De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het taalbeleid van de K. U

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het taalbeleid van de K. U"— Transcript van de presentatie:

1 Het taalbeleid van de K. U
Het taalbeleid van de K.U.Leuven: de zorg voor de kwaliteit van de onderwijstaal Antwerpen, Linguapolis, 17 maart 2011 Ludo Melis

2 Taalbeleid Stappen: Rol van taal en taalbeleid in de dimensie internationalisering: strategisch plan en onderwijsplan Concreet: Nota Talenbeleid 1 (Onderwijsraad 31 – ) Beslissing van de Vlaamse regering van juli 2010 Actualisatie van de Nota Talenbeleid: Het Onderwijstalenbeleid, Academische Raad nov. 2010 Vertaling het Onderwijs- en examenreglement Vertaling in het personeelsbeleid

3 Waarom een talenbeleid?
De taalkeuze is niet vrijblijvend. Zij past in een visie op onderwijs en leren. De taalkeuze moet ondersteunend zijn voor het globale onderwijsbeleid: Rol van taal of talen in het disciplinaire veld Functioneren van de forumtalen Positie van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt Betekenis van de vorming voor de samenleving Internationalisering Het talenbeleid moet bijdragen tot de kwaliteit van het onderwijs.

4 Het bereik van een Vlaamse universiteit
Vlaanderen Europa De wereld Instroom en uitstroom Welke implicaties voor het talenbeleid?

5 Dimensies Instroom: taalkennis, democratisering
Doorstroom: rol van taal in het ontwikkelen van academische competenties Uitstroom: kansen in de geglobaliseerde maatschappij rol van de universitairen in de gemeenschap Disciplines: forumtaal onderzoeksgebaseerd onderwijs

6 UItgangspunten 1 Doelstellingen, beoogde leerresultaten en visie op vorming zijn de basis voor de uitwerking van een opleiding. De keuze van de onderwijstaal sluit aan bij deze kenmerken. Het voorbereiden van afgestudeerden op het maatschappelijke leven en het werkveld is een kerntaak van de universiteit. De studenten moeten een intens contact hebben met de forumtalen van de discipline en de werkvelden.

7 Uitgangspunten 2 Academische opleidingen moeten optimale kansen bieden aan alle jongeren die hiertoe de nodige kwaliteiten bezitten. Nederlands is de basistaal, in het bijzonder in de bachelor. Academisch Nederlands blijft een centrale component. Kwaliteitsvol onderwijs veronderstelt taalkwaliteit. Ondersteuning van docenten en studenten wordt geboden.

8 Uitgangspunten 3 De universiteit speelt een sleutelrol in de verspreiding van inzichten uit onderzoek in de samenleving. Zorg voor het academisch Nederlands en de ontwikkeling ervan is noodzakelijk. De universiteit wenst de traditie van Vlaanderen als kruispunt en ontmoetingspunt tussen talen en culturen op te nemen. Ruimte voor meertaligheid.

9 Uitgangspunten 4 De interactie tussen Vlaamse en anderstalige studenten bevorderen. De mobiliteit, uitgaand en inkomend, versterken.

10 4 posities Eentaligheid Combinatie van talen Engels Nederlands
Met kwantitatieve beperkingen Kwalitatieve complementariteit

11 Eentaligheid : Engels ? Drempel voor participatie
Horde voor democratisering Moeilijkheden in het leerproces Geen goede voorbereiding op het werkveld Breuk met de samenleving in plaats van dienstverlening Negatieve effecten op het Nederlands: Ontwikkeling van woordenschat Variatie aan registers

12 Eentaligheid: Nederlands ?
Horde voor de deelname aan onderzoek Drempel bij toetreding tot de globale arbeidsmarkt Hinderpaal voor mobiliteit Kloof met de wereld Gevaar voor dienstverlening aan de samenleving Gevaar voor de integratie van onderwijs en onderzoek

13 Concurrentie - Complementariteit
Niet OF / OF Maar Nederlands EN andere talen Bijzondere positie van het Engels Rol van andere talen Welke ruimte voor complementariteit? Hoe de complementariteit vorm geven?

14 De invulling van de complementariteit: bachelor
De eerste fazen: Nederlands als onderwijstaal Forumtalen progressief passief introduceren en ondersteunen In de derde faze: Optie om 1 semester in een andere taal te organiseren als mobiliteitsvenster Taalkeuze onderwijskundig motiveren Taalvaardigheid als doelstelling

15 De invulling: de master
Criteria bepalen voor de taalkeuze in functie van Doelstellingen Werkveld Integratie Binnen een opleiding differentiëren in functie van de criteria Afstudeerrichtingen in het Nederlands Afstudeerrichting in een andere taal

16 Spanningen De optie ten voordele van complementariteit creëert spanningen: Het is een dynamisch evenwicht dat verstoord kan worden. Het leidt tot keuzes op individueel vlak, bij studenten en docenten, en dus kan het aanleiding zijn tot onvrede. Het is organisatorisch complexer dan een eenvoudige oplossing.

17 De kwaliteit van de doceertaal
Criterium: beoogd niveau C1 Europees kader Standaarden voor het toelaten van niet Nederlandstalige studenten (ILT5 = ± B2) Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO) Vereisten voor aanstelling in het leerplichtonderwijs Voor Nederlands, Engels of andere taal.

18 C1 in een bepaald domein Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken. Kan flexibel met taal omgaan ten behoeve van academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde tekst / uiteenzetting over complexe onderwerpen produceren en maakt hierbij gebruik van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

19 Taalbeleid bij aanstelling 1
Opname van de criteria in de vacatures en in het aanstellingsbesluit Voorwaarde voor bevestiging of vaste benoeming Bewijs: Bij de start Na proefperiode Bij verandering van opdrachten

20 Taalbeleid bij aanstelling 2
Betrokken actoren: Personeelsdienst Beoordelingscommissie Faculteit: toewijzing van doceeropdrachten Ondersteuning: Screening en coaching voor Engels Id. voor Nederlands in opstart Overgangsmaatregelen: Docenten in dienst, indien twijfel: aanspreekpunt, begeleidingstraject of heroriëntering van de opdracht.

21 Talabeleid voor studenten
Academisch Nederlands Instroom en doorstroom in Bachelor Diagnostische toets Lesmodules Zelfstudiemodules: o.a. presentatie en redactie Taalontwikkelend onderwijzen en leren In ontwikkeling: ondersetuning voor toegankelijke redactie Aandacht voor teksttypes: o.a. tekst, web, presentatie

22 Taalbeleid voor studenten
Initiatief voor academisch Engels Instroom (ook voor Nederlandstalige studenten) Bepaling verwachtingspatroon Aanbieden van instaptoets Ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor Academisch Engels Lesmateriaal Ondersteunend materiaal


Download ppt "Het taalbeleid van de K. U"

Verwante presentaties


Ads door Google