De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur

2 ESS/MSS in Den Haag De Haagse HR-visie/missie: Maak het personeel meer flexibel en gericht op burgers en bedrijven Door goed werkgeverschap en leiderschap Op basis van excellente HR services

3 ESS/MSS in Den Haag HR-cyclus: Ambitie voor Den Haag Doel: goed personeel klantgericht & duurzaam inzetbaar Pijler 1: goed werkgever- schap Arbeidsvoor- waarden; arbeidsmarkt- beleid; diversiteitsbeleid Pijler 2: goed leiderschap Managers toerusten om inspirerend & motiverend leiding te geven Fundament: goede bedrijfsvoering in de P-functie: strategisch & effici ë nt

4 ESS/MSS in Den Haag Strategie voor 2008/2009: breng de HR-basis op orde HR Fase 1: centraal HR-shared services in een apart gemeentelijk bedrijf Oracle eBS HR als centraal system 2009: ‘fine tuning’ HR services

5 ESS/MSS in Den Haag Strategie for 2010 – 2012 Fase 2: a.HR dienstverleningsmodel: administratieve uitgangspunten en uniforme workflows b.IT als oplossing: Selfservice (=P-digitaal) voor alle administratieve HR processen

6 ESS/MSS in Den Haag a. HR-dienstverlening uniformiteit; standaard-IT 2 workflows max Operional excellence (geen client intimacy) Alleen de gegevens in OEBS ‘tellen’ Management in control o.b.v. vertrouwen Goedkeuring achteraf Sanctiebeleid Efficiency in de backoffice Eenmalige data-invoer, meervoudig gebruik Lean: 4 ogen zijn genoeg

7 ESS/MSS in Den Haag HR strategie en -beleid HR processen HR-systemen

8 ESS/MSS in Den Haag b. P-Digitaal governance, in de kern: Bouw ESS MSS “as is” IT is niet het probleem! ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ Actief Top-opdrachtgeverschap gedurende het gehele project R12-verbeteringen leuk voor de eindgebruikers Binnen scope, binnen budget, 0-risk

9 ESS/MSS in Den Haag Hoe denkt u dat we Selfservice gerealiseerd hebben?

10 ESS/MSS in Den Haag Lange termijn visie: HNW met resultaat De vloer is voor Erik

11 Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag De crisis te lijf met operational excellence Erik Simonse, deelprojectleider ICT van KMG

12 ESS/MSS in Den Haag Operational excellence Casus P-Digitaal (ESS MSS) - Introductie - Aanpak - Benefits - Succesfactoren Conclusies Overview

13 ESS/MSS in Den Haag Customer intimicy –‘Custom made’ Product leadership –Innovatief, marktvernieuwer Operational excellence –Efficiënt en kwalitatief (geen fouten) Operational excellence (1)

14 ESS/MSS in Den Haag Operational excellence (2) Hogere klanttevredenheid Hogere medewerkerstevredenheid Kostenbeheersing vs Prestatieverbetering Hogere productie Betere kwaliteit Kortere doorlooptijd

15 ESS/MSS in Den Haag Case P-Digitaal | Introductie SSC HR > 30 HR-processen Tot 2011 papieren werkstroom Inefficiënt en foutgevoelig Oplossing:  Automatiseren + Selfservice  Met name organisatorische impact

16 ESS/MSS in Den Haag Vóór 2011 Nu Medewerker vult een formulier inManager tekentHRS controleert of alles goed is ingevuld HRS verwerkt handmatig Met interne post naar HRS Medewerker vult P-Digitaal in Manager keurt digitaal goed Automatische verwerking Bij fout of onvolledig ingevuld: retourzenden met interne post Bij fout of onvolledig ingevuld: retourzenden Controle verwerkte gegevens

17 ESS/MSS in Den Haag Aanpak Processen en informatiebehoefte Prototyping o.b.v. Oracle-standaard –Timeboxing Gefaseerde uitrol –Start met hoogfrequent proces –Start met beperkte gebruikersgroep Regie verandertraject door het project

18 ESS/MSS in Den Haag Bevindingen oplossen Aanpak per processencluster / release Regelgeving en procedures Huidige papieren formulieren Prototyping sessies met: Materie- deskundigen PSA, FB, Diensten T, F, A en G Testen met: PSA, FB, P&O, mdw + managers Pilotversie Blauwdruk Start- specificatie Definitieve specificatie Gebruikers- wensen en – eisen Definitief ESS MSS LIVE Werk- instructies Bevindingen pilot oplossen Implementatie-, communicatie en uitrolplan Generieke implementatie kalender Dienstspecifiek implementatie plan Geïmplementeerde werkwijze Autorisaties Controle positiehiërarchie Nieuwsbrieven Intranet Uitvoeren implementatie- en communicatie- activiteiten Standaard ESS MSS Dienst- specifieke implementatie kalender Testversie Eerste prototype - Infobijeenkomsten - Trainingen - Demo’s Pilot 650 gebruikers 3 maanden Set-up + (zo min mogelijk) Maatwerk Startbijeenkomst betrokkenen: HR, IT, Diensten, P&O, Projectteam, Beheer Wat moet er klaar zijn als het af is? Organisatorisch: wie moet wanneer wat weten en wat kunnen? Systeemtechnisch: wat biedt de standaard van Oracle? wat moet werkend zijn op welke datum? Regels:welke wetten en regels relevant? SOLL sessie WERKWIJZE + ORGANISATIE -Wat verandert? -Wat verdwijnt? -Wat blijft zelfde? -Wat is nieuw? Vaststellen + accorderen dat een werkbare nieuwe situatie zal ontstaan Inbedding en communicatie OTAP Releaseplanning, wanneer kan functionaliteit beschikbaar komen?

19 ESS/MSS in Den Haag Communicatie Inbeddingsbegeleider per dienst Communicatiemiddelen vanuit project: –Brief per post –Demonstraties (evt. knoppentraining) –Instructie op dag van livegang –Hulpmiddelen Uitfaseren oude werkwijze

20 ESS/MSS in Den Haag Benefits ‘First-time-right’ van 78% naar 99% Besparing HR-backoffice 15% (10 fte) Vragen helpdesk van 10% naar 1% Kortere doorlooptijden Datakwaliteit verbeterd Enkelvoudig invoeren, meervoudig gebruik

21 ESS/MSS in Den Haag Succesfactoren (1) W&R  processen  prototyping Timeboxing Gefaseerde uitrol –Gestart met hoogfrequent proces Centrale regie verandertraject

22 ESS/MSS in Den Haag Succesfactoren (2) Organisatie klaar voor verandering Effectieve governance Toegewijd projectteam Eén concernoplossing Project vanuit de business ICT ondersteunend aan veranderen

23 ESS/MSS in Den Haag Conclusies (1) Kies expliciet voor operational excellence Pas dit toe op secundaire processen voor interne klanten

24 ESS/MSS in Den Haag Conclusies (2) Zorg dat organisatie voorbereid is - HR Self Service Readiness Model nulmeting KMG Sponsoren op het juiste niveau Gefaseerde ontwikkeling en uitrol - Timeboxing? Met ICT processen automatiseren, maar niet organisatie veranderen

25 Werken bij Den Haag Vragen?

26 www.k-m-g.nl KMG Ondersteunt en adviseert organisaties bij het realiseren van kostenbesparing door een slimme inrichting van de organisatie en ICT. Veel ervaring bij Gemeenten Wilt u meer lezen over dit project en onze aanpak? Bezoek dan onze www.heliskmg.nlwww.heliskmg.nl


Download ppt "Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google