De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008

2 Agenda 19.30 uurOpening door voorzitter Els Leicher 19.35 uur Inleiding door wethouder Cees van Eijk 19.45 uurUitleg Plan van Aanpak door straatmanager Lars Pijlman 20.05 uurGelegenheid tot het stellen van vragen 20.35 uurUitleg quick wins door straatmanager Pieter Draaijer 20.45 uurPauze 20.55 uurPresentatie boek Zon- en schaduwzijde Breedstraatbuurt door Noor van Mierlo en Gerard Mikx 21.15 uurInteractief gedeelte door straatmanager Lars Pijlman 21.50 uurSamenvatting (plenair) door voorzitter Els Leicher 22.00 uurAfsluiting door voorzitter Els Leicher

3 Doel bijeenkomst Laten zien wat er in de buurt gaat plaatsvinden en waarom we dat doen Buurt betrekken bij de plannen

4 Uitleg Plan van Aanpak Problematiek Doel Werkwijze Activiteiten Organisatie en communicatie Stand van zaken Wie is waar op aanspreekbaar? Klankbordgroep

5 Uitleg Plan van Aanpak Problematiek Huidige buurtaanpak ontoereikend Gesprekken met bewoners, ondernemers en overige belangengroepen Leefbaarheidsproblemen: rondhangende jongeren, verkeersoverlast en het aangezicht van de buurt Oorzaak: ophoping van overlastgevoelige bedrijvigheid en voorzieningen

6 Uitleg Plan van Aanpak Doel Kernkwaliteiten Breedstraatbuurt weer zichtbaar Karakteristieke, smalle stegen en monumentale panden Ligging in de luwte nabij kernwinkelgebied Eigen dynamiek Fors aantal kleinschalige bedrijven Wekelijkse lapjesmarkt Minder overlast in de buurt Meer gevoel van veiligheid bij bewoners

7 Uitleg Plan van Aanpak Werkwijze Doelgerichte en samenhangende aanpak Gebiedsmanagement Aanpak langs twee sporen Schoon, heel en veilig Aantrekken van nieuwe ondernemers en mobiliseren van buurtbewoners

8 Uitleg Plan van Aanpak Activiteiten Economische verbetermaatregelen Gebiedsvisie Breedstraatbuurt, bestemmingsplan en branchering Fysieke verbetermaatregelen Betere vuilinzameling, betere uitstraling openbaar gebied, aanpak verpauperde panden, betere parkeersituatie en verkeerscirculatie, beperken geluidsoverlast AH Sociale verbetermaatregelen Meer onderlinge contacten bewoners en ondernemers Veiligheidsmaatregelen Introductie Keurmerk Veilig Ondernemen, meer toezicht(-houders), inzet van BIBOB-instrument

9 Uitleg Plan van Aanpak Organisatie Operationeel overleg Beleidsteam Stuurgroep Activiteit gerichte coalities Klankbord- groep Ondernemers- vereniging Breedstraat buurt i.o. Activiteit gerichte coalities

10 Uitleg Plan van Aanpak Communicatie met de buurt Buurtbijeenkomsten Buurtflits Klankbordgroep Ondernemersvereniging Straatmanager

11 Uitleg Plan van Aanpak Stand van zaken Plan van Aanpak bestuurlijk vastgesteld ‘Quick wins’: Graffitibestrijding Aanpak fietswrakken Organiseren van bewoners en ondernemers Voornemen koop drie voormalige prostitutiepanden Hardebollenstraat Parkeerplaatsen Koffiedik Ontwikkelen economische gebiedsvisie Feestverlichting Voorstraat

12 Uitleg Plan van Aanpak Wie is waar op aanspreekbaar? Politie: Voor spoedeisende zaken: tel. 112 Voor minder spoedeisende zaken: tel. 0900-88 44 Straatmanager: Voor vragen over het Plan van Aanpak Breedstraatbuurt en/of ondernemersaangelegenheden Gemeente: Voor meldingen over: vervuiling, straatmeubilair, openbaar groen, verkeer, openbare orde en veiligheid, overige zaken in openbare ruimte

13 Uitleg Plan van Aanpak Klankbordgroep Meedenken en meepraten Streven: 8 bewoners Gevarieerde samenstelling Klein werkbudget Eerste overleg in januari 2009 Welke naam willen we?

14 Quick wins: 0-beurt graffitiverwijdering

15

16 Quick wins Actie fietswrakken: 116 verwijderde fietsen Twee extra parkeerplaatsen Koffiedik Aanpak verpauperde panden Loeff Berchmakerstraat en Predrikherenstraat Feestverlichting Voorstraat

17 Quick wins Afspraken bevoorrading Albert Heijn Vervroegen laad+lostijden: nieuw spoorboekje Tijdelijk: wegsturen vrachten na 19.30 uur Pilot ‘stille’ bevoorrading met fluistertruck Oprichting ondernemersvereniging Succesvolle startbijeenkomst Kennismaking ondernemers - bewoners Keurmerk Veilig Ondernemen traject Voorstraat Ondersteuning bewonersinitiatieven

18 Quick wins Mogelijke aankoop 3 panden Hardebollenstraat Zo snel mogelijk tijdelijke ‘anti kraak’ functie In overleg met klankbordgroep en straatmanager nieuwe bestemming bedenken 1 pand voor straatmanagement/buurtwerk/welzijn

19 Interactief deel buurtbijeenkomst Stellingen/vragen 1.De identiteit van de Breedstraatbuurt is een woonbuurt die ligt in de luwte van de binnenstad. 2.Instanties moeten gewoon hun werk doen, dan komt het met de buurt wel goed. 3.Ik heb genoeg contact met mijn medebewoners en de ondernemers in de buurt. 4.Welke nieuwe ideeën heeft u voor de Breedstraatbuurt zodat: de kernkwaliteiten van de buurt weer zichtbaar worden de overlast in de buurt afneemt meer gevoel van veiligheid bij bewoners ontstaat de onderlinge samenhang in de buurt versterkt


Download ppt "Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google