De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Banksparen (ont)sparen of verzekeren? Theo Veeneman FFP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Banksparen (ont)sparen of verzekeren? Theo Veeneman FFP"— Transcript van de presentatie:

1 Banksparen (ont)sparen of verzekeren? Theo Veeneman FFP
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Banksparen (ont)sparen of verzekeren? Theo Veeneman FFP Vul op deze pagina de doelgroep van de presentatie in en de datum waarop de presentatie wordt gegeven (datum kan ingevuld worden via beeld, kop- en voetteksten) Presentatie Veluwse Assurantie Club december 2008 Rabobank

2 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Inhoud 1) Inleiding Rabobank-organisatie Diversiteit van vermogens-/inkomensvoorziening Aanleiding Banksparen: Voorstel Staf & Stef 2) Voorzieningen KAPITAAL/INKOMEN: Diversiteit Fiscale aspecten bank – verzekeraar 3) Productkenmerken: Productkenmerken ToekomstSparen / Beleggen / Uitkering 4) Reacties op banksparen en vergelijking in €: 5 Vragen: Rabobank

3 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Inleiding Rabobank

4 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Organisatie Rabobank Rabobank Groep 161 lokale Rabobanken, allen coöperaties met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) met gezamenlijk 1,68 miljoen leden. Deelnemingen en handelsnamen van Rabobank Nederland (niet compleet): De Lage Landen International BV FGH Bank NV Rabo Bouwfonds BV Robeco Groep NV Schretlen & Co NV Bizner Obvion NV (50%) Eureko BV (37,82%) (Achmea: Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, Groene Land, Staal Bankiers, Woonfonds Hypotheken.) Bank Sarasin & Cie AG (46%) Rabobank

5 Aanleiding banksparen: Staf & Stef
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Aanleiding banksparen: Staf & Stef Wetsvoorstel Depla/Blok: Lijfrente contracten voortaan ook via een bank De mogelijkheid tot banksparen is het gevolg van een wetsvoorstel van Staf Depla (PvdA) en Bibi de Vries (VVD), daarmee gebruik hebben gemaakt van hun recht van initiatief. Toen Bibi de Vries de Tweede Kamer verliet, is de verdediging van het wetsvoorstel overgenomen door Stef Blok (VVD)De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2007 ingestemd met het wetsvoorstel, en de Eerste Kamer op 12 december 2007. Doel: meer concurrentie, minder kosten Wetsvoorstel op 11 december 2007 aangenomen Productintroductie per 7 januari 2008: ToekomstRekening: ToekomstSparen en -Beleggen (variabel) ToekomstSparen (vaste rente) ToekomstUitkering Het eerste wetsvoorstel van de kamerleden Depla en De Vries is in 2006 gepubliceerd. In dit eerste voorstel zat alleen de mogelijkheid voor een bancaire lijfrente. In november 2006, nog voordat het wetsvoorstel was behandeld in de Tweede Kamer heeft Depla het teruggetrokken. In januari 2007 is het wetsvoorstel wederom ingediend, nu als Depla/Blok (mevr. De Vries was inmiddels uit de 2e Kamer) en uitgebreid met een mogelijkheid voor de bancaire spaarhypotheek als reactie op alle publiciteit rondom de “woekerpolisaffaire”. Het wetsvoorstel is in juli 2007 goedgekeurd in de Tweede Kamer en in december op het nippertje voor het kerstreces, door de 1e Kamer. De Rabobank heeft per 7 januari voor de bancaire lijfrente de Rabo ToekomstRekening geïntroduceerd en voor de bancaire spaarhypotheek het product Rabo OpbouwHypotheek. Rabobank

6 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Voorzieningen KAPITAAL / INKOMEN Rabobank

7 Diversiteit in voorzieningen
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Diversiteit in voorzieningen KAPITAAL /VERMOGEN Sparen/beleggen in box 3 Overwaarde woning , verkoop onderneming Kapitaalverzekering (oud regime box 3; KEW box 1) BANKSPAREN PERIODIEKE UITKERING / INKOMEN 1e pijler: AOW 2e pijler: Pensioen 3e pijler: Privé voorzieningen: Onttrekken uit box 3 Opeten overwaarde woning (OpeetHypotheek) Lijfrenteverzekering / Oudedagsreserve, Stamrecht Levenslooprekening Spaarloonregeling Het eerste wetsvoorstel van de kamerleden Depla en De Vries is in 2006 gepubliceerd. In dit eerste voorstel zat alleen de mogelijkheid voor een bancaire lijfrente. In november 2006, nog voordat het wetsvoorstel was behandeld in de Tweede Kamer heeft Depla het teruggetrokken. In januari 2007 is het wetsvoorstel wederom ingediend, nu als Depla/Blok (mevr. De Vries was inmiddels uit de 2e Kamer) en uitgebreid met een mogelijkheid voor de bancaire spaarhypotheek als reactie op alle publiciteit rondom de “woekerpolisaffaire”. Het wetsvoorstel is in juli 2007 goedgekeurd in de Tweede Kamer en in december op het nippertje voor het kerstreces, door de 1e Kamer. De Rabobank heeft per 7 januari voor de bancaire lijfrente de Rabo ToekomstRekening geïntroduceerd en voor de bancaire spaarhypotheek het product Rabo OpbouwHypotheek. Rabobank

8 Wet inkomstenbelasting 2001
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Wet inkomstenbelasting 2001 De Wet inkomstenbelasting 2001 is als volgt gewijzigd: A. Artikel 1.7, eerste lid, wordt vervangen door: 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder lijfrente: a. een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering (artikel 3.117) op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan op grond van artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, of ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet 1990, alsmede de met een zodanige aanspraak verband houdende aanspraak op winstuitkeringen; b. een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of op de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht (artikel 3.126a), welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd,prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen, anders dan op grond van artikel 3.126a, tweede lid, onderdeel c, onder 2°, of ten behoeve van uitstel van betaling opgrond van artikel 25, vijfde lid, Invorderingswet 1990, alsmede de met een zodanige aanspraak verband houdende aanspraak op winstuitkeringen. Aa. In artikel wordt “kapitaalverzekering eigen woning verminderd met” vervangen door: het voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning, het voordeel uit spaarrekening eigen woning en - het voordeel uit beleggingsrecht eigen woning Het eerste wetsvoorstel van de kamerleden Depla en De Vries is in 2006 gepubliceerd. In dit eerste voorstel zat alleen de mogelijkheid voor een bancaire lijfrente. In november 2006, nog voordat het wetsvoorstel was behandeld in de Tweede Kamer heeft Depla het teruggetrokken. In januari 2007 is het wetsvoorstel wederom ingediend, nu als Depla/Blok (mevr. De Vries was inmiddels uit de 2e Kamer) en uitgebreid met een mogelijkheid voor de bancaire spaarhypotheek als reactie op alle publiciteit rondom de “woekerpolisaffaire”. Het wetsvoorstel is in juli 2007 goedgekeurd in de Tweede Kamer en in december op het nippertje voor het kerstreces, door de 1e Kamer. De Rabobank heeft per 7 januari voor de bancaire lijfrente de Rabo ToekomstRekening geïntroduceerd en voor de bancaire spaarhypotheek het product Rabo OpbouwHypotheek. Rabobank

9 VERMOGEN: Banksparen SEW
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 VERMOGEN: Banksparen SEW Aflossen van de eigenwoningschuld (hypotheek) als woningbezitter Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) d.m.v. levensverzekering. Niet belast in box 3; de rente (uitkering minus inleg) is in principe belast in box 1, maar met een vrijstelling. Banksparen= geblokkeerde spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning) geblokkeerde beleggingsrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning) Inleg en het rendement alleen voor aflossing eigenwoningschuld. De voorwaarden SEW = KEW: De spaarder of belegger heeft een eigen woning. De spaarder of belegger wendt het opgebouwde bedrag aan ter aflossing van de eigenwoningschuld. Er wordt tenminste 15 jaar achtereen ingelegd. De hoogste inleg is niet hoger dan 10x de laagste inleg (bandbreedte-eis van 1:10). Het eerste wetsvoorstel van de kamerleden Depla en De Vries is in 2006 gepubliceerd. In dit eerste voorstel zat alleen de mogelijkheid voor een bancaire lijfrente. In november 2006, nog voordat het wetsvoorstel was behandeld in de Tweede Kamer heeft Depla het teruggetrokken. In januari 2007 is het wetsvoorstel wederom ingediend, nu als Depla/Blok (mevr. De Vries was inmiddels uit de 2e Kamer) en uitgebreid met een mogelijkheid voor de bancaire spaarhypotheek als reactie op alle publiciteit rondom de “woekerpolisaffaire”. Het wetsvoorstel is in juli 2007 goedgekeurd in de Tweede Kamer en in december op het nippertje voor het kerstreces, door de 1e Kamer. De Rabobank heeft per 7 januari voor de bancaire lijfrente de Rabo ToekomstRekening geïntroduceerd en voor de bancaire spaarhypotheek het product Rabo OpbouwHypotheek. Rabobank

10 INKOMEN Banksparen Opbouwfase
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 INKOMEN Banksparen Opbouwfase Voor het zelf fiscaal gefaciliteerd sparen voor de oudedag kunnen werknemers en zelfstandig ondernemers gebruik maken van een lijfrenteverzekering Sinds 2008 kan dit ook zonder verzekeringselement, zowel voor de opbouwfase als voor de uitkeringsfase. Tussen de opbouwfase en de uitkeringsfase kan geswitched worden van een verzekering naar banksparen en omgekeerd. Opbouwfase banksparen: Pensioentekort aantonen: de betaalde inleg tot een maximum fiscaal aftrekbaar in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Over het opgebouwde kapitaal geen box 3 heffing. Uitkering belast in box 1 als periodieke uitkeringen en verstrekkingen . Deelname met speciale geblokkeerde spaarrekening (lijfrentespaarrekening) of geblokkeerde beleggingsrekening (lijfrentebeleggingsrecht). De term "lijfrente" = geen verzekering. Het eerste wetsvoorstel van de kamerleden Depla en De Vries is in 2006 gepubliceerd. In dit eerste voorstel zat alleen de mogelijkheid voor een bancaire lijfrente. In november 2006, nog voordat het wetsvoorstel was behandeld in de Tweede Kamer heeft Depla het teruggetrokken. In januari 2007 is het wetsvoorstel wederom ingediend, nu als Depla/Blok (mevr. De Vries was inmiddels uit de 2e Kamer) en uitgebreid met een mogelijkheid voor de bancaire spaarhypotheek als reactie op alle publiciteit rondom de “woekerpolisaffaire”. Het wetsvoorstel is in juli 2007 goedgekeurd in de Tweede Kamer en in december op het nippertje voor het kerstreces, door de 1e Kamer. De Rabobank heeft per 7 januari voor de bancaire lijfrente de Rabo ToekomstRekening geïntroduceerd en voor de bancaire spaarhypotheek het product Rabo OpbouwHypotheek. Rabobank

11 INKOMEN Banksparen: Uitkeringsfase
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 INKOMEN Banksparen: Uitkeringsfase Uitkeringsfase banksparen: Opgebouwde kapitaal voor een recht op een periodieke uitkering gedurende een bepaalde periode (annuïteit); deze periode hangt niet af van het in leven zijn van de verzekerde: het recht gaat bij overlijden over op de erfgenamen. Eisen: de eerste termijn uiterlijk uitkeren in jaar waarop 70-jarige leeftijd wordt bereikt Uitkering voor 65 jaar = uitkeringsjaren leeftijd tot 65 jaar + 20 jaar! Uitkering na het kalenderjaar waarin de 64-jarige leeftijd wordt bereikt, uitkeringsjaren tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste 5 jaar indien het gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar niet meer beloopt dan € ,00 en ten minste 20 jaar bedraagt indien het gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar meer beloopt dan dat bedrag. Het eerste wetsvoorstel van de kamerleden Depla en De Vries is in 2006 gepubliceerd. In dit eerste voorstel zat alleen de mogelijkheid voor een bancaire lijfrente. In november 2006, nog voordat het wetsvoorstel was behandeld in de Tweede Kamer heeft Depla het teruggetrokken. In januari 2007 is het wetsvoorstel wederom ingediend, nu als Depla/Blok (mevr. De Vries was inmiddels uit de 2e Kamer) en uitgebreid met een mogelijkheid voor de bancaire spaarhypotheek als reactie op alle publiciteit rondom de “woekerpolisaffaire”. Het wetsvoorstel is in juli 2007 goedgekeurd in de Tweede Kamer en in december op het nippertje voor het kerstreces, door de 1e Kamer. De Rabobank heeft per 7 januari voor de bancaire lijfrente de Rabo ToekomstRekening geïntroduceerd en voor de bancaire spaarhypotheek het product Rabo OpbouwHypotheek. Rabobank

12 SAMENGEVAT: Opbouwfase Afbouwfase
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 SAMENGEVAT: Opbouwfase Afbouwfase Inleggen tot een einddatum Inleg aftrekbaar mits aftrekruimte (teruggave via belastingaangifte) Terugploegregeling (niet in 2008) Box 1 product: géén vermogensrendementheffing Op einddatum verplicht aankopen van een reeks uitkeringen (=afbouwfase) Is keuzemoment voor de klant: bank of verzekeraar Uitbetalingen zijn tijdelijk (min. 5 jaar) of langlopend Uitbetalingen zijn bruto -> inhouding loonbelasting en premies Box 1 product, géén vermogensrendementheffing De uitleg op deze dia is alleen relevant voor medewerkers die geen kennis hebben van lijfrenteproducten. Voor meer ervaren collega’s kan deze dia eventueel overgeslagen worden (denk aan aanpassing van de agenda). De inleg is aftrekbaar voor zover de klant aftrekruimte heeft. Hiervoor moet ieder jaar opnieuw een berekening gemaakt worden. De maximum premiegrondslag (bedrag dat meegenomen wordt in de aftrekruimteberekening) is verlaagd per ter (gedeeltelijke) financiering van het wetsvoorstel. De terugploegregeling is van toepassing op de bancaire lijfrente, echter niet voor het jaar Inleg vóór 1 april 2008 is niet terug te wentelen voor aftrek in 2007. Aankopen van een verplichte reeks uitkeringen, dit is de direct ingaande lijfrente mag bij Rabo maar ook bij andere bank of verzekeraar. Voor het afbouwproduct is in de wet precies vastgelegd hoe lang een uitkering tenminste moet bedragen. Afhankelijk van het fiscaal regime waaronder het tegoed is opgebouwd gelden hiervoor bepaalde regels. De uitkeringen zijn altijd bruto omdat de inleg aftrekbaar is geweest (omkeerregeling). Degene die het afbouwproduct aanbiedt is verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van belasting en premies. Rabobank

13 INKOMEN Fiscaal: toegestane lijfrentevormen bancair
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 INKOMEN Fiscaal: toegestane lijfrentevormen bancair Lijfrentevorm Toegestaan Tijdelijke oudedagslijfrente Ja Oudedagslijfrente Nabestaandenlijfrente Overbruggingslijfrente Nee, overgangsrecht vervalt Lijfrente invalide kind Nee, er moet pensioentekort zijn Tijdelijke reeks vlgs pre-BH-voorw. Pensioen Nee, er gelden andere regels Gouden handdruk Er bestaan diverse vormen voor de afbouwfase van een lijfrente. Die staan in dit schema genoemd. Een aantal vormen mogen onder de bancaire lijfrente gevoerd worden, andere niet. Toelichting op de vormen: Tijdelijke oudedagslijfrente: ingang start in of na het jaar waarin de rekeninghouder 65 jaar wordt. Looptijd is kort (minimaal 5 jaar), uitkering bedraagt niet meer dan een bepaald wettelijk maximum (€ ,- voor 2008) Oudedagslijfrente: ingang start in of na het jaar waarin de rekeninghouder 65 jaar wordt. Looptijd is lang dwz levenslang bij een verzekeraar, 20 jaar bij een bank. Nabestaandenlijfrente: ingang start na overlijden van de rekeninghouder. Looptijd is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam en de leeftijd van de erfgenaam. Overbruggingslijfrente: lijfrente die start voor 65 jaar en eindigt in het jaar dat de klant 65 jaar wordt. Mag alleen aangekocht worden voor tegoed dat is opgebouwd tot en met 31 december 2005. Lijfrente invalide kind: onder voorwaarden mag een lijfrente voor een invalide kind gesloten worden zonder dat er pensioentekort (aftrekruimte) aangetoond hoeft te worden. Dit mag alleen bij een verzekeraar omdat de uitkering levenslang moet zijn. Tijdelijke reeks volgens de pre-brede herwaarding-voorwaarden: dit betreft een oude polis, gesloten vóór Hiervoor gelden ruimere aanwendingsmogelijkheden die niet toegestaan zijn voor banken Pensioen en gouden handdruk zijn niet toegestaan voor banken. Rabobank

14 Inkomen Fiscaal: verschillen bank - verzekeraar
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Inkomen Fiscaal: verschillen bank - verzekeraar Bank Verzekeraar Begunstiging bij overlijden Via erfrecht Via polisredactie Overlijden van partner Afbouwfase mag direct ingaan Afbouwfase kan alleen ingaan indien partner verzekerde is Looptijd afbouwfase bij langlopende uitkering Minimaal 20 jaar Levenslang Overlijden afbouwfase Resterende uitbetalingen naar erfgenamen Resterend tegoed vervalt aan verzekeraar tenzij overgang of contraverzekering De belangrijkste fiscale verschillen tussen bank en verzekeraar: Overlijden: na overlijden moet de bank aan de hand van een verklaring van erfrecht vaststellen wie de erfgenamen van het tegoed zijn. Bij een verzekering staat op de polis wie de begunstigde is na overlijden. Bij overlijden van de partner is het altijd toegestaan om direct de afbouwfase in te laten gaan. Dat is niet verplicht, maar kan wel interessant zijn voor een klant omdat de looptijd (meestal) korter is indien de klant nog geen 65 jaar is. Bij een verzekering is dit alleen mogelijk indien de partner de verzekerde is. Een langlopende uitkering bij een verzekeraar is levenslang. Bij de bank is dit vertaald in minimaal 20 jaar. Indien tijdens de afbouwfase de rekeninghouder overlijdt, dan komen bij de bank de resterende (nog niet uitgekeerde termijnen) automatisch toe aan de erfgenamen. De bank moet wel aan de hand van een verklaring van erfrecht vaststellen wie dat zijn. Bij een verzekering vervalt het resterende tegoed na overlijden aan de verzekeraar tenzij er overgang van de termijnen is overeengekomen of er een contraverzekering is gesloten. Rabobank

15 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Productkenmerken Rabobank

16 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Productkenmerken De ToekomstRekening bestaat uit: ToekomstSparen (variabele rente) ToekomstSparen (vaste rente) ToekomstBeleggen ToekomstUitkering De OpbouwHypotheek bestaat uit: Financiering Toekomst Sparen/Beleggen Daarnaast “los” aanbod van Overlijdensrisicoverzekering; Inkomensbescherming De overlijdensrisicoverzekering is het huidige interpolis product. Dit is bedoeld voor het afdekken van het risico dat een rekeninghouder overlijdt vóór de overeengekomen einddatum waardoor het beoogde eindkapitaal nog niet bereikt is. Met een dalende of gelijkblijvende risicoverzekering wordt ervoor gezorgd dat er op ieder moment voldoende kapitaal aanwezig is voor de nabestaanden. Rabobank

17 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Kenmerken ToekomstSparen/Beleggen ToekomstUitkering Flexibiliteit mbt de inleg Sparen en/of beleggen, switchen mogelijk Inleg wijzigen of stoppen Eenmalig en/of periodiek inleggen Transparant en inzichtelijk Geen verborgen kosten, geen provisie Iedere inleg is 100% rentedragend Rekeningafschriften én inzicht via Internetbankieren Bij overlijden gaat het hele tegoed naar de nabestaanden voor aankoop nabestaandenlijfrente Gegarandeerde bruto-uitbetalingen op basis van een vaste rente Transparant en inzichtelijk Geen verborgen kosten, geen provisie Alle inleg is 100% rentedragend vanaf de inlegdatum Uitbetalingsspecificatie en jaaroverzicht Bij overlijden ontvangen de nabestaanden altijd de resterende uitbetalingen De USP (Unique Selling Points) zijn de onderscheidende kenmerken van onze producten versus de huidige verzekeringsproducten. Rabobank

18 Productkenmerken Sparen (1)
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Productkenmerken Sparen (1) Eén rekeninghouder Inleg naar keuze van de klant: automatisch of overboeken. Eenmalige inleg (eerste keer min. € 1.000,-) en/of periodieke inleg (min. €300,- op jaarbasis) Overlijden  erfgenamen erven tegoed (verplichte aankoop nabestaandenlijfrente) Geen provisie of kosten, iedere inleg is 100% rentedragend Rente is variabel of vast: Variabele rente  ook in combinatie met beleggen! Vaste rente:Rentemiddeling: iedere inleg krijgt eigen vastrentend tarief De spaarrekening is de basis van het opbouwproduct binnen de Rabo ToekomstRekening. Beleggen is optioneel bij de variabele spaarrekening. Iedere klant krijgt dus minimaal één spaarrekening: met vaste of variabele rente (beide kan uiteraard ook) De spaarrekening heeft altijd maar één rekeninghouder De spaarrekening is zeer flexibel t.a.v. de inleg: er kan incidenteel of periodiek op gestort worden. Op dezelfde spaarrekening kan steeds opnieuw ingelegd worden. Voor de vastrentende rekening is een nieuwe manier van renteberekening geïntroduceerd: de middelrente. Iedere inleg, dus ook iedere rentebijschrijving, krijgt een vastrentend tarief dat geld tot de einddatum. Om vast te stellen welk tarief van toepassing is op een inleg wordt naar de looptijd van de inleg gekeken: dat is de periode tussen inleg en einddatum. Het tarief dat hoort bij die looptijd geldt voor de betreffende inleg. Van alle rentepercentages wordt steeds een gewogen gemiddelde berekend, dat is de middelrente. Omdat het rentepercentage voor toekomstige inleg cq rentebijschrijving niet bekend is, kunnen we nooit 100% garantie over de eindwaarde geven. Rabobank

19 Productkenmerken Sparen (2)
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Productkenmerken Sparen (2) Mutaties gedurende looptijd zijn mogelijk (mits fiscaal toegestaan): Inlegafspraken, inlegvrij maken Einddatum vervroegen of verlengen Afkoop Voortzetting elders Inbreng van elders Mutaties gedurende de looptijd zijn toegestaan. Fiscaal gezien is afkoop niet toegestaan, de bank werkt er echter we aan mee, rekeninghoudend met onze aansprakelijkheid. Voor de ToekomstRekening geldt het principe: de veroorzaker van kosten krijgt deze in rekening gebracht. Een aantal mutaties worden daarom getarifeerd. Uit coulance (bijv. afhandeling overlijden) of commerciële overwegingen (bijv. inbreng bestaande verzekering) worden bepaalde mutaties niet getarifeerd. Rabobank

20 Productkenmerken Beleggen (1)
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Productkenmerken Beleggen (1) Effectenrekening gekoppeld aan ToekomstSparen (variabele rente) Alle mutaties lopen via de gekoppelde spaarrekening Geen aan- en verkoopkosten Beleggingsmogelijkheid: 5 Robeco Mixfondsen met verplichte risico-afbouw richting einddatum Beleggen is alleen mogelijk in combinatie met de variabele spaarrekening Rabo ToekomstSparen. De combinatie sparen-beleggen is dezelfde als bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen: ook bij dit product lopen alle mutaties via de spaarrekening. Nieuw bij Rabo ToekomstBeleggen is de verplichte risico-afbouw. Het product kent een duidelijke einddatum. Uit hoofde van zorgplicht bewaakt de Rabobank dat er niet teveel risico wordt genomen naarmate de einddatum dichterbij komt. In de loop van 2008 wordt bezien of de beleggingsmogelijkheden uitgebreid kunnen worden. Rabobank

21 Productkenmerken Beleggen (2)
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Productkenmerken Beleggen (2) Verplichte risicoafbouw Resterende beleggingshorizon Maximaal doelrisicoprofiel > 15 jaar Zeer offensief (DynamicMix) < 15 jaar Offensief (GrowthMix) < 10 jaar Neutraal (BalancedMix) < 5 jaar Defensief (SolidMix) < 2 jaar Zeer defensief (SafeMix) < 1 jaar Hoofdsomgarantie (ToekomstSparen) In het schema staat de verplichte risico-afbouw uitgewerkt. In de linkerkolom staat de resterende looptijd tot de einddatum, in de rechterkolom het maximale doelrisicoprofiel. Een hoger profiel is niet mogelijk, de klant kan wel altijd voor een lager profiel kiezen. Rabobank

22 Productkenmerken Uitkering
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Productkenmerken Uitkering Eén rekeninghouder Inleg afkomstig van opbouwproduct, FOR of stakingswinst Vaste rente gedurende hele looptijd Periodiek (maand, kwartaal, halfjaar of jaar) wordt een gegarandeerd (bruto) bedrag uitgekeerd Overlijden  resterende uitbetalingen ALTIJD naar erfgenamen! Klant betaalt alleen uitbetalingskosten: vast bedrag per uitbetaling De bank is inhoudingsplichtig: Verplichte inhouding en afdracht van belasting en premies Rekeninghouder ontvangt een netto-uitkering Op een rekening Rabo ToekomstUitkering kan nooit zo maar geld ingelegd worden, alleen de volgende inleg is mogelijk: Tegoed van een lijfrenteopbouwproduct (bij leven of na overlijden) Afstorting Fiscale Oudedagsreserve Afstorting Stakingswinst Grote verschil met een verzekering is dat bij overlijden de resterende uitbetalingen altijd naar de erfgenamen gaan. Bij een verzekering vervalt het niet uitgekeerde kapitaal standaard aan de verzekeraar tenzij overgang naar een ander is bedongen of een contraverzekering is afgesloten. Voor beide moet een premie betaald worden! De uitbetalingen zijn altijd bruto. De bank moet de verschuldigde loonbelasting en premies (in de vorm van een voorheffing) inhouden en afdragen. Dit gaan we centraal doen voor alle lokale banken. Rabobank

23 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Reacties op banksparen en vergelijking € Rabobank

24 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Bankspaarproducten minder helder en flexibel dan gedacht AM nr. 15 Bankspaarproducten onderzoek door MoneyView: * niet met elkaar te vergelijken * verzekeringen bieden vaak meer mogelijkheden. * klant heeft geen volledig inzicht in de kosten van banksparen (nog geen regels voor banksparen; wel voor verzekeringen) * banksparen is transparanter dan verzekeringen * banksparen is minder flexibel dan verzekeringen * alleen bij een spaarhypotheek en een DIL op 2 levens is banksparen voordeliger dan verzekeringen * Opbouw voor lijfrente: Lijfrente Groeirekening van Delta Lloyd, Particulier Pensioen Plan van Legal & General zijn meest flexibel, Fortis ASR, Paerel Leven en Rabobank zijn de goedkoopste opties. * DIL: Amersfoortse, Interpolis, Robeco Direct meest flexibele aanbieding bankspaaroplossingen van Delta Lloyd, Ohra, Rabobank bij 2 levens het meest voordelige aanbod. Om lijfrentekapitaal dat nu bij Interpolis staat in te kunnen leggen op een Raboproduct is een overdrachtprocedure ontwikkeld. Ook lijfrentekapitaal dat bij andere verzekeraars staat kan met behulp van het overdrachtformulier overgeheveld worden naar de Rabobank. Rabobank

25 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Bankspaarhypotheek Bankspaarhypotheek Gerelateerde artikelen AMSTERDAM -  De adviseur biedt mij een Rabobank Opbouwhypotheek aan op basis van beleggingen. Is dit een beleggingshypotheek met veel te hoge kosten? Nee, deze hypotheek kent relatief lage kosten en is niet te vergelijken met de oude beleggingshypotheken: het is een nieuwe bankspaarhypotheek op basis van beleggingen. Een aardige vergelijking is die met de hierboven genoemde polis van DSB Bank. Op basis van het standaardvoorbeeld in de financiële bijsluiter blijkt dat u bij deze hypotheek gedurende dertig jaar een bedrag van € aan kosten betaalt tegen € bij DSB, uitgaande van een standaardhypotheek van € Om lijfrentekapitaal dat nu bij Interpolis staat in te kunnen leggen op een Raboproduct is een overdrachtprocedure ontwikkeld. Ook lijfrentekapitaal dat bij andere verzekeraars staat kan met behulp van het overdrachtformulier overgeheveld worden naar de Rabobank. Rabobank

26 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Vragen over banksparen Rabobank

27 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Vragen Kapitaal: SEW Man is eigenaar woning en woont samen met vrouw: Mag de vrouw een SEW afsluiten? Spaarrente = 4%; Mag SEW met 5,5% en hypotheekrente met 5,5% gesloten worden? Man koopt woning. Sluit SEW. Na 3 jr. verkoop woning. SEW blijft doorlopen inclusief inleg. Na 4 jr. (jr.7) nieuwe woning aankoop. Wat gebeurt er met de SEW? Kapitaalverzekering ing.datum =>Box 3 Relatie wil een SEW. Kan hij bestaande kap.verz naar SEW omzetten? Mag premie van SEW afgeboekt worden van Spaarloonrekening? Nieuw is dat de Rabo ToekomstRekening deel uit gaat maken van het productenpalet van de adviseur particulieren. In eerste instantie zullen alleen de ervaren adviseurs, die ook Zicht op later verkopen, het product gaan verkopen. Later worden er meer adviseurs opgeleid. De marktbewerking zal voornamelijk via lokale marktbewerking gaan gebeuren. Er komen diverse acties beschikbaar. Bij het bereiken van de einddatum van Rabo ToekomstSparen heeft de Rabobank een zorgplicht om de klant te informeren over de verplichting om een afbouwproduct aan te kopen. Hiervoor komt een verplichte actie, soortgelijk aan de expiratie-actie die er nu is voor lijfrenten van Interpolis waarvoor de Rabobank de verkoop heeft gedaan. Rabobank

28 Voeg hier het organisatie onderdeel in
4 april 2017 Vragen Kapitaal: SEW Man is eigenaar woning en heeft hyp.schuld en woont samen met vrouw: Mag de vrouw een SEW afsluiten? JA Spaarrente = 4%; Mag SEW met 5,5% en hypotheekrente met 5,5% gesloten worden? JA Man koopt woning. Sluit SEW. Na 3 jr. verkoop woning. SEW blijft doorlopen inclusief inleg. Na 4 jr. (jr.7) nieuwe woning aankoop. Wat gebeurt er met de SEW? NIEUWE START Kapitaalverzekering ing.datum =>Box 3 Relatie wil een SEW. Kan hij bestaande kap.verz naar SEW omzetten? JA …maar verstandig? Mag premie van SEW afgeboekt worden van Spaarloonrekening? Ja mits opgenomen in spaarloonreglement. (onbezwaard)? Nieuw is dat de Rabo ToekomstRekening deel uit gaat maken van het productenpalet van de adviseur particulieren. In eerste instantie zullen alleen de ervaren adviseurs, die ook Zicht op later verkopen, het product gaan verkopen. Later worden er meer adviseurs opgeleid. De marktbewerking zal voornamelijk via lokale marktbewerking gaan gebeuren. Er komen diverse acties beschikbaar. Bij het bereiken van de einddatum van Rabo ToekomstSparen heeft de Rabobank een zorgplicht om de klant te informeren over de verplichting om een afbouwproduct aan te kopen. Hiervoor komt een verplichte actie, soortgelijk aan de expiratie-actie die er nu is voor lijfrenten van Interpolis waarvoor de Rabobank de verkoop heeft gedaan. Rabobank

29 Vragen Inkomen: lijfrente
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Vragen Inkomen: lijfrente Lijfrentekapitaal € Leeftijd 65 jaar Kan er een tijdelijke lijfrente i.c.m. levenslange lijfrente via banksparen? Lijfrenteverzekering van voor (oud regime) 2 studerende kinderen. Kan lijfrente via bank met oud regime? Man 62 jr. Gouden handdruk. Lijfrente spaarrekening mogelijk? Kan inleg voor lijfrentespaarrekening afgeboekt worden van een spaarloonrekening? Man 67 jaar overlijdt. 3 kinderen. Lijfrentespaarrekening zou nog 5 jaar lang € uitkeren. Is er keuze wie vervolguitkering krijgt? Nieuw is dat de Rabo ToekomstRekening deel uit gaat maken van het productenpalet van de adviseur particulieren. In eerste instantie zullen alleen de ervaren adviseurs, die ook Zicht op later verkopen, het product gaan verkopen. Later worden er meer adviseurs opgeleid. De marktbewerking zal voornamelijk via lokale marktbewerking gaan gebeuren. Er komen diverse acties beschikbaar. Bij het bereiken van de einddatum van Rabo ToekomstSparen heeft de Rabobank een zorgplicht om de klant te informeren over de verplichting om een afbouwproduct aan te kopen. Hiervoor komt een verplichte actie, soortgelijk aan de expiratie-actie die er nu is voor lijfrenten van Interpolis waarvoor de Rabobank de verkoop heeft gedaan. Rabobank

30 Vragen Inkomen: lijfrente
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Vragen Inkomen: lijfrente Lijfrentekapitaal € Leeftijd 65 jaar Kan er een tijdelijke lijfrente i.c.m. levenslange lijfrente via banksparen? jaar jaar max. € ,00 Vraag is of er met lijfrente-sparen gestapeld mag worden LL + 5 jr? Lijfrenteverzekering van voor (oud regime) 2 studerende kinderen. Kan lijfrente via bank met oud regime? Uitkering via banksparen is nieuw regime;Zelf ontvangen! Man 62 jr. Gouden handdruk. Lijfrente spaarrekening mogelijk? Nee Kan inleg voor lijfrentespaarrekening afgeboekt worden van een spaarloonrekening? Ja, mits werkgever reglement aan past. Man 67 jaar overlijdt. 3 kinderen. Lijfrentespaarrekening zou nog 5 jaar lang € uitkeren. Is er keuze wie vervolguitkering krijgt? Indien dit in testament is bepaald: ja…Anders..3 kinderen naar rato. Nieuw is dat de Rabo ToekomstRekening deel uit gaat maken van het productenpalet van de adviseur particulieren. In eerste instantie zullen alleen de ervaren adviseurs, die ook Zicht op later verkopen, het product gaan verkopen. Later worden er meer adviseurs opgeleid. De marktbewerking zal voornamelijk via lokale marktbewerking gaan gebeuren. Er komen diverse acties beschikbaar. Bij het bereiken van de einddatum van Rabo ToekomstSparen heeft de Rabobank een zorgplicht om de klant te informeren over de verplichting om een afbouwproduct aan te kopen. Hiervoor komt een verplichte actie, soortgelijk aan de expiratie-actie die er nu is voor lijfrenten van Interpolis waarvoor de Rabobank de verkoop heeft gedaan. Rabobank

31 Bedankt voor uw aandacht
Voeg hier het organisatie onderdeel in 4 april 2017 Bedankt voor uw aandacht Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en Omgeving U.A. Theo Veeneman FFP Privé Nieuw is dat de Rabo ToekomstRekening deel uit gaat maken van het productenpalet van de adviseur particulieren. In eerste instantie zullen alleen de ervaren adviseurs, die ook Zicht op later verkopen, het product gaan verkopen. Later worden er meer adviseurs opgeleid. De marktbewerking zal voornamelijk via lokale marktbewerking gaan gebeuren. Er komen diverse acties beschikbaar. Bij het bereiken van de einddatum van Rabo ToekomstSparen heeft de Rabobank een zorgplicht om de klant te informeren over de verplichting om een afbouwproduct aan te kopen. Hiervoor komt een verplichte actie, soortgelijk aan de expiratie-actie die er nu is voor lijfrenten van Interpolis waarvoor de Rabobank de verkoop heeft gedaan. Rabobank


Download ppt "Banksparen (ont)sparen of verzekeren? Theo Veeneman FFP"

Verwante presentaties


Ads door Google