De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008

2 Agenda 19.30 uur Opening door voorzitter Els Leicher
19.35 uur Inleiding door wethouder Cees van Eijk 19.45 uur Uitleg Plan van Aanpak door straatmanager Lars Pijlman 20.05 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 20.35 uur Uitleg quick wins door straatmanager Pieter Draaijer 20.45 uur Pauze 20.55 uur Presentatie boek Zon- en schaduwzijde Breedstraatbuurt door Noor van Mierlo en Gerard Mikx 21.15 uur Interactief gedeelte door straatmanager Lars Pijlman 21.50 uur Samenvatting (plenair) door voorzitter Els Leicher 22.00 uur Afsluiting door voorzitter Els Leicher

3 Doel bijeenkomst Laten zien wat er in de buurt gaat plaatsvinden en waarom we dat doen Buurt betrekken bij de plannen

4 Uitleg Plan van Aanpak Problematiek Doel Werkwijze Activiteiten
Organisatie en communicatie Stand van zaken Wie is waar op aanspreekbaar? Klankbordgroep

5 Uitleg Plan van Aanpak Problematiek Huidige buurtaanpak ontoereikend
Gesprekken met bewoners, ondernemers en overige belangengroepen Leefbaarheidsproblemen: rondhangende jongeren, verkeersoverlast en het aangezicht van de buurt Oorzaak: ophoping van overlastgevoelige bedrijvigheid en voorzieningen

6 Uitleg Plan van Aanpak Doel
Kernkwaliteiten Breedstraatbuurt weer zichtbaar Karakteristieke, smalle stegen en monumentale panden Ligging in de luwte nabij kernwinkelgebied Eigen dynamiek Fors aantal kleinschalige bedrijven Wekelijkse lapjesmarkt Minder overlast in de buurt Meer gevoel van veiligheid bij bewoners

7 Uitleg Plan van Aanpak Werkwijze Doelgerichte en samenhangende aanpak
Gebiedsmanagement Aanpak langs twee sporen Schoon, heel en veilig Aantrekken van nieuwe ondernemers en mobiliseren van buurtbewoners

8 Uitleg Plan van Aanpak Activiteiten Economische verbetermaatregelen
Gebiedsvisie Breedstraatbuurt, bestemmingsplan en branchering Fysieke verbetermaatregelen Betere vuilinzameling, betere uitstraling openbaar gebied, aanpak verpauperde panden, betere parkeersituatie en verkeerscirculatie, beperken geluidsoverlast AH Sociale verbetermaatregelen Meer onderlinge contacten bewoners en ondernemers Veiligheidsmaatregelen Introductie Keurmerk Veilig Ondernemen, meer toezicht(-houders), inzet van BIBOB-instrument

9 Uitleg Plan van Aanpak Organisatie Stuurgroep
Ondernemers-vereniging Breedstraat buurt i.o. Beleidsteam Klankbord-groep Operationeel overleg Activiteit gerichte coalities Activiteit gerichte coalities Activiteit gerichte coalities Activiteit gerichte coalities

10 Communicatie met de buurt
Uitleg Plan van Aanpak Communicatie met de buurt Buurtbijeenkomsten Buurtflits Klankbordgroep Ondernemersvereniging Straatmanager

11 Uitleg Plan van Aanpak Stand van zaken
Plan van Aanpak bestuurlijk vastgesteld ‘Quick wins’: Graffitibestrijding Aanpak fietswrakken Organiseren van bewoners en ondernemers Voornemen koop drie voormalige prostitutiepanden Hardebollenstraat Parkeerplaatsen Koffiedik Ontwikkelen economische gebiedsvisie Feestverlichting Voorstraat

12 Wie is waar op aanspreekbaar?
Uitleg Plan van Aanpak Wie is waar op aanspreekbaar? Politie: Voor spoedeisende zaken: tel. 112 Voor minder spoedeisende zaken: tel Straatmanager: Voor vragen over het Plan van Aanpak Breedstraatbuurt en/of ondernemersaangelegenheden Gemeente: Voor meldingen over: vervuiling, straatmeubilair, openbaar groen, verkeer, openbare orde en veiligheid, overige zaken in openbare ruimte

13 Uitleg Plan van Aanpak Klankbordgroep Meedenken en meepraten
Streven: 8 bewoners Gevarieerde samenstelling Klein werkbudget Eerste overleg in januari 2009 Welke naam willen we?

14 Quick wins: 0-beurt graffitiverwijdering

15 Quick wins: 0-beurt graffitiverwijdering

16 Quick wins Actie fietswrakken: 116 verwijderde fietsen
Twee extra parkeerplaatsen Koffiedik Aanpak verpauperde panden Loeff Berchmakerstraat en Predrikherenstraat Feestverlichting Voorstraat

17 Quick wins Afspraken bevoorrading Albert Heijn
Vervroegen laad+lostijden: nieuw spoorboekje Tijdelijk: wegsturen vrachten na uur Pilot ‘stille’ bevoorrading met fluistertruck Oprichting ondernemersvereniging Succesvolle startbijeenkomst Kennismaking ondernemers - bewoners Keurmerk Veilig Ondernemen traject Voorstraat Ondersteuning bewonersinitiatieven

18 Quick wins Mogelijke aankoop 3 panden Hardebollenstraat
Zo snel mogelijk tijdelijke ‘anti kraak’ functie In overleg met klankbordgroep en straatmanager nieuwe bestemming bedenken 1 pand voor straatmanagement/buurtwerk/welzijn

19 Interactief deel buurtbijeenkomst
Stellingen/vragen De identiteit van de Breedstraatbuurt is een woonbuurt die ligt in de luwte van de binnenstad. Instanties moeten gewoon hun werk doen, dan komt het met de buurt wel goed. Ik heb genoeg contact met mijn medebewoners en de ondernemers in de buurt. Welke nieuwe ideeën heeft u voor de Breedstraatbuurt zodat: de kernkwaliteiten van de buurt weer zichtbaar worden de overlast in de buurt afneemt meer gevoel van veiligheid bij bewoners ontstaat de onderlinge samenhang in de buurt versterkt


Download ppt "Dienst Wijken Plan van Aanpak Breedstraatbuurt Utrecht Buurtbijeenkomst Breedstraatbuurt 13 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google