De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs Het verschil in paradigma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs Het verschil in paradigma"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs Het verschil in paradigma
risicoleerling of risicosituatie? Etiket of mens in context?

2 Pinguins kunnen helaas niet vliegen
Doorbreek het huidige paradigma en mogelijkheden voor leerlingen nemen toe. Pinguins kunnen helaas niet vliegen

3 Tendenzen in de maatschappij
Van baas naar coach Liberalisering “dop je eigen boontjes” Veranderende rol van de overheid Verschuiving van macht in de keten Veiligheid en geborgenheid Wegwerpcultuur Maatschappelijk ondernemen Netwerkeconomie “welvaart” onder druk

4 Tendenzen volgens OC&W
opleidingsniveau in Nederland stijgt kenniseconomie belangrijk voor westen onderwijs de bepalende factor voor maatschappelijke positie VVE krijgt een belangrijkere positie in onderwijs doorstoom van leerlingen naar hogere vormen van onderwijs wordt vergemakkelijkt basisschoolleerlingen daalt - het aantal kleine scholen stijgt deze ontwikkeling is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs ICT op de juiste manier ingezet levert een aantoonbaar effectiever en efficiëntere bijdrage aan aantrekkelijker onderwijs. daling leerlingenaantal onderwijsdeelname steeds langer arbeidsmarkt stelt steeds hogere eisen aan opleiding personeel zorgen over werkdruk bij leerkrachten vroeg kiezen voor schoolrichting (vo) dat vraagt van de aansluiting po-vo veel toename zorgleerlingen (so en sbo en rugzakleerlingen) ruim 6% ( 4-11jarigen!!! zorgen over de klassengrootte en de bezuinigingen in het onderwijs het leraarsalaris is in vergelijking met andere landen bescheiden in het po onderwijsachterstand en de daarmee verbonden sociaal-economische achterstand blijken een hardnekkig probleem te zijn

5 Wat zien we? decentralisering!
de overheid legt het probleem van open- eindfinanciering van so-3 en so 4 bij het samenwerkingsverband de overheid legt de financiering van jeugdzorg in handen van gemeenten (WMO) de gemeenten leggen binnenkort de onderwijshuisvesting in handen van schoolbesturen de overheid zal op korte termijn de kleine scholentoeslag afschaffen. De krimp veroorzaakt steeds meer kleine scholen en dus meer €€€

6 Help, onze ijsberg smelt
alle kanten opkijken helpt niet ………. FOCUS: Wat is ons gezamenlijk probleem?! Dan gaan we kijken hoe we dat gezamenlijk oplossen en niet verplaatsen

7 Wat is dan dat nieuwe paradigma?
Van belang van de organisatie naar het belang van het individu en de samenleving. Van verzorgen empowerment

8 Dat is makkelijk gezegd. Hoe moet dat dan veranderen????
Ja ja Dat is makkelijk gezegd. Hoe moet dat dan veranderen????

9 Hoe bereidt de overheid zich voor?
De overheid ziet meer dan ooit toe op de bestuurlijke bijdrage aan het verbeteren van het onderwijsproces en haar opbrengsten Veranderingen in het toezichtkader. Gerichtheid op opbrengstgericht werken Het bestuursakkoord po

10 Droom van koos Neem je droom eens mee in de dag!

11 Paradigma-shift M-H!!! De kern ligt in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de regio M-H. 1. Zorg voor handhaving van diversiteit 2. Focus op kwaliteit. 3. En vergeet het concurreren op identiteit als een vorm van kwaliteit Doel is het revitaliseren van de burger. Het gaat ons om het individu. Revitalisering begint bij het kind! De weg :vertrouwen in samenwerking.

12 Hoe bereidt Limburg zich voor?
intentieverklaring passend onderwijs. onderwijsvernieuwing in samenhang door samenwerking. (gedeelde expertise!) Kwaliteit is ons streven, niet concurrentie. gezamenlijk richting geven aan onderwijsvernieuwing.

13

14 Van oud naar nieuw

15 Koudwatervrees?

16

17 beweging 1. Van scholen naar IKC
met Ouders voor hoge opbrengsten Kindcentrum Opvoeding Onderwijs Ontspanning Opvang

18 IKC Meerdere basisscholen met partners samenvoegen op één plek.
Waar? Liefst op kruispunten van wijken en dorpen Voorwaarden: bereikbaarheid Voordelen: Schoolgrootte is ondersteunend voor beantwoorden van ondersteuningsvraag. Ondersteuning in en om IKC is beter te organiseren Één plek voor ouders en kind Één kind één plan

19 NAAR TRANSPORT VAN EXPERTISE
Beweging 2: van transport van LEERLINGEN

20 leerlingen transport expertise-centrum IKC

21 Expertise transport expertise-centrum IKC

22 VAN INDIVIDUELE EXPERTISE NAAR GROEPSEXPERTISE
Beweging 3

23 kwaliteiten van het individu en zijn rol in het team

24 Professionalisering onderwijs
Opbrengstgerichtheid Basiskwaliteit van leerkrachten t/m directies en bestuurders Professionele cultuur Andere rol leerling, leerkracht directeur en bestuurder

25 De basisbehoeften van ieder mens

26 Leerlingen ( burgers) vragen ernaar
invloed te hebben op de leer-(werk/leef) omgeving c.q. het onderwijsproces ( impact ); autonomie te hebben bij het handelen binnen die leer-(werk/leef)omgeving ( choice ); dat hun activiteiten binnen die leer- (werk/leef)omgeving ertoe doen ( meaningfulness ) en te kunnen voldoen binnen die leer- (werk/leef)omgeving ( competence ).

27 Wat betekent dat voor mij als leerkracht, directeur of bestuurder binnen passend onderwijs?

28 durf te vertrouwen durf samen te werken
Complexe problemen vragen niet naar enkelvoudige oplossingen - it takes a village to raise a child

29 Beweging 4: heb reële verwachtingen t.a.v. de maakbaarheid
Blijft het speciaal (basis)onderwijs nodig? Zijn er leerlingen die qua onderwijsondersteuningsvragen te ver afliggen van wat we in basisscholen kunnen en willen realiseren? Wat zou je desondanks nog kunnen verbeteren in het afstemmingsaanbod voor kinderen met special needs?

30 Speciale settings Geïntegreerde speciale settings : de campus special needs

31 Samenwerkingsverband passend onderwijs vraagt naar ….

32

33 Pak je rol!

34 Passend onderwijs doen wat nodig is

35 ( S ) AMEN


Download ppt "Passend onderwijs Het verschil in paradigma"

Verwante presentaties


Ads door Google