De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012 Brandveilig werken, daar maken we werk van !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012 Brandveilig werken, daar maken we werk van !"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012 Brandveilig werken, daar maken we werk van !

2 Programma 19h30 Ontvangst deelnemers 20h00 Openingswoord door de Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven 20h15 Toelichting wetgeving gebruik open vuur door Stefan Leuckx, attaché ingenieur FOD WASO 20h45Ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn PAMI door Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV 21h15Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en hetbelang van het informeren van de brandweer 21h30Vraagstelling en afsluiting met een drankje

3 Openingswoord Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven

4 Statistiek branden brandweer Lommel jaartalaantal branden aantal industriebranden 2004185 13 2005201 5 2006242 11 2007245 15 2008251 7 200931411 2010216* 19 2011234* 17 gemiddelde23612 percentage 5% Jaarlijks gemiddeld 236 branden 5% van de branden handelt om industriebranden (excl. loze en valse alarmen) *excl. preventieve aanwezigheid brandweer (2010-2011)

5 Statistiek branden brandweer Lommel

6 De brandweer hervorming De burger heeft recht op de snelste adequate hulp. De hulpdienst die bij een noodoproep het eerst ter plaatse kan zijn met de nodige middelen moet worden uitgestuurd zonder rekening te houden met gemeente- of provinciegrenzen. Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht. Er moet gestreefd naar een gelijkwaardige bijdrage in de kosten door de gemeenten op basis van heldere criteria als het stedelijk of landelijk karakter, het bevolkingsaantal, de risico’s en de inhoud van de veiligheidsplannen. Schaalvergroting is noodzakelijk. Door schaalvergroting kunnen middelen rationeler en efficiënter worden aangewend en kan de dienstverlening worden verbeterd.

7 WET VAN 2007 Taken van de brandweer = integrale veiligheidsketen Pro-actie Preventie * Preparatie Repressie * Evaluatie

8 Ontdekking Oproep Vertrek Aankomst BlussingRampen bestrijding

9 Ontdekking Oproep Vertrek Aankomst BlussingRampen bestrijding PreventieRepressie en preparatieNazorg Ontdekken Vluchten Beperken uitbreiding Veiligheid pompier Redden Blussen Onderzoek ??? Evaluatie ??? Inspanning

10 Beperken effect Inspanning Pro-Actie & RAPreventie Preparatie & Repressie Nazorg Bepalen risico’s Eigen verantwoordelijkh eid Zelfredzaamheid Snelle ontdekking Vluchten/ontruiming Compartimentering Zelf blussen Redding en zelfredding Blussen Beperken schade Schade herstel Onderzoek Evaluatie Voorkomen Verkleinen kans

11 JAN

12 Toelichting wetgeving gebruik open vuur Stefan Leuckx, attaché ingenieur FOD WASO

13 Ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn PAMI op 10 augustus 2010 Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV

14 Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en hetbelang van het informeren van de brandweer Brandweer Lommel

15 Gevaren Laswerken -Autobrand na vuur vatten van binnenbekleding - Brand door warmte geleiding van staalprofiel - Explosie door lassen buitenzijde opslagtank -…

16 Voorbeelden … Brand en hevige rook na laswerken in Spouwen (26/12/2011) Brand en hevige rook na laswerken in Spouwen

17 Voorbeelden … Brand na laswerken in werkhuis (13/11/'11) In een werkhuis in de Kolfstraat in Stevensvennen is zondagavond rond kwart over tien brand uitgebroken. De bewoner had 's namiddags nog laswerken uitgevoerd. Mogelijk waren gensters overgesprongen naar enkele doeken in het werkhuis. Die waren beginnen smeulen. De eigenaar had de brand snel opgemerkt waardoor de schade beperkt bleef tot het dak.

18 Voorbeelden … Brand in de Berliner Philharmonie door laswerken (20/05/2008) De brandweer was met een twintigtal blusvoertuigen en 110 pompiers aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerster van de filharmonie is vermoedelijk bij laswerken isolatiemateriaal in brand geschoten. En nog vele anderen … 24/08/2011Laswerken veroorzaken brand bij ACB-garage. 17/05/2011660 leerlingen ontruimd na brand Heist-op-den-Berg …

19 - Gassen - Besloten plaatsen - Zelden problemen in werkhuis ! - … Gevaren Laswerken

20 Gevaren Dakwerken

21 Gevaren Slijpen - Stofafzuiging installatie - Zitjes van sporthal - Isolatie van sandwichpanelen - Afval - Boerderij - …

22 Gevaren Snijbranden - Ontsteking vuile doeken - Licht ontvlambare stoffen - Gordijnen - …

23 Gevaren Open vlam - Verf - Kunststofbekleding - …

24 Gevaren Boren - Ontsteking isolatie - Kortsluiting en brand - Raken gasleiding - …

25 Aandacht Als het dan brandt is het normaal dat de brandweer komt en dat hun tussenkomst: Snel Adequaat Professioneel …. gebeurt

26

27 Belang van correcte informatie aan de brandweer !

28 Zwarte doos …

29 Dit is wat de brandweer ziet wanneer ze op een bedrijf aankomen en er geen interventiedossier beschikbaar is: “een zwarte doos” Zwarte doos …

30 Een interventiedossier bundelt alle informatie die voor de brandweer noodzakelijk is om een adequate en snelle inzet te organiseren in geval van een interventie. (≠ intern noodplan) Informatie kan van levensbelang zijn

31 Inhoud interventiedossier Algemene informatie Dit gedeelte bevat algemene inlichtingen van het bedrijf waaronder de bedrijfsgegevens, de contactpersonen, aanwezigheid gevaarlijke stoffen, constructiekenmerken gebouwen, informatie over toegankelijkheid, … Inplantingsplan Dit plan is een overzichtsplan dat aan de hand van pictogrammen de nodige informatie bevat om een eerste inzet van de brandweer mogelijk te maken zoals bereikbaarheid van het gebouw, hoofdafsluiter gas, toegangen, compartimentering, hydranten, … Detailplannen De detailplannen zijn de grondplannen van elke bouwlaag van het gebouw welke meer gedetailleerde informatie bevatten die voor de brandweer van belang is zoals: nevenafsluiters gas en elektriciteit, indeling gebouw en benaming lokalen, bediening rookluiken en sprinklerinstallaties,… voorbeeld interventiedossier\Visio-INLICHTINGEN.pdf voorbeeld interventiedossier\Visio-INTERVENTIEPLAN SITE.pdf voorbeeld interventiedossier\Visio-INTERVENTIEPLAN 1e verdieping.pdf office 2003 DOC 2010 AGA inlichtingenfiche in orde.doc

32 Opmaak interventiedossier Een inlichtingenfiche die alle voor de brandweer relevante informatie bevat en informatie over de aan te leveren plannen is op te vragen bij de brandweerdienst van Lommel of via de website (vanaf 1/03/2012). office 2003 DOC 2010 AGA inlichtingenfiche in orde.doc Een zonaal sjabloon voor een interventiedossier is in de maak.

33 Wat nog … Kennisgeving aan brandweer van het afleveren van een vuurvergunning

34 Meldingsformulier De brandweer vraagt aan alle bedrijven om in geval van werkzaamheden met openvuur (lassen, branden, …) dit te melden aan de brandweer via een meldingsformulier. ≠ vuurvergunning (= intern document van het bedrijf)

35 Doel van de melding Informeren van de brandweer In geval van een oproep voor brand kan deze informatie een belangrijke rol spelen bij de inschatting van de situatie en de planning van de inzet door de brandweer waardoor er efficiënter opgetreden en sneller opgeschaald kan worden Sensibilisatie van de bedrijven Bedrijven te sensibiliseren met betrekking tot de risico’s verbonden aan werkzaamheden met open vuur en het nemen van de nodige preventiemaatregelen aanmoedigen

36 MELDINGSFORMULIER\MELDINGSFORMULIER WERKEN MET OPEN VUUR VERSIE10022012.DOCX Hoe ziet dit meldingsformulier er uit?

37 Toelichting meldingsformulier Blok 1 Info over het bedrijf die een vergunning aflevert Info over het bedrijf/firma die de werkzaamheden gaan uitvoeren

38 Toelichting meldingsformulier Blok 2 Info over de werkzaamheden:  locatie / datum – uur / aard van de werkzaamheden werkbeschrijving en bijzondere gevaren

39 Toelichting meldingsformulier Blok 3 Genomen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot  de betrokken installatie / omgeving / dragen persoonlijke beschermingsmaatregelen / brandpreventie / eventuele bijkomende maatregelen

40 Toelichting meldingsformulier En tot slotte … Informatie over welke diensten dienen verwittigd te worden met de contactgegevens van de brandweer.

41 Meldingsformulier website brandweer Lommel www.brandweerlommel.bewww.brandweerlommel.be (vanaf 1/03/2012 – rubriek preventie – bedrijven) digitaal op te vragen via mail info@brandweerlommel.beinfo@brandweerlommel.be Contactgegevens brandweer: Fax: 011/552542 e-mail: info@brandweerlommel.beinfo@brandweerlommel.be tel: 011/542900

42 Nog vragen


Download ppt "Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012 Brandveilig werken, daar maken we werk van !"

Verwante presentaties


Ads door Google