De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering Financiële presentatie seizoen 2012/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering Financiële presentatie seizoen 2012/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering Financiële presentatie seizoen 2012/2013

2 Onderwerpen Jaarrekening seizoen 2012/2013 Ontwikkelingen Budget seizoen 2013/2014

3 Resultaten seizoen 2012/2013 Resultaat 2012-2013 Resultaat 2011-2012 Stijging/ daling in % Budget 2012- 2013 Omzet292.535307.085- 4,7%297.000 Kosten262.135270.345- 3,0%273.700 Resultaat30.40036.74o- 17,2%23.300

4 Omzet seizoen 2012/2013 Resultaat 2012-2013 Resultaat 2011-2012 Stijging/ daling in % Budget 2012- 2013 Contributies150.287153.150- 1,9%154.000 Kantine86.20893.655- 8,0%92.500 Sponsoring47.61550.373- 5,5%40.000 Overige8.4269.907- 15,0%10.500 Totaal292.535307.085-4,7%297.000

5 Toelichting omzet seizoen 2012/2013 Contributies (-1,9%) - minder senioren leden, meer junior leden Kantine omzet (- 8,0%) - onder invloed van recessie - sterk afhankelijk van toernooien (o.a. 7x7, vvt) - consumptieprijzen bijna nergens zo laag Sponsoring (-5,5%) - moeilijk om sponsors te vinden in Almelo - veel opzeggingen (invloed recessie)

6 Inkomsten seizoen 2013 € 292.535

7 Kosten seizoen 2012/2013 (I) Resultaat 2012-2013 Resultaat 2011-2012 Stijging/d aling in % Budget 2012- 2013 Kantine53.41346.141+ 15,2%49.700 Vergoedingen51.69257.994- 10,9%55.500 Accomodatie61.65460.164+ 2,5%68.055 Voetbalkosten64.68966.120- 2,2%67.500 Selectie senioren 7.86712.439- 36,8%12.795

8 Kosten seizoen 2012/2013 (II) Resultaat 2012-2013 Resultaat 2011-2012 Stijging/ daling in % Budget 2012- 2013 Algemene kosten 14.96316.278-8,1%15.250 Rentekosten1.8154.284- 57,6%4.900 Afschrijvingen6.0426.925- 12,7%0 Totale kosten262.135270.345- 3,0%273.700

9 Toelichting grootste stijgers/dalers Kantine kosten: marge sterk onder druk door verhoogde inkoopprijzen, kantineprijzen zijn te laag marge is gedaald van 50% naar 38%. Vergoedingen: lagere vergoeding selectietrainers Selectie senioren: o.a. lagere kosten door degradatie ON1 Algemene kosten: o.a. lagere kosten scorebord Rentekosten: lager door aflossing lening Rabobank (lichtmasten)

10 Kosten seizoen 2012/2013 € 262.135

11 Accomodatiekosten 2012/2013 € 61.654

12 Voetbalkosten 2012/2013 € 64.689

13 Balans per 30-06-13 Balans per 30-06-12 Gebouwen/Inventaris236.372242.414 Voorraad/Vorderingen18.55822.142 Totaal Activa254,930264,556 Eigen vermogen232.729202.329 Lening018.000 Rek.crt. Bank-82826.071 Overige schulden23.02918.156 Totaal Passiva254.930264.556

14 Financiële situatie CVV Oranje Nassau ON is schuldenvrij!  Lening Rabobank (in 2008 ad € 54.000 ten behoeve van aanschaf lichtmasten) is per 30-06-2013 volledig afgelost.  Rekening-courant faciliteit Rabobank ad € 35.000 wordt niet meer gebruikt. Er is nog geen reserve voor nieuwbouw/renovatie Belastingcontrole loonbelasting/omzetbelasting

15 Ontwikkelingen Inkomsten uit sponsoring onder druk (minder grote sponsoren) Belang senioren en dames voetbal Stijgende inkoopprijzen kantine, marge flink omlaag Stijging huur sportvelden/sporthallen 12,5% Beperking BTW aftrek op kosten Hogere onderhoudskosten complex (ivm bezuinigingsoperatie gemeente Almelo) Noodzakelijke reserveringen voor investering/renovatie(nieuwe)accomodatie

16 Budget seizoen 2013/2014 Budget 2013- 2014 Resultaat 2012- 2013 Stijging/daling ten opzichte van vorig seizoen Omzet288.500292.535- 1,4% Daling omzet (ondanks verhoging contributie) als gevolg van ruim €10.000 minder sponsor inkomsten Kosten278.500262.135+ 6,2% Stijging kosten door o.a. hogere huur velden (gemeente), OZB (subsidie stop gemeente), vrijwilligersavond, investering in voetbalmaterialen (ballen, doelen, netten etc.) Resultaat10.00030.400- 67,1%

17 Voorstel verhoging kantineprijzen Glas bier 1,30 -> 1,50 Kan bier 8,50 -> 9,50 Flesje fris 1,30 -> 1,50 Extran 1,30 -> 1,50 Patat 1,20 -> 1,40 Kroket/frikandel 1,00 -> 1,20 Gehaktbal 1,80 -> 2,00

18 Presentatie komt op de website te staan INKOMSTENUITGAVEN VRAGEN?


Download ppt "Algemene Ledenvergadering Financiële presentatie seizoen 2012/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google