De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk Samenwerken is ook een strategie Intercommunale Leiedal Filip Meuris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk Samenwerken is ook een strategie Intercommunale Leiedal Filip Meuris."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk Samenwerken is ook een strategie Intercommunale Leiedal Filip Meuris

3 Inspecteur De Cock en het geheim van de Verdwenen Letter

4 Wikipedia (NL) Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden.informatie Tot een informatiesysteem worden naast de data en de technieken en faciliteiten om data te ordenen en te interpreteren ook de ermee verbonden organisatie, personen en procedures gerekend. Geografische Informatie Informatiesysteem

5 Wikipedia (EN) Is any combination of information technology and people's activities that support operations, management and decision making.information technology In a very broad sense, the term information system is frequently used to refer to the interaction between people, processes, data and technology. In this sense, the term is used to refer not only to the information and communication technology (ICT) that an organization uses, but also to the way in which people interact with this technology in support of business processes.information and communication technology Geografische Informatie Informatiesysteem

6

7

8 Focus op Technologie GIS in de jaren ‘90 GIS gedroeg zich als een koning 1.Specifieke/dure hardware 2.Dure software 3.Moeilijk te gebruiken 4.Specifieke dataformaten 5.Specifiek datamanagement 6.Integratie in GIS maar niet van GIS

9 GIS in de jaren ‘90 Maar het koninkrijk was klein Documentatie van netwerken Kadastrale informatie …

10 Wat GIS met vallen en opstaan leerde Interoperabiliteit, standaarden, open architectuur Meer, betere, goedkopere geodata Nieuwe domeinen van toepassen Businessmarkt, consumermarkt Aanpassen aan nieuwe technologie

11

12 Wat dit voor gemeenten betekent? GIS-wereld evolueert heel snel > software, hardware, data, (externe) procedures kennen enorme evolutie Noden (en middelen) van gemeenten verschillen en evolueren Opdracht: Slimme keuzes maken, bouwen op wat je doet, zelden clean sheet, fouten verleden neem je mee

13 GIS-werking regio Kortrijk 13 verschillende gemeenten

14 Ondersteuning naar gemeenten Leiedal: Sinds 1995 actief in GIS De ondersteuning naar de gemeenten heeft een evolutie gekend, er kunnen 5 fasen onderscheiden worden:

15 Evolutie 1.Opstarten van GIS binnen de gemeente  Eerste projecten in GIS  Eerste projecten waar GIS-data wordt aangemaakt  Proeven, toesten, meerwaarde, begrijpen dat het een informatiesysteem is

16 Evolutie En meteen ook de keuze van een Model: Niet: concentratie van kennis binnen Leiedal Wel: kennis, instrumenten en data doorgeven aan gemeenten  Via Intergemeentelijk overleg, workshops, gezamenlijke gisprojecten,…  Boodschap aan gemeenten: investeer in mensen

17 Evolutie 2. De bouwstenen  Opstellen van GIS-plan  Oprichten GIS-cel binnen gemeente  Standaardiseren software  Gemeentelijke basiskaart (percelen, gebouwen) = afspraak rond procedures en standaarden  Adressenkaart

18 Evolutie 3. GIS wordt IT  Gegevens bijhouden in databanken  Benutten kracht IT voor GIS  GIS openstellen naar andere gebruikers Gemeenten : intranet Vlaanderen, Provincie, Leiedal : internet (services)

19 Evolutie 3. GIS wordt IT  Leiedal : Opzetten en gebruik maken van gedeelde infrastructuur => GOVMAPS : gemeenschappelijke infrastructuur om gemeentelijke data EXTERN beschikbaar te stellen

20 Evolutie Informatie Gebruikers- data Ruimtelijke Data Datalaag Serverlaag sdi.suiteArcGIS ServerSpatial Direct GIS Clients HTML Clients WMS / WFS Gebruikersslaag SAP/CRM/ERP

21 Evolutie

22 4. GIS wordt e-Government  Integreren van ICT binnen de gemeente om dienstverlening naar burgers te verbeteren -> sterkere integratie van GIS in administratieve processen  Elektronisch verspreiden van gegevens naar de burger GIS : onderdeel van e-Government

23 Evolutie Voorbeeld: Bedrijvengids Integratie KBO en authentieke bron van gemeentelijke adressen

24 Evolutie Voorbeeld: Begraafplaats- Toepassing

25 Evolutie Voorbeeld: BISY BI = Bedrijven Informatie  Bedrijvendatabank  Webapplicatie SY = Signalisatie sYsteem  Infozuilen  Bebording

26 Evolutie Voorbeeld: Websites

27 Evolutie 5. Back to basics  Grote externe wijzigingen rond Procedures: GRB, CRAB, MRB…  gebruik van authentieke bronnen moet vertaald worden in gemeentelijke processen

28 Evolutie Uitdagingen voor gemeente: 1.Implementeren van CRAB en GRB decreet 2.Bijstellen interne procedures 3.Opleiding medewerkers gemeente (en bepalen wie dit zijn) 4.Slim aanpakken ‘missing links’ (XGRAB) 5.Geen excuses: GIS moet renderen

29 EVOLUTIE 1996-2012 ADVIES AAN GEMEENTE

30 Slechts één principe INVESTEREN & DELEN

31 Slechts één principe 1.Investeren in de verschillende aspecten van een InformatieSysteem Software (shared services, DRK…) Hardware Procedures (rioleringen, adressen,…) Opleiding (govmaps, egov-academy,…) Data (GDI, GISWEST, Eigen Data, Gemeenten) 2.Delen: Intergemeentelijke werkgroep Geo- Informatie (IGGI): problemen, analyses, kennis, oplossingen, kosten

32 Elke gemeente is uniek Elke gemeente is uiteindelijk uniek

33 Roundup GIS bij gemeenten regio Kortrijk

34 Samenvatting - Uitdagingen van de gemeenten: 1.Delen van geodata 2.Openstellen naar buitenwereld 3.Interne processen 4.Integreren van GRB 5.Ondersteunen van intergemeentelijke en regionale diensten 6.Verbeteren van visibiliteit 7.Beleidsvoorbereidende Geo-analyses 8.Koppelingen tussen geodata en backoffice 9.Verbeteren van uitwisseling met andere overheden 10. GIS-plan updaten

35 Filip Meuris Filip.meuris@leiedal.be Inge Wydhooge Inge.Wydhooge@leiedal.be


Download ppt "Gemeentelijk GIS in de regio Kortrijk Samenwerken is ook een strategie Intercommunale Leiedal Filip Meuris."

Verwante presentaties


Ads door Google