De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur

2 ESS/MSS in Den Haag De Haagse HR-visie/missie: Maak het personeel meer flexibel en gericht op burgers en bedrijven Door goed werkgeverschap en leiderschap Op basis van excellente HR services

3 ESS/MSS in Den Haag HR-cyclus: Ambitie voor Den Haag Doel: goed personeel klantgericht & duurzaam inzetbaar Pijler 1: goed werkgever- schap Arbeidsvoor- waarden; arbeidsmarkt- beleid; diversiteitsbeleid Pijler 2: goed leiderschap Managers toerusten om inspirerend & motiverend leiding te geven Fundament: goede bedrijfsvoering in de P-functie: strategisch & effici ë nt

4 ESS/MSS in Den Haag Strategie voor 2008/2009: breng de HR-basis op orde HR Fase 1: centraal HR-shared services in een apart gemeentelijk bedrijf Oracle eBS HR als centraal system 2009: ‘fine tuning’ HR services

5 ESS/MSS in Den Haag Strategie for 2010 – 2012 Fase 2: a.HR dienstverleningsmodel: administratieve uitgangspunten en uniforme workflows b.IT als oplossing: Selfservice (=P-digitaal) voor alle administratieve HR processen

6 ESS/MSS in Den Haag a. HR-dienstverlening uniformiteit; standaard-IT 2 workflows max Operional excellence (geen client intimacy) Alleen de gegevens in OEBS ‘tellen’ Management in control o.b.v. vertrouwen Goedkeuring achteraf Sanctiebeleid Efficiency in de backoffice Eenmalige data-invoer, meervoudig gebruik Lean: 4 ogen zijn genoeg

7 ESS/MSS in Den Haag HR strategie en -beleid HR processen HR-systemen

8 ESS/MSS in Den Haag b. P-Digitaal governance, in de kern: Bouw ESS MSS “as is” IT is niet het probleem! ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ Actief Top-opdrachtgeverschap gedurende het gehele project R12-verbeteringen leuk voor de eindgebruikers Binnen scope, binnen budget, 0-risk

9 ESS/MSS in Den Haag Hoe denkt u dat we Selfservice gerealiseerd hebben?

10 ESS/MSS in Den Haag Lange termijn visie: HNW met resultaat De vloer is voor Erik

11 Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag De crisis te lijf met operational excellence Erik Simonse, deelprojectleider ICT van KMG

12 ESS/MSS in Den Haag Operational excellence Casus P-Digitaal (ESS MSS) - Introductie - Aanpak - Benefits - Succesfactoren Conclusies Overview

13 ESS/MSS in Den Haag Customer intimicy –‘Custom made’ Product leadership –Innovatief, marktvernieuwer Operational excellence –Efficiënt en kwalitatief (geen fouten) Operational excellence (1)

14 ESS/MSS in Den Haag Operational excellence (2) Hogere klanttevredenheid Hogere medewerkerstevredenheid Kostenbeheersing vs Prestatieverbetering Hogere productie Betere kwaliteit Kortere doorlooptijd

15 ESS/MSS in Den Haag Case P-Digitaal | Introductie SSC HR > 30 HR-processen Tot 2011 papieren werkstroom Inefficiënt en foutgevoelig Oplossing:  Automatiseren + Selfservice  Met name organisatorische impact

16 ESS/MSS in Den Haag Vóór 2011 Nu Medewerker vult een formulier inManager tekentHRS controleert of alles goed is ingevuld HRS verwerkt handmatig Met interne post naar HRS Medewerker vult P-Digitaal in Manager keurt digitaal goed Automatische verwerking Bij fout of onvolledig ingevuld: retourzenden met interne post Bij fout of onvolledig ingevuld: retourzenden Controle verwerkte gegevens

17 ESS/MSS in Den Haag Aanpak Processen en informatiebehoefte Prototyping o.b.v. Oracle-standaard –Timeboxing Gefaseerde uitrol –Start met hoogfrequent proces –Start met beperkte gebruikersgroep Regie verandertraject door het project

18 ESS/MSS in Den Haag Bevindingen oplossen Aanpak per processencluster / release Regelgeving en procedures Huidige papieren formulieren Prototyping sessies met: Materie- deskundigen PSA, FB, Diensten T, F, A en G Testen met: PSA, FB, P&O, mdw + managers Pilotversie Blauwdruk Start- specificatie Definitieve specificatie Gebruikers- wensen en – eisen Definitief ESS MSS LIVE Werk- instructies Bevindingen pilot oplossen Implementatie-, communicatie en uitrolplan Generieke implementatie kalender Dienstspecifiek implementatie plan Geïmplementeerde werkwijze Autorisaties Controle positiehiërarchie Nieuwsbrieven Intranet Uitvoeren implementatie- en communicatie- activiteiten Standaard ESS MSS Dienst- specifieke implementatie kalender Testversie Eerste prototype - Infobijeenkomsten - Trainingen - Demo’s Pilot 650 gebruikers 3 maanden Set-up + (zo min mogelijk) Maatwerk Startbijeenkomst betrokkenen: HR, IT, Diensten, P&O, Projectteam, Beheer Wat moet er klaar zijn als het af is? Organisatorisch: wie moet wanneer wat weten en wat kunnen? Systeemtechnisch: wat biedt de standaard van Oracle? wat moet werkend zijn op welke datum? Regels:welke wetten en regels relevant? SOLL sessie WERKWIJZE + ORGANISATIE -Wat verandert? -Wat verdwijnt? -Wat blijft zelfde? -Wat is nieuw? Vaststellen + accorderen dat een werkbare nieuwe situatie zal ontstaan Inbedding en communicatie OTAP Releaseplanning, wanneer kan functionaliteit beschikbaar komen?

19 ESS/MSS in Den Haag Communicatie Inbeddingsbegeleider per dienst Communicatiemiddelen vanuit project: –Brief per post –Demonstraties (evt. knoppentraining) –Instructie op dag van livegang –Hulpmiddelen Uitfaseren oude werkwijze

20 ESS/MSS in Den Haag Benefits ‘First-time-right’ van 78% naar 99% Besparing HR-backoffice 15% (10 fte) Vragen helpdesk van 10% naar 1% Kortere doorlooptijden Datakwaliteit verbeterd Enkelvoudig invoeren, meervoudig gebruik

21 ESS/MSS in Den Haag Succesfactoren (1) W&R  processen  prototyping Timeboxing Gefaseerde uitrol –Gestart met hoogfrequent proces Centrale regie verandertraject

22 ESS/MSS in Den Haag Succesfactoren (2) Organisatie klaar voor verandering Effectieve governance Toegewijd projectteam Eén concernoplossing Project vanuit de business ICT ondersteunend aan veranderen

23 ESS/MSS in Den Haag Conclusies (1) Kies expliciet voor operational excellence Pas dit toe op secundaire processen voor interne klanten

24 ESS/MSS in Den Haag Conclusies (2) Zorg dat organisatie voorbereid is - HR Self Service Readiness Model nulmeting KMG Sponsoren op het juiste niveau Gefaseerde ontwikkeling en uitrol - Timeboxing? Met ICT processen automatiseren, maar niet organisatie veranderen

25 Werken bij Den Haag Vragen?

26 KMG Ondersteunt en adviseert organisaties bij het realiseren van kostenbesparing door een slimme inrichting van de organisatie en ICT. Veel ervaring bij Gemeenten Wilt u meer lezen over dit project en onze aanpak? Bezoek dan onze


Download ppt "Werken bij Den Haag HR-Selfservice in Den Haag Operational excellence voor HRM door ‘P-Digitaal’ Frank Biesta, sr adviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google