasthouden aan nadruk op winst Werken in een omgeving waar urgentie het tempo bepaalt Doortastend beslissingen nemen Meewerken aan het doorbreken van barrières Wat vind je het leukst om te doen? Quinn: concurrerende waarden

21 Visie op organisaties volgens Quinn
Flexibiliteit en vrijheid van handelen Familie cultuur Communicatie, Competenties, Participatie Adhocratie Vernieuwing, Risico’s Interne focus en integratie Externe focus en differentiatie Hiërarchie Controle, Planning, Procedures Marktcultuur Markt, Klanten, Targets Stabiliteit en beheersbaarheid

22 1. Het rationeel doel model
Grondgedachte: duidelijke richting en sturing op het gedrag van medewerkers leidt tot meer productiviteit en meer winst. Grondlegger: Taylor. Producent-rol: taakgericht, zeer betrokken, zorgt er voor dat ieder doel wordt gehaald. Bestuurder-rol: visie, plannen en doelen. Maakt verwachtingen duidelijk, geef instructies, organiseert en delegeert.

23 2. Het intern proces model
Grondgedachte: routines en procedures leiden tot stabiliteit en continuïteit voor organisaties. Grondleggers: Weber, Fayol. Coördinator-rol: projectmanager, taken ontwerpen, verschillende dingen in de gaten houden. Gericht op structuur en processen. Controleur-rol: weet wat er gaande is. Houdt functioneren van zichzelf, groepen en organisatie in de gaten. Inspecteert, analyseert en let op details.

24 3. Het human relations model
Grondgedachte: betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, door overleg en consensus, leidt tot een betere inzet en meer samenhang. Grondlegger: Mayo. Stimulator-rol: moedigt onderling vertrouwen en samenwerking aan. Laat mensen meepraten en lost conflicten op. Mentor-rol: gericht op ontwikkelen medewerkers. Mensenkenner, communicator, benaderbaar, eerlijk. Doel: het beste in mensen naar boven halen.

25 4. Het open systeem model Grondgedachte: continue aanpassing, creativiteit en innovatie zijn nodig voor een bedrijf om de benodigde middelen en mensen uit de markt te verwerven en te onderhouden. Grondlegger: Mintzberg. Innovator-rol: mogelijk maken van verandering en aanpassing. Oog voor: trends, risico, onzekerheid. Bemiddelaar-rol: gericht op relatie tussen organisatie en buitenwereld. Oog voor: imago, presentatie, reputatie

26 Het intern proces model
Het intern proces model heeft onder meer als voordeel dat er sprake is van continuïteit, van goede verslaglegging en stabiliteit. Nadelen zijn dat we kunnen doorschieten in steriele procedures en vastgeroeste organisatie-rituelen. In de gaten. Inspecteert, analyseert en let op details. Hiërarchie

27 Het rationeel doel model.
Het rationeel doel model heeft onder meer als voordeel dat er duidelijkheid is en dat de productiviteit wordt gestimuleerd. Nadelen zijn dat we kunnen doorschieten in dogmatiek en onszelf en anderen uitputten. Marktcultuur

28 Het human relations model
Het human relations model heeft onder meer als voordeel dat er openheid is, dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant is er het risico van oeverloze discussies en te veel individualisme. Familiecultuur

29 Het open systeem model Ad hocractie
Het open systeem model heeft onder meer als voordeel dat organisaties zich makkelijk aanpassen aan veranderingen in de omgeving en groeien. Het risico van dit denkmodel is dat er te vroeg, te veel wordt veranderd en dat opportunisme hoogtij viert. Ad hocractie

30 Interactie met de groepen
Verdelen in groepen met voorkeursstijl Visie op de vier kwadranten van Quinn Wat kun jij van de andere leren? Wat kan de ander van jullie leren?

31

32 Het dilemma van het brein
Kijk eens door de bril van de ander naar jezelf! Controle Creativiteit

33 Waar wordt Action Type uit opgebouwd?
EXTRAVERT INTROVERT STIMULEREN Extraversion HOE RICHT JIJ JOUW AANDACHT? Introversion S N ZINTUIGLIJK INTUÏTIE BELEVEN Sensing HOE NEEM JIJ INFORMATIE OP? iNtuïtion T F DENKEN VOELEN BESLISSEN Thinking/reflection HOE NEEM JIJ BESLISSINGEN? Feeling J P GECONTROLEERD AFWACHTEND LEEFSTIJL Judging HOE STA JIJ TOV. DE OMGEVING? Perceiving

34 Waar wordt Action Type uit opgebouwd?
EXTRAVERT INTROVERT STIMULEREN Extraversion HOE RICHT JIJ JOUW AANDACHT? Introversion Judith Ruud Ramon Bram Gerdo Mark Jasper Noureddine Marco Ronny Bert Ard Maarten Eric Jacob

35 Waar wordt Action Type uit opgebouwd?
S N ZINTUIGLIJK INTUÏTIE BELEVEN Sensing HOE NEEM JIJ INFORMATIE OP? iNtuïtion Gerdo Mark Jasper Noureddine Marco Bert Eric Ard Ruud Maarten Jacob Judith Ramon Bram Ronny

36 Waar wordt Action Type uit opgebouwd?
F DENKEN VOELEN BESLISSEN Thinking/reflection HOE NEEM JIJ BESLISSINGEN? Feeling Gerdo Ruud Mark Ard Jasper Noureddine Marco Eric Maarten Jacob Judith Ramon Bram Ronny Bert

37 Waar wordt Action Type uit opgebouwd?
J P GECONTROLEERD AFWACHTEND LEEFSTIJL Judging HOE STA JIJ TOV. DE OMGEVING? Perceiving Gerdo Mark Jasper Eric Jacob Ard Ruud Judith Ramon Bram Noureddine Marco Maarten Ronny Bert

38 SP SJ NF NT inspirator mentor coach trainer gids Variatie Impact
Tactiek Doen Groei Integriteit Diplomatie Katalysator Verantwoor-delijkheid, Stabiliteit, Logistiek, Controle Kennis Competentie Strategie Visionair SJ SP NF NT Temperament Route naar het onmogelijke Basis Behoefte Zingeving, Missie (Bestaansrecht ) Identiteit, Waarden Overtuiging (Intentie, motivatie) inspirator Virtueel « altijd » waar « de route naar het onmogelijke » mentor coach Talent (Potentieel) Vermogens (Know-how) Gedrag (Stijl) Realiteit naar de mogelijkheden van de persoon & onderworpen aan uitdagingen en regels van de omgeving trainer Omgeving,Middelen, Hulpbronnen, Methodes, Technologie, … gids Beinvloeding en verandering via top down is krachtig

39 Noureddine Marco Ronny Bert SP SJ NF NT Eric Gerdo Jasper Mark Ard
variatie impact tactiek doen Ronny groei Integriteit diplomatie katalysator Verantwoor-delijkheid stabiliteit logistiek controle SJ SP NF NT Eric Gerdo Jasper Mark Ard Ruud Temperament kennis competentie strategie visionair Basis Behoefte Zingeving, Missie (Bestaansrecht ) Identiteit, Waarden Overtuiging (Intentie, motivatie) Judith Maarten Ramon Jacob Bram Talent (Potentieel) Vermogens (Know-how) Gedrag (Stijl) Omgeving,Middelen, Hulpbronnen, Methodes, Technologie, …

40 Temperament gemoedsgesteldheid
Is alles wat je zegt en doet Is alles wat je voelt en denkt Is alles wat je nodig hebt

41 Begrijpen hoe iets werkt Vrijheid
De Temperament Matrix ABSTRACT CONCREET NF SJ AANSLUITEND Idealist Wachter Harmonie Erbij horen NT SP Rational Vakman PRAGMATICH Begrijpen hoe iets werkt Vrijheid

42 temperament targets GEDRAG TALENT - ROL WAARDEN OVERTUIGING INTENTIE
kern OVERTUIGING INTENTIE behoefte NORMEN TALENT - VAARDIGHEDEN

43 SJ temperament target WACHTERS GROEI Autoriteitgericht Maakt
VOORKEURSGEDRAG Autoriteitgericht WACHTERS TALENT-ROL Maakt stabiele omgeving Gewone taal Toezichthouder Waarschuwer Bewaarder Verzorger Traditionalist Stabilisator WAARDEN OVERTUIGINGEN Vergelijken Regelmaker Afdwinger Overleven v.d.groep Regels Bepalingen Economisch Logistiek kern GROEI behoefte Zorgt voor Gestructureerd Fatalistisch Stabiliteit Overeen stemming Lidmaatschap Verantwoordelijk Plicht Beschermen Calculeren Hierarchische procedures Instand houden v.d.groep Betrouwbaar Standaard Veiligheid Opeenvolgend denken Toezicht uitoefenen Inschattend Verantwoordelijk TALENT-VAARDIGHEDEN Voorzichtig Pietje precies Verledengericht

44 SP temperament target Vakman GROEI kern behoefte Op Invloed gericht
VOORKEURSGEDRAG Op Invloed gericht Gelegenheid pakker Vakman TALENT-ROL Omgangs taal Operator manouvreerder Speler artiest verrichter Vriendelijk WAARDEN OVERTUIGINGEN Verhalen vertellen Probleemoplosser onderhandelaar Opwindend prikkelend Crisis manager Spontaan Broederlijke relatie kern behoefte Tactiek Vrijheid om te handelen in opwelling Mogelijkheid om invloed uit te oefenen Presteren Gevarieerdheid GROEI Schoonheid Cynisch Rusteloos Aanpassen Vaardig presteren Afwisseling Direct avontuur Improviseren Actie Onderhoudend Promoten Situatief denken Risico nemen TALENT-VAARDIGHEDEN Impulsief Snel reageren Hier en nu gericht

45 Geidealiseerde/ betekenisvolle
NF temperament target VOORKEURSGEDRAG Relatiegericht Harmonie zoekend IDEALIST TALENT-ROL Globale taal Mentor of Voorziener Advocaat Romantische idealist Katalysator WAARDEN OVERTUIGINGEN Zingevend Betekenis Metafoor Empathievolle relatie Ethiek moraal Verge makke lijken Diplomatie kern behoefte Vriendelijk Eenheid Licht- gelovig GROEI Unieke identiteit Zinvol Betekenis Onthullen Uitleggen Geidealiseerde/ betekenisvolle wereld Ondersteunend samenwerken Fantasievol Betrokken zelfonplooiing Samenhangend denken Raadplegen Waarderend Invoelend TALENT-VAARDIGHEDEN Beschrijvend Inspirerend Toekomstgericht

46 NT temperament target RATIONALIST GROEI kern behoefte Kennisgericht
VOORKEURSGEDRAG Kennisgericht Maken van hypotheses RATIONALIST TALENT-ROL Preciese taal Bestuurder Uitvinder Organiseerder leider WAARDEN OVERTUIGINGEN Doorlopende leerling Visionair Als …dit dan…dat Theoretisch Kwaliteitscirkel Concept idee kern Strateeg behoefte Vooruitgang Logische consistentie Meesterschap zelfcontrole kennis competentie GROEI Koele logica Sceptisch Categorisch indelen Ultieme waarheid theorie Analyse- Wetenschappelijk getoetst Ontwerpen Kritisch uitvinden Intelligentie Ordenen Sturen Verschillen zien Naar binnen gericht Analytisch TALENT-VAARDIGHEDEN Perfectionisch Probleem oplosser Oneindige tijd orientatie

47 Wachters, SJ Plicht Dienstbaar Zinvol Veiligheid Stabiliteit Behouden
Traditie Logistiek Lidmaatschap Verantwoordelijkheid ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

48 Probleem oplosser Wat is er nog meer? Vaardig Performance
Vakman, SP Nu! Probleem oplosser Impuls Tactiek Schoonheid Spontaniteit Actie Wat is er nog meer? Variatie Impact Vaardig Performance ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

49 ActionType® en talentontwikkeling MSA
Idealist, NF Groei Integriteit Samen Ethiek Katalysator Origineel Word wie je bent Persoonlijke kwaliteit Zin & Betekenis Empathie ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

50 Kennis Begrip Inzicht Competentie Concept Idee Strategie Logica
Rational, NT Kennis Begrip Inzicht Competentie Concept Idee Strategie Logica Ontwerp Indelen Waarom ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

51 Wat zegt de buitenlander?
Nederlanders zijn over het algemeen “S” types. We blijven te veel hangen in details en analyses. We moeten leren het grote geheel te zien en met emoties te spelen.

52 S N T F Werk schema. 1. De “S” functie zoekt naar informatie
2. De “N” functie maakt er een geheel van 3. De “T” functie maakt een strategie T F 4. De “F” functie brengt het aan de man

53 T F J P Communicatieframe Interactie initieren Behoefte peiling
Praten over I Denken over S Specifiek, concreet, practisch, hier en nu Behoefte peiling ST practisch,logisch, feiten SF practisch,behulpzaam, persoonlijk contact T Logische gevolgtrekking F Invloed op mensen NT inzichtelijk,logische opties NF inzichtelijk,behulpzaam Actieplan voorstellen N Globaal, abstract, theorie, toekomst J Plezier van het afronden, P Plezier van het proces, opties open Overeen- stemming bereiken

54 Mind Mapping Visualiseren Verbinden Vereenvoudigen

55 Creativiteit Een belangrijke vraag die je zou kunnen beantwoorden is:
Hoe ga ik mijn eigen creativiteit benutten in deze MBA?

56 Creativiteitsmodellen
Interview Brainstormsessie Brown Paper sessie PMI-Methode SMART Reading Mindmappen…………..

57 Mindmappen Ordenen Van hoofdoorzaak naar relevante bijzaken
Linker en rechter hersenhelft Eigen ervaring: Brainstorm, opzet alp, bestuderen literatuur, kennissysteem, beoordelingsgesprek, agenda etc Handmatig en geautomatiseerd

58 Mindmappen Opdracht mind mappen

59


Download ppt "Managementvaardigheden maart april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google