De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviesgroep Operational Excellence Ferry Bezem Operational Excellence 2.0 Benutten van potentieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviesgroep Operational Excellence Ferry Bezem Operational Excellence 2.0 Benutten van potentieel."— Transcript van de presentatie:

1 Adviesgroep Operational Excellence Ferry Bezem Operational Excellence 2.0 Benutten van potentieel

2 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 2 Operational Excellence Praktijk van 2010 –Veel ondernemingen noemen Operational Excellence expliciet in hun strategie –Helaas: weinig geven er invulling aan of men heeft een beperkte scope –Gaat alleen over procesoptimalisatie, niet over de organisatie –Intern gericht, niet klantgericht –Geldt alleen voor de operatie, niet voor commercie –Gericht op ‘harde’ proceskant, gedragsverandering moet ‘vanzelf’ volgen –Operational Excellence is een project, niet van de lijnorganisatie –Wordt ingevuld met een methode of concept: lean-trainingen, STP, etc –Oorzaken: –Onvoldoende kennis van en ervaring om het concept Operational Excellence binnen de gehele organisatie betekenis te geven –Onvoldoende vaardigheden in veranderen en implementeren

3 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 3 Operational Excellence Praktijk van 2010 De huidige manier van invulling van het begrip Operational Excellence zorgt voornamelijk voor realisatie van quick wins en tijdelijke resultaten door middel van veranderingen in proces-stappen en methodisch werken. Operational Excellence 2.0 realiseert het aanwezige potentieel van de organisatie door middel van 6 bouwstenen……

4 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 4 Operational Excellence 2.0 Benutten van potentieel Hogere winstgevendheid & rendement Heldere en gedragen strategie Verbeterde concurrentiepositie Organisatie afgestemd op klantpropositie Betere motivatie medewerkers Verhoogde klanttevredenheid Meer en kwalitatief betere output met kortere doorlooptijd Meer grip op prestaties Focus van kostenbeheersing naar performance verbetering

5 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 5 Operational Excellence 2.0 De 6 bouwstenen van Operational Excellence 2.0 Operational Excellence 2.0 is het vermogen om een effectieve en efficiënte waardeketen te realiseren door middel van samenhang in processen, (klant-) strategie, organisatie, systemen, HRM & management (-stijl). Duurzame resultaten worden bereikt door een passende veranderstrategie en het vormgeven van continue verbeteren.

6 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 6 Strategie keuze Intern perspectief –Focus op identificatie van begrip voor en service aan de klant –Klant is koning Perspectief klant –Zij zijn het meest innovatief –Constant vernieuwend en creatief (voorop) Perspectief klant –Goede prijs (waar voor je geld) –Betrouwbare club –Maken geen fouten Waarde Industry Leadership waarde discipline Minimum drempel Operational Excellence Product Leadership Customer Intimacy Intern perspectief –Focus op constante introductie –Product is koning Perspectief klant –Unieke service –Precies wat ik zoek (beste en grootste assortiment) –Reageren snel op de markt Uit praktijkervaringen en onderzoek is gebleken dat succesvolle bedrijven een keuze maken voor een dominante waarde discipline. Treacy & Wiersema Intern perspectief -Focus op kosten en kwaliteit -Proces is koning

7 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 7 Operational Excellence 2.0 Strategie –Dit betekent: –Keuze voor primaire waarde discipline organisatie –Operational Excellence vraagt een nadere uitwerking –Alle bedrijfsonderdelen dezelfde primaire waarde discipline –Keuze voor klantsegmenten –Een strategische leidende keuze voor de gehele organisatie, vertaald voor iedere unit en afdeling binnen hun eigen (unieke) omgeving –En dit betekent dus ook: –Niet alles voor iedere klant willen aanbieden –Grenzen kennen –Maar ook: blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt

8 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 8 Operational Excellence 2.0 Integrale scope: van strategie naar resultaat

9 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 9 Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence 2.0 Kop-tot-staart efficiënte, gestandaardiseerde processen Betrouwbare, efficiënte service Duidelijke & heldere rollen en verantwoordelijkheden Kop-tot-staart efficiënte, gestandaardiseerde processen Betrouwbare, efficiënte service Duidelijke & heldere rollen en verantwoordelijkheden Produktie van maatwerkprodukten en/of persoonlijke elementaire service voor best passende oplossing Extra service voor totaaloplossing Produktie van maatwerkprodukten en/of persoonlijke elementaire service voor best passende oplossing Extra service voor totaaloplossing Uitvinden en innovatie Commercialiseren: vertalen naar produkten Exploiteren van de markt Uitvinden en innovatie Commercialiseren: vertalen naar produkten Exploiteren van de markt Resultaatgericht, focus op grondoorzaken Samenwerken onderdelen, klanten, leveranciers Hoge motivatie en klantgerichtheid Resultaatgericht, focus op grondoorzaken Samenwerken onderdelen, klanten, leveranciers Hoge motivatie en klantgerichtheid Zelfsturend bij punt van klantcontact Sterke vaardigheden aan de rand Zelfsturend bij punt van klantcontact Sterke vaardigheden aan de rand Ad hoc, organisch en cellulair Gespecialiseerd talent, sterke vaardigheden leiden tot losse structuur Ad hoc, organisch en cellulair Gespecialiseerd talent, sterke vaardigheden leiden tot losse structuur KPI’s gericht op efficiëntie en klant service Planning and Control, standaard operationele procedures Efficiënte meeting structuur KPI’s gericht op efficiëntie en klant service Planning and Control, standaard operationele procedures Efficiënte meeting structuur Winstgevendheid per klant Klant satisfactie Winstgevendheid per klant Klant satisfactie Beloon individuen voor innovatief vermogen Portfolio en levenscyclus management Beloon individuen voor innovatief vermogen Portfolio en levenscyclus management Geïntegreerde efficiëntie-ondersteunende systemen Optimale benutting/inrichting van locaties Specifieke ondersteuning voor specifieke functies Geïntegreerde efficiëntie-ondersteunende systemen Optimale benutting/inrichting van locaties Specifieke ondersteuning voor specifieke functies Geïntegreerd rond klanten (in/extern) klantendatabases Gekoppeld systeem: veldondersteuning/verkoop/service Geïntegreerd rond klanten (in/extern) klantendatabases Gekoppeld systeem: veldondersteuning/verkoop/service Systemen voor communicatie van persoon tot persoon Technologiën maken samenwerking mogelijk Systemen voor communicatie van persoon tot persoon Technologiën maken samenwerking mogelijk Proces- en produktgedreven Besef van kosten en verspilling Pro-actief gedrag gericht op constante operationele verbetering Proces- en produktgedreven Besef van kosten en verspilling Pro-actief gedrag gericht op constante operationele verbetering Klantgedreven Variëteit en “u-krijgt-het-zoals-u-het hebben-wil” mentaliteit Klantgedreven Variëteit en “u-krijgt-het-zoals-u-het hebben-wil” mentaliteit Creëer de toekomst, toekomstgedreven Mentaliteit: experimenteren en “out-of-the-box” denken Creëer de toekomst, toekomstgedreven Mentaliteit: experimenteren en “out-of-the-box” denken Processen & structuur Mensen Besturing Systemen Cultuur Value propositie is helder, intern en extern Klantverwachting wordt altijd bevredigd Zoveel mogelijk front-end processen met de klant als integraal onderdeel van proces en verbeteringen Value propositie is helder, intern en extern Klantverwachting wordt altijd bevredigd Zoveel mogelijk front-end processen met de klant als integraal onderdeel van proces en verbeteringen Toegankelijkheid voor klanten gewaarborgd Aantal/plaats locaties afgestemd op noodzakelijke klantinteractie Toegankelijkheid voor klanten gewaarborgd Aantal/plaats locaties afgestemd op noodzakelijke klantinteractie Personen dicht bij elkaar tbv samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling Faciliteiten voor teamactiviteiten Personen dicht bij elkaar tbv samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling Faciliteiten voor teamactiviteiten Klant Operational Excellence 2.0 Integrale scope voor bedrijfsmodel

10 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 10 Operational Excellence 2.0 Ketenmanagement De omgeving waarin organisaties opereren wordt complexer waarbij steeds grotere prestaties gevraagd worden op het gebied van productontwikkeling, snelheid, flexibiliteit en efficiency. Organisaties kunnen dit niet alleen; het verbeteren van de resultaten van de eigen organisatie vereist een duurzame, effectieve en efficiënte relatie met leveranciers en andere business partners (onder andere toeleveranciers, opdrachtnemers, en andere partijen die waarde toevoegen voor de eigen organisatie). Belangrijke aandachtpunten bij het optimaliseren van samenwerking met ketenpartners zijn: –Het vertalen van de business strategie naar de ketenstrategie. –Alignment van de ketenpartners; segmentatie en beoordeling van de partners. –Inrichting van de samenwerking. Hierbij zijn naast het proces, de organisatie en het beheer, ook transparantie, competentie en vaardigheden van mensen, de managementstijl en de waarde- creatie voor alle betrokken partijen van belang.

11 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 11 Operational Excellence 2.0 Samenwerken met partners

12 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 12 Operational Excellence 2.0 Doelgericht Human Resource Management Doelgericht HRM betekent: –Bepalen (van Ooganisatie- en HRM-doelen) –Vertalen (naar HRM-strategie en –instrumenten) –Behalen (door realiseren en leren) OPEX 2.0 strategie Integrale scope Omgevings- factoren Bedrijfs- Bepalen HRM- doelstellingen Vertalen naar HRM-strategie en-interventies Realiseren HRM- doelstellingen Realisatie organisatie- doelstellingen Expertise Motivatie Mogelijkheid Omgevings- factoren Bepalen organisatie- doelstellingen Bedrijfs- aspecten voerings incl. erfenis Bepalen HRM- doelstellingen Vertalen naar HRM-strategie en-interventies - Realiseren HRM doelstellingen - Realisatie organisatie doelstellingen Opex 2.0 strategie Integrale scope Omgevings- factoren Bedrijfs- Bepalen HRM- doelstellingen Vertalen naar HRM-strategie en-interventies Realiseren HRM- doelstellingen Realisatie organisatie- doelstellingen Expertise Motivatie Mogelijkheid Expertise Motivatie Mogelijkheid Omgevings- factoren Bepalen organisatie- doelstellingen Bedrijfs- aspecten voerings incl. erfenis Bepalen HRM- doelstellingen Vertalen naar HRM-strategie en-interventies - Realiseren HRM doelstellingen Realiseren HRM doelstellingen - Realisatie organisatie doelstellingen Realisatie organisatie doelstellingen

13 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 13 Operational Excellence 2.0 Doelgericht Human Resource Management HRM Horizontale integratie Missie Visie Doelen Strategie Verticale integratie Competenties Doelgericht HRM zorgt voor: –Verticale integratie: Koppeling tussen doelen/ strategie en HRM-strategie en -instrumenten –Horizontale integratie: Onderlinge samenhang HRM instrumenten

14 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 14 Operational Excellence 2.0 Verander management om tot effecten te komen Effecten Historie (succes- factoren) Omgeving Aanleiding Filosofie Invloedfactoren op de ambitie en aanpak Ambitie Communicatie en sturing Rollen/ actoren 2. Ontwerp Beeld 3. Implementatieplan4. Implementatie 1. Diagnose

15 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 15 Operational Excellence 2.0 Verandermanagement: vijf kleuren voor veranderen DenkwijzeEr verandert iets als je:… Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus middels een onderhandelingsproces Blauwdruk Duidelijke resultaten formuleert en vervolgens de implementatie planmatig uitvoert in een rationeel werkproces Rooddruk Mensen motiveert, verleidt en (situationeel) beloont om gewenst gedrag op hun werk te vertonen middels een zorgvol proces met HRM-instrumenten Groendruk Mensen in leersituaties brengt met allerlei OD-instrumenten, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk WitdrukBegrijpt welke patronen een organisatie blokkeren en drijven, de blokkades slecht en ruimte biedt voor spontane evolutie gebaseerd op eigen energie van mensen ­Elke denkwijze heeft ++ en --, idealen en valkuilen ­Bij organisatie veranderingen zijn er vijf manieren van denken te onderscheiden:

16 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 16 Operational Excellence 2.0 Verandermanagement is balanceren Een effectieve verandering vraagt een doordachte aanpak die aansluit op de ambitie, de huidige situatie, de organisatie, ervaringen etc: Quick winsStructurele verbetering Top-downBottom-up Intern gerichtExtern gericht OntwerpbenaderingOntwikkelbenadering PilotBrede aanpak StandaardMaatwerk ……

17 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 17 Operational Excellence 2.0 Continu verbeteren Checklist Mogelijke oplossingen % 80% 20% Knelpunten Proces InOut Checklist Evaluaties Ambitie Klanten Medewerkers 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Voorstellen Verbetervoorstel Verbeteropdracht 1.Selecteren 2.In kaart brengen 3.Inventariseren 4.Meten 5.Selecteren 6.Accorderen 7.Invoeren 8.Evalueren 9.Borgen Beslisdocument Input Performance issues

18 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 18 Operational Excellence 2.0 Continu verbeteren voor duurzaam resultaat Tijd Performance Huidige Situatie Resultaten zijn duurzaam door de gekozen veranderstrategie, samenhangende integrale oplossingen & het vormgeven van continue verbeteren gericht op denken & doen. Toekomst

19 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 19 Operational Excellence 2.0 Waar te beginnen ? –Oriëntatie –Workshop introductie Opex 2.0, bedrijfsbezoek, Opex 2.0 game –Ambitie en statusbepaling –Opex 2.0: waar staan we en wat willen we wanneer? –Quick scan voor potentieel & positie bepaling –Veranderstrategie en -aanpak –Diagnose veranderstrategie volgens Twynstra Gudde Veranderkleuren ® model –Intensieve samenwerking tussen lijnmanagement en interne/externe projectteams binnen projecten en programma’s (co-creatie) –Duidelijk plan van aanpak voor elke fase richting Operational Excellence 2.0 10: high performer 0: no control

20 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 20 Operational Excellence 2.0 Aanpak op hoofdlijnen ScopingAnalyseOntwerp Implementatie plan Implementatie Vaststellen doelstellingen Analyse-strategie Blootleggen grondoorzaken Data-analyse & As-Is process map Veranderkracht Verandermanagement & programma-management Opzetten implementatie schema & vormgeving Interventie’s, werkvormen, Communicatie, motivatie Organisatie realisatie en –ontwikkeling Continue verbeteren Programma organisatie Lijn organisatie Verantwoordelijkheid (key) Stakeholders Bepalen scope Plan van aanpak Organisatie analyse Externe analyse Strategie koppelen aan organisatie To-Be Process mapping (intern- extern) Vormgeven organisatie-model Veranderstrategie en plan GAP analyse huidige-nieuwe model Integraal Verbeterpotentieel Toetsing aan best practices & business case = (klant) Strategie = Integraal kijken = Keten management = Human resources = Verandermanagement = Continue verbeteren

21 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 21 Operational Excellence 2.0 Ervaring *= Ervaring vanuit het Highland WorldWide netwerk * * * * * * * * *

22 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 22 Operational Excellence 2.0 Publicaties & onderzoeken –Publicaties: –Whitepaper: Operational Excellence 2.0: extra waarde creëren met zes bouwstenen –Whitepaper: Effectief reorganiseren: van voorbeelden naar praktijk –Whitepaper: Grip op samenwerking in de keten –Onderzoeken: –Effectief reorganiseren: Best practices in Nederlandse bedrijfsleven –Operational Excellence in de Financiële sector 2010 (Europees) –Operational Excellence in de Industriële en Automotive sector (Europees) –Deze publicaties zijn op te vragen via het secretariaat Operational Excellence 2.0: nci@tg.nlnci@tg.nl

23 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 23 Operational Excellence 2.0 Expertise Twynstra Gudde –Binnen Twynstra Gudde is de adviesgroep Operational Excellence gespecialiseerd in Operational Excellence 2.0 vraagstukken & oplossingen. –Ferry Bezem als partner voor Operational Excellence 2.0 vraagstukken uw contactpersoon.E-mail: fbe@tg.nl –Kijk ook op de website: www.twynstragudde.nl/operational excellencewww.twynstragudde.nl/operational excellence –Hiernaast isTwynstra Gudde partner in het Highland Worldwide netwerk. Dit is een strategische alliantie tussen diverse adviesbureaus wereldwijd. De alliantie bestaat uit meer dan 2.200 collega’s en 46 kantoren in Europa, USA, Verenigde Arabische Emiraten, China, Australië en Singapore.

24 © Twynstra Gudde Operational Excellence 2.0 24 www.twynstragudde.nl Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Adviesgroep Operational Excellence Ferry Bezem fbe@tg.nl


Download ppt "Adviesgroep Operational Excellence Ferry Bezem Operational Excellence 2.0 Benutten van potentieel."

Verwante presentaties


Ads door Google