De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Economisch en Sociaal Comité

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Economisch en Sociaal Comité"— Transcript van de presentatie:

1 Europees Economisch en Sociaal Comité

2 Wat is de Europese Unie (EU)?
28 lidstaten 508 miljoen inwoners Kandidaat-lidstaten: IJsland, Turkije, Servië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro

3 Wat zijn de belangrijkste beginselen van de EU?
Gemeenschappelijke waarden: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat, mensenrechten, pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit (art. 2 VEU) Doel: de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen (art. 3 VEU) 4 vrijheden: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal

4 De belangrijkste etappes van de Europese integratie

5 De jaren 50 – het ontstaan De wederopbouw na de oorlog
1950: 9 mei – verklaring van Robert Schuman 1951: oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 6 lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland 1957: verdragen van Rome – oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom

6 De jaren 60 – de grondslagen
1960: oprichting van het Europees Sociaal Fonds 1962: start van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 1968: afschaffing van de douanerechten

7 De jaren 70 1973: 1er élargissement – entrée du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande  l’Europe compte 9 États membres 1979: 1ère élection au suffrage universel des députés siégeant au Parlement européen

8 De jaren 80 – consolidering
Élargissement aux pays du sud de l’Europe: Grèce (1981), Espagne et Portugal (1986)  l’Europe compte 12 États membres 1986: Acte unique européen 1990: avec la réunification allemande, l’ex-Allemagne de l’Est entre dans la CEE

9 De jaren 90 1993: entrée en vigueur du traité de Maastricht
1995: nouvel élargissement – Autriche, Finlande, Suède  l’Europe compte 15 États membres

10 Eerste decennium van de 21e eeuw: De euro en de grootste uitbreiding
1er janvier 2002: 12 pays passent à l’euro 2004: élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale - 10 nouveaux États membres intègrent l’UE: Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie Europa telt dan 25 lidstaten 2007: toetreding van Bulgarije en Roemenië Europa telt dan 27 lidstaten 2013: toetreding van Kroatië Europa telt dan 28 lidstaten

11 De 21e eeuw Noodzakelijke hervorming EU-instellingen
Europese grondwet wordt verworpen in Frankrijk en Nederland (2005) Goedkeuring van het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking treedt

12 Een paar voorbeelden Vrijheid om in elke willekeurige lidstaat te wonen, te werken of te studeren Uitwisselingsprogramma’s voor jongeren: Comenius, Leonardo Da Vinci of Erasmus Eén enkele munt voor 18 landen Milieuwetgeving ter bestrijding van de klimaatverandering Gelijke kansen Lagere roamingkosten En nog veel meer…

13 De Europese instellingen

14 Het Europees Parlement
stelt (samen met de Raad) wetgeving vast controleert de begroting en het beleid van de Europese instellingen telt momenteel 766 afgevaardigden, verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen (751 afgevaardigden na de Europese verkiezingen van 2014) houdt elke 5 jaar verkiezingen voorzitter: Martin Schulz

15 De Europese Raad verstrekt politieke richtsnoeren en stelt de beleidskoers en –prioriteiten vast bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Commissie en zijn eigen voorzitter voorzitter: Herman Van Rompuy

16 De Raad van de Europese Unie
stelt samen met het Europees Parlement wetgeving vast (via wijziging, goedkeuring of verwerping van de wetsvoorstellen van de Commissie) bestaat uit ministers van de 28 lidstaten, naar gelang van de agenda het voorzitterschap wisselt elke 6 maanden: 1 januari - 30 juni 2014: Griekenland 1 juli - 31 december 2014: Italië

17 De Europese Commissie doet wetsvoorstellen en voert ze uit (initiatiefrecht, « hoeder » van de Verdragen) bestaat uit 28 commissarissen, waaronder de voorzitter: José Manuel Barroso één commissaris per lidstaat, elk met een eigen bevoegdheidsterrein

18 De overige instellingen en organen van de EU
Het Hof van Justitie van de Europese Unie De Europese Centrale Bank De Europese Rekenkamer Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Het Comité van de Regio's

19 Het Europees Economisch en Sociaal Comité

20 Wat is het EESC? Adviesorgaan opgericht in 1957 bij het Verdrag van Rome Vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld Europees Parlement Raad van de Europese Unie Europese Commissie Europees Economisch en Sociaal Comité

21 Wat is het maatschappelijk middenveld?
Alle groepen en organisaties die door burgers worden opgezet om hun belangen te verdedigen, een doel te bereiken of om met gelijkgestemde mensen samen te werken

22 Wat is de rol van het EESC?
Advies verstrekken aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (+ 200 adviezen per jaar) Institutioneel forum voor dialoog en raadpleging Bevordering van Europese waarden, de participatiedemocratie en de rol van maatschappelijke organisaties

23 Een brug tussen de EU en het maatschappelijk middenveld
De belangen van het maatschappelijk middenveld verdedigen Maatschappelijke organisaties uit de lidstaten de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen op Europees niveau

24 Wie zijn de leden van het EESC?
353 leden, aangesteld voor 5 jaar 1 voorzitter, verkozen voor 2½ jaar Huidige voorzitter: Henri Malosse ( ) Vertegenwoordigers van economische en maatschappelijke kringen: werkgevers, werknemers, ngo’s en andere Werken op basis van consensus Grote deskundigheid op veel terreinen + 9 plenaire zittingen per jaar

25 Hoe komt een advies tot stand?
Zitting GROEP II Werknemers GROEP I Werkgevers GROEP III Diverse werkzaamheden AFDELING Studiegroep: leden + deskundigen AFDELING 6 afdelingen

26 Jouw Europa, jouw mening!

27 Jullie opdracht in 7 stappen
Het actieprogramma voor de toekomst van Europa lezen en bespreken Maximaal twee opties kiezen uit de meerkeuzeantwoorden (a, b, c, enz.) Bijkomende acties voorstellen, in het Engels Iedere school mag maximaal twee nieuwe acties voorstellen De vergadering in Brussel voorbereiden In Brussel: vergadering per werkgroep Debat en stemming Presentatie van de stemuitslag

28 1. Het actieprogramma lezen en bespreken
Medio januari 2014 ontvangen jullie het werkdocument in jullie taal, met instructies in het Engels en Frans Dit werkdocument zal het uitgangspunt zijn voor het debat in Brussel, en bevat een lijst van 12 acties voor de toekomst van Europa Discussieer in de klas over de verschillende acties

29 2. Kies jullie acties Na in de klas te hebben gediscussieerd over de voorgestelde acties, kiezen jullie maximaal twee opties uit de meerkeuzeantwoorden (a, b, c, enz.) Bijkomende acties voorstellen (twee per school), in het Engels. Jullie beschikken over maximaal 70 lettertekens per actie (inclusief spaties) Alle scholen sturen hun keuzen naar het EESC

30 3. De vergadering in Brussel voorbereiden
Medio maart ontvangen jullie de lijst met de 14 acties die door alle scholen zijn gekozen Oefen met argumenteren, onderhandelen en debatteren, om voorbereid te zijn op de workshops in Brussel

31 4. In Brussel: vergadering per werkgroep
De 14 geselecteerde acties zullen worden besproken in workshops: hierin kunnen de studenten ideeën uitwisselen en met elkaar in debat gaan

32 5. In Brussel: debat en stemming
Tijdens de plenaire zitting zullen de conclusies van iedere werkgroep worden gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de verschillende fracties in het Europees Parlement Elektronisch stemmen

33 Deadline en contactgegevens
De in het Engels opgestelde acties (max. 2) en de opties die jullie voor iedere actie hebben gekozen, moeten uiterlijk op 14 februari 2014 worden opgestuurd Website: Your Europe, Your Say @youreurope

34


Download ppt "Europees Economisch en Sociaal Comité"

Verwante presentaties


Ads door Google