De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw. Wie is Guidea?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw. Wie is Guidea?"— Transcript van de presentatie:

1 Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw

2 Wie is Guidea?

3 Sectorale organisatie: gefinancierd met middelen van de sector zelf (PC 302) VZW Opgericht in 2004 Het kenniscentrum is een initiatief van de sociale partners in de horeca. Nauwe samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen (sectoraal opleidingsfonds) 3Voorstelling Guidea Wie zijn we?

4 Samen bouwen aan een duurzame tewerkstelling in de horeca in Vlaanderen Als Kenniscentrum van en voor de sector proactief en toekomstgericht een kennisdatabank uitbouwen om de sector te informeren over beleidseffecten, trends, evoluties en competentienoden 4Voorstelling Guidea Onze missie

5 Onderzoek –Verzamelen en analyse van cijfergegevens –Ad hoc onderzoek en projecten –Literatuur, beurzen,congressen en seminaries Ontwikkeling tools en hulpmiddelen Infosessies en workshops Netwerking en partnerships Horeca en beleid 5Voorstelling Guidea Wat doen we?

6 6Presentatie Burgerschool 29-05-2012

7 9 medewerkers –3 onderzoekers –4 deskundigen –1 administratief medewerker –1 directeur Gevestigd in Brugge Werkingsgebied: Vlaanderen 7Voorstelling Guidea Ons team

8 Context en uitdagingen horecasector

9 Meerderheid kleinschalige ondernemingen –69.092 werknemers (2011) en 25.028 zelfstandigen (2011) gespreid over 33.992 ondernemingen (2011) in Vlaanderen Heterogene sector: Ho, Re en Ca Arbeidsintensief karakter met veel aandacht voor vakmanschap 9Voorstelling Guidea De horecasector

10 Grote diversiteit –Jongere werknemers –Vrouwen –Laaggeschoolden –Allochtonen Belangrijke economische speler –1,66% bijdrage BBP (Bron: Nationale Bank van België, 2010) –Kan niet gedelokaliseerd worden Belangrijke rol in toeristisch aanbod 10Voorstelling Guidea De horecasector

11 Maatschappelijke uitdagingen: –Steeds sneller veranderende consumentenvoorkeuren –Aandacht voor koken en voeding, kritische consumenten –Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen –Sociale media, ICT, review sites –Internationalisering –Evoluties op de arbeidsmarkt –Demografische evoluties 11Voorstelling Guidea Uitdagingen

12 Transitieproces: –Nood aan toenemende professionalisering (HR- beleid) –Probleem van werkbaarheid –Vaak negatieve imago horecasector –Rookverbod –Geregistreerde kassa (vanaf 2013) –… 12Voorstelling Guidea Uitdagingen

13 Competentieontwikkeling –Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt –Stages en werkplekleren –Instroom in de sector –Opleiding, vorming en levenslang leren –Retentieproblematiek 13Voorstelling Guidea Uitdagingen

14 Een korte schets van de horecasector

15 Ondernemingen

16 16 Aantal ondernemingen België en gewesten 6 op 10 in Vlaanderen (60%) 3 op 10 in Wallonië (29%) 1 op 10 in Brussel (11%) bron: Fod Economie –ADSEI, cijfers 31/12/2011 België: 57.068 7% van alle ondernemingen in België (en Vlaanderen) is horeca-onderneming

17 Evolutie ondernemingen op lange termijn (2001-2011) Aantal ondern. in België: t.o.v. 2001: +2.045 t.o.v. 2005: +838 17 Aantal ondern. in Vlaanderen: t.o.v. 2001: +675 t.o.v. 2005: +32 bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12

18 18 Ondernemingen per subsector bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12/2011 Restaurants: België 53% Vlaanderen 52% Drinkgelegenheden: België 31% Vlaanderen 32% Catering: België 9% Vlaanderen 10% Logies (hotels en andere): België en Vlaanderen 7%

19 19 Kleine ondernemingen Aantal werknemersBelgiëVlaams Gewest 66%68% _ 24%22% _6% en meer 4% bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12/2011

20 20 Bestaansduur bron: interne cijfers, situatie in Vlaanderen 2011 14%19%18%20%13%16% < 1 jaar1-2 jaar3-5 jaar6-10jaar11-15jaar> 16 jaar 51% bestaat minder dan 5 jaar, vooral jonge ondernemingen

21 Evolutie opricht. & stopz. lange termijn (2006-2011) bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12 Oprichtingen Stopzettingen oprichtingen dalen stopzettingen dalen # oprichtingen > # stopzettingen

22 Evolutie faillissementen lange termijn (2001-2011) Aantal faillissementen in België: t.o.v. 2001: +830 of 72% t.o.v. 2005: +594 of 43% 22 Aantal faillissementen in Vlaanderen: t.o.v. 2001: +445 of 75% t.o.v. 2005: +284 of 37% bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12

23 Werknemers

24 24 Aantal werknemers België en gewesten 4% van alle werknemers in België (en Vlaanderen) werken in de horecasector bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2011 België: 123.730 wn’s 56% werkt in Vlaanderen 22% werkt in Wallonië 23% werkt in Brussel

25 Evolutie wn’s op lange termijn (2001-2011) Aantal werknemers in België t.o.v. 2001: +10.379 t.o.v. 2006: +4.937 2009 = crisisjaar (knik in alle sectoren) 25 Aantal werknemers in Vlaanderen: t.o.v. 2001: +2.484 t.o.v. 2006: +344 bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06

26 26 Werknemers per subsector bron: Fod Economie – ADSEI, cijfers op 31/12/2011, situatie in Vlaanderen RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2012 Restaurants: België 56% Vlaanderen 58% Drinkgelegenheden: België 12% Vlaanderen 14% Catering: België 14% Vlaanderen 12% Logies (hotels en andere): België 18% Vlaanderen 17%

27 Allochtone werknemers 27 Bron: Fod Economie, EAK 2007-2011, Vlaanderen

28 Evolutie naar 50-50 verdeling Gem. alle sectoren Vlaanderen: 56% mannen 54% vrouwen Vrouwen werken vaker deeltijds (6 op 10 vrouwen versus 4 op 10 mannen) Geslacht 28 Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06

29 Evolutie 50+ : 16% naar 18% (2008-2011) Leeftijd 29 Bron: RSZ, unieke werknemers, situatie op 30/06/2011 in Vlaanderen HorecaAlle sectoren

30 Opleidingsniveau 30 bron: Fod Economie, EAK 2011, Vlaanderen Laag geschoolden Midden geschoolden Hoog geschoolden Horeca Alle sectoren Hoog geschoolden Laag geschoolden Midden geschoolden

31 Werknemers per regime p.31 51% deeltijds: mannen: 41% vrouwen: 59% België: 53% 34% voltijds: mannen: 44% vrouwen: 25% België: 37% 15% specialen/extra’s: mannen: 15% vrouwen: 16% België: 10% Bron: RSZ, gecentraliseerde statistiek, situatie op 30/06/2011 in Vlaanderen

32 32 Dynamiek bij werknemers Interne mobiliteitsgraad werknemers: 14,5% (5,4%) Instroomgraad werknemers: 28,5% (16,2%) Uitstroomgraad werknemers: 30,3% (16,2%) Bron: Departement WSE, afbakening volgens paritair comité, 2007-2008

33 Zelfstandigen

34 34 Aantal zelfstandigen België en gewesten 6 op 10 in Vlaanderen (64%) 3 op 10 in Wallonië (30%) 1 op 10 in Brussel (6%) bron: RSVZ, beroepencode 407, situatie in 2011 België: 38.973 4% van alle zelfstandigen in België (en Vlaanderen) is actief in de horecasector

35 Evolutie zelfstandigen op lange termijn (2003-2011) Aantal zelfstandigen in België 2003 tot 2008: -1.604 2008 tot 2011: +4.134 35 Aantal zelfstandigen in Vlaanderen: 2003 tot 2008: -885 2008 tot 2011: +3.326 bron: RSVZ, beroepencode 407

36 Evolutie starters & stoppers lange termijn (2003-2011) Starters Stoppers bron: RSVZ, beroepencode 407 36

37 Contact

38 Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Site Oud Sint-Jan Mariastraat 38, 8000 Brugge +32 (0)50 47 15 90 www.guidea.be info@guidea.be Facebook: Guidea Twitter: @GuideaHoreca 38Voorstelling Guidea Hoe kan je ons bereiken?

39


Download ppt "Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw. Wie is Guidea?"

Verwante presentaties


Ads door Google