De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht"— Transcript van de presentatie:

1 Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht
Helge Bonset & Martine Braaksma Het Schoolvak Nederlands, 13 november 2009 Stichting Leerplan Ontwikkeling & Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA

2 Programma Wat weet je (zelf) uit onderzoek?
Overzicht 40 jaar onderzoek Zoeken in de online data-bank Afsluiting

3 Het schoolvak Nederlands onderzocht
Doel: kloof helpen dichten tussen wetenschap en onderwijspraktijk Doelgroep: leraren (in opleiding), opleiders, ontwikkelaars, onderzoekers, beleidsmakers Werkwijze: literatuuronderzoek Selectiecriteria onderzoek: - verricht in het Nederlandse taalgebied - ten dienste van het onderwijs Nederlands - empirisch: waarnemingen in de werkelijkheid (observatie, experiment, enquête, interview e.d.)

4 Een project van: Nederlandse Taalunie
Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam Stichting Lezen SLO- nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

5 Drie inventarisaties:
Helge Bonset, Martine Braaksma, Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht, SLO, Enschede, 2008 Mariëtte Hoogeveen, Helge Bonset, Het schoolvak Nederlands onderzocht, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1998 Tanja Janssen, Helge Bonset, Empirisch onderzoek van het voortgezet moedertaalonderwijs, SLO, Enschede, 1987

6 Overzicht 40 jaar empirisch onderzoek
Totaal Literatuuronderwijs 5 45 56 106 Leesonderwijs 24 47 95 Schrijfonderwijs 12 63 21 96 Onderwijs in mondelinge taalvaardigheid 8 22 3 33 Onderwijs in taalbeschouwing en argumentatie 6 17 4 27 Domeinoverschrijdend onderzoek 13 19 38 Onderwijs in NT2 36 x 61 243 127 431

7 Typen empirisch onderzoek
Vraag Doelstellingen Wat willen we bereiken met het onderwijs Nederlands en waarom? Beginsituatie van de leerling Attituden, vaardigheden, verschillen tussen lln. Onderwijsleermateriaal Analyse en beoordeling van leergangen Onderwijsleeractiviteiten, descriptief onderzoek Beschrijving van stand van zaken: hoe ziet de praktijk eruit? Onderwijsleeractiviteiten, construerend onderzoek Ontwikkeling en beproeving nieuwe didactische aanpakken Onderwijsleeractiviteiten, effectonderzoek Effectiviteit van didactische werkwijzen op leerprestaties leerlingen Instrumentatieonderzoek Ontwikkeling en beproeving beoordelingsinstrumenten Evaluatieonderzoek Opbrengsten van onderwijs (prestaties lln.)

8 Onderzoek naar doelstellingen
Literatuur 5 0 Lezen Schrijven Mondelinge taalvaardigheid Taalbeschouwing/ argumentatie Wat willen we bereiken met het onderwijs Nederlands en waarom?

9 Onderzoek naar de beginsituatie
Literatuur 11 25 Lezen Schrijven 8 2 Mondelinge taalvaardigheid 3 0 Taalbeschouwing/ argumentatie 2 0 Attituden, vaardigheden, verschillen tussen leerlingen

10 Onderzoek naar onderwijsleermateriaal
* Literatuur 4 0 Lezen 3 0 Schrijven 2 0 Mondelinge taalvaardigheid 1 0 Taalbeschouwing/ argumentatie 2 0 Analyse en beoordeling van leergangen * Noot: in de periode is er wel enig onderzoek verricht naar onderwijsleermateriaal (Levende Talen, Vonk), maar dit is opgenomen in Domeinoverschrijdend onderzoek

11 Descriptief onderzoek
Literatuur 23 19 Lezen 15 0 Schrijven 14 6 Mondelinge taalvaardigheid 12 2 Taalbeschouwing/ argumentatie 10 0 Hoe ziet de praktijk eruit? Beschrijving van de stand van zaken

12 Construerend onderzoek
Literatuur 1 2 Lezen 0 1 Schrijven 3 3 Mondelinge taalvaardigheid 0 0 Taalbeschouwing/ argumentatie 1 0 Ontwikkeling en beproeving nieuwe didactische aanpakken

13 Effectonderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur 3 5 Lezen 6 3
Literatuur 3 5 Lezen 6 3 Schrijven 9 8 Mondelinge taalvaardigheid 0 0 Taalbeschouwing/ argumentatie 1 3 Effectiviteit van didactische werkwijzen op leerprestaties van leerlingen

14 Instrumentatie-onderzoek
Literatuur 2 1 Lezen 16 7 Schrijven 22 0 Mondelinge taalvaardigheid 6 1 Taalbeschouwing/ argumentatie 0 0 Ontwikkeling en beproeving van beoordelingsinstrumenten

15 Evaluatie-onderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur 1 4 Lezen 10 2
Literatuur 1 4 Lezen 10 2 Schrijven 8 2 Mondelinge taalvaardigheid 3 0 Taalbeschouwing/ argumentatie 2 1 Opbrengsten van onderwijs in termen van prestaties van leerlingen

16 Zoeken in de online databank
Informatie over al het wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs Nederlands in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs, uitgevoerd tussen 1969 en 2008 Ieder jaar een update voor voortgezet onderwijs Samenvattingen van publicaties Gemakkelijk te doorzoeken

17 Meer informatie? Publicatie 2008 downloaden op:
Databank met samenvattingen vanaf 1969 op: Informatie: of


Download ppt "Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht"

Verwante presentaties


Ads door Google