De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiebeveiliging If there is a wrong way to do something, then someone will do it. Edward A. Murphy, Jr. - 1949 If anything can go wrong, it will.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiebeveiliging If there is a wrong way to do something, then someone will do it. Edward A. Murphy, Jr. - 1949 If anything can go wrong, it will."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiebeveiliging If there is a wrong way to do something, then someone will do it. Edward A. Murphy, Jr. - 1949 If anything can go wrong, it will. Murphy’s law

2 2 Ernst J. Oud Senior Consultant Remote Managed Services Getronics Business Continuity BV Botter 15-90 Postbus 2228 8203 AE Lelystad The Netherlands Telefoon0320 - 266 464 Telefax0320 - 266 262 Ernst J. Oud Senior Consultant Remote Managed Services Getronics Business Continuity BV Botter 15-90 Postbus 2228 8203 AE Lelystad The Netherlands Telefoon0320 - 266 464 Telefax0320 - 266 262 mobile: +31-6-50 67 66 45 e-mail: e.j.oud@getronics.nl www.getronics.com

3 3 Agenda  Code voor Informatiebeveiliging; verleden, heden en toekomst  Certificering tegen de Code  Ervaringen uit de praktijk

4 4 Informatiebeveiliging Hoe?

5 5 Integrated Security Methodology Beleid Inventarisatie Eisen Ontwerp Procedures Implementatie Maatregelen Organisatie Bewustwording Projectgroep Risico-analyse Audit

6 6 Operationeel : de gereedschappen Beleid Inventarisatie Eisen Ontwerp Procedures Implementatie Maatregelen Organisatie Bewustwording Projectgroep Risico-analyse Audit Security Scan Business Impact Analysis A&K Analyse Code voor Informatiebeveiliging ITIL Security Management CRAMM Wet Persoonsregistraties, Wet Computercriminaliteit … Bijstelling

7 7 Standaards voor informatiebeveiliging  Code voor Informatiebeveiliging (BS 7799)  Wetgever: WPR, WCC, ARBO...  Branche voorschriften “Memorandum omtrent de beschikbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking in het bankwezen” De Nederlandsche Bank - 20/09/1988  ISO 13335 (in wording)  Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)  Regeling Informatiebeveiliging Politie (RIP)

8 8 Code voor Informatiebeveiliging (BS 7799) “Een leidraad voor beleid en implementatie” 10 essentiële en fundamentele maatregelen 109 maatregelen totaal Certificatie mogelijkheid (vgl. ISO 9000) - KEMA/KPMG Uitgave NNI - Delft

9 9 De 10 essentiële en fundamentele maatregelen Management -Toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging -Naleving van de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens -Beleidsdocument voor informatiebeveiliging Procedures -Het rapporteren van beveiligingsincidenten -Het proces van continuïteitsplanning -Naleving van het beveiligingsbeleid Maatregelen -Opleiding en training voor informatiebeveiliging -Viruscontrole -Voorkomen van het onrechtmatig kopiëren van programmatuur -Beveiliging van bedrijfsdocumenten

10 10 Code voor Informatiebeveiliging Verleden, heden en toekomst

11 11 Ontstaan van BS 7799  Initiatief van Marks & Spencer - UK  Belangrijkste reden: toename outsourcing contracten  Met enkele multinationals ontstaat BS 7799  Gevolg : een praktijkdocument

12 12 Ontstaan van de Code voor Informatiebeveiliging  Initiatief van Marks & Spencer - UK  Belangrijkste reden: toename outsourcing contracten  Met enkele multinationals ontstaat BS 7799  Introductie eind 1995 in Nederland: vertaling/aanpassing  Multinationals i.s.m. Ministerie van EZ en NNI  Initiatieven ter introductie ook bij het MKB

13 13 Waarom een standaard?  Geeft duidelijke regels tussen organisaties  Verschaft externe partijen duidelijkheid  Hanteerbaar als ‘normen en waarden’  Controleerbaar; fungeert als peilstok  Leidt tot ontstaan van producten/diensten

14 14 Types standaards Beveiligings- beleid Algemene voorschriften Technische inrichtings- documenten Organisatori- sche inrichtings- documenten Productiehandleidingen Gebruikershandleidingen Procedures en werkin- structies STRATEGISCH OPERATIONEEL TACTISCH STRATEGISCHE STANDAARDEN (VIR) SPECIFIEKE SYSTEEMGERICHTE STANDAARDEN (UNIX MANUAL) ALGEMENE STANDAARDEN (BS 7799) OBJECTGERICHTE STANDAARDEN (BPM) Bron: Informatiebeveiliging Praktijkjournaal Jaargang 2, Nummer 3, Bladzijde 3

15 15 Verschillen BS 7799 en Code voor Informatiebeveiliging  Leesbaarheid  Verwijzingen naar Nederlandse wetgeving  BS 7799 Part 2 - Management van informatiebeveiliging  ITIL Security Management in NL bruikbaar als substituut  c-cure ICIT  c-cure  ICIT

16 Tactisch : ITIL Security Management KLANT definieert eisen gebaseerd op bedrijfsprocessen RAPPORTAGE conform SLASLA tussen klant en provider PLAN: Service Level Agreement Onderliggende contracten Operational Level Agreements Beleidslijnen IMPLEMENTEER: Bewustwording / Classificatie Fysieke, logische, organisatorische maatregelen Incidentbeheer ONDERHOUD: Leer Verbeter planning Verbeter implementatie Verbeter evaluatiemethodes EVALUEER: Interne audits Externe audits Zelfcontrole Beveiligingsincidenten BEHEER: Inrichten organisatie Management raamwerk Verantwoordelijkheden Hulpmiddelen Service Provider implementeert SLA volgens ITIL Security Management BRON: ITIL Security Management - CCTA 1999

17 17 Ervaringen sinds 1995  Bruikbaar instrument bij implementatie maatregelen  Sleutelmaatregelen implementeren motiveert  Diverse organisaties nu gecertificeerd  Interesse uit alle branches, inclusief overheid  Helpt bij implementatie VIR

18 18 Zwakke punten  Geeft weinig steun bij selecteren van maatregelen

19 19 Van risico’s naar maatregelenCRAMM THREATCOUNTERMEASUREMAATREGEL UIT CODE …. Misuse of System Resources...... Communications Infiltration by Insiders …......... Network Access Controls7.4.3 GEBRUIKERSAUTHENTICATIE... …............ Communications Infiltration by Contracted... Service Providers ….......

20 20 Zwakke punten  Geeft weinig steun bij selecteren van maatregelen  Vooral ‘wat’ maar weinig ‘hoe’

21 21 Van ‘wat’ naar ‘hoe’ Baseline Protection Manual S 4.48 Password protection under Windows NT For each user, access to a Windows NT system must be protected by a password. User accounts without a password are not allowed to exist, as they constitute a potential weak point in the system. It is important that users too are familiar with the protective function of the passwords, since the co-operation of users naturally contributes to the security of the overall system. Setting up a new user is performed with the aid of the utility User Manager via the control command "New User". At the same time an initial password with a maximum of 14 characters must be entered in the fields "Password" and "Confirm Password". For passwords under Windows NT the use of upper and lower case letters must be observed. A meaningful initial password should be allocated which is notified to the user. Always choosing the same initial password or making this password identical to the user name opens up a security loophole which can be avoided with a little effort. The option "User Must Change Password At Next Log-On" should be set with all new accounts, so that the log-on password is not retained. On the other hand the option "User Cannot Change Password" should only be used in exceptional cases, for instance for pre-defined accounts in the training operation. The option "Password Never Expires" should only be used for user accounts to which a service is assigned with the aid of the system control option "Services" (for example the reproduction service), as it cancels the setting "Maximum Password Age" in the Accounts Policy and prevents the password from expiring. Zie : http://www.bsi.bund.de S 4.48 Password protection under Windows NT For each user, access to a Windows NT system must be protected by a password. User accounts without a password are not allowed to exist, as they constitute a potential weak point in the system. It is important that users too are familiar with the protective function of the passwords, since the co-operation of users naturally contributes to the security of the overall system. Setting up a new user is performed with the aid of the utility User Manager via the control command "New User". At the same time an initial password with a maximum of 14 characters must be entered in the fields "Password" and "Confirm Password". For passwords under Windows NT the use of upper and lower case letters must be observed. A meaningful initial password should be allocated which is notified to the user. Always choosing the same initial password or making this password identical to the user name opens up a security loophole which can be avoided with a little effort. The option "User Must Change Password At Next Log-On" should be set with all new accounts, so that the log-on password is not retained. On the other hand the option "User Cannot Change Password" should only be used in exceptional cases, for instance for pre-defined accounts in the training operation. The option "Password Never Expires" should only be used for user accounts to which a service is assigned with the aid of the system control option "Services" (for example the reproduction service), as it cancels the setting "Maximum Password Age" in the Accounts Policy and prevents the password from expiring. Zie : http://www.bsi.bund.de

22 22 Zwakke punten  Geeft weinig steun bij selecteren van maatregelen  Vooral ‘wat’ maar weinig ‘hoe’  Geen kwantificering te bereiken ‘niveau’  Ondersteunende producten ontbreken  Code begint verouderd te raken

23 23 Tips en aanbevelingen bij implementatie  Projectmethode (bijvoorbeeld ISM) belangrijk  Leg link met ISO 9000  Kennis van bedrijfsprocessen cruciaal  Commitment van directie noodzakelijk  Budget moet beschikbaar zijn  Doelstelling moet duidelijk zijn

24 24 Doelstelling Security Scan (nulmeting) risicodekkende selectie uit 109 maatregelen alleen 10 sleutelmaatregelen 1 3 2 Van rood naar groen of naar oranje? Via pad 1 en 2 of direct via pad 3?

25 25 Zie ook: Informatiebeveiliging Praktijkjournaal - Jaargang 2 nr. 3 en nr. 10

26 26 Code voor Informatiebeveiliging - toekomst  Revisie BS 7799 Part 1 is in april 1999 vrijgegeven  Revisie van Code voor Informatiebeveiliging vrijwel gereed  Dus Code 2.0 en aanpassingen certificatie (?)

27 27 Redenen voor revisie  Outsourcing  Informatieverwerking niet alleen op computersystemen  Steeds meer mobiele computers  Toenemende communicatie via openbare netwerken  Meer kwaadaardige software dan alleen virussen  Disaster Recovery  Business Continuity Management

28 28 Belangrijkste wijzigingen volgens BSI(1)   Global changes were made to replace ‘ IT’ with ‘ information’ where appropriate, and the term ‘ information processing’ was introduced to cover the wide range of possible ways to work with, transmit and store information.   More detailed information on risk assessment was included in the Introduction.   The text has been reworded throughout to make it more internationally applicable in line with requests from UK industry and their international business partners.   Text has been added to describe what the risks of third party access are, what should be included in a third party contract and a new subsection on outsourcing.

29 29 Belangrijkste wijzigingen volgens BSI(2)   Text on the valuation and importance of assets has been added, and the concept of information classification has been broadened to cover the general aspect of information labelling, including integrity and availability labels.   Computer and Network Management has been renamed ‘ Communications and Operations Management’ and extended to cover a wide interpretation of information processing. This includes additional text on computers, networks, mobile computing and communications, voice mail and communications, messaging, multimedia, postal services, fax machines, and any other existing or developing technology for the processing and communication of information.   The discussion on viruses has been broadened to any unauthorised or malicious software.   BS 7799 was changed to be more ‘ technology independent’.

30 30 Belangrijkste wijzigingen volgens BSI(3)   The section on data and software exchange has been extended to cover electronic commerce and publicly available systems.   New subsections on mobile computing and teleworking were added.   Cryptographic techniques including new subsections on cryptographic policy, digital signatures and key management. Also new subsections have been added on output validation, covert channels and Trojan code.   Business Continuity Management has been restructured and extended to put more emphasis on the business continuity management process and a business continuity and impact analysis that should be the basis of any business continuity plan.   Compliance – this section has been reworded to remove the UK specific legislation to make it more applicable to the international community and to add important new text on Intellectual Property Rights (IPR), audit, evidence and cryptographic regulations.

31 31 Extra vermeldenswaard:  Nu 8 sleutelmaatregelen i.p.v. 10  En 139 maatregelen in totaal 1995 1999 standaard geavanceerd 10 8 99 131

32 32

33 33 Gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen Zie:http://www.euronet.nl/users/ernstoud/docs.htmlof: Informatiebeveiliging Praktijkjournaal - Jaargang 2, nummer 2

34 34 Toekomst?  Code wordt steeds belangrijker  Code wordt deel van kwaliteitsmanagement  Code wordt deel van IT beheerssystemen (ITIL ?)  Ondersteunende producten (Proteus; UK)  Informatiebeveiliging deel van EDP audit ...

35 35 Informatiebeveiliging Certificering NIMMER EEN DOEL OP ZICHZELF !

36 36 Certificering - de werkwijze  Conformiteitsverklaring opstellen Selectie of Uitsluiting Onderbouwing (risicoanalyse)  Eigen of externe beoordeling  Certificatie proces doorlopen Guided certification ProefauditCertificatieaudit  Onderhoudscontract afsluiten

37 37 Certificatie - het ICIT certificatieschema BS7799 Part 1 Reeds bestaande maatre- gelen Eigen vereisten Eigen beoordeling CertificatieBeoordeling Criteria Procedures Resultaat Manage- ment raam- werk Certificaat Eigen verklaring Confor- miteits- verklaring Confor- miteits- verklaring (BS 7799 Part 2) = Raad voor Accreditatie

38 38 Het certificaat Hier de naam van uw organisatie !

39 39 Informatiebeveiliging Praktijkervaringen

40 40 Kritische succesfactoren volgens de Code  De doelstellingen en activiteiten ten aanzien van de beveiliging dienen gebaseerd te zijn op de doelstellingen en eisen van het bedrijf en dienen te worden aangegeven door het management.  Het top management dient volledig achter het beveiligingsbeleid te staan en zichtbare ondersteuning bieden.  Het dient duidelijk te zijn wat de beveiligingsrisico's (bedreigingen en zwakke plekken) zijn voor de bedrijfsmiddelen en wat de mate van beveiliging in de organisatie is.  Het belang van beveiliging dient duidelijk te worden gemaakt aan alle managers en werknemers.  Alle werknemers (ook tijdelijke werknemers) dienen een uitgebreide instructie te krijgen over het beveiligingsbeleid en de vastgestelde normen.

41 41 Ervaringen uit de praktijk(1)  Continuiteitsplanning is struikelblok  Vertalen naar de praktijk bij de organisatie is moeilijk  Betrekken van alle medewerkers is noodzakelijk

42 42 Licensing the user! Systeem verantwoordelijkheid en procedures Effectieve selectie van wachtwoorden Fysieke beveiliging van het systeem Juist gebruik van het systeem Rapportage van incidenten Bedrijfsspecifieke belangen Bron: Virus Bulletin - augustus 1999

43 43 Ervaringen uit de praktijk  Continuiteitsplanning is struikelblok  Vertalen naar de praktijk bij de organisatie is moeilijk  Betrekken van alle medewerkers is noodzakelijk  Juiste ‘scope’ kiezen  Commitment  Risicoanalyse geen sinecure  Code bevat veel subjectieve uitspraken  Koppel informatiebeveiliging aan kwaliteitsmanagement Zie ook Informatiebeveiliging Praktijkjournaal - Jaargang 2, nummer 10

44 44 Nuttige adressen Stichting ICIT Postbus 291 2350 AG Leiderdorp Tel.: 071 - 582 00 52 Nederlands Normalisatie Instituut Postbus 5059 2600 GB Delft Tel.: 015 - 269 01 29 British Standards Institute 389 Chiswick High Road London W4 4AL Tel.: +44 181 996 7000 KEMA Registered Quality Nederland BV Postbus 9035 6800 ET Arnhem Tel.: 026 - 356 34 98 KPMG Certification BV Postbus 74103 1185 MC Amstelveen Tel.: 020 - 656 87 50 Getronics Business Continuity BV Postbus 2228 8203 AE Lelystad Tel.: 0320 - 266 266

45 45 Informatiebeveiliging If there is a wrong way to do something, then someone will do it. Edward A. Murphy, Jr. - 1949 If anything can go wrong, it will. Murphy’s law


Download ppt "1 Informatiebeveiliging If there is a wrong way to do something, then someone will do it. Edward A. Murphy, Jr. - 1949 If anything can go wrong, it will."

Verwante presentaties


Ads door Google