De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MÉÉR WAARDE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MÉÉR WAARDE."— Transcript van de presentatie:

1 MÉÉR WAARDE

2 GMO-subsidie fiscale, juridische, economische verkenning Stephan Heijker AA

3 Flynth adviseurs en accountants
Accountancy Fiscaal advies Bedrijfsadvies Subsidieadvies Personeelsadvies Juridisch advies

4 Stephan Heijker AA Online dienstverlening Telersverenigingen
Begeleiding ICT projecten Opzet managementinformatiesystemen Agrarische sector Opleiding financiële administratie

5 Verkenning Oprichting coöperatie GMO-investering Financiering
Juridische aspecten Verantwoording in jaarrekening Fiscale aspecten coöperatie

6 1. Oprichting coöperatie

7 Voorbeeld structuur Leden (>10) Coöperatie Verkoop BV Vastgoed BV
Leden-rechtspersonen - Leden-natuurlijk personen Coöperatie Verkoop BV Vastgoed BV Logistieke BV

8 Statuten Beperkte aansprakelijkheid (B.A.)
Uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) Doel: belangenbehartiging leden Toetreding/uittreding Contributie Entreegeld Heffingen o.b.v. areaal en/of productie

9 Statuten/ vervolg Bestuur Financiële commissie
Algemene ledenvergadering Termijn opmaken jaarrekening

10 Statuten/ vervolg Rechtspersoon
Belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting Tariefopbouw 2009

11 Statuten/ vervolg Leden participeren in het eigen vermogen
Activa Passiva Vaste activa Overige reserves Winst lopend boekjaar Eigen vermogen Langlopende schulden Vlottende activa Kortlopende Schulden Balanstotaal Leden participeren in het eigen vermogen (participatiereserve)

12 Statuten/ vervolg Overige reserves Winst Leden Categorie A Leden
B Leden Categorie C - Gerealiseerde productomzet - Areaal

13 2. GMO-investering

14 Onderscheid subsidies
Subsidie voor gemaakte kosten: Kostensubsidie Subsidie voor verrichte investering: Investeringssubsidie

15 Onderscheid subsidies/ vervolg
Eigen bijdrage door lid Soort subsidie Jaarrekening Eigen bijdrage Kosten Als kosten 2. Investering Vordering Gebruiksvergoeding 3. Nog aan te wenden

16 Gmo-investering Stichtingskosten verwerkingshal € Investeringsbedrag
Omzetbelasting 19% Totale investering

17 GMO-investering/ vervolg
Subsidievoorwaarde: Investering eigendom van de coöperatie Gevolgen: Offerte-aanvraag Opdrachtbevestiging Omzetbelasting Fiscale faciliteiten (IA/MIA/VAMIL/EIA)

18 GMO-investering/ vervolg
Investering Coöperatie Opstalrecht Natrekking Grond eigendom lid

19 3. Financiering

20 Financiering Coöperatie Investering € Financiering Verwerkingshal
Eigen bijdrage leden Omzetbelasting GMO Voorfinanciering leden Totaal

21 Financiering/ vervolg
Lid coöperatie Investering Financiering Lening u/g; coöperatie Lening o/g; eigen bijdrage Overbruggingslening (GMO) Rekening-courant (btw) Totaal

22 Financiering/ vervolg
Zekerheden: Pandrecht op vordering u.h.v. GMO Gelden Derdenhypotheek

23 4. Juridische aspecten

24 Juridische aspecten Coöperatie Lid Investering GMO-subsidie
Kredietovereenkomst Coöperatie Lid Gebruiksovereenkomst Voorschot-overeenkomst Investering GMO-subsidie Lening o/g; lid Lening u/g; coöperatie Gebruik investering

25 Juridische aspecten/ vervolg
Kredietovereenkomst Voorschot-overeenkomst Voorfinanciering investering Aflossing Rente Looptijd Zekerheden Voorschot uitbetaling GMO

26 Juridische aspecten/ vervolg
Gebruiksovereenkomst Gebruiksvergoeding Looptijd Gebruik en onderhoud verwerkingshal Managementfee Leveringsplicht Recht van 1e koop

27 Juridische aspecten/ vervolg
Verwerkingshal is eigendom coöperatie Leden maken gebruik van de hal Leden lenen geld uit aan coöperatie Coöperatie lost af uit ontvangen GMO-subsidie

28 Juridische aspecten/ vervolg
Coöperatie Ontvangsten Uitgaven Lening o/g; leden Investering incl. btw Omzetbelasting Aflossing leden GMO subsidie Gebruiksvergoeding Managementfee Kosten uitvoering Totaal

29 Juridische aspecten/ vervolg
Leden Ontvangsten Uitgaven Financiering bank Lening u/g; coöperatie Aflossing coöperatie (btw) Aflossing financiering bank Aflossing coöperatie (GMO) Gebruiksvergoeding Aflossing coöperatie (GV) Managementfee Saldo Totaal

30 5. Verantwoording in de jaarrekening

31 Verantwoording in de jaarrekening/ vervolg
Coöperatie (mogelijkheid 1) Materiële vaste activa 2.000 Eigen vermogen p.m. Egalisatierekening GMO 1.000 Lening o/g; leden Totaal

32 Verantwoording in de jaarrekening/ vervolg
Coöperatie (mogelijkheid 2) Materiële vaste activa 2.000 Eigen vermogen p.m. AF: GMO subsidie 1.000 Lening o/g; leden Totaal

33 Verantwoording in de jaarrekening/ vervolg
leden Activa Passiva Financiële vaste activa 2.000 Eigen vermogen p.m. Langlopende schulden Totaal

34 6. Fiscale aspecten

35 Fiscale aspecten afschrijving Coöperatie Bedrag
Aanschafkosten verwerkingshal GMO-subsidie Fiscale boekwaarde WOZ-waarde (=bodemwaarde) Vanaf 1 januari 2007 afschrijvingsbeperking: - Bij eigen gebruik  bodemwaarde 50% van WOZ-waarde Bij verhuur  bodemwaarde 100% van WOZ-waarde Overgangsregeling

36 Fiscale aspecten/ vervolg
Winstuitkering Coöperatie Leden-natuurlijk personen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Leden-rechtpersonen Vennootschapsbelasting

37 Fiscale aspecten/ vervolg
Verlengstukwinst: Winst toe te rekenen aan de activiteiten van leden Geen zelfstandige activiteit van Coöperatie Fiscaal: Uitkering aan leden-natuurlijk personen aftrekbaar Uitkering aan leden-rechtspersonen niet aftrekbaar

38 Fiscale aspecten/ vervolg
Winst- en verliesrekening Coöperatie Omzet 1.000 Kosten -700 Uitkering aan leden-natuurlijk personen -150 Belastbare winst 150 Uitkering aan leden-rechtspersonen Toe te voegen aan overige reserve

39 Fiscale aspecten/ vervolg
Uitkering overige winst: Bij leden-natuurlijk personen cumulatie belastingheffing Bij leden-rechtspersonen deelnemingsvrijstelling

40 Fiscale aspecten/ vervolg
Belastingdruk overige winst Winst in coöperatie 100 VpB 2009: 20% 20 Uitkering aan leden-natuurlijk personen 80 Inkomstenbelasting 2009: max. 52% 42 Netto ontvangst 38 Belastingdruk (100-38)/100*100% 62%

41 Fiscale aspecten/ vervolg
Mogelijkheden vermindering belastingdruk: Creditering voorcalculatorische heffingen: (bijvoorbeeld) Logistiek Sorteertarief Overige

42 Fiscale aspecten/ vervolg
Winst- en verliesrekening Coöperatie Omzet 800 Logistieke heffing (voorcalculatorisch) 100 Heffing transport (voorcalculatorisch) Totale omzet 1.000 Kosten 900 Winst

43 Fiscale aspecten/ vervolg
Natuurlijk persoon Rechtspersoon Creditering heffing 50 Vennootschapsbelasting (25.5%) 13 Inkomstenbelasting (52%) 26 AB heffing (25%) 9 Totale belasting 22 Belastingdruk 52% 44%

44 Einde Vragen Contact:


Download ppt "MÉÉR WAARDE."

Verwante presentaties


Ads door Google