De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verschil in paradigma risicoleerling of risicosituatie? Etiket of mens in context?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verschil in paradigma risicoleerling of risicosituatie? Etiket of mens in context?"— Transcript van de presentatie:

1 Het verschil in paradigma risicoleerling of risicosituatie? Etiket of mens in context?

2 Pinguins kunnen helaas niet vliegen Doorbreek het huidige paradigma en mogelijkheden voor leerlingen nemen toe.

3  Van baas naar coach  Liberalisering “dop je eigen boontjes”  Veranderende rol van de overheid  Verschuiving van macht in de keten  Veiligheid en geborgenheid  Wegwerpcultuur  Maatschappelijk ondernemen  Netwerkeconomie  “welvaart” onder druk

4 ◦ opleidingsniveau in Nederland stijgt ◦ kenniseconomie belangrijk voor westen ◦ onderwijs de bepalende factor voor maatschappelijke positie ◦ VVE krijgt een belangrijkere positie in onderwijs ◦ doorstoom van leerlingen naar hogere vormen van onderwijs wordt vergemakkelijkt ◦ basisschoolleerlingen daalt - het aantal kleine scholen stijgt ◦ deze ontwikkeling is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs ◦ ICT op de juiste manier ingezet levert een aantoonbaar effectiever en efficiëntere bijdrage aan aantrekkelijker onderwijs. daling leerlingenaantal onderwijsdeelname steeds langer arbeidsmarkt stelt steeds hogere eisen aan opleiding personeel zorgen over werkdruk bij leerkrachten vroeg kiezen voor schoolrichting (vo) dat vraagt van de aansluiting po-vo veel toename zorgleerlingen (so en sbo en rugzakleerlingen) ruim 6% ( 4-11jarigen!!! zorgen over de klassengrootte en de bezuinigingen in het onderwijs het leraarsalaris is in vergelijking met andere landen bescheiden in het po onderwijsachterstand en de daarmee verbonden sociaal-economische achterstand blijken een hardnekkig probleem te zijn

5  de overheid legt het probleem van open- eindfinanciering van so-3 en so 4 bij het samenwerkingsverband  de overheid legt de financiering van jeugdzorg in handen van gemeenten (WMO)  de gemeenten leggen binnenkort de onderwijshuisvesting in handen van schoolbesturen  de overheid zal op korte termijn de kleine scholentoeslag afschaffen. De krimp veroorzaakt steeds meer kleine scholen en dus meer €€€

6 Help, onze ijsberg smelt alle kanten opkijken helpt niet ………. FOCUS: Wat is ons gezamenlijk probleem?! Dan gaan we kijken hoe we dat gezamenlijk oplossen en niet verplaatsen

7  Van belang van de organisatie naar het belang van het individu en de samenleving.  Van verzorgen -------- empowerment

8 Ja ja Dat is makkelijk gezegd. Hoe moet dat dan veranderen????

9 De overheid ziet meer dan ooit toe op de bestuurlijke bijdrage aan het verbeteren van het onderwijsproces en haar opbrengsten ◦ Veranderingen in het toezichtkader. ◦ Gerichtheid op opbrengstgericht werken ◦ Het bestuursakkoord po

10 Neem je droom eens mee in de dag!

11  De kern ligt in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de regio M-H. 1. Zorg voor handhaving van diversiteit 2. Focus op kwaliteit. 3. En vergeet het concurreren op identiteit als een vorm van kwaliteit ◦ Doel is het revitaliseren van de burger. Het gaat ons om het individu. Revitalisering begint bij het kind! ◦ De weg :vertrouwen in samenwerking.

12  intentieverklaring passend onderwijs.  onderwijsvernieuwing in samenhang door samenwerking. (gedeelde expertise!)  Kwaliteit is ons streven, niet concurrentie.  gezamenlijk richting geven aan onderwijsvernieuwing.

13

14

15 Koudwatervrees?

16

17 Kindcentrum met Ouders voor hoge opbrengsten O pvoeding O nderwijs O ntspanning O pvang

18  Meerdere basisscholen met partners samenvoegen op één plek. ◦ Waar?  Liefst op kruispunten van wijken en dorpen ◦ Voorwaarden: bereikbaarheid  Voordelen: ◦ Schoolgrootte is ondersteunend voor beantwoorden van ondersteuningsvraag. ◦ Ondersteuning in en om IKC is beter te organiseren ◦ Één plek voor ouders en kind ◦ Één kind één plan

19 Beweging 2: van transport van LEERLINGEN

20 expertise- centrum IKC

21 expertise- centrum IKC

22 Beweging 3

23

24  Opbrengstgerichtheid  Basiskwaliteit van leerkrachten t/m directies en bestuurders  Professionele cultuur  Andere rol leerling, leerkracht directeur en bestuurder

25

26  invloed te hebben op de leer-(werk/leef) omgeving c.q. het onderwijsproces ( impact );  autonomie te hebben bij het handelen binnen die leer-(werk/leef)omgeving ( choice );  dat hun activiteiten binnen die leer- (werk/leef)omgeving ertoe doen ( meaningfulness ) en  te kunnen voldoen binnen die leer- (werk/leef)omgeving ( competence ).

27

28  Complexe problemen vragen niet naar enkelvoudige oplossingen  - it takes a village to raise a child

29  Blijft het speciaal (basis)onderwijs nodig?  Zijn er leerlingen die qua onderwijsondersteuningsvragen te ver afliggen van wat we in basisscholen kunnen en willen realiseren?  Wat zou je desondanks nog kunnen verbeteren in het afstemmingsaanbod voor kinderen met special needs?

30  Speciale settings  Geïntegreerde speciale settings : de campus special needs

31

32

33

34

35 ( S ) AMEN


Download ppt "Het verschil in paradigma risicoleerling of risicosituatie? Etiket of mens in context?"

Verwante presentaties


Ads door Google