De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel KMO-plan Vlaanderen GROEN!e energie voor een Gezond(makend)e economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel KMO-plan Vlaanderen GROEN!e energie voor een Gezond(makend)e economie."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel KMO-plan Vlaanderen GROEN!e energie voor een Gezond(makend)e economie

2 KMO-plan Vlaanderen INLEIDING Het is niet of arbeid, of milieu. Het is : én, én! Duurzaam ondernemen = milieuvriendelijk ondernemen Groene energie : een hefboom naar gezonde economie, Tegelijk gezond milieu, gezonder leven. GROEN! = politieke energie voor duurzame economie

3 KMO-plan Vlaanderen KMO - Kleine, Middelgrote Ondernemingen - Kleinschalig Milieuvriendelijk Ondernemen - Ondernemen op Mens- en Milieuvriendelijke wijze - Dit KMO-plan is NIET af, integendeel. - Het is de bedoeling discussie uit te lokken. - (voorstellen gebaseerd op BESTAANDE technologie)

4 Vaststelling - - luchtverontreiniging (roetdeeltjes, …) - - gezondheidsklachten - - grote bedrijven slanken af - - ‘paars’ beloofde 200.000 jobs - - grootschalige stroompannes met domino-effect - - afbouw kernenergie Toekomst - waterstofmotoren (geen vervuiling) - - gezondere lucht - - groene stroom voor groene waterstof - - alternatief voor kernstroom - - kleinschalig milieu- vriendelijk ondernemen Doelstelling : Groene energie draagt bij tot een gezonde economie KMO-plan Vlaanderen

5 VISIE Vlaanderen kan ¨jobs creëren, onze gezondheid verbeteren door maatregelen te nemen om de Kyotonorm te halen; Een kleinschalige aanpak is het uitgangspunt : - - energieonafhankelijke woning/gebouw/bedrijf - - kleinschalige waterzuivering, mestverwerking, - - KMO’s in lokale markt (in internationale modules) Groene stroom is de hefboom om de economie gezond te maken. Meer overheidssteun voor O&O van duurzame stroom Handel lokaal, denk globaal. Doelstelling : Met groene energie naar een gezond(makend)e economie KMO-plan Vlaanderen

6 Bron: Ministerie Economische zaken KMO-plan Vlaandern Doelstelling Grone energie zorgt voor een gezonde economie Groene waterstof (als buffer – brandstof) Groene stroom Gedecentraliseerde stroomproductie Eerlijke prijs teruggeleverde stroom Combinatie van zon, wind, warmte, water Overheidsmaatregelen als gangmaker Doorgedreven O&O van groene energie Gezond(makend)e economie

7 Waterstofcyclus KMO-plan Vlaanderen

8 Groene waterstof : -productie door electrolyse van water met hernieuwbare energie - offshoreproductie electriciteit/waterstof - idem op land - pijpleiding naar Zeebrugge – landinwaarts - waterstof = buffer voor piek/dal stroomproductie - meer investeringen in hernieuwbare energie - O&O van nieuwe waterstofproductiemethoden - O&O van opslagtechnieken waterstof KMO-plan Vlaanderen

9 Een Vlaams voorbeeld : Project H Waterstof als brandstof voor het verkeer Project H behandelt alle onderdelen om dit te realiseren Project H is onderverdeeld in 3 fasen Fase 1 is onderverdeeld in 2 delen 20032006 Deel 1 Fase 1 2008 Deel 2 Fase 1 2015 Fase 2 KMO-plan Vlaanderen Tijdlijn

10 - - Universeel brandstofsysteem - - Tanksituatie - - O%-emissievoertuigen - - stadsbussen op waterstof - - koppeling waterstof/groene stroom KMO-plan Vlaanderen

11 MOGELIJKHEDEN 1 Energie besparen 2 Energieproducent i.p.v. -consument 3 Micro-warmtekrachtkoppeling 4 Off-shore windmolenpark / golfslagcentrale 5 On-shore windfarms of stand-alone molens KMO-plan Vlaanderen

12 6 Windside turbines (Savonius) torengebouwen/… 7. LED-lampen voor openbare verlichting (OV) 8 LED-lampen voor (verkeers)signalisatie 9 Combinatie hernieuwbare energie/OV-LED 10 biomassa (hout, …) en STEG-ovens 111. Olifantengras (miscanthus) als biomassa KMO-plan Vlaanderen

13 12 PV-cellen, zonneboilers 13 PV-centrales (dakconstructie) 14 Stappenplan voor milieuvriendelijke wagens 15 Steunmaatregelen vanwege de overheid 16 Stappenplan invoering hernieuwbare energie KMO-plan Vlaanderen

14 Zuiver water - IBA’s, KWZI’s – steunmaatregelen/wetgeving (individuele behandeling afvalwater, Kleine water- zuiveringsinstallatie) - opvang/gebruik/hergebruik regenwater - sanering put-, bronwater (o.m. nitraten) - sanering waterlopen - grachtenstelsels verbeteren - water besparende maatregelen KMO-plan Vlaanderen

15 Propere bodem - Actief bodembeheer de Kempen (AbdK) i.s.m. gemeenten/provincies/Nederland - onderzoek gebruik miscanthus vervuilde gronden - sanering zinkassenwegen - sanering onderwaterbodems - onderzoek synergie sanering/energieopwekking KMO-plan Vlaanderen

16 Kleine landschapselementen - economisch rendabel, ecologische diversiteit - aanleg/beheer – bosgroepen/landbouw/biomassa - bosgroepen inschakelen - regionale landschappen stimuleren - organisatie inzameling “biomassa”-materiaal - zuurstof (ex productie H2) in vergassingsproces KMO-plan Vlaanderen

17 Mondiaal ondernemen -gedecentraliseerde productie voor welomschreven regio - KMO’s – lokaal of in mondiaal netwerk - mens- en milieuvriendelijk - JIT in vraag – vrachtwagentransport regionaal - internationaal per spoor/lichter - aangepaste wetgeving KMO-plan Vlaanderen

18 Gezonde economie : -Geen vervuiling door verkeer, bij stroomproductie - gezondere lucht = minder allergie, astma, … - verschuiving in de zorgsector (ouderen) - jobs, bedrijven op mensenmaat - lokale handel in mondiaal perspectief - financieel gezond – eerlijke handel/eerlijke prijs - gelijke rechten Noord en Zuid -- meer jobs, minder werkloosheidsuitkering KMO-plan Vlaanderen

19 OV - blauwe LED’s Onafhankelijke “groene paal” - windmolentje - PV-paneel - LED-armatuur LED-verkeerslichten

20 SAVONIUS-TURBINES KMO-plan Vlaanderen

21 SAVONIUS-TURBINES KMO-plan Vlaanderen

22 PV-zonnecentrale KMO-plan Vlaanderen

23 PV-paneel - zonnebloemmethode KMO-plan Vlaanderen

24 Warmtekrachtkoppeling KMO-plan Vlaanderen

25 Waterstof als brandstof KMO-plan Vlaanderen

26 Kleinschalige windmolens KMO-plan Vlaanderen Batterijlader achter boot

27 Offshore windmolens KMO-plan Vlaanderen Stand-alone molen

28 KMO-plan Vlaanderen Mini waterkrachtcentrale

29 warmtepomp KMO-plan Vlaanderen

30 Biomassa - vergassing KMO-plan Vlaanderen

31 Decin (cz) aardwarmteproject KMO-plan Vlaanderen

32 De oceaan – het blauwe goud? KMO-plan Vlaanderen http://www.mech.kuleuven.ac.be/tme/news_energy/06_02-03/articles/golfslag_kn.html

33 Velomobie KMO-plan Vlaanderen

34 Websites : - www.project-h.org - www.hydrogensystems.com - www.windside.nl - www.set.nl - www.ventotec.de - www.urbanwinds.nl - www.ecopower.be

35 KMO-plan Vlaanderen - www.provant.be/kampc - www.passiefhuisplatform.be - www.asap-fotolab.be - http://homepage.mac.com/aertssven - ODE, VIBE, VITO, NOVEM, …

36 Vlaanderen KMO-plan Vlaanderen Kleinschalig Milieuvriendelijk Ontwikkelen Met Naar een Gezond(makend)e Economie -e energie voor meer info of reactie: remi.heylen@groen.be


Download ppt "Voorstel KMO-plan Vlaanderen GROEN!e energie voor een Gezond(makend)e economie."

Verwante presentaties


Ads door Google