De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wereld op de rand: hoe verhinderen we de ineenstorting van ons milieu en de economie, Naar het boek van Lester Brown.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wereld op de rand: hoe verhinderen we de ineenstorting van ons milieu en de economie, Naar het boek van Lester Brown."— Transcript van de presentatie:

1 De wereld op de rand: hoe verhinderen we de ineenstorting van ons milieu en de economie, Naar het boek van Lester Brown

2 Plan B: Vier hoofddoelen Stabiliseren bevolking en uitroeien van armoede De aarde herstellen Actieplan voor het klimaat Hoe komen we daar? Begroting voor Plan B Mobilisatie als voor een oorlog Laten we aan de slag gaan! Een prachtige economische toekomst? Waarschuwing 3 indicatoren om te volgen Benarde voedselsituatie: hoe kwamen we hier? Voedselvraag neemt toe Voedselaanvoer mindert Let op de tijd! Overzicht Een wereld op de rand Het antwoord: PLAN B Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

3 Pracht economische toekomst? De wereldeconomie is sinds 1950 bijna vertienvoudigd De belangrijkste economen voorspellen 3% jaarlijkse groei Hun mening: de schitterende groei uit het verleden kan voortgezet worden naar de toekomst... Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand Bruto wereldproduct, 1950-2009

4 Waarschuwing Natuurwetenschappers zien echter een economie, die de eigen natuurlijke hulpbronnen vernietigt Het mensdom loopt tegen de natuurlijke grenzen aan van waterlopen, grond, visgronden, bossen en zelfs de atmosfeer Steeds meer overstijgen onze wensen dat wat de natuur ons kan geven Hoe kunnen we aannemen, dat de groei van een economisch systeem, dat de bronnen van de natuur vernietigt, simpelweg doorgetrokken kan worden naar de toekomst op de lange termijn? Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

5 Een wereld op de rand Een “Perfecte Storm” dient zich aan met trends die de beschaving in een economische en politieke chaos dreigt te zenden De extreme hittegolf in Rusland van 2010 en de recordoverstromingen in Pakistan zijn vroege waarschuwingen van de consequenties voor de aarde die we kunnen verwachten als we gewoon overgaan tot de orde van de dag Photo Credit: iStockPhoto / jgareri

6 De hittegolf in Rusland in 2010 Gevolgen In 2009 droeg de regio van de Zwarte Zee voor ongeveer 1/4 bij aan de totale graanexport maar Rusland heeft export tot midden 2011 geheel verboden Warmte en droogte decimeer- den de groei van gras en hooi; de regering stelde 3 miljoen ton graan beschikbaar. Toch moesten kuddes verkleind Graanprijzen stegen wereldwijd met 60% binnen 2 maanden Situatie Gemiddelde juli temperatuur in Moskou: 7ºC boven normaal In begin augustus beginnen iedere dag 300-400 branden Schade aan de bossen en het herstel: $300-400 miljard Totaal aantal doden door hitte en luchtverontreiniging:>56 k Vermindering van de graanoogst: 40% tot 60 miljoen ton van de gebruikelijke jaarlijkse oogst van 100 ton Photo Credit: iStockPhoto / Brasil2 De Russische hittegolf is een krachtig voorbeeld hoe een enkel voorval de globale voedsel economie kan destabiliseren.

7 Nachtmerrie scenario 40% minder Russisch graan verminderde de wereldvoor- raden van 79 dagen naar 72 dagen Maar wat, als de hittegolf rond Chicago was opgetreden en de veel grotere graanoogst van de VS met 40% zou dalen? De voorraden zouden naar een laagterecord kelderen van 52 dagen – ruim onder het niveau waardoor de graanprijs verdrievoudigde in 2007-08 Het resultaat: vermoedelijk een enorme prijsstijging van voedsel, rellen in veel landen en omvallen van zwakkere regeringen Wereld graanvoorraden in dagen consumptie 1960-2010

8 2010:overstromingen in Pakistan Situatie: 1/5 van het land overstroomd 20 miljoen mensen getroffen –2.000 mensen gedood –2 miljoen huizen beschadigd 1 miljoen stuks vee verdronken ca. 2 miljoen ha van het gewas werd beschadigd Wegen en bruggen werden weggespoeld Ergste natuurramp in de geschiedenis van Pakistan Trends die bijdroegen 1990: de defensiebegroting 44 keer zo hoog als die voor gezondheid en familieplan- ning: de bevolkingsgroei werd niet geremd De vegetatie, nodig voor het vasthouden van regen, werd door mensen en vee verwoest 90% van de bossen rond de Indus zijn verdwenen Record hitte versnelde het smelten van ijs en sneeuw van de Himalaya:stijging van het water in de Indus Photo Credit: iStockPhoto / Kmerryweather Pakistan is een voorbeeld hoe sociale- en milieufactoren, die we op wereldniveau hebben, samenwerken – met gevaarlijke consequenties.

9 Drie indicatoren in de gaten houden Photo Credit: iStockPhoto / Elenathewise, Sean_Warren, zabelin voedselprijzen Honger Aantal “Failing States” Deze indicatoren helpen om een idee te geven hoe dicht onze beschaving bij de rand kan zijn Economisch Sociaal Politiek

10 Voedselprijzen gaan snel omhoog Prijzen van graan en sojabonen naderen heel snel de pieken van 2007-08 Source: futures.tradingcharts.com Mais prijs (CBOT) Prijs van sojabonen (CBOT)Tarwe prijs (CBOT)

11 Honger neemt toe Honger en ondervoeding gingen in een groot deel van het einde van de 20e eeuw omlaag. Na het laagste punt van 788 miljoen midden '90, liep het aantal weer op. In 2008 was het 915 miljoen, in 2009 al boven het miljard. Tegenvallende oogsten door extreem weer, zoals de hittegolf in Rusland van 2010, zullen het veel moeilijker maken om de wereldbevolking te voeden. Photo Credit: iStockPhoto / Claudiad

12 Meer falende staten Staten vallen om, als de regeringen niet meer de controle hebben over een deel of het geheel van hun gebied en de veiligheid van hun bevolking niet langer kunnen garanderen.  Als de druk door bevolkings- groei, tekort aan water, klimaatverandering en voedselschaarste toeneemt, zal het falen van staten toenemen en zich verdiepen. Top aantal falende staten 2004-2009 Hoeveel staten kunnen er nog omvallen voordat onze beschaving uiteen gaat vallen?

13 De voedsel situatie is hachelijk Hoe zijn we zover gekomen? Prijsstijgingen in het verleden waren reacties op gebeurtenissen, op te lossen met de volgende oogst Nu zien we trends met een lange termijn: Toename van de vraag naar voedsel Grens aan productie Graanproductie en -consumptie wereldwijd 1960-2010 We zijn slechts één slechte oogst verwijderd van chaos op de wereld graanmarkten Photo Credit: iStockPhoto / Tobias Helbig

14 Vraag naar voedsel groeit De wereld neemt met 90 miljoen per jaar toe Zo'n 3 miljard mensen proberen hoger op te klimmen in de voedselketen en eten meer dierlijke producten met een hoge graan- inhoud Toenemende productie van biobrandstoffen betekent dat auto's en mensen elkaar beconcurreren Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

15 Bevolkingsdruk Dichte bevolking en hun kuddes ver- slechteren de grond en ondermijnen de voedselproductie Wereldwijd hebben 215 miljoen vrouwen, die aan gezinsplan- ning willen doen, gebrek aan hulp Grote gezinnen houden mensen in armoede Wereldbevolking, 1950-2008, met voorspellingen tot 2050

16 Voedsel versus brandstof Stijging van olieprijs maakt graan naar brandstof winstgevend Meer dan een kwart van het graan in de VS wordt nu omgezet in ethanol De euforie over ethanol in de VS zorgde voor een verdubbeling van vraag naar graan: prijs van voedsel steeg wereldwijd Het graan nodig om de tank van een SUV – ca. 100 liter met ethanol te vullen kan 1 persoon een jaar van eten voorzien Photo Credit: iStockPhoto / Dave Huss Mais, gebruikt voor ethanol brandstof in de VS 1980-2010

17 Voedselaanbod krimpt Toename van opbrengst vermindert Landbouwgrond gaat verloren aan andere doelen Woestijnen worden groter Waterlopen worden overpompt Extreem weer en stijgende temperatuur bedreigen de oogsten Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

18 Photo Credit: iStockPhoto / Niko Vujevic Groei in opbrengsten lager Van 1950-1990 groeiden gemiddelde opbrengsten van graan 2,2% per jaar; van 1990-2010 slechts 1,2% per jaar Tarwe opbrengsten vlakken af in Frankrijk, Duitsland, het VK en Egypte: allen belangrijke producenten De opbrengst van rijst in Japan, ca. 5 ton per ha., is al meer dan 10 jaar vlak. Die in China zal ook afvlakken zodra ze de Japanse cijfers naderen Het verhogen van de opbrengsten wordt moeilijker, omdat de landbouw technologie niet veel meer in de kast heeft

19 Photo Credit: iStockPhoto / Steven Allan Eroderende gronden, uitdijende woestijnen Overploegen, overgrazen en ontbossing maken de grond kwetsbaar voor wind- en watererosie Ruwweg 1/3 van de landbouwgrond van de wereld verliest de toplaag sneller dan dat het kan worden hersteld Verlies van de toplaag verminderd productiviteit, met tot gevolg dat boeren en herders hun gronden verlaten Landen zoals Lesotho, Haïti, Mongolië en Noord-Korea verliezen de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn We moeten de gevolgen van twee enorme “dust bowls” die zich nu aan het vormen zijn nog zien: 1 in NW China en West-Mongolië, en 1 in de Sahel van centraal Afrika

20 Saudi Arabia’s Barstende Bubbel Saudi Arabië werd zelf- voorzienend in tarwe door een niet-hernieuwbare aquifer te gebruiken om de woestijn te bevloeien Begin 2008 kondigde de regering aan, dat deze aquifer nagenoeg leeg was De bevolking van ca. 30 miljoen zal tegen 2013 geheel afhankelijk zijn van graanimporten Photo Credit: NASA Productie en consumptie van tarwe in Saudi Arabië, 1995-2010, met blik op 2013 Saudi Arabië is het eerste land dat publiekelijk aangeeft hoe door het legen van de aquifer de graanoogst krimpt

21 Water tekorten Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand Landen die overpompen in 2010 Overpompen veroorzaakt “voedselbobbels”, die bar- sten als het water opdroogt In het Arabische Midden- Oosten verminderen de graanoogsten door de botsing tussen groei van de bevolking en de water voorraad Als meer van deze “bobbels” op ongeveer dezelfde tijd knappen, zullen de resulterende voedseltekorten voor chaos zorgen

22 Klimaatverandering De toenemende concentratie van CO 2 in de atmosfeer, grotendeels wegens verbranding van fossiele brandstoffen, en andere broeikas gassen zorgen voor een verhoging van de globale temperatuur en zorgen voor verandering van ons klimaat Sinds het begin van de industriële revolutie is atmosferisch CO 2 van 280 ppm naar 389 ppm gestegen Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

23 Gemiddelde temperatuur (wereld) en CO 2 concentraties in de atmosfeer, 1880-2010

24 Klimaatverandering Het IPCC voorziet een stijging van de gemiddelde temperatuur op de aarde tussen 1.1 - 6.4°C gedurende deze eeuw De huidige trend is al voorbij de verwachtingen Als de temperatuur stijgt, smelten gletsjers en ijsvlakten waardoor de zee zal stijgen Extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, droogte en hevige stormen zullen vaker voorkomen en heviger zijn Voor iedere 1°C dat de temperatuur boven het optimale stijgt gedurende het groeiseizoen, neemt de opbrengst van tarwe, rijst en mais met 10% af. Photo Credit: iStockPhoto / dra_schwartz

25 2010: een jaar van extremen 2010 was samen met 2005 het warmste jaar sinds de waarnemingen begonnen in 1880 19 landen hadden record temperaturen, vooral Pakistan, met ruim 53 °C een nieuw Aziatisch record Extreme weersomstandigheden waren de overstro- mingen in Pakistan en Australië, hittegolf in Rusland, branden in Israël en aardverschuivingen in China Het aantal en de ernst van deze gebeurtenissen zijn symptomatisch voor de instabiliteit van het klimaat Photo Credit: iStockPhoto / jansmarc

26 Gletsjers verdwijnen Door de temperatuurstijging verdwijnen de gletsjers op de bergen snel, wereldwijd De gletsjers op het Himalaya- en het Tibet- Qinghai plateau voorzien de belangrijkste rivieren van Azië in het droge seizoen, en zijn een kritieke bron voor irrigatie van landbouw Als het smelten doorgaat in het huidige tempo, dan zal de stroming in de Gele, Yangtze, Ganges en Indus afnemen, waarmee de tarwe en rijstoogsten instorten Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

27 Ijsvlaktes smelten De massieve ijsvlaktes op Groenland en in West Antarctica die samen genoeg water bevatten om de zeespiegel met 12 m. te laten stijgen, smelten snel 10-meter stijging van de zeespiegel maakt meer dan 600 miljoen mensen dakloos De zeespiegel kan 2 meter stijgen tegen 2100 Zelfs een stijging van 1 m. zou de landbouwgebieden in rivierdelta's in Bangladesh en Vietnam gedeeltelijk onder water zetten Klimaatverandering bedreigd de voedselzekerheid en kan leiden tot honderden miljoenen klimaatvluchtelingen Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

28 Hou de klok in de gaten De natuur is de wachter: niemand weet zeker wanneer het te laat zal zijn om de neergaande trends op tijd aan te pakken om ineenstorting te voorkomen Potentiële aandachtspunten: –Kunnen we kolencentrales snel genoeg sluiten om de Groenlandse ijsvlaktes te redden? –Kunnen we de grondoorzaken van de hoge voedselprijzen en het falen van staten aanpakken voordat onze beschaving begint te wankelen? Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand “Business as usual” werkt niet – het is tijd voor Plan B.

29 Plan B: Vier hoofddoelen 1.Stabiliseren van de bevolking 2.Uitbannen armoede 3.Herstel van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde 4.Stabiliseren van het klimaat Photo Credit: iStockPhoto / Joe Gough

30 Photo Credit: iStockPhoto / wweagle Stabiliseren van de bevolking Uitbannen van de armoede Wereldwijd primair onderwijs Uitroeien van ongeletterdheid volwassenen Programma's voor schoollunches Hulp voor vrouwen, peuters en kleuters Gezondheidszorg bij zwangerschap en hulp bij en over family-planning Wereldwijd basis gezondheidszorg Totale extra jaarlijkse kosten: $ 75 miljard

31 De armoede – opleiding – bevolking – connectie Lunches op school zorgen er voor, dat kinderen, met name meisjes, op school blijven Meisjes, die langer de school volgen krijgen waarschijnlijk minder kinderen Kleinere gezinnen helpen de armoede te ontstijgen Verhouding middelbare opleiding van vrouwen en vruchtbaarheid Inspanningen om armoede te elimineren en lagere bevolkings- groei versterken elkaar – en ze helpen de vorming van een falende staat te voorkomen door de oorzaken van de instabiliteit aan te pakken

32 Photo Credit: iStockPhoto / Viorika Bereiken van sociale doelen Het aantal kinderen in de lagere-schoolleeftijd die niet naar school gaan, verminderde wereldwijd van 106 miljoen in 1999 naar 69 miljoen in 2008 Soap opera's die in Mexico, Ethiopië en andere landen veel publiek trokken, hielpen de geletterdheid te verhogen en de bevolkingsgroei te verminderen Iran verlaagde de snelle bevolkingsgroei van 4,2% in begin 1980 naar 1,3% in 2006 door nationale program- ma's voor lezen, gezondheid en family planning Het Bolsa Familia (gezinsbijdrage) programma in Brazilië heeft de armoede significant verlaagd en tegelijkertijd de inkomensongelijkheid verminderd

33 De aarde herstellen Bomen planten De toplaag van het bouwland beschermen Weidegronden herstellen Herstellen van visgronden Het waterniveau stabiliseren Biologische verscheidenheid beschermen Totale jaarlijkse kosten: $ 110 miljard Photo Credit: iStockPhoto / GeorgeClerk

34 Inspanningen om de aarde te herstellen Eens was Zuid Korea bijna boomloos. Nu is 65% van het land herbost Als elk land papier zou hergebruiken zoals Zuid Korea (91%), dan zou de hoeveelheid houtpulp voor de papierfabricage met een derde omlaag gaan, wereldwijd Gedurende het laatste kwart van de eeuw is de erosie van de grond in de VS met 40% gedaald door bouwland terug te trekken en door het toepassen van stoppelploegen terwijl de graanoogst met 20% toenam Binnen 2 jaar nadat het vissen in de 6.600 vierkante mijl visgrond in de Golf van Maine, beperkt was, steeg de dichtheid van de populatie met 91%, de gemiddelde maat van de vis steeg met 31% en de diversiteit steeg met 20% Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

35 Plan van actie voor het klimaat Beperk netto uitstoot van CO 2 met 80% tegen 2020 Drie onderdelen: 1.Verhoog energie efficiency en herstructureer het transport 2.Vervang fossiele brandstoffen door hernieuwbare 3.Stop ontbossing en plant bomen om koolstof te vangen …om te verhinderen dat de concentratie van atmosferisch CO 2 de 400 ppm overschrijdt, daarbij de toekomstige temperatuurstijging minimaliserend Photo Credit: iStockPhoto / Grafissimo

36 Verhoog de energie efficiency Gebouwen –Modificeren met betere isolatie en effectievere apparaten kan het energiegebruik met 20 – 50% verminderen Verlichting –Een wereldwijde overgang naar zeer efficiënte huis-, industrie- en straatverlichting kan het sluiten van 705 van de 2.800 kolencentrales op de wereld mogelijk maken Photo Credit: iStockPhoto / James Jones

37 Verhoog de energie efficiency Apparatuur –Het Japanse Top Runner Program gebruikt de meest efficiënte apparaten om de standaard van morgen te zetten: door bv. door de efficiëntie van computers te verdubbelen Industrie –Verbetering van de efficiëntie van de productie bij groot-uitstoters van koolstof (chemische, petrochemische, staal en cement fabrieken) biedt grote kansen voor een verlaging van het energiegebruik Photo Credit: iStockPhoto / James Jones

38 Herstructurering van het vervoer Steden die ondergronds, light rail en snelbus vervoer benadrukken besparen energie, tegelijkertijd lopen en fietsen veiliger makend Intercitytreinen, inclusief hogesnelheidstreinen, kunnen het lucht- en autoverkeer sterk reduceren Geëlektrificeerde transportsystemen verminderen olie-afhankelijkheid en behalen grote winst door op lokale energiebronnen over te gaan en inefficiënte motoren te vervangen door elektrische motoren Plug-in hybride elektrische auto's die hoofdzakelijk op emissievrije elektra lopen zorgen voor vervoer met lage koolstof uitstoot. Opladen zou met wind- energie kunnen tegen een kostprijs van minder dan $1 per gallon (= 3,78 l) benzine Photo Credit: iStockPhoto / mm88

39 Voortgang in efficiëntie van energie en vervoer Veel landen, waaronder Canada, de VS en China, vervangen inefficiënte lampen Door nieuwe efficiëntie standaarden voor huishoud- en commerciële apparaten wordt verwacht dat gebruikers $250 – 300 miljard kunnen besparen tot 2030 36% van de werkers in Kopenhagen fietst Japans high-speed treinen vervoeren honderdduizenden passagiers iedere dag Aantal auto's in de VS krimpt vanaf 2009 Photo Credit: iStockPhoto / Sander Nagel

40 Energie efficiëntie maatregelen van Plan B

41 Opsomming hernieuwbare energie Wind Zonne-energie Geothermisch Andere: kleinschalig hydro-electrisch, getijden en golfslag, biomassa Photo Credit: iStockPhoto / Gary Milner

42 Cumulatief geïnstalleerd wind-vermogen, wereldwijd 1980-2009 Wind vangen Belangrijkste element in Plan B energie economie Wijdverbreid – in elk land In toenemende mate goedkoper Overvloedig:Nrd.Dakota, Kansas en Texas kunnen aan de energie-behoefte van de hele VS voldoen Plan B doel: 2 miljoen 2- MW turbines geïnstalleerd tegen 2020 Photo Credit: iStockPhoto / Joe Gough De niet-gebruikte capaciteit in de auto-industrie van de VS alleen is voldoende om alle deze turbines te produceren

43 Wind energie groeit Denemarken krijgt 21% van de elektriciteit van de wind en streeft naar 50% tegen 2025 Als alle “wind farms” die voor 2025 zijn voorzien, gebouwd zijn, dan kan Texas 90% van de behoefte aan elektriciteit voor zijn 25 miljoen inwoners dekken Het basisprogramma van China – 7 wind mega- complexen in 6 windrijke provincies – zal de130,000 MW overstijgen als het klaar is in 2020 Schotland verwacht al zijn elektriciteit tegen 2025 te verkrijgen van hernieuwbare bronnen. Het meeste van wind in zee Photo Credit: iStockPhoto / monap

44 De kracht van de zon De technologieën: PV cellen, centrales op zonne-energie, heet water voorzieningen en verwarming Zonlicht dat de aarde treft in 1 uur kan de wereld voor 1 jaar voorzien Plan B doel: Verwarming en elektriciteit gaan ieder 1 miljoen MW geïnstalleerde capaciteit te boven tegen 2020 Photo Credit: iStockPhoto / Ekaterina Romanova Cumulatieve productie, wereld, van Foto- Voltaïsche (PV) elementen 1975-2009

45 PV installaties groeien met meer dan 30% per jaar Met 10,000 MW uit PV, heeft Duitsland 3 x zoveel als nummer 2, Spanje Japan wil 28,000 MW PV tegen 2020 realiseren Het Desertec Industrial Initiative wil zonne-energie centrales bouwen om de zon van Noord Afrika en het Midden Oosten te vangen om elektriciteit te genereren voor henzelf en voor Europa In China kunnen zonneboilers genoeg heet water leveren voor 120 miljoen huishoudens Zonne-energie warmt op Photo Credit: iStockPhoto / manwolste

46 Geothermish: Energie uit de aarde Warmte in de boven- ste 10 km van de aardkorst bevat 50.000 x de energie die in de reserves van olie en gas zit Plan B doel: verhoog het zo verwarmen 5- voudig naar 500,000 therm. MW en de electriciteits- opwekking 19 x tot 200,000 MW in 2020 Photo Credit: iStockPhoto / Animean Wereld: Cumulatief geïnstalleerde geothermisch energie, 1950-2010

47 Realiseren geothermische potentie Begin 2010 hadden de VS 152 projecten voor geothermische centrales in ontwikkeling, voldoende voor 3x de capaciteit van nu El Salvador krijgt 26% van zijn elektriciteit uit geothermische energie; IJsland 25%; de Filipijnen 18% 90% van de huizen in IJsland gebruikt aardwarmte Pertamina, de oliemij. van Indonesië, zal veel van de geplande 6,900 MW geothermische capaciteit ontwikkelen, zoals aangekondigd in 2008 Photo Credit: iStockPhoto / Animean

48 Het “doven” van fossiele brandstoffen: Hoop vanuit de VS Ongeveer 150 plannen voor kolencentrales in de VS zijn in de ijskast gezet Tussen 2007 and 2010, daalde het olie- en kolenverbruik ieder met 8 procent Tegelijkertijd kwamen meer dan 300 windparken gereed en online Photo Credit: iStockPhoto / pamspix

49 Productie van elektriciteit, wereldwijd, naar bron in 2008 en volgens Plan B in 2020

50 Beëindiging van de netto ontbossing. Plant bomen Als de netto ontbossing in 2020 eindigt, zal de jaarlijkse CO 2 uitstoot met 1,5 miljard ton verminderen Het planten van bomen en het overgaan naar minder intensieve landbouw en het beter beheren van het land kan de bodem stabiliseren en koolstof opvangen Photo Credit: iStockPhoto / AVTG Als we deze maatregelen toevoegen aan onze doelen voor hernieuwbare energie dan kunnen de CO 2 emissies 80% dalen tegen 2020.

51 De doelen van Plan B om de uitstoot van CO 2 te verminderen tegen 2020

52 Hoe kunnen we daar komen? Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand Herstel de fouten in/van de markt Herdefinieer veiligheid

53 Een oneerlijke markt De markt “vergeet” veel indirecte kosten van economische activiteiten In de prijzen van fossiele brandstoffen zijn niet de kosten van klimaatverandering, achteruitgang van het milieu en de gezondheid verwerkt Subsidies op fossiele brandstoffen verstoren de markt. In 2009 waren de subsidies ca. 500 miljard wereldwijd Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand Regeringen delen bijna $ 1,4 miljard per dag uit om het klimaat verder te destabiliseren

54 Naar een eerlijke markt Herstructureer de belastingen: verhoog CO 2 belasting en verminder inkomstenbelasting (Belast wat je brand, niet wat je verdient) Verhoog beetje bij beetje de belasting op CO 2 naar $200 per ton tegen 2020 –Een verschuiving van inkomens- naar energie belasting in Duitsland verminderde de CO 2 uitstoot met 20 miljoen ton en schiep 250,000 banen tussen 1999 en 2003 Herstructurering van belastingen en het uitbannen van subsidies op fossiele brandstoffen stuurt de overgang naar een eerlijker economie Photo Credit: iStockPhoto / Petrovich9

55 Herdefiniëren veiligheid Eén erfenis van de 20e eeuw is dat veiligheid vooral gedefiniëerd is in militaire termen Maar de belangrijkste bedreigingen voor onze veiligheid zijn niet langer van militaire aard Kwetsbaarheid van het klimaat, toenemend water tekort, toenemende honger en falende staten: dat zijn de nieuwe bedreigingen voor overleven van onze 21ste eeuwse beschaving De uitdaging is fiscale prioriteiten opnieuw te bezien om deze dreigingen aan te kunnen Photo Credit: iStockPhoto / kryczka

56 De begroting voor Plan B Er zijn jaarlijks extra uitgaven nodig om de echte bedreigingen van onze beschaving het hoofd te bieden: Basis sociale doelen $ 75 miljard De aarde herstellen $110 miljard Totaal Plan B budget $185 miljard Photo Credit: iStockPhoto / Achim Prill Het budget voor Plan B is net 12% van de jaarlijkse militaire uitgaven en is in feite de nieuwe begroting voor de (onze!) veiligheid

57 Een mobilisatie als voor oorlog We hebben de technologieën om Plan B te realiseren – wat we nodig hebben is de politieke wil om het ook te doen Het redden van de beschaving vereist urgente actie op grote schaal, maar we hebben eerder al snel gemobiliseerd: Toen de VS gingen meedoen met WOII, werden hulpbronnen en werd de economie binnen enkele maanden geherstructureerd Photo Credit: Yann Arthus-Bertrand

58 Laten we aan het werk gaan Het redden van de beschaving is geen kijkerssport. Lester R. Brown  Verandering van levenswijze, zoals het gebruik van spaarlampen, is belangrijk, maar bij lange niet genoeg Om het instorten van milieu en economie tegen te gaan is politieke actie van ieder van ons nodig om een brede sociale verandering teweeg te brengen Zorg dat de Kamerleden weten wat belangrijk is Let op de successen van “grassroots” bewegingen wereldwijd Neem actie op een terrein dat u aangaat en waar u warm voor loopt Photo Credit: iStockPhoto / Alexandr Denisenko

59 De keus is aan ons Willen we blijven bij bussiness as usual en deelnemen aan een economie die doorgaat zijn natuurlijke hulpbronnen te vernietigen totdat het zichzelf vernietigd of Willen we Plan B aannemen en de generatie zijn, die van richting verandert, en de wereld naar een weg leidt waar voortgang behouden kan blijven? Photo Credit: iStockPhoto / kycstudio De keus is aan ons. Onze generatie moet die maken, maar het zal het leven op aarde beinvloeden voor alle generaties die komen

60 Bezoek Earth Policy Institute’s website voor meer informatie en gratis volledige tekstkopieën van al onze publicaties: www.earth-policy.org


Download ppt "De wereld op de rand: hoe verhinderen we de ineenstorting van ons milieu en de economie, Naar het boek van Lester Brown."

Verwante presentaties


Ads door Google