De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MÉÉR WAARDE.  Accountancy  Fiscaal advies  Bedrijfsadvies  Subsidieadvies  Personeelsadvies  Juridisch advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MÉÉR WAARDE.  Accountancy  Fiscaal advies  Bedrijfsadvies  Subsidieadvies  Personeelsadvies  Juridisch advies."— Transcript van de presentatie:

1 MÉÉR WAARDE

2

3  Accountancy  Fiscaal advies  Bedrijfsadvies  Subsidieadvies  Personeelsadvies  Juridisch advies

4  Online dienstverlening  Telersverenigingen  Begeleiding ICT projecten  Opzet managementinformatiesystemen  Agrarische sector  Opleiding financiële administratie

5 1. Oprichting coöperatie 2. GMO-investering 3. Financiering 4. Juridische aspecten 5. Verantwoording in jaarrekening 6. Fiscale aspecten coöperatie

6

7 Coöperatie Leden (>10) Logistieke BV Verkoop BV Vastgoed BV - Leden-rechtspersonen - Leden-natuurlijk personen

8  Beperkte aansprakelijkheid (B.A.)  Uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.)  Doel: belangenbehartiging leden  Toetreding/uittreding  Contributie  Entreegeld  Heffingen o.b.v. areaal en/of productie

9  Bestuur  Financiële commissie  Algemene ledenvergadering  Termijn opmaken jaarrekening

10  Rechtspersoon  Belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting  Tariefopbouw 2009

11 Activa€Passiva€ Vaste activaOverige reserves Winst lopend boekjaar Eigen vermogen Langlopende schulden Vlottende activaKortlopende Schulden Balanstotaal Leden participeren in het eigen vermogen (participatiereserve)

12 Leden Categorie A Leden Categorie A Leden Categorie C Leden Categorie C Leden Categorie B Leden Categorie B Overige reserves Winst - Gerealiseerde productomzet - Areaal

13

14  Subsidie voor gemaakte kosten: Kostensubsidie  Subsidie voor verrichte investering: Investeringssubsidie

15 Eigen bijdrage door lidSoort subsidieJaarrekening Eigen bijdrage1.KostenAls kosten Eigen bijdrage2. InvesteringVordering Gebruiksvergoeding Eigen bijdrage3. Nog aan te wendenVordering

16 Stichtingskosten verwerkingshal€ Investeringsbedrag2.000.000 Omzetbelasting 19%380.000 Totale investering2.380.000

17 Subsidievoorwaarde: Investering eigendom van de coöperatie Gevolgen: Offerte-aanvraag Opdrachtbevestiging Omzetbelasting Fiscale faciliteiten (IA/MIA/VAMIL/EIA)

18 Investering Coöperatie Grond eigendom lid Opstalrecht Natrekking

19

20 Investering€Financiering€ Verwerkingshal2.000.000Eigen bijdrage leden1.000.000 Omzetbelasting380.000GMO1.000.000 Voorfinanciering leden 380.000 Totaal2.380.000 Coöperatie

21 Investering€Financiering€ Lening u/g; coöperatie2.380.000Lening o/g; eigen bijdrage1.000.000 Overbruggingslening (GMO)1.000.000 Rekening-courant (btw)380.000 Totaal2.380.000 Lid coöperatie

22  Zekerheden:  Pandrecht op vordering u.h.v. GMO Gelden  Derdenhypotheek

23

24 Coöperatie Lid -Investering -GMO-subsidie -Lening o/g; lid -Lening u/g; coöperatie -Gebruik investering Kredietovereenkomst Gebruiksovereenkomst Voorschot- overeenkomst

25 Kredietovereenkomst Voorfinanciering investering Aflossing Rente Looptijd Zekerheden Voorschot- overeenkomst Voorschot uitbetaling GMO

26 Gebruiksovereenkomst Gebruiksvergoeding Looptijd Gebruik en onderhoud verwerkingshal Managementfee Leveringsplicht Recht van 1 e koop

27  Verwerkingshal is eigendom coöperatie  Leden maken gebruik van de hal  Leden lenen geld uit aan coöperatie  Coöperatie lost af uit ontvangen GMO- subsidie

28 Ontvangsten€Uitgaven€ Lening o/g; leden2.380.000Investering incl. btw2.380.000 Omzetbelasting380.000Aflossing leden380.000 GMO subsidie1.000.000Aflossing leden1.000.000 Gebruiksvergoeding1.000.000Aflossing leden1.000.000 Managementfee110.000Kosten uitvoering110.000 Totaal4.870.000Totaal4.870.000 Coöperatie

29 Ontvangsten€Uitgaven€ Financiering bank2.380.000Lening u/g; coöperatie2.380.000 Aflossing coöperatie (btw)380.000 Aflossing financiering bank2.380.000 Aflossing coöperatie (GMO) 1.000.000 Gebruiksvergoeding1.000.000 Aflossing coöperatie (GV) 1.000.000 Managementfee110.000 Saldo1.110.000 Totaal5.870.000Totaal5.870.000 Leden

30

31 €€ Materiële vaste activa2.000Eigen vermogenp.m. Egalisatierekening GMO1.000 Lening o/g; leden1.000 Totaal2.000Totaal2.000 Coöperatie (mogelijkheid 1)

32 €€ Materiële vaste activa2.000Eigen vermogenp.m. AF: GMO subsidie1.000 Materiële vaste activa1.000Lening o/g; leden1.000 Totaal1.000Totaal1.000 Coöperatie (mogelijkheid 2)

33 Activa€Passiva€ Financiële vaste activa2.000Eigen vermogenp.m. Langlopende schulden2.000 Totaal2.000Totaal2.000 leden

34

35 CoöperatieBedrag Aanschafkosten verwerkingshal€ 2.000.000 GMO-subsidie1.000.000 Fiscale boekwaarde1.000.000 WOZ-waarde (=bodemwaarde)€ 1.800.000 Vanaf 1 januari 2007 afschrijvingsbeperking: - Bij eigen gebruik  bodemwaarde 50% van WOZ-waarde - Bij verhuur  bodemwaarde 100% van WOZ-waarde - Overgangsregeling afschrijving

36 Coöperatie Leden- natuurlijk personen Leden- rechtpersonen Winstuitkering Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting

37 Verlengstukwinst: Winst toe te rekenen aan de activiteiten van leden Geen zelfstandige activiteit van Coöperatie Fiscaal: Uitkering aan leden-natuurlijk personen aftrekbaar Uitkering aan leden-rechtspersonen niet aftrekbaar

38 Winst- en verliesrekening Coöperatie€ Omzet 1.000 Kosten-700 Uitkering aan leden-natuurlijk personen-150 Belastbare winst150 Uitkering aan leden-rechtspersonen-150 Toe te voegen aan overige reserve0

39 Uitkering overige winst: Bij leden-natuurlijk personen cumulatie belastingheffing Bij leden-rechtspersonen deelnemingsvrijstelling

40 Belastingdruk overige winst€ Winst in coöperatie100 VpB 2009: 20%20 Uitkering aan leden-natuurlijk personen80 Inkomstenbelasting 2009: max. 52%42 Netto ontvangst38 Belastingdruk (100-38)/100*100%62%

41 Mogelijkheden vermindering belastingdruk: Creditering voorcalculatorische heffingen: (bijvoorbeeld) Logistiek Sorteertarief Overige

42 Winst- en verliesrekening Coöperatie€ Omzet800 Logistieke heffing (voorcalculatorisch)100 Heffing transport (voorcalculatorisch)100 Totale omzet1.000 Kosten900 Winst100

43 Natuurlijk persoon€Rechtspersoon€ Creditering heffing50Creditering heffing50 Vennootschapsbelasting (25.5%)13 Inkomstenbelasting (52%)26AB heffing (25%)9 Totale belasting26Totale belasting22 Belastingdruk52%Belastingdruk44%

44  Vragen  Contact:


Download ppt "MÉÉR WAARDE.  Accountancy  Fiscaal advies  Bedrijfsadvies  Subsidieadvies  Personeelsadvies  Juridisch advies."

Verwante presentaties


Ads door Google