De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht Helge Bonset & Martine Braaksma Het Schoolvak Nederlands, 13 november 2009 Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht Helge Bonset & Martine Braaksma Het Schoolvak Nederlands, 13 november 2009 Stichting Leerplan Ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht Helge Bonset & Martine Braaksma Het Schoolvak Nederlands, 13 november 2009 Stichting Leerplan Ontwikkeling & Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA

2 Programma Wat weet je (zelf) uit onderzoek? Overzicht 40 jaar onderzoek Zoeken in de online data-bank Afsluiting

3 Het schoolvak Nederlands onderzocht Doel: kloof helpen dichten tussen wetenschap en onderwijspraktijk Doelgroep: leraren (in opleiding), opleiders, ontwikkelaars, onderzoekers, beleidsmakers Werkwijze: literatuuronderzoek Selectiecriteria onderzoek: - verricht in het Nederlandse taalgebied - ten dienste van het onderwijs Nederlands - empirisch: waarnemingen in de werkelijkheid (observatie, experiment, enquête, interview e.d.)

4 Een project van: Nederlandse Taalunie Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam Stichting Lezen SLO- nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

5 Drie inventarisaties: Helge Bonset, Martine Braaksma, Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht, SLO, Enschede, 2008 Mariëtte Hoogeveen, Helge Bonset, Het schoolvak Nederlands onderzocht, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1998 Tanja Janssen, Helge Bonset, Empirisch onderzoek van het voortgezet moedertaalonderwijs, SLO, Enschede, 1987

6 Overzicht 40 jaar empirisch onderzoek 1969-19871987-19971997-2007Totaal Literatuuronderwijs54556106 Leesonderwijs24472495 Schrijfonderwijs12632196 Onderwijs in mondelinge taalvaardigheid 822333 Onderwijs in taalbeschouwing en argumentatie 617427 Domeinoverschrijdend onderzoek 6131938 Onderwijs in NT2036x Totaal61243127431

7 Typen empirisch onderzoek TypeVraag DoelstellingenWat willen we bereiken met het onderwijs Nederlands en waarom? Beginsituatie van de leerlingAttituden, vaardigheden, verschillen tussen lln. OnderwijsleermateriaalAnalyse en beoordeling van leergangen Onderwijsleeractiviteiten, descriptief onderzoek Beschrijving van stand van zaken: hoe ziet de praktijk eruit? Onderwijsleeractiviteiten, construerend onderzoek Ontwikkeling en beproeving nieuwe didactische aanpakken Onderwijsleeractiviteiten, effectonderzoek Effectiviteit van didactische werkwijzen op leerprestaties leerlingen InstrumentatieonderzoekOntwikkeling en beproeving beoordelingsinstrumenten EvaluatieonderzoekOpbrengsten van onderwijs (prestaties lln.)

8 Onderzoek naar doelstellingen 1969-1997 1997-2007 Literatuur 50 Lezen 8 0 Schrijven 9 0 Mondelinge taalvaardigheid 40 Taalbeschouwing/ argumentatie 30 Wat willen we bereiken met het onderwijs Nederlands en waarom?

9 Onderzoek naar de beginsituatie 1969-1997 1997-2007 Literatuur1125 Lezen13 11 Schrijven82 Mondelinge taalvaardigheid30 Taalbeschouwing/ argumentatie20 Attituden, vaardigheden, verschillen tussen leerlingen

10 Onderzoek naar onderwijsleermateriaal 1969-1997 1997-2007* Literatuur40 Lezen30 Schrijven20 Mondelinge taalvaardigheid10 Taalbeschouwing/ argumentatie20 Analyse en beoordeling van leergangen * Noot: in de periode 1997-2007 is er wel enig onderzoek verricht naar onderwijsleermateriaal (Levende Talen, Vonk), maar dit is opgenomen in Domeinoverschrijdend onderzoek

11 Descriptief onderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur2319 Lezen150 Schrijven146 Mondelinge taalvaardigheid122 Taalbeschouwing/ argumentatie100 Hoe ziet de praktijk eruit? Beschrijving van de stand van zaken

12 Construerend onderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur12 Lezen01 Schrijven33 Mondelinge taalvaardigheid00 Taalbeschouwing/ argumentatie10 Ontwikkeling en beproeving nieuwe didactische aanpakken

13 Effectonderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur35 Lezen63 Schrijven98 Mondelinge taalvaardigheid00 Taalbeschouwing/ argumentatie13 Effectiviteit van didactische werkwijzen op leerprestaties van leerlingen

14 Instrumentatie-onderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur21 Lezen167 Schrijven220 Mondelinge taalvaardigheid 61 Taalbeschouwing/ argumentatie00 Ontwikkeling en beproeving van beoordelingsinstrumenten

15 Evaluatie-onderzoek 1969-1997 1997-2007 Literatuur14 Lezen102 Schrijven82 Mondelinge taalvaardigheid30 Taalbeschouwing/ argumentatie21 Opbrengsten van onderwijs in termen van prestaties van leerlingen

16 Zoeken in de online databank Informatie over al het wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs Nederlands in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs, uitgevoerd tussen 1969 en 2008 Ieder jaar een update voor voortgezet onderwijs Samenvattingen van publicaties Gemakkelijk te doorzoeken http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/databank

17 Meer informatie? Publicatie 2008 downloaden op: http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/ http://digischool.kennisnet.nl/community_ne www.slo.nl Databank met samenvattingen vanaf 1969 op: http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/databank/ Informatie: h.bonset@slo.nl of braaksma@uva.nlh.bonset@slo.nlbraaksma@uva.nl


Download ppt "Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht Helge Bonset & Martine Braaksma Het Schoolvak Nederlands, 13 november 2009 Stichting Leerplan Ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google