De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.TWANPAES.NL MBA Jump 10 Managementvaardigheden maart april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.TWANPAES.NL MBA Jump 10 Managementvaardigheden maart april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.TWANPAES.NL MBA Jump 10 Managementvaardigheden maart april 2007.

2 WWW.TWANPAES.NL MBA JUMP10 Het plezier zit hem in het klimmen op de top blijf je maar even. Even voorstellen Twan Paes.

3 WWW.TWANPAES.NL CV. 20-30 Sportcoach 30-40 Manager 40-nu: Ondernemer Veranderaar Coach Ontwikkelaar Docent Adviseur Nieuwsgierig Verbaasd Bezorgd Tanzania Op basis van missies Diverse klanten De sportcoach

4 WWW.TWANPAES.NL

5 Doelstelling 3 dagen vaardigheden Hoe organiseer je je MBA Als mens Als manager In de maatschappij In een bepaald type organisatie Met een fundament op MBA niveau

6 WWW.TWANPAES.NL Afspraken Normen en Waarden verschillen De klok tikt door Dialoog of vaardige discussie Vragen stellen om de vraag te stellen in de (sub)set Action Learning

7 WWW.TWANPAES.NL Hoe organiseren we het groepsleren? Noteer van je subsetgenoten een plus en een tip. Hou je eigen logboek bij; elke twee uur momentum. OnderwerpWaar ben ik goed inWat wil ik ontwikkelen FEED BACK

8 WWW.TWANPAES.NL Wat is Action Learning Praktijkvraagstukken Ondernemende mensen Verantwoordelijk voor eigen leerproces In een netwerk van functioneel op elkaar afgestemde Alleen geschikt voor mensen die naar zichzelf willen kijken.

9 WWW.TWANPAES.NL Een gezamenlijke definitie

10 WWW.TWANPAES.NL De Wereld volgens IT en Finance

11 WWW.TWANPAES.NL De wereld volgens Bedrijfskunde

12 WWW.TWANPAES.NL De praktijk anno `2007’

13 WWW.TWANPAES.NL De snelheid van de hype; 2000 2000

14 WWW.TWANPAES.NL 2003

15 WWW.TWANPAES.NL 2005

16 WWW.TWANPAES.NL 2006

17 WWW.TWANPAES.NL 2007

18 WWW.TWANPAES.NL Management/Leiderschap De Do’s De don’ts.

19 WWW.TWANPAES.NL Invloed?? Als een Europees land wereldkampioen voetballen wordt dan leidt dat tot een economische groei van 0,7% omdat het volk vertrouwen heeft en durft uit te geven; pure psychologie. Daarom kan Duitsland maar het beste Wereld-kampioen worden, want 0,7% bij hun levert ons meer groei op dan 0,7% bij ons.

20 WWW.TWANPAES.NL Ontwikkelen gemeenschappelijke waarden Luisteren naar zorgen van collega's Samenwerken in teams Helpen met oplossen van conflicten Informatie delen met anderen Deelnemen aan medewerkerstraining & opleiding Bijdragen aan de inhuur van goede mensen Begeleiden en coachen van collega's Stimuleren van de sfeer op de afdeling Nastreven van overeenstemming Nemen van eigen verantwoordelijkheid Meedenken over nieuwe diensten Bijdragen aan baanbrekende vernieuwing Zien van nieuwe markten en kansen Brainstormen Naar voren brengen van nieuwe ideeën Toekomstige kansen voor de organisatie duidelijk maken Anticiperen wat de klant binnenkort wil Ondernemerschap aanmoedigen Nieuwe kansen voor het bedrijf zien Deelnemen aan creatieve experimenten Bijdragen aan de productiviteit Helpen de kosten terugdringen Werkprocessen verbeteren Bewaken van risico's voor de organisatie Meedenken bij het ontwikkelen van technische systemen Zorgen dat we de kwaliteitsnormen halen Eraan werken om fraude en verspilling zo veel mogelijk terug te dringen Meewerken in projecten Terugdringen van systeemfouten Bijdragen aan het opstellen van procedures In stand houden van professionele maatstaven Meedoen aan onderlinge competitie Werken aan van korte-termijn doelen Snel beslissen Bijdrage aan het snel op de markt brengen van een product of dienst Werken aan het bereiken van doelen Halen of overtreffen van financiële doelstellingen Vasthouden aan nadruk op winst Werken in een omgeving waar urgentie het tempo bepaalt Doortastend beslissingen nemen Meewerken aan het doorbreken van barrières Wat vind je het leukst om te doen? Quinn: concurrerende waarden

21 WWW.TWANPAES.NL Stabiliteit en beheersbaarheid Flexibiliteit en vrijheid van handelen Interne focus en integratie Externe focus en differentiatie Hiërarchie Controle, Planning, Procedures Familie cultuur Communicatie, Competenties, Participatie Adhocratie Vernieuwing, Risico’s Marktcultuur Markt, Klanten, Targets Visie op organisaties volgens Quinn

22 WWW.TWANPAES.NL 1. Het rationeel doel model Grondgedachte: duidelijke richting en sturing op het gedrag van medewerkers leidt tot meer productiviteit en meer winst. Grondlegger: Taylor. Producent-rol: taakgericht, zeer betrokken, zorgt er voor dat ieder doel wordt gehaald. Bestuurder-rol: visie, plannen en doelen. Maakt verwachtingen duidelijk, geef instructies, organiseert en delegeert.

23 WWW.TWANPAES.NL 2. Het intern proces model Grondgedachte: routines en procedures leiden tot stabiliteit en continuïteit voor organisaties. Grondleggers: Weber, Fayol. Coördinator-rol: projectmanager, taken ontwerpen, verschillende dingen in de gaten houden. Gericht op structuur en processen. Controleur-rol: weet wat er gaande is. Houdt functioneren van zichzelf, groepen en organisatie in de gaten. Inspecteert, analyseert en let op details.

24 WWW.TWANPAES.NL 3. Het human relations model Grondgedachte: betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, door overleg en consensus, leidt tot een betere inzet en meer samenhang. Grondlegger: Mayo. Stimulator-rol: moedigt onderling vertrouwen en samenwerking aan. Laat mensen meepraten en lost conflicten op. Mentor-rol: gericht op ontwikkelen medewerkers. Mensenkenner, communicator, benaderbaar, eerlijk. Doel: het beste in mensen naar boven halen.

25 WWW.TWANPAES.NL 4. Het open systeem model Grondgedachte: continue aanpassing, creativiteit en innovatie zijn nodig voor een bedrijf om de benodigde middelen en mensen uit de markt te verwerven en te onderhouden. Grondlegger: Mintzberg. Innovator-rol: mogelijk maken van verandering en aanpassing. Oog voor: trends, risico, onzekerheid. Bemiddelaar-rol: gericht op relatie tussen organisatie en buitenwereld. Oog voor: imago, presentatie, reputatie

26 WWW.TWANPAES.NL Het intern proces model Het intern proces model heeft onder meer als voordeel dat er sprake is van continuïteit, van goede verslaglegging en stabiliteit. Nadelen zijn dat we kunnen doorschieten in steriele procedures en vastgeroeste organisatie-rituelen. In de gaten. Inspecteert, analyseert en let op details. Hiërarchie

27 WWW.TWANPAES.NL Het rationeel doel model. Het rationeel doel model heeft onder meer als voordeel dat er duidelijkheid is en dat de productiviteit wordt gestimuleerd. Nadelen zijn dat we kunnen doorschieten in dogmatiek en onszelf en anderen uitputten. Marktcultuur

28 WWW.TWANPAES.NL Het human relations model Het human relations model heeft onder meer als voordeel dat er openheid is, dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant is er het risico van oeverloze discussies en te veel individualisme. Familiecultuur

29 WWW.TWANPAES.NL Het open systeem model Het open systeem model heeft onder meer als voordeel dat organisaties zich makkelijk aanpassen aan veranderingen in de omgeving en groeien. Het risico van dit denkmodel is dat er te vroeg, te veel wordt veranderd en dat opportunisme hoogtij viert. Ad hocractie

30 WWW.TWANPAES.NL Interactie met de groepen Verdelen in groepen met voorkeursstijl Visie op de vier kwadranten van Quinn Wat kun jij van de andere leren? Wat kan de ander van jullie leren?

31 WWW.TWANPAES.NL

32 Het dilemma van het brein Controle Creativiteit Kijk eens door de bril van de ander naar jezelf!

33 WWW.TWANPAES.NL EI EXTRAVERTINTROVERT STIMULEREN ExtraversionHOE RICHT JIJ JOUW AANDACHT?Introversion SN ZINTUIGLIJK I N TUÏTIE BELEVEN SensingHOE NEEM JIJ INFORMATIE OP? i N tuïtion TF DENKENVOELEN BESLISSEN Thinking/reflectionHOE NEEM JIJ BESLISSINGEN?Feeling JP GECONTROLEERDAFWACHTEND LEEFSTIJL JudgingHOE STA JIJ TOV. DE OMGEVING?Perceiving Waar wordt Action Type uit opgebouwd?

34 WWW.TWANPAES.NL EI EXTRAVERTINTROVERT STIMULEREN ExtraversionHOE RICHT JIJ JOUW AANDACHT?Introversion Judith Ruud Ramon Bram Gerdo Mark Jasper Noureddine Marco Ronny Bert Ard Maarten Eric Jacob Waar wordt Action Type uit opgebouwd?

35 WWW.TWANPAES.NL SN ZINTUIGLIJK I N TUÏTIE BELEVEN SensingHOE NEEM JIJ INFORMATIE OP? i N tuïtion Gerdo Mark Jasper Noureddine Marco Bert Eric Ard Ruud Maarten Jacob Judith Ramon Bram Ronny Waar wordt Action Type uit opgebouwd?

36 WWW.TWANPAES.NL TF DENKENVOELEN BESLISSEN Thinking/reflectionHOE NEEM JIJ BESLISSINGEN?Feeling Gerdo Ruud Mark Ard Jasper Noureddine Marco Eric Maarten Jacob Judith Ramon Bram Ronny Bert Waar wordt Action Type uit opgebouwd?

37 WWW.TWANPAES.NL JP GECONTROLEERDAFWACHTEND LEEFSTIJL JudgingHOE STA JIJ TOV. DE OMGEVING?Perceiving Gerdo Mark Jasper Eric Jacob Ard Ruud Judith Ramon Bram Noureddine Marco Maarten Ronny Bert Waar wordt Action Type uit opgebouwd?

38 WWW.TWANPAES.NL SJ NF SP NT Kennis Competentie Strategie Visionair Groei Integriteit Diplomatie Katalysator Verantwoor- delijkheid, Stabiliteit, Logistiek, Controle Variatie Impact Tactiek Doen Basis Behoefte gids trainer coach mentor inspirator Beinvloeding en verandering via top down is krachtig Route naar het onmogelijke Virtueel « altijd » waar « de route naar het onmogelijke » Realiteit naar de mogelijkheden van de persoon & onderworpen aan uitdagingen en regels van de omgeving Zingeving, Missie (Bestaansrecht ) Identiteit, Waarden Overtuiging (Intentie, motivatie) Talent (Potentieel) Vermogens (Know-how) Gedrag (Stijl) Omgeving,Middelen, Hulpbronnen, Methodes, Technologie, …

39 WWW.TWANPAES.NL Eric Gerdo Jasper Mark Ard Ruud kennis competentie strategie visionair Noureddine Marco Bert groei Integriteit diplomatie katalysator Judith Maarten Ramon Jacob Bram Verantwoor- delijkheid stabiliteit logistiek controle Ronny variatie impact tactiek doen SJ NF SP NT Basis Behoefte Zingeving, Missie (Bestaansrecht ) Identiteit, Waarden Overtuiging (Intentie, motivatie) Talent (Potentieel) Vermogens (Know-how) Gedrag (Stijl) Omgeving,Middelen, Hulpbronnen, Methodes, Technologie, …

40 WWW.TWANPAES.NL Temperament gemoedsgesteldheid Is alles wat je zegt en doet Is alles wat je voelt en denkt Is alles wat je nodig hebt

41 WWW.TWANPAES.NL Wachter VakmanRational Idealist NFSJ SPNT ABSTRACTCONCREET AANSLUITEND PRAGMATICH Harmonie Erbij horen Begrijpen hoe iets werkt Vrijheid De Temperament Matrix

42 WWW.TWANPAES.NL TALENT - ROL TALENT - VAARDIGHEDEN WAARDEN GEDRAG NORMEN OVERTUIGING INTENTIE

43 WWW.TWANPAES.NL Autoriteitgericht Gewone taal Vergelijken Fatalistisch Standaard Verantwoordelijk Voorzichtig Verledengericht Pietje precies Inschattend Betrouwbaar Gestructureerd Economisch Maakt stabiele omgeving Regelmaker Afdwinger Bewaarder Verzorger Toezichthouder Waarschuwer Traditionalist Stabilisator Logistiek Calculeren Opeenvolgend denken Zorgt voor Beschermen Toezicht uitoefenen Lidmaatschap Verantwoordelijk Plicht Stabiliteit Overleven v.d.groep Regels Bepalingen Overeen stemming Instand houden v.d.groep Hierarchische procedures WACHTERS Veiligheid

44 WWW.TWANPAES.NL Op Invloed gericht Omgangs taal Verhalen vertellen Cynisch Improviseren Risico nemen Snel reageren Hier en nu gericht Impulsief Onderhoudend Rusteloos Spontaan Vriendelijk Gelegenheid pakker Crisis manager Speler artiest verrichter Operator manouvreerder Probleemoplosser onderhandelaar Tactiek Afwisseling Situatief denken Presteren Aanpassen Promoten Vrijheid om te handelen in opwelling Mogelijkheid om invloed uit te oefenen Actie Vaardig presteren Gevarieerdheid Broederlijke relatie Opwindend prikkelend Schoonheid Direct avontuur Vakman

45 WWW.TWANPAES.NL Relatiegericht Globale taal Licht- gelovig Metafoor Fantasievol Invoelend Inspirerend Toekomstgericht Beschrijvend Waarderend Betrokken Vriendelijk Zingevend Betekenis Harmonie zoekend Samenhangend denken Uitleggen Diplomatie Katalysator Mentor of Voorziener Advocaat Romantische idealist Onthullen Raadplegen zelfonplooiing Eenheid Empathievolle relatie Ondersteunend samenwerken Geidealiseerde/ betekenisvolle wereld Verge makke lijken Ethiek moraal Unieke identiteit Zinvol Betekenis IDEALIST

46 WWW.TWANPAES.NL Kennisgericht Preciese taal Als …dit dan…dat Sceptisch uitvinden Analytisch Probleem oplosser Oneindige tijd orientatie Perfectionisch Naar binnen gericht Kritisch Koele logica Theoretisch Maken van hypotheses Verschillen zien Analyse- Strateeg Visionair Organiseerder leider Bestuurder Uitvinder Doorlopende leerling Categorisch indelen Ontwerpen Ordenen Sturen Intelligentie Wetenschappelijk getoetst Logische consistentie Kwaliteitscirkel Concept idee Ultieme waarheid theorie Meesterschap zelfcontrole kennis competentie Vooruitgang RATIONALIST

47 WWW.TWANPAES.NL Wachters, SJ Plicht Dienstbaar Zinvol Veiligheid Stabiliteit Behouden Traditie Logistiek Lidmaatschap Verantwoordelijkheid ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

48 WWW.TWANPAES.NL Spontaniteit Wat is er nog meer? Vaardig Performance Impact Vakman, SP Nu! Impuls Tactiek Probleem oplosser Schoonheid Actie Variatie ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

49 WWW.TWANPAES.NL ActionType® en talentontwikkeling MSA Idealist, NF Integriteit Groei Ethiek Origineel Word wie je bent Samen Persoonlijke kwaliteit Katalysator Zin & Betekenis Empathie ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

50 WWW.TWANPAES.NL Rational, NT Kennis Begrip Inzicht Competentie Concept Idee Strategie Logica Ontwerp Indelen Waarom ©ActionType / Sportconsultingteam 2003 /NFWS/ teamrol/ actiontype/ belbin

51 WWW.TWANPAES.NL Nederlanders zijn over het algemeen “S” types. We blijven te veel hangen in details en analyses. We moeten leren het grote geheel te zien en met emoties te spelen. Wat zegt de buitenlander?

52 WWW.TWANPAES.NL Werk schema. S 1. De “S” functie zoekt naar informatie 2. De “N” functie maakt er een geheel van 3. De “T” functie maakt een strategie 4. De “F” functie brengt het aan de man N TF

53 WWW.TWANPAES.NL Communicatieframe S Specifiek, concreet, practisch, hier en nu I Denken over E Praten over N Globaal, abstract, theorie, toekomst NFinzichtelijk,behulpzaamNT inzichtelijk,logische opties SFpractisch,behulpzaam, persoonlijk contact STpractisch,logisch,feiten F Invloed op mensen F T Logische gevolgtrekking T J Plezier van het afronden, J Interactieinitieren Behoefte peiling Actieplan voorstellen Overeen- stemming bereiken P Plezier van het proces, opties open P

54 WWW.TWANPAES.NL Mind Mapping Visualiseren Verbinden Vereenvoudigen

55 WWW.TWANPAES.NL Creativiteit Een belangrijke vraag die je zou kunnen beantwoorden is: Hoe ga ik mijn eigen creativiteit benutten in deze MBA?

56 WWW.TWANPAES.NL Creativiteitsmodellen Interview Brainstormsessie Brown Paper sessie PMI-Methode SMART Reading Mindmappen…………..

57 WWW.TWANPAES.NL Mindmappen Ordenen Van hoofdoorzaak naar relevante bijzaken Linker en rechter hersenhelft Eigen ervaring: Brainstorm, opzet alp, bestuderen literatuur, kennissysteem, beoordelingsgesprek, agenda etc Handmatig en geautomatiseerd

58 WWW.TWANPAES.NL Mindmappen Opdracht mind mappen

59 WWW.TWANPAES.NL


Download ppt "WWW.TWANPAES.NL MBA Jump 10 Managementvaardigheden maart april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google