De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pantocraat riant furieus archetype bestialiteit altruïsme (vs. egoïsme) gems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pantocraat riant furieus archetype bestialiteit altruïsme (vs. egoïsme) gems."— Transcript van de presentatie:

1 pantocraat riant furieus archetype bestialiteit altruïsme (vs. egoïsme) gems

2 Taal in Context 2011 week 7 http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceCollect&search=pr iref=46933 |Author =Philip Mechanicus (1936-2005) Benno Premsela

3 agenda vandaag stijlkwesties nog wat tips aanpassing criteria eindversie hoe en wat participatie!

4 Tot nu toe en verder … Week 1: kick off Week 2: spelling en luisteren Week 3: ‘brillen’ en lezen Week 4: onderzoek en woordenschat Week 5: feedback & citeren, parafraseren en samenvatten Week 6: stijl en eindredactie Week 7: stijl, eindredactie en uitloop

5 welk schrijverstype (en dus ontwerper?) ben je: de ‘omgevallen boekenkast’ komt niet los van zijn bronnen en gaat niet schrijven de perfectionist komt niet los van de perfecte beginzin de ‘rebel zonder plan’ begint zonder plan op zijn toetsenbord te rammen

6 Waarom ook alweer? (relevantie) 1. doordringen in een onderwerp en zelf een invalshoek bedenken 2. observerend schrijven is een belangrijke ontwerperstool (net als fotograferen, schetsen overigens) 3. creatieve barrières overwinnen: ‘niemand wil met me praten’ 4. leren kennen van de maatschappij

7 bron: http://www.muzieklijstjes.nl/Tips/Whitestripe sDeStijl.htm

8 woordovertolligheid pleonasme tautologie dubbele ontkenning te veel voorzetsels

9 (1) pleonasme ‘een verbetering ten goede’ ‘iets opnieuw herhalen’ ‘witte sneeuw’ ‘de mannen van Barentz raakten verblind door de heldere witte sneeuw.’ ‘ik heb hier een brief aan mijn moeder die hoog in de hemel is.’

10 (2) tautologie ‘pais en vree’ ‘enkel en alleen’ foutief: ‘ik ben in staat de fiets te kunnen betalen’ of ‘ik vond dat nogal vrij moeilijk’

11 (3) te veel ontkenningen liever positief dan negatief: ‘We kunnen niet ontkennen dat het onwaarschijnlijk is dat hij zijn leven nog gaat beteren.’ foutief: ‘Niettemin kon de hoofdpersoon van de sci-fi roman niet verhinderen dat Theo van Gogh werd vermoord (hij werd ook in de roman wél vermoord).’

12 (4) te veel voorzetsels ‘ondanks dat’ = hoewel ‘in verband met’ = door, wegens, over, dat ‘naar aanleiding van’ = omdat, over ‘Met betrekking tot het verzenden van de loonstrook naar aanleiding van de komst van de ambtenaar kan ik u zeggen dat hij met behoud van uitkering gaat werken bij de gemeentelijke reinigingsdienst.’

13 passieve constructies ‘Door het management is bedacht dat de milieuonvriendelijke kantine gesloten moet worden.’ Maar: ‘Er werd gisteren hard geschreeuwd in de Baetostraat.’ Of: ‘Er is weer eens ingebroken bij de Bagels en Beans aan de Bos en Lommerweg.’

14 contaminaties (van: to contaminate = besmetten) ze sprong uit haar slof = ze schoot uit haar slof = ze sprong uit haar vel nooit een aap in de mouw kijken = een gegeven paard in de bek kijken = de aap komt uit de mouw

15

16 foutieve samentrekkingen ‘De schrijver bedacht een plot en de schrijver schreef daarna het boek.’ beter: ‘De schrijver bedacht een plot en …. schreef daarna een boek.’

17 let op (!) 1. Vormveranderingen: ‘De schrijver heeft een roman …….. en daarna schreef hij een boek.’ 2. Grammaticale veranderingen: ‘Ik heb hem bij zijn uitgever gezien en heb ……… daarna gevraagd zijn boek van een handtekening te voorzien.’

18 let op (!) 3. Letterlijk en figuurlijk: ‘Ik droeg de roman in mijn tas en daarna in mijn hart.’ 4. Verkeerd veronderstelde inversie (omkering pv en onderwerp): ‘Na het uitlezen van de roman was ik lang niet in staat te lachen maar ….. hoopte tevergeefs op meer vrolijkheid.’

19 congruentie onderwerp en persoonsvorm zijn niet op elkaar afgestemd.. Let op: - lange zinnen - zinnen met een meewerkend voorwerp - onderwerpen met een verzamelnaam

20 congruentie ‘een verzameling chocolade-armbandjes lag te smelten in de zon.’ ‘(aan) de klanten (of: aan hen) werd (het) gevraagd of zij de zaak wilden verlaten.’ ‘het gewraakte scenario waarin de hoofdpersoon en zijn geliefde de dood vonden bij het verijdelen van de moord op J.F. Kennedy, speelde zich af in mijn hoofd.’

21 tangconstructies grote afstand tussen: twee delen van een scheidbaar samengesteld werkwoord hoofd- en hulpwerkwoord tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord

22 tangconstructies ‘Hij werkt aan het verijdelen van de moord op de Amerikaanse president in het jaar 1963 mee.’ ‘Hij heeft Lee Oswald doordat hij een geweer bij zich droeg herkend.’ ‘De als gevolg van het slechte weer verongelukte automobilist.’

23 nominalisering naamwoordstijl: het werkwoord wordt tot zelfstandig naamwoord gemaakt: ’het’ wordt ervoor geplaatst: het verzetten van de afspraak afleiding: de verplaatsing van de afspraak ‘Het verzettten van de afspraak maakt dat ons time-management beter is.’ Cf. ‘We verzetten de afspraak. Ons time-management is daardoor beter.’

24 beknopte bijzin onderwerp ontbreekt, pv is vervangen door: om + infinitief: ‘Ik vind het fijn u te kunnen helpen.’ een tegenwoordig deelwoord: ‘Hun afkomst vergetend, betraden ze het nieuwe land.’ een voltooid deelwoord: ‘Uitgeput kwamen we thuis.’

25 let op (!) onderwerp hoofdzin en bijzin moet hetzelfde zijn! ‘Verwijten makend, gaf de coach de interviewer een uitbrander.’ ‘Verstopt achter de schutting zagen we de moordenaar het huis betreden.’

26 vragen/opmerkingen tot dusver?

27 eindopdracht deze week: werk lezen en feedback eindopdracht inleveren: maandag 16 januari 12.00u 05A21 toets: woensdag 18 januari 14.20u (vergeet de woordenlijst niet!) einddocument: 1. perfecte, definitieve en autonome eindversies 2. procesdocument (week 4), verbeteringen en beoordelingsformulier

28 eindopdracht Procesbeoordeling: ‘toelichting: dit wordt steeksproefgewijs gecontroleerd. Behalve de deliverable in week 4: deze wordt ingenomen. Het niet inleveren van deze deliverable of het inleveren van een zeer zwakke versie betekent automatisch een ‘nee’. Voor een ‘goed’ is er sprake van een bijzonder doortimmerd en origineel proces. ‘ Als je te laat was of niets hebt ingeleverd, betekent dat niet automatisch een ‘nee’, wel dat het moeilijker is om een ‘goed’ te halen. Je moet in alle gevallen alle stappen doorlopen. Feedbackformulieren strekken tot aanbeveling.

29 eindopdracht een bijzondere opmaak of uitvoering wordt gewaardeerd als een extra bonuspunt (staat op dit moment nog niet zo in het beoordelingsformulier.) Voorbeeld: De Baetostraat, een dood(on) gewone straat in Amsterdam

30 http://www.flickr.com/photos/mi nkewagenaar/3652946931/sizes/z /in/photostream/

31 eindopdracht (voorbeeld) ‘Aan het eind van het veld een roze huisje met een hoge en donkere cypres die zich aftekent tegen de paarsachtige en blauwachtige heuvels in de verte, en tegen een hemel van vergeet-mij-nietjesblauw met roze strepen, waarvan de zuivere tinten een tegenstelling vormen tot de reeds zware door de zon verbrande aren met hun tinten zo warm als een broodkorst.’ In: Vincent van Gogh. Een leven in brieven. Amsterdam: Rainbow Pocketboeken. 1998.

32 Flamingo's Flamingo's op poten zo dun als de ff's van mejuffer, of als twee sigarette- pijpjes waaraan ze zuinig de rook van zichzelf opzuigen: met dit soort raffinementjes zetten ze zichzelf voortdurend voorzichtig op stelten. En hoe ze op één been staan, het andere in hun veren opgeplooid als een handtas onder de arm, deftige dames, wachtend op de tram naar Rilke (psst, Germaine, laat niks merken, daar zijn weer toeristen naar ons aan 't kijken!). Herman de Coninck, ‘Flamingo’s’. Bron: http://www.hermandeconinck.com/gedicht17.html

33 schrijf een observatie over de winter, maar gebruik geen woorden als: sjaal, muts, winter bevriezen sneeuw kerstmis kale bomen kou(de) …. wat is ‘tekst op detailniveau’? (een oefening)

34 DOE DAT NU!

35 tot slot …


Download ppt "Pantocraat riant furieus archetype bestialiteit altruïsme (vs. egoïsme) gems."

Verwante presentaties


Ads door Google