De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk"— Transcript van de presentatie:

1

2 Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk
Samenwerken is ook een strategie Intercommunale Leiedal Filip Meuris

3 Inspecteur De Cock en het geheim van de Verdwenen Letter

4 Geografische Informatie Informatiesysteem
Wikipedia (NL) Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. Tot een informatiesysteem worden naast de data en de technieken en faciliteiten om data te ordenen en te interpreteren ook de ermee verbonden organisatie, personen en procedures gerekend.

5 Geografische Informatie Informatiesysteem
Wikipedia (EN) Is any combination of information technology and people's activities that support operations, management and decision making. In a very broad sense, the term information system is frequently used to refer to the interaction between people, processes, data and technology. In this sense, the term is used to refer not only to the information and communication technology (ICT) that an organization uses, but also to the way in which people interact with this technology in support of business processes.

6

7

8 Focus op Technologie GIS in de jaren ‘90
GIS gedroeg zich als een koning Specifieke/dure hardware Dure software Moeilijk te gebruiken Specifieke dataformaten Specifiek datamanagement Integratie in GIS maar niet van GIS

9 GIS in de jaren ‘90 Maar het koninkrijk was klein Documentatie van netwerken Kadastrale informatie

10 Wat GIS met vallen en opstaan leerde
Interoperabiliteit, standaarden, open architectuur Meer, betere, goedkopere geodata Nieuwe domeinen van toepassen Businessmarkt, consumermarkt Aanpassen aan nieuwe technologie

11

12 Wat dit voor gemeenten betekent?
GIS-wereld evolueert heel snel > software, hardware, data, (externe) procedures kennen enorme evolutie Noden (en middelen) van gemeenten verschillen en evolueren Opdracht: Slimme keuzes maken, bouwen op wat je doet, zelden clean sheet, fouten verleden neem je mee

13 GIS-werking regio Kortrijk
verschillende gemeenten

14 Ondersteuning naar gemeenten
Leiedal: Sinds 1995 actief in GIS De ondersteuning naar de gemeenten heeft een evolutie gekend, er kunnen 5 fasen onderscheiden worden: GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government Back to Basics

15 Opstarten van GIS binnen de gemeente
Evolutie GIS binnen de gemeente ( ) Basics right IT binnen GIS e-Government Back to Basics Opstarten van GIS binnen de gemeente Eerste projecten in GIS Eerste projecten waar GIS-data wordt aangemaakt Proeven, toesten, meerwaarde, begrijpen dat het een informatiesysteem is

16 En meteen ook de keuze van een Model:
Evolutie GIS binnen de gemeente ( ) Basics right IT binnen GIS e-Government Back to Basics En meteen ook de keuze van een Model: Niet: concentratie van kennis binnen Leiedal Wel: kennis, instrumenten en data doorgeven aan gemeenten Via Intergemeentelijk overleg, workshops, gezamenlijke gisprojecten,… Boodschap aan gemeenten: investeer in mensen

17 Opstellen van GIS-plan Oprichten GIS-cel binnen gemeente
Evolutie GIS binnen de gemeente Bouwstenen ( ) IT binnen GIS e-Government Back to Basics 2. De bouwstenen Opstellen van GIS-plan Oprichten GIS-cel binnen gemeente Standaardiseren software Gemeentelijke basiskaart (percelen, gebouwen) = afspraak rond procedures en standaarden Adressenkaart

18 Gegevens bijhouden in databanken Benutten kracht IT voor GIS
Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS ( ) e-Government Back to Basics 3. GIS wordt IT Gegevens bijhouden in databanken Benutten kracht IT voor GIS GIS openstellen naar andere gebruikers Gemeenten : intranet Vlaanderen, Provincie, Leiedal : internet (services)

19 Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS ( ) e-Government Back to Basics 3. GIS wordt IT  Leiedal : Opzetten en gebruik maken van gedeelde infrastructuur => GOVMAPS : gemeenschappelijke infrastructuur om gemeentelijke data EXTERN beschikbaar te stellen

20 Evolutie Gebruikersslaag Serverlaag Datalaag Informatie Gebruikers-
GIS binnen de gemeente Bouwstenen IT binnen GIS ( ) e-Government Back to Basics Informatie Gebruikers- data Ruimtelijke Data Datalaag Serverlaag sdi.suite ArcGIS Server Spatial Direct GIS Clients HTML Clients WMS / WFS Gebruikersslaag SAP/CRM/ERP

21 Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS (2001-2006)
e-Government Back to Basics

22 4. GIS wordt e-Government
Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government ( ) Back to Basics 4. GIS wordt e-Government Integreren van ICT binnen de gemeente om dienstverlening naar burgers te verbeteren -> sterkere integratie van GIS in administratieve processen Elektronisch verspreiden van gegevens naar de burger GIS : onderdeel van e-Government

23 Evolutie Gis binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government ( ) Back to Basics Voorbeeld: Bedrijvengids Integratie KBO en authentieke bron van gemeentelijke adressen

24 Voorbeeld: Begraafplaats- Toepassing
Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government ( ) Back to Basics Voorbeeld: Begraafplaats- Toepassing

25 Evolutie Voorbeeld: BISY BI = Bedrijven Informatie Bedrijvendatabank
GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government ( ) Back to Basics Voorbeeld: BISY BI = Bedrijven Informatie Bedrijvendatabank Webapplicatie SY = Signalisatie sYsteem Infozuilen Bebording

26 Evolutie Voorbeeld: Websites GIS binnen de gemeente Basics right
IT binnen GIS e-Government ( ) Back to Basics Voorbeeld: Websites

27 Grote externe wijzigingen rond Procedures: GRB, CRAB, MRB…
Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government Back to Basics ( ,,,) 5. Back to basics Grote externe wijzigingen rond Procedures: GRB, CRAB, MRB…  gebruik van authentieke bronnen moet vertaald worden in gemeentelijke processen

28 Uitdagingen voor gemeente: Implementeren van CRAB en GRB decreet
Evolutie GIS binnen de gemeente Basics right IT binnen GIS e-Government Back to Basics ( ,,,) Uitdagingen voor gemeente: Implementeren van CRAB en GRB decreet Bijstellen interne procedures Opleiding medewerkers gemeente (en bepalen wie dit zijn) Slim aanpakken ‘missing links’ (XGRAB) Geen excuses: GIS moet renderen

29 EVOLUTIE 1996-2012 ADVIES AAN GEMEENTE
GIS binnen de gemeente Bouwstenen juistzetten IT binnen GIS e-Government Back to Basics ADVIES AAN GEMEENTE Inzien van belang van GIS voor lokale overheid Bouwen op wat gebeurt Meer GIS in je gemeente Geo laten renderen Rekening houden met externe ontwikkeling

30 Slechts één principe INVESTEREN & DELEN
Inzien van belang van GIS voor lokale overheid Bouwen op wat gebeurt Meer GIS in je gemeente Geo laten renderen Rekening houden met externe ontwikkeling Opleiding Data Procedures Hardware Software INVESTEREN & DELEN

31 Slechts één principe Investeren in de verschillende aspecten van een InformatieSysteem Software (shared services, DRK…) Hardware Procedures (rioleringen, adressen,…) Opleiding (govmaps, egov-academy,…) Data (GDI, GISWEST, Eigen Data, Gemeenten) Delen: Intergemeentelijke werkgroep Geo-Informatie (IGGI): problemen, analyses, kennis, oplossingen, kosten

32 Elke gemeente is uniek Elke gemeente is uiteindelijk uniek

33 Roundup GIS bij gemeenten regio Kortrijk

34 Samenvatting - Uitdagingen van de gemeenten:
Delen van geodata Beleidsvoorbereidende Geo-analyses Openstellen naar buitenwereld Koppelingen tussen geodata en backoffice Interne processen Verbeteren van uitwisseling met andere overheden Integreren van GRB Ondersteunen van intergemeentelijke en regionale diensten GIS-plan updaten Verbeteren van visibiliteit

35 Filip Meuris Filip. meuris@leiedal. be Inge Wydhooge Inge
Filip Meuris Inge Wydhooge


Download ppt "Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google