De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012
Brandveilig werken, daar maken we werk van !

2 Programma 19h30 Ontvangst deelnemers
20h00 Openingswoord door de Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven 20h15 Toelichting wetgeving gebruik open vuur door Stefan Leuckx, attaché ingenieur FOD WASO 20h45 Ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn PAMI door Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV 21h15 Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en het belang van het informeren van de brandweer 21h30 Vraagstelling en afsluiting met een drankje

3 Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven
Openingswoord Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven

4 Statistiek branden brandweer Lommel
jaartal aantal branden aantal industriebranden 2004 185 13 2005 201 5 2006 242 11 2007 245 15 2008 251 7 2009 314 2010 216* 19 2011 234* 17 gemiddelde 236 12 percentage 5% Jaarlijks gemiddeld 236 branden 5% van de branden handelt om industriebranden (excl. loze en valse alarmen) *excl. preventieve aanwezigheid brandweer ( )

5 Statistiek branden brandweer Lommel

6 De brandweer hervorming
De burger heeft recht op de snelste adequate hulp. De hulpdienst die bij een noodoproep het eerst ter plaatse kan zijn met de nodige middelen moet worden uitgestuurd zonder rekening te houden met gemeente- of provinciegrenzen. Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht. Er moet gestreefd naar een gelijkwaardige bijdrage in de kosten door de gemeenten op basis van heldere criteria als het stedelijk of landelijk karakter, het bevolkingsaantal, de risico’s en de inhoud van de veiligheidsplannen. Schaalvergroting is noodzakelijk. Door schaalvergroting kunnen middelen rationeler en efficiënter worden aangewend en kan de dienstverlening worden verbeterd.

7 WET VAN 2007 Taken van de brandweer = integrale veiligheidsketen
Pro-actie Preventie * Preparatie Repressie * Evaluatie

8 Ontdekking Oproep Vertrek Blussing Rampen bestrijding Aankomst

9 Ontdekking Oproep Vertrek Aankomst Blussing Rampen bestrijding Inspanning Preventie Repressie en preparatie Nazorg Ontdekken Vluchten Beperken uitbreiding Veiligheid pompier Redden Blussen Onderzoek ??? Evaluatie ???

10 Voorkomen Verkleinen kans Schade herstel Onderzoek Evaluatie
Beperken effect Inspanning Pro-Actie & RA Preventie Preparatie & Repressie Nazorg Bepalen risico’s Eigen verantwoordelijkheid Zelfredzaamheid Snelle ontdekking Vluchten/ontruiming Compartimentering Zelf blussen Redding en zelfredding Blussen Beperken schade Schade herstel Onderzoek Evaluatie

11 JAN

12 Toelichting wetgeving gebruik open vuur
Stefan Leuckx, attaché ingenieur FOD WASO

13 Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV
Ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn PAMI op 10 augustus 2010 Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV

14 Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en het
Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en het belang van het informeren van de brandweer Brandweer Lommel

15 Gevaren Laswerken Autobrand na vuur vatten van binnenbekleding
Brand door warmte geleiding van staalprofiel Explosie door lassen buitenzijde opslagtank

16 Brand en hevige rook na laswerken in Spouwen
                                                                                                                                                                            Voorbeelden … Brand en hevige rook na laswerken in Spouwen (26/12/2011)

17 Voorbeelden … Brand na laswerken in werkhuis (13/11/'11)
In een werkhuis in de Kolfstraat in Stevensvennen is zondagavond rond kwart over tien brand uitgebroken. De bewoner had 's namiddags nog laswerken uitgevoerd. Mogelijk waren gensters overgesprongen naar enkele doeken in het werkhuis. Die waren beginnen smeulen. De eigenaar had de brand snel opgemerkt waardoor de schade beperkt bleef tot het dak.

18 Voorbeelden … 24/08/2011 Laswerken veroorzaken brand bij ACB-garage.
Brand in de Berliner Philharmonie door laswerken (20/05/2008) De brandweer was met een twintigtal blusvoertuigen en 110 pompiers aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerster van de filharmonie is vermoedelijk bij laswerken isolatiemateriaal in brand geschoten. En nog vele anderen … 24/08/2011 Laswerken veroorzaken brand bij ACB-garage. 17/05/ leerlingen ontruimd na brand Heist-op-den-Berg

19 Gevaren Laswerken - Gassen Besloten plaatsen
Zelden problemen in werkhuis !

20 Gevaren Dakwerken

21 Gevaren Slijpen Stofafzuiging installatie Zitjes van sporthal
Isolatie van sandwichpanelen Afval Boerderij

22 Gevaren Snijbranden Ontsteking vuile doeken Licht ontvlambare stoffen
Gordijnen

23 Gevaren Open vlam Verf Kunststofbekleding

24 Gevaren Boren Ontsteking isolatie Kortsluiting en brand
Raken gasleiding

25 Aandacht Als het dan brandt is het normaal dat de brandweer komt en dat hun tussenkomst: Snel Adequaat Professioneel …. gebeurt

26

27 Belang van correcte informatie aan de brandweer !

28 Zwarte doos …

29 Zwarte doos … Dit is wat de brandweer ziet wanneer ze op een bedrijf aankomen en er geen interventiedossier beschikbaar is: “een zwarte doos”

30 Informatie kan van levensbelang zijn
Een interventiedossier bundelt alle informatie die voor de brandweer noodzakelijk is om een adequate en snelle inzet te organiseren in geval van een interventie. (≠ intern noodplan)

31 Inhoud interventiedossier
Algemene informatie Dit gedeelte bevat algemene inlichtingen van het bedrijf waaronder de bedrijfsgegevens, de contactpersonen, aanwezigheid gevaarlijke stoffen, constructiekenmerken gebouwen, informatie over toegankelijkheid, … Inplantingsplan Dit plan is een overzichtsplan dat aan de hand van pictogrammen de nodige informatie bevat om een eerste inzet van de brandweer mogelijk te maken zoals bereikbaarheid van het gebouw, hoofdafsluiter gas, toegangen, compartimentering, hydranten, … Detailplannen De detailplannen zijn de grondplannen van elke bouwlaag van het gebouw welke meer gedetailleerde informatie bevatten die voor de brandweer van belang is zoals: nevenafsluiters gas en elektriciteit, indeling gebouw en benaming lokalen, bediening rookluiken en sprinklerinstallaties,… voorbeeld interventiedossier\Visio-INLICHTINGEN.pdf voorbeeld interventiedossier\Visio-INTERVENTIEPLAN SITE.pdf voorbeeld interventiedossier\Visio-INTERVENTIEPLAN 1e verdieping.pdf office DOC 2010 AGA inlichtingenfiche in orde.doc

32 Opmaak interventiedossier
Een inlichtingenfiche die alle voor de brandweer relevante informatie bevat en informatie over de aan te leveren plannen is op te vragen bij de brandweerdienst van Lommel of via de website (vanaf 1/03/2012). office DOC 2010 AGA inlichtingenfiche in orde.doc Een zonaal sjabloon voor een interventiedossier is in de maak.

33 Wat nog … Kennisgeving aan brandweer van het afleveren van een vuurvergunning

34 Meldingsformulier De brandweer vraagt aan alle bedrijven om in geval van werkzaamheden met openvuur (lassen, branden, …) dit te melden aan de brandweer via een meldingsformulier. ≠ vuurvergunning (= intern document van het bedrijf)

35 Doel van de melding Informeren van de brandweer
In geval van een oproep voor brand kan deze informatie een belangrijke rol spelen bij de inschatting van de situatie en de planning van de inzet door de brandweer waardoor er efficiënter opgetreden en sneller opgeschaald kan worden Sensibilisatie van de bedrijven Bedrijven te sensibiliseren met betrekking tot de risico’s verbonden aan werkzaamheden met open vuur en het nemen van de nodige preventiemaatregelen aanmoedigen

36 Hoe ziet dit meldingsformulier er uit?
meldingsformulier\meldingsformulier werken met open vuur versie docx

37 Toelichting meldingsformulier
Blok 1 Info over het bedrijf die een vergunning aflevert Info over het bedrijf/firma die de werkzaamheden gaan uitvoeren

38 Toelichting meldingsformulier
Blok 2 Info over de werkzaamheden: locatie / datum – uur / aard van de werkzaamheden werkbeschrijving en bijzondere gevaren

39 Toelichting meldingsformulier
Blok 3 Genomen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de betrokken installatie / omgeving / dragen persoonlijke beschermingsmaatregelen / brandpreventie / eventuele bijkomende maatregelen

40 Toelichting meldingsformulier
En tot slotte … Informatie over welke diensten dienen verwittigd te worden met de contactgegevens van de brandweer. Nog linken aan screenshots

41 Meldingsformulier Fax: 011/552542
website brandweer Lommel (vanaf 1/03/2012 – rubriek preventie – bedrijven) digitaal op te vragen via mail Contactgegevens brandweer: Fax: 011/552542 tel: 011/542900 Definitieve versie kort laten zien via snelkoppeling

42 Nog vragen


Download ppt "Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012"

Verwante presentaties


Ads door Google