De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The White Man’s Burden College 2 Violence and Social Order.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The White Man’s Burden College 2 Violence and Social Order."— Transcript van de presentatie:

1 The White Man’s Burden College 2 Violence and Social Order

2 Drie typen Sociale ordening I. De primitieve samenleving, oftewel de foraging order, jagers, verzamelaars, alleen persoonlijke relaties I. De primitieve samenleving, oftewel de foraging order, jagers, verzamelaars, alleen persoonlijke relaties II. De gesloten samenleving: the closed access order oftewel de natural state, vooral persoonlijke relaties II. De gesloten samenleving: the closed access order oftewel de natural state, vooral persoonlijke relaties III de open samenleving, the open access order, naast persoonlijke relaties ook onpersoonlijke (bijv. De burger) III de open samenleving, the open access order, naast persoonlijke relaties ook onpersoonlijke (bijv. De burger)

3 Geweld is een probleem Geweld beheersen op basis van persoonlijke contacten kan alleen in kleine groepen 25-50 mensen, die leren elkaar kennen en vertrouwen Geweld beheersen op basis van persoonlijke contacten kan alleen in kleine groepen 25-50 mensen, die leren elkaar kennen en vertrouwen Grotere groepen hebben sociale institutie nodig om geweld te beheersen, persoonlijke contacten is onvoldoende Grotere groepen hebben sociale institutie nodig om geweld te beheersen, persoonlijke contacten is onvoldoende Instituties zijn the rules of the game Instituties zijn the rules of the game Natural state: niet aanvalsverdrag in ruil voor inkomsten, dominante coalitie is niet permanent. Als 1 groep sterker wordt: meer inkomsten Natural state: niet aanvalsverdrag in ruil voor inkomsten, dominante coalitie is niet permanent. Als 1 groep sterker wordt: meer inkomsten Open access orders: leger en politie ondergeschikt aan politiek, onpersoonlijk, organisaties duren eeuwig dus onafhankelijk van leven van hun leden Open access orders: leger en politie ondergeschikt aan politiek, onpersoonlijk, organisaties duren eeuwig dus onafhankelijk van leven van hun leden

4 Natural state Fragile natural state: kan alleen de staat steunen, geen enkele andere organisatie Fragile natural state: kan alleen de staat steunen, geen enkele andere organisatie Basic natural states: kan alleen organisaties steunen binnen het kader van de staat Basic natural states: kan alleen organisaties steunen binnen het kader van de staat Mature natural states: kunnen ook organisaties buiten de staat ondersteunen Mature natural states: kunnen ook organisaties buiten de staat ondersteunen

5 Op weg naar Mature Natural state Essentie is persoonlijke relaties: dus geen individuele rechten als elk individu verschillend is Essentie is persoonlijke relaties: dus geen individuele rechten als elk individu verschillend is Want relaties tussen individuen hangen alleen af van hun identiteit in de dominante coalitie Want relaties tussen individuen hangen alleen af van hun identiteit in de dominante coalitie Niet iedereen had rechten: Koning, adel en vrije mensen wel. Anderen niet Niet iedereen had rechten: Koning, adel en vrije mensen wel. Anderen niet Probleem was de integratie van kerk en staat Probleem was de integratie van kerk en staat Karel de Grote werd gekroond door de Paus maar de vraag of de Paus de Keizer creëerde of andersom bleef onbeantwoord Karel de Grote werd gekroond door de Paus maar de vraag of de Paus de Keizer creëerde of andersom bleef onbeantwoord Katholieke Kerk werd staatskerk in het Oost-Romeinse Rijk, Justinianus: De Kerk houdt zich aan Romeins recht (529) Katholieke Kerk werd staatskerk in het Oost-Romeinse Rijk, Justinianus: De Kerk houdt zich aan Romeins recht (529) Maar in Romeins Recht was de Keizer de bron van wetten en stond zelf boven de wet Maar in Romeins Recht was de Keizer de bron van wetten en stond zelf boven de wet

6 De wettelijke basis van de Paus was de Keizer Pauselijke macht was dus afgeleid van de Keizer als de kosmokrator, de leider van de wereld Pauselijke macht was dus afgeleid van de Keizer als de kosmokrator, de leider van de wereld Paus was de pantokrator, Gods wereldlijke vertegenwoordiger Paus was de pantokrator, Gods wereldlijke vertegenwoordiger Maar hoe kan de Paus de Keizer creëren terwijl de Keizer de Paus creëerde Maar hoe kan de Paus de Keizer creëren terwijl de Keizer de Paus creëerde Was nu de Paus of de Keizer de pantokrater? Was nu de Paus of de Keizer de pantokrater? Dit leidde tot de investituurstrijd Dit leidde tot de investituurstrijd Wie mag de bisschoppen benoemen? Wie mag de bisschoppen benoemen? Oplossing 1222 de kerk nomineerde en de keizer of koning keurde kandidaten goed Oplossing 1222 de kerk nomineerde en de keizer of koning keurde kandidaten goed Concilie Constance 1414: concilie was machtiger dan de Paus Concilie Constance 1414: concilie was machtiger dan de Paus Betekenis: Kerk was een onafhankelijke organisatie en zich zelf besturend, los van de staat Betekenis: Kerk was een onafhankelijke organisatie en zich zelf besturend, los van de staat Paus vocht terug en riep geen concilies meer bijeen, Paus stond boven de wet, leidt tot reformatie na 1520 Paus vocht terug en riep geen concilies meer bijeen, Paus stond boven de wet, leidt tot reformatie na 1520

7 Mature natural state: France/UK Probleem van het garanderen van organisatie onafhankelijkheid werd niet opgelost door de Kerk maar door de Staat Probleem van het garanderen van organisatie onafhankelijkheid werd niet opgelost door de Kerk maar door de Staat Er onstonden corporate identities voor rechtbanken, steden, financiele organisaties binnen de regering Er onstonden corporate identities voor rechtbanken, steden, financiele organisaties binnen de regering Lille werd half eeuwigdurend onpersoonlijk, los van de Kroon, stadsrechten Lille werd half eeuwigdurend onpersoonlijk, los van de Kroon, stadsrechten UK volgde een ander pad, had ook als Frankrijk steden en gilden met economische privileges UK volgde een ander pad, had ook als Frankrijk steden en gilden met economische privileges Midden 16e eeuw joint-stock companies (NV): Russia company, Virginia company, East Indies company etc. Midden 16e eeuw joint-stock companies (NV): Russia company, Virginia company, East Indies company etc. Gecontroleerd door elites met juridische steun van staat Gecontroleerd door elites met juridische steun van staat 17e eeuw wordt handel/nijverheid belangrijker dan landadel, dus niet alleen strijd parlement-Koning 17e eeuw wordt handel/nijverheid belangrijker dan landadel, dus niet alleen strijd parlement-Koning

8 English land law Land is zeer belangrijk in agrarische samenlevingen, dus ook voor dominante coalitie Land is zeer belangrijk in agrarische samenlevingen, dus ook voor dominante coalitie Eigendomsrechten maken land waardevol maar kunnen ook de mogelijkheid om land te gebruiken om elite relaties te structuren verminderen Eigendomsrechten maken land waardevol maar kunnen ook de mogelijkheid om land te gebruiken om elite relaties te structuren verminderen Gaat dus om de vraag wanneer er onpersoonlijke rechten komen op land Gaat dus om de vraag wanneer er onpersoonlijke rechten komen op land Begin: land van leenheer ging bij overlijden terug naar Koning Begin: land van leenheer ging bij overlijden terug naar Koning Legers werden gefinancierd met feodale rechten, dus legerleiders werden op landerijen gezet, persoonlijke relatie Legers werden gefinancierd met feodale rechten, dus legerleiders werden op landerijen gezet, persoonlijke relatie Tweede stadium: formalisering erfelijkheid, 12e eeuw Coronation Charter, maar leenheer blijft betalen en als hij minderjarig is regeert de Koning Tweede stadium: formalisering erfelijkheid, 12e eeuw Coronation Charter, maar leenheer blijft betalen en als hij minderjarig is regeert de Koning

9 1100 Coronation Charter Macht Koning < ten gunste van adel en Kerk Macht Koning < ten gunste van adel en Kerk Tegen over-taxation of the barons, the abuse of vacant sees, and the practices of simony (betaling sacramenten en posities in Kerk) and pluralism (financ. Voordelen) Tegen over-taxation of the barons, the abuse of vacant sees, and the practices of simony (betaling sacramenten en posities in Kerk) and pluralism (financ. Voordelen) Tot 1213 meestal genegeerd Tot 1213 meestal genegeerd Voorloper van Magna Carta 1215, bescherming privileges baronnen t.o..v. Koning Voorloper van Magna Carta 1215, bescherming privileges baronnen t.o..v. Koning

10 Copyholders = erfpachters, horigen copyhold tenure was tenure of land according to the custom of the manor, the "title deeds" being a copy of the record of the manorial court. copyhold tenure was tenure of land according to the custom of the manor, the "title deeds" being a copy of the record of the manorial court.

11 Freeholders = eeuwige bezitter For an estate to be a freehold it must possess two qualities: immobility (property must be land or some interest issuing out of or annexed to land); and ownership of it must be of an indeterminate duration. If the time of ownership can be fixed and determined, then it cannot be a freehold. For an estate to be a freehold it must possess two qualities: immobility (property must be land or some interest issuing out of or annexed to land); and ownership of it must be of an indeterminate duration. If the time of ownership can be fixed and determined, then it cannot be a freehold.

12 English land law Eerste stadium: fragile natural state Eerste stadium: fragile natural state Na verovering 1066 Willem de Veroveraar, Normans Na verovering 1066 Willem de Veroveraar, Normans Controle feodaal: land aan ridders in ruil voor ridderdienst, eerbetoon en trouw Controle feodaal: land aan ridders in ruil voor ridderdienst, eerbetoon en trouw Na dood ridder ging land terug Koning Na dood ridder ging land terug Koning Leger werd gefinancierd met feodale heffing Leger werd gefinancierd met feodale heffing

13 English land law Dus de band tussen Koning en Leenheer was persoonlijk! Dus de band tussen Koning en Leenheer was persoonlijk! Dit was fragile natural state, stadium I Dit was fragile natural state, stadium I In stadium II gaat het om de formalisering van erfelijkheid, leenheren wilden graag erfelijkheid! In stadium II gaat het om de formalisering van erfelijkheid, leenheren wilden graag erfelijkheid! Dat lukt eind 12 e eeuw Dat lukt eind 12 e eeuw

14 English Land law Tweede stadium Begin 13e eeuw: basic natural state, Tweede stadium Begin 13e eeuw: basic natural state, top klein aantal landholders met freehold tenures met toegang tot Koninklijk hof voor disputen top klein aantal landholders met freehold tenures met toegang tot Koninklijk hof voor disputen Aan onderkant meestal geen landholders, geen toegang tot Koninklijk hof maar manorial court van de lords van wie zij land kregen Aan onderkant meestal geen landholders, geen toegang tot Koninklijk hof maar manorial court van de lords van wie zij land kregen

15 English land law Derde stadium 1500-1660 Derde stadium 1500-1660 Copyholders: Lord was freeholder Copyholders: Lord was freeholder Nu ook title protection copy holders in royal courts Nu ook title protection copy holders in royal courts copyholders konden worden beschermd tegen aggressieve landlords, na overlijden konden plichten vermeden worden met behulp van trusts, copyholders konden worden beschermd tegen aggressieve landlords, na overlijden konden plichten vermeden worden met behulp van trusts, dus rule of law voor elites, mature natural state, dus rule of law voor elites, mature natural state,

16 eigendom werd onpersoonlijk na 1660 in VK eigendom werd onpersoonlijk na 1660 in VK Na English Civil War 1641-49, Restoration 1660 Na English Civil War 1641-49, Restoration 1660 Einde feodale plichten military and knight tenures, richting onpersoonlijk bezit Einde feodale plichten military and knight tenures, richting onpersoonlijk bezit Trust, eeuwige organisatie, losser staat, onpersoonlijk > Trust, eeuwige organisatie, losser staat, onpersoonlijk >

17 Overgang limited to open access orders Waarom zou de elite macht opgeven? Waarom zou de elite macht opgeven? Dat doen zij alleen als zij daar belang bij hebben Dat doen zij alleen als zij daar belang bij hebben Zodra de omstandigheden toestaan dat er onpersoonlijke relaties tussen elites ontstaan, kunnen elites vinden dat het in hun belang is om hun onpersoonlijke privileges veilig te stellen door instituties Zodra de omstandigheden toestaan dat er onpersoonlijke relaties tussen elites ontstaan, kunnen elites vinden dat het in hun belang is om hun onpersoonlijke privileges veilig te stellen door instituties

18 Drie doorstep conditions Rule of law for elites Rule of law for elites Perpetually lived organizations in public and private spheres Perpetually lived organizations in public and private spheres Consolidated control of military Consolidated control of military

19 Rule of law for elites Oorsprong van eigendomsrechten en juridische systemen is de definitie van elite privileges in natural state Oorsprong van eigendomsrechten en juridische systemen is de definitie van elite privileges in natural state Elite heeft toegang tot rechtssysteem waarvan beslissingen bindend en onbevooroordeeld zijn Elite heeft toegang tot rechtssysteem waarvan beslissingen bindend en onbevooroordeeld zijn In VK 1660 Tenures Abolition Act, rule of law for elites In VK 1660 Tenures Abolition Act, rule of law for elites

20 1660 Tenures abolition act Passed in 1660 by the Convention Parliament shortly after the English Restoration, Passed in 1660 by the Convention Parliament shortly after the English Restoration, replaced various types of military and religious service tenants owed to the Crown replaced various types of military and religious service tenants owed to the Crown with socage (heffing), and compensated the monarch with an annual fixed payment of £100,000 to be raised by means of a new tax on alcohol. Accijnzen! with socage (heffing), and compensated the monarch with an annual fixed payment of £100,000 to be raised by means of a new tax on alcohol. Accijnzen!

21 Eeuwig durende organisaties Organisaties leven langer dan individuele leden Organisaties leven langer dan individuele leden Dat kan niet zonder een eeuwig durende staat die eerdere afspraken honoreert Dat kan niet zonder een eeuwig durende staat die eerdere afspraken honoreert Onpersoonlijk dus, bijv. Corporate business with tradable shares Onpersoonlijk dus, bijv. Corporate business with tradable shares Belang van elite: meer waarde voor hun aandelen Belang van elite: meer waarde voor hun aandelen

22 Eeuwig durende organisaties Romeinen hadden rule of law for organizations maar loste nooit probleem van eeuwig durende organisaties op Romeinen hadden rule of law for organizations maar loste nooit probleem van eeuwig durende organisaties op Keizer was boven wet en bron van de wet Keizer was boven wet en bron van de wet Wet bond de Keizer niet want die kon hij veranderen Wet bond de Keizer niet want die kon hij veranderen Soevereiniteit was in sterfelijk individu Soevereiniteit was in sterfelijk individu

23 vervolg Keizer had recht om organisaties te ontbinden Keizer had recht om organisaties te ontbinden Concilie van Constance 1414, ultieme macht was bij concilie maar de Paus moest concilie bijeenroepen elke 5 jaar maar de Paus deed dat niet Concilie van Constance 1414, ultieme macht was bij concilie maar de Paus moest concilie bijeenroepen elke 5 jaar maar de Paus deed dat niet

24 Controle over het leger Cruciaal voor creëren van onpersoonlijke relaties binnen elite Cruciaal voor creëren van onpersoonlijke relaties binnen elite Daar was elite niet op uit Daar was elite niet op uit Elite wilde veiligheid en stabiliteit Elite wilde veiligheid en stabiliteit

25 VK, France, NL en USA bereikten als eerste doorstep conditions Individuele identiteit van monarch werd minder belangrijk, opkomst van corporate identity van de staat Individuele identiteit van monarch werd minder belangrijk, opkomst van corporate identity van de staat 18e eeuw eeuwig durende corporate state 18e eeuw eeuwig durende corporate state Macht Koning <, maar ook macht van elke individuele leider staatsorganisaties en private organisaties Macht Koning <, maar ook macht van elke individuele leider staatsorganisaties en private organisaties

26 voorbeelden Schatkistbewaarder bewaakte het geld als individu, niet als staatsdienaar, als hij stierf moest men geld gaan tellen en ontdekte men corruptie Schatkistbewaarder bewaakte het geld als individu, niet als staatsdienaar, als hij stierf moest men geld gaan tellen en ontdekte men corruptie Later werd zijn functie onpersoonlijk, kon men riskantie operaties verbieden Later werd zijn functie onpersoonlijk, kon men riskantie operaties verbieden

27 voorbeelden Handelscompagnieen Handelscompagnieen VK, NL, France: koloniale rijken door kooplieden toe te staan koloniaal bestuur te organiseren VK, NL, France: koloniale rijken door kooplieden toe te staan koloniaal bestuur te organiseren Gebeurde zonder controle over leger Gebeurde zonder controle over leger Pas in 1800 gebeurde dat, door militaire concurrentie Pas in 1800 gebeurde dat, door militaire concurrentie Noodzaak kapitaal/handel beschermen Noodzaak kapitaal/handel beschermen

28 1688 Glorious Revolution Tories steunen landadel en Koning, Whigs de handel Tories steunen landadel en Koning, Whigs de handel King James verbruit het bij beide, 1688 King James verbruit het bij beide, 1688 Zoeken nieuwe Koning Willem III met nieuwe grondwet, parlement maakt wet, staat boven Koning Zoeken nieuwe Koning Willem III met nieuwe grondwet, parlement maakt wet, staat boven Koning Parlement was bron van belastingen Parlement was bron van belastingen Sovereign debt onpersoonlijke liability Parlement, kredietwaardigheid > Sovereign debt onpersoonlijke liability Parlement, kredietwaardigheid >

29 1689 Bill of Rights Koning mocht zich niet met Rechtspraak bemoeien Koning mocht zich niet met Rechtspraak bemoeien Parlementaire instemming met belasting Parlementaire instemming met belasting Koning mag zich niet bemoeien met verkiezing parlementariers Koning mag zich niet bemoeien met verkiezing parlementariers Freedom of speech in parlement Freedom of speech in parlement

30 Transitie open access in UK UK had parlement, verkiezing, stemrecht, parlementaire partijen, corporations UK had parlement, verkiezing, stemrecht, parlementaire partijen, corporations Waren geen politieke partijen, selectie parlement was niet gevolg van concurrentie maar keuze van lokale elite Waren geen politieke partijen, selectie parlement was niet gevolg van concurrentie maar keuze van lokale elite

31 vervolg Reform Act 1832, weg 57 rotten boroughs Reform Act 1832, weg 57 rotten boroughs Elites kregen meer gelijke politieke rechten Elites kregen meer gelijke politieke rechten Onbedoeld gevolg: permanente politieke partijen Onbedoeld gevolg: permanente politieke partijen Registratieplicht: prikkel voor politieke partijen Registratieplicht: prikkel voor politieke partijen Partij discipline Partij discipline

32 Rotten boroughs A rotten borough was a parliamentary borough or constituency in the United Kingdom that had a very small electorate A rotten borough was a parliamentary borough or constituency in the United Kingdom that had a very small electorate could be used by a patron to gain undue and unrepresentative influence within the Unreformed House of Commons. could be used by a patron to gain undue and unrepresentative influence within the Unreformed House of Commons.

33 vervolg 1. Uitbreiding kiesrecht: politieke partijen nog belangrijker 2. Bubble act 1720, corporations needed still parliamentary support 3. 1844 registration act: NV’s konden ontstaan zonder goedkeuring regering 4. 1856 limited liability 5. Dus gelijke rechten voor elite!

34 Transitie in Frankrijk Frankrijk had weinig ervaring parlement Frankrijk had weinig ervaring parlement 1848 Tweede republiek, universeel mannen kiesrecht 1848 Tweede republiek, universeel mannen kiesrecht Coup Napoleon III was president wordt Keizer 1852, pas 1871 Derde Republiek Coup Napoleon III was president wordt Keizer 1852, pas 1871 Derde Republiek

35 vervolg 1808-1867 slechts 642 societe anonymes, toestemming Conseil D’Etat 1808-1867 slechts 642 societe anonymes, toestemming Conseil D’Etat 1863 Société a responsabilité limitée, geen toestemming van regering nodig 1863 Société a responsabilité limitée, geen toestemming van regering nodig Toename bedrijven Toename bedrijven Toename politieke partijen, multipartijen systeem dus niet tweepartijen systeem zoals in USA en UK Toename politieke partijen, multipartijen systeem dus niet tweepartijen systeem zoals in USA en UK

36 Transitie in USA Verkiezingen waren niet genoeg om democratie te doen functioneren Verkiezingen waren niet genoeg om democratie te doen functioneren Hoe economie en politiek te integreren zodat open access gegarandeerd was voor alle partijen! Hoe economie en politiek te integreren zodat open access gegarandeerd was voor alle partijen! Facties voorkomen die economie corrumperen Facties voorkomen die economie corrumperen UK, France gebeurt nationaal niveau in VS op deelstaatniveau UK, France gebeurt nationaal niveau in VS op deelstaatniveau

37 vervolg Founders 1787 hadden mis over partijen, balans was in grondwet (limited powers) niet in politieke concurrentie Founders 1787 hadden mis over partijen, balans was in grondwet (limited powers) niet in politieke concurrentie Madison was bang voor facties die met geweld rechten van andere burgers < Madison was bang voor facties die met geweld rechten van andere burgers < Dus belang van evenwicht tussen facties, dus politieke concurrentie Dus belang van evenwicht tussen facties, dus politieke concurrentie

38 Madison Madison was bang voor facties en dus ook voor politieke partijen Madison was bang voor facties en dus ook voor politieke partijen 1820/30 toch politieke partijen 1820/30 toch politieke partijen Founders were wrong: open access vereist open access tot politiek en economie, grondwet onvoldoende! Founders were wrong: open access vereist open access tot politiek en economie, grondwet onvoldoende! Mythe dat 1787 grondwet leidde tot balanced growth en sustained econ. growth Mythe dat 1787 grondwet leidde tot balanced growth en sustained econ. growth

39 Vervolg VS 1715-1815 federalisten tegenover Republikeinen, ruzie Bank of the US 1715-1815 federalisten tegenover Republikeinen, ruzie Bank of the US 1835-1854 Democraten tegenover Whigs (tegen exploiteren econ. privileges om politieke positie >) 1835-1854 Democraten tegenover Whigs (tegen exploiteren econ. privileges om politieke positie >) Na 1854 demise Whigs (verdeeld over slavernij), concurrentie Democraten (Zuiden)en Republikeinen (tegen slavernij) Na 1854 demise Whigs (verdeeld over slavernij), concurrentie Democraten (Zuiden)en Republikeinen (tegen slavernij)

40 vervolg 1846 general incorporation laws, free banking 1846 general incorporation laws, free banking Geen corporate privileges voor kleine groep Geen corporate privileges voor kleine groep Open access beperkte de corruptie en rent creation van de corporate form Open access beperkte de corruptie en rent creation van de corporate form General incorporation ( en free banking) dus uit politiek, daardoor geen politieke manipulatie van deelstaatregering General incorporation ( en free banking) dus uit politiek, daardoor geen politieke manipulatie van deelstaatregering

41 Kritiek op Douglass North Client en patronage netwerken zijn er ook in Azië, maar Azië groeit wel! Client en patronage netwerken zijn er ook in Azië, maar Azië groeit wel! Er is dus meer aan de hand Er is dus meer aan de hand Cultuur, onderwijs etc. Cultuur, onderwijs etc.

42 Good writing makes sense. It allows your readers to understand your ideas, argument or main point without having to guess the who, what, when, where, why and how (5 Ws and H). makes sense. It allows your readers to understand your ideas, argument or main point without having to guess the who, what, when, where, why and how (5 Ws and H). Good writing … makes you feel something, whether it is anger, sadness, eternal happiness or doubt. Good writing … makes you feel something, whether it is anger, sadness, eternal happiness or doubt.

43 Good writing … takes the reader there. In other words, it is full of vivid descriptions and relevant examples that allow the reader to visualize the story in his or her mind. Good writing … takes the reader there. In other words, it is full of vivid descriptions and relevant examples that allow the reader to visualize the story in his or her mind. Good writing … prompts the reader to think critically and reflect upon his or her own connection to the author’s ideas and experiences. Good writing … prompts the reader to think critically and reflect upon his or her own connection to the author’s ideas and experiences.

44 Good writing … has a punch and engages the reader. In other words, it doesn’t make you want to go to sleep, bang your head on the wall or tear it into pieces out of sheer boredom. Good writing … has a punch and engages the reader. In other words, it doesn’t make you want to go to sleep, bang your head on the wall or tear it into pieces out of sheer boredom.

45 De Kaste I (niet best) Om onbegrijpelijke redenen heeft de internationale pers de nieuwe regering Letta het voordeel van de twijfel gegeven. Kennelijk is iedereen zo opgetogen dat de impasse doorbroken kon worden dat het denkvermogen even is beneveld. De Economist en de New York Times gaan zelfs zo ver dat zij hopen dat de nieuwe premier Letta gaat afrekenen met de oude politieke kaste door hervorming van het politieke systeem. Ik deel dit optimisme niet.

46 De Kaste II (niet best) Ons land is de laatste tien jaar instabiel geworden. Kabinetten komen en gaan met de zucht van de wind. Italië is echter al instabiel sinds het begin van de Republiek in 1946. In de afgelopen 67 jaar telde Italië maar liefst 61 regeringen. Daar kan ons land niet aan tippen. Ons land is de laatste tien jaar instabiel geworden. Kabinetten komen en gaan met de zucht van de wind. Italië is echter al instabiel sinds het begin van de Republiek in 1946. In de afgelopen 67 jaar telde Italië maar liefst 61 regeringen. Daar kan ons land niet aan tippen.

47 De Kaste I (beter) De internationale pers geeft de nieuwe regering van premier Enrico Letta het voordeel van de twijfel. Kennelijk is iedereen zo opgelucht dat Italië uit de impasse lijkt te raken dat het wensdenken floreert. Het Britse weekblad The Economist en de Amerikaanse krant The New York Times hopen zelfs dat Letta gaat afrekenen met de oude politieke kaste. Ik vrees dat ik dit optimisme niet kan delen. De internationale pers geeft de nieuwe regering van premier Enrico Letta het voordeel van de twijfel. Kennelijk is iedereen zo opgelucht dat Italië uit de impasse lijkt te raken dat het wensdenken floreert. Het Britse weekblad The Economist en de Amerikaanse krant The New York Times hopen zelfs dat Letta gaat afrekenen met de oude politieke kaste. Ik vrees dat ik dit optimisme niet kan delen.

48 De Kaste II (beter) Qua instabiliteit kunnen wij nog veel leren van de Italianen. Zeker, Nederland is er de laatste tien jaar niet stabieler op geworden. Vijf kabinetten in tien jaar tijd! Italië is echter al sinds 1946, het begin van de Republiek, instabiel. In de afgelopen 67 jaar telde Italië maar liefst 61 regeringen. Qua instabiliteit kunnen wij nog veel leren van de Italianen. Zeker, Nederland is er de laatste tien jaar niet stabieler op geworden. Vijf kabinetten in tien jaar tijd! Italië is echter al sinds 1946, het begin van de Republiek, instabiel. In de afgelopen 67 jaar telde Italië maar liefst 61 regeringen.

49 Stuivertje wisselen (slecht) De Schotse econoom Adam Smith wees al in de 18e eeuw op het belang van sterke instituties voor economische groei. Zonder eigendomsrecht en onafhankelijke rechtspraak vaart bedrijvigheid immers niet wel. Smith verklaarde dan ook de stilstand van China in zijn tijd aan het ontbreken van sterke instituties. De opmars van het Verenigd Koninkrijk was volgens hem vooral het gevolg van de creatie van sterke instituties die de rechten van burgers beschermden. De Britse historicus, Niall Ferguson, betoogt in zijn boek The Great Degeneration, dat China en het Westen tegenwoordig stuivertje gewisseld hebben. Chinese instituties worden sterker en die van ons zwakker. De Schotse econoom Adam Smith wees al in de 18e eeuw op het belang van sterke instituties voor economische groei. Zonder eigendomsrecht en onafhankelijke rechtspraak vaart bedrijvigheid immers niet wel. Smith verklaarde dan ook de stilstand van China in zijn tijd aan het ontbreken van sterke instituties. De opmars van het Verenigd Koninkrijk was volgens hem vooral het gevolg van de creatie van sterke instituties die de rechten van burgers beschermden. De Britse historicus, Niall Ferguson, betoogt in zijn boek The Great Degeneration, dat China en het Westen tegenwoordig stuivertje gewisseld hebben. Chinese instituties worden sterker en die van ons zwakker.

50 Stuivertje wisselen (beter) De Schotse econoom Adam Smith wees al in de achttiende eeuw op het belang van sterke instituties voor economische groei. Zonder onafhankelijke rechtspraak en bescherming van eigendom vaart bedrijvigheid immers niet wel. De stilstand van China en de opkomst van het Verenigd Koninkrijk in zijn tijd weet Smith dan ook aan het kwaliteitsverschil tussen de Chinese en Britse instituties De hedendaagse Britse historicus, Niall Ferguson, betoogt in zijn boek, The Great Degeneration, dat China en het Westen tegenwoordig stuivertje aan het wisselen zijn. Chinese instituties worden sterker terwijl die van ons verzwakken. De Schotse econoom Adam Smith wees al in de achttiende eeuw op het belang van sterke instituties voor economische groei. Zonder onafhankelijke rechtspraak en bescherming van eigendom vaart bedrijvigheid immers niet wel. De stilstand van China en de opkomst van het Verenigd Koninkrijk in zijn tijd weet Smith dan ook aan het kwaliteitsverschil tussen de Chinese en Britse instituties De hedendaagse Britse historicus, Niall Ferguson, betoogt in zijn boek, The Great Degeneration, dat China en het Westen tegenwoordig stuivertje aan het wisselen zijn. Chinese instituties worden sterker terwijl die van ons verzwakken.

51 Europa is geen staat Staten hebben een nationale identiteit met wortels in het verleden. Het Verenigd Koninkrijk afficheert zich graag als land met het oudste Parlement ter wereld en Frankrijk koestert de Franse revolutie. Het arme Europa moet het zonder dergelijke nationale parafernalia doen. Staten hebben een nationale identiteit met wortels in het verleden. Het Verenigd Koninkrijk afficheert zich graag als land met het oudste Parlement ter wereld en Frankrijk koestert de Franse revolutie. Het arme Europa moet het zonder dergelijke nationale parafernalia doen. Dat is niet zo merkwaardig want Europa is geen staat. Het is zelfs geen staat in wording. Er bestaat geen helder omschreven en onbetwist Europees territoir, geen eenduidige gemeenschappelijke Europese geschiedenis, geen Europees volk, en geen Europese taal.[i] Elke poging om een Europese identiteit te formuleren die vertrekt vanuit het uitgangspunt dat Europa een staat is of zal worden, is daarom tot mislukken gedoemd. Dat is niet zo merkwaardig want Europa is geen staat. Het is zelfs geen staat in wording. Er bestaat geen helder omschreven en onbetwist Europees territoir, geen eenduidige gemeenschappelijke Europese geschiedenis, geen Europees volk, en geen Europese taal.[i] Elke poging om een Europese identiteit te formuleren die vertrekt vanuit het uitgangspunt dat Europa een staat is of zal worden, is daarom tot mislukken gedoemd. Europa is een lastig geval. Het begint al met de geografie. De tektonische krachten zijn Afrika en de Verenigde Staten bepaald gunstiger gezind geweest dan Europa. De eerste twee continenten wordt bijna geheel omringd door wereldzeeën terwijl Europa het gerafelde uiteinde vormt van de Euraziatische landmassa en zijn natuurlijke grens zal moeten zoeken in een rivier of bergkam. Een rivier of bergkam is altijd een stuk minder overtuigend dan een wereldzee. Europa is een lastig geval. Het begint al met de geografie. De tektonische krachten zijn Afrika en de Verenigde Staten bepaald gunstiger gezind geweest dan Europa. De eerste twee continenten wordt bijna geheel omringd door wereldzeeën terwijl Europa het gerafelde uiteinde vormt van de Euraziatische landmassa en zijn natuurlijke grens zal moeten zoeken in een rivier of bergkam. Een rivier of bergkam is altijd een stuk minder overtuigend dan een wereldzee.

52 Britse oneerbiedigheid In sommige landen worden politici afgezet. In weer andere worden zij getolereerd. In het Verenigd Koninkrijk worden politici bovenal uitgelachen. In sommige landen worden politici afgezet. In weer andere worden zij getolereerd. In het Verenigd Koninkrijk worden politici bovenal uitgelachen. Er is geen natie op de wereld waar grofheid zo welig tiert. Heeft U wel eens een aflevering gezien van Benny Hill? Dat is nu niet bepaald het genre dat een Duitse Schöngeist, een Franse cultuurfilosoof of een Italiaanse kunstcriticus in vervoering brengt. Er is geen natie op de wereld waar grofheid zo welig tiert. Heeft U wel eens een aflevering gezien van Benny Hill? Dat is nu niet bepaald het genre dat een Duitse Schöngeist, een Franse cultuurfilosoof of een Italiaanse kunstcriticus in vervoering brengt. Waar op de wereld kan men een tv serie zoals Fawlty Towers aanschouwen waar een bekrompen hotelier zijn Spaanse ober het leven zuur maakt en elke seksuele preoccupatie van de hotelgast breed wordt uitgemeten? Of wat dacht U van anchorman Jeremy Paxman in News Night in wiens handen elke Britse politicus decennia veroudert? En heeft U wel eens de limericks op de muren van de toiletten in de pubs in Oxford of Cambridge trachten te ontcijferen? Waar op de wereld kan men een tv serie zoals Fawlty Towers aanschouwen waar een bekrompen hotelier zijn Spaanse ober het leven zuur maakt en elke seksuele preoccupatie van de hotelgast breed wordt uitgemeten? Of wat dacht U van anchorman Jeremy Paxman in News Night in wiens handen elke Britse politicus decennia veroudert? En heeft U wel eens de limericks op de muren van de toiletten in de pubs in Oxford of Cambridge trachten te ontcijferen?

53 Hoe komt het dat de altijd zo beleefde Britten zo’n fixatie hebben op oneerbiedigheid? Lange tijd heb ik gedacht dat de Britse voorliefde voor grofheden de prijs was die betaald moest worden voor een bijna dwangmatige cultuur waarin voor alles beleefdheidsvormen centraal staan. Iedereen die de hele dag plichtmatig beleefdheden loopt uit te wisselen, gaat s’avonds vanzelf vloeken, zo was mijn veronderstelling. Hoe komt het dat de altijd zo beleefde Britten zo’n fixatie hebben op oneerbiedigheid? Lange tijd heb ik gedacht dat de Britse voorliefde voor grofheden de prijs was die betaald moest worden voor een bijna dwangmatige cultuur waarin voor alles beleefdheidsvormen centraal staan. Iedereen die de hele dag plichtmatig beleefdheden loopt uit te wisselen, gaat s’avonds vanzelf vloeken, zo was mijn veronderstelling. Een diepzinniger verklaring voor de Britse voorliefde voor het vulgaire en de persoonlijke belediging biedt de tentoonstelling Rude Britannia in de Tate Gallery in Londen die U deze zomer kunt bezoeken. De tentoonstelling begint met de 18e eeuwse founding father van de Britse kunst William Hogarth. Deze Britse schilder verafschuwde de obsessie van de Britse upper class met buitenlandse kunst en cultuur. Een diepzinniger verklaring voor de Britse voorliefde voor het vulgaire en de persoonlijke belediging biedt de tentoonstelling Rude Britannia in de Tate Gallery in Londen die U deze zomer kunt bezoeken. De tentoonstelling begint met de 18e eeuwse founding father van de Britse kunst William Hogarth. Deze Britse schilder verafschuwde de obsessie van de Britse upper class met buitenlandse kunst en cultuur.

54 Britse landhuizen werden ontworpen volgens de principes van Palladio en zijn Italiaanse tijdgenoten. Meubilair was het monopolie van Franse ontwerpers. Tot grote ontzetting van Hogarth werden er in London scheepsladingen dode Christussen, Heilige Families en Madonna’s ontscheept. Volgens hem bezat een Venus beduidend minder schoonheid dan de eerste en de beste Britse keukenmeid Britse landhuizen werden ontworpen volgens de principes van Palladio en zijn Italiaanse tijdgenoten. Meubilair was het monopolie van Franse ontwerpers. Tot grote ontzetting van Hogarth werden er in London scheepsladingen dode Christussen, Heilige Families en Madonna’s ontscheept. Volgens hem bezat een Venus beduidend minder schoonheid dan de eerste en de beste Britse keukenmeid

55 Nee, Hogarth had meer dan genoeg van Franse pastorale scenes, Griekse mythologie en Bijbelscenes. In zijn afkeer van buitenlandse hoogdravendheid schonk hij de wereld vulgair realisme. In zijn werk strijden geweld, sex, drank en verval om voorrang. Nee, Hogarth had meer dan genoeg van Franse pastorale scenes, Griekse mythologie en Bijbelscenes. In zijn afkeer van buitenlandse hoogdravendheid schonk hij de wereld vulgair realisme. In zijn werk strijden geweld, sex, drank en verval om voorrang. In dezelfde tijd experimenteerde Jonathan Swift met ‘excremental vision’ hetgeen neerkomt op een obsessie met faeces. In zijn gedicht ‘Cassinus en Peter’ bezingt hij zijn lief met de woorden: ‘No wonder how I lost my wits/ Oh,Celia Celia, Celia shits!’ Swift wijst de beschaafde samenleving af omdat het geen recht doet aan de werkelijkheid. Zijn beroemdste boek Gulliver’s Travels is niets anders dan een satire op de kleinheid van politieke ambitie en het bankroet van de menselijke moraal. In dezelfde tijd experimenteerde Jonathan Swift met ‘excremental vision’ hetgeen neerkomt op een obsessie met faeces. In zijn gedicht ‘Cassinus en Peter’ bezingt hij zijn lief met de woorden: ‘No wonder how I lost my wits/ Oh,Celia Celia, Celia shits!’ Swift wijst de beschaafde samenleving af omdat het geen recht doet aan de werkelijkheid. Zijn beroemdste boek Gulliver’s Travels is niets anders dan een satire op de kleinheid van politieke ambitie en het bankroet van de menselijke moraal.

56 En er zijn vele andere voorbeelden. In 1740 verbeeldt een anonimus twee machtshongerige mannen als sukkels die een enorme derrière moeten kussen voordat zij hun weg kunnen vervolgen (Idol-Worship or the Way to Preferment). En er zijn vele andere voorbeelden. In 1740 verbeeldt een anonimus twee machtshongerige mannen als sukkels die een enorme derrière moeten kussen voordat zij hun weg kunnen vervolgen (Idol-Worship or the Way to Preferment). De Britse obsessie met het vulgaire kent eveneens een politieke dimensie. Voor de Engelse Burgeroorlog, dus voor 1642, durfde niemand de Britse Kroon te bekritiseren. Na de restauratie toen het goddelijke recht van de Koning wegsmolt en het bestuur democratiseerde, kreeg satire een kans. Koningen werden weggezet als eenvoudige wezens die flatuleerden, in neuzen pulkten en hun vrouwen mishandelden. De Britse obsessie met het vulgaire kent eveneens een politieke dimensie. Voor de Engelse Burgeroorlog, dus voor 1642, durfde niemand de Britse Kroon te bekritiseren. Na de restauratie toen het goddelijke recht van de Koning wegsmolt en het bestuur democratiseerde, kreeg satire een kans. Koningen werden weggezet als eenvoudige wezens die flatuleerden, in neuzen pulkten en hun vrouwen mishandelden.

57 Die satirische ruimte bestond niet in het Frankrijk na de restauratie van de Bourbon monarchie, en ook niet in Duitsland, Spanje of Italië waar het ancien regime eveneens een langer leven beschoren was. De 18e eeuwse Britse agressieve imperialistische koopman wantrouwde overigens niet alleen het Hof maar ook zijn vertegenwoordigers in het Parlement. De Rude Briton (de brutale Brit) was geboren. Die satirische ruimte bestond niet in het Frankrijk na de restauratie van de Bourbon monarchie, en ook niet in Duitsland, Spanje of Italië waar het ancien regime eveneens een langer leven beschoren was. De 18e eeuwse Britse agressieve imperialistische koopman wantrouwde overigens niet alleen het Hof maar ook zijn vertegenwoordigers in het Parlement. De Rude Briton (de brutale Brit) was geboren. In de 20ste eeuw was vulgariteit in de kunst vooral een aangelegenheid van de lagere klassen. Het manifesteerde zich in de Victoriaanse muziekhal, de burleske shows en de postkaarten die men aan het strand kon kopen van rondborstige dames, glurende mannen en ondeugende dominees. In de 20ste eeuw was vulgariteit in de kunst vooral een aangelegenheid van de lagere klassen. Het manifesteerde zich in de Victoriaanse muziekhal, de burleske shows en de postkaarten die men aan het strand kon kopen van rondborstige dames, glurende mannen en ondeugende dominees.

58 In de jaren zestig democratiseerde de vulgariteit in de erotische Carry On Movies. Taal werd vrijer en ruwer. Naaktheid werd weer net zo populair als in de 18e eeuw. In de jaren zestig democratiseerde de vulgariteit in de erotische Carry On Movies. Taal werd vrijer en ruwer. Naaktheid werd weer net zo populair als in de 18e eeuw. In de tweede helft van de twintigste eeuw deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor aan beide zijden van de Atlantische oceaan maar nergens kon het bogen op zo’n rijke historische traditie als in het Verenigd Koninkrijk. In de tweede helft van de twintigste eeuw deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor aan beide zijden van de Atlantische oceaan maar nergens kon het bogen op zo’n rijke historische traditie als in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb het overigens wel te doen met de Britse satiristen. Wat aan te vangen met de ideale schoonzonen Clegg en Cameron? Ik heb het overigens wel te doen met de Britse satiristen. Wat aan te vangen met de ideale schoonzonen Clegg en Cameron?


Download ppt "The White Man’s Burden College 2 Violence and Social Order."

Verwante presentaties


Ads door Google