De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 april 2010 ICT-Office: Digitale Veiligheid in Nederland Nationale Infrastructuur tegen Cybercrime (NICC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 april 2010 ICT-Office: Digitale Veiligheid in Nederland Nationale Infrastructuur tegen Cybercrime (NICC)"— Transcript van de presentatie:

1

2 7 april 2010 ICT-Office: Digitale Veiligheid in Nederland Nationale Infrastructuur tegen Cybercrime (NICC)

3 7 april 20108 januari 2009

4 7 april 2010 Filosofie bestrijding Cybercrime Winst te halen uit voorkomen Alleen mogelijk door samenwerking Hierin zeer belangrijke rol voor private sector Echter ook taak weggelegd voor de overheid Sterke focus op de preventie

5 7 april 2010 Informatieknooppunt Cybercrime

6 7 april 2010 Informatieknooppunt Cybercrime Situatie Nederlandse samenleving kwetsbaar voor Cybercrime Geldt zeker ook voor de vitale infrastructuur Complicaties Sectoren zijn zelf verantwoordelijk, samenwerking op basis van vrijwilligheid Weinig informatie-uitwisseling tussen de partijen Weinig sprake van gestructureerde publiek-private samenwerking Hoofdvraag Hoe kan de weerbaarheid van de vitale sectoren tegen Cybercrime worden verhoogd? Antwoord Inrichting van een Informatieknooppunt Cybercrime conform het model van information exchanges van het CPNI (Engeland) Per sector uitwisseling van (vertrouwelijke) informatie met duidelijke spelregels Sector bepalend bij te behandelen onderwerpen (levert ook de voorzitter)

7 7 april 2010 Succesfactoren: –Vertrouwen –Waarde Informatieknooppunt Cybercrime

8 7 april 2010 Informatieknooppunt Cybercrime Hét permanente netwerk waar publieke en private professionals elkaar ontmoeten Hét platform voor kennis deling en informatie- uitwisseling Hét makel- en schakelpunt van de Nationale Infrastructuur tegen Cybercrime

9 7 april 2010 Belangrijke succesfactoren

10 7 april 2010 Informatieknooppunt Cybercrime StartSector Nov 2006 ( vanaf 2003)FI-ISAC (Financial Institutions) Apr 2007Water-ISAC (drinkwater) Sept 2007Energy-ISAC (Gas en Electriciteit) Nov 2007Airport-ISAC (Schiphol) Febr 2008Multinationals-ISAC Maart 2008Spoor-ISAC Mei 2008PCS-ISAC (Process Control Systems) Oktober 2008Academische Ziekenhuizen Januari 2009Haven-ISAC (Rotterdam) Januari 2009Telecom-ISAC

11 7 april 2010 FI-ISAC Gestart in 2006 (en voorganger zelfs al in 2003) Leden: ING, Rabobank, ABN AMRO, Fortis, SNS Reaal, Friesland Bank, Van Lanschot Bankiers, Currence, Equens, BNG, DNB, NVB GOVCERT.NL, KLPD, AIVD, NICC Issues: Internet banking security (Financial related crime) Skimming IT security in brede zin (waaronder Awareness)

12 7 april 2010 Energy-ISAC Gestart in 2007 Leden: Gasunie, TenneT, NAM/Shell, Nuon, Essent, Delta, E-on Benelux, Electrabel, Enexis, Alliander, Stedin GOVCERT.NL, KLPD, AIVD, NICC Issues: IT security in brede zin (waaronder Awareness) Process Control Security Smart Meters (Advanced Metering Infrastructure) - 2010

13 7 april 2010 Multinationals-ISAC Gestart in 2008 Leden: Shell, Unilever, AkzoNobel, DSM, Philips, TNT Post, Ahold, Heineken, Océ GOVCERT.NL, KLPD, AIVD, NICC Issues: IT security in brede zin (waaronder Awareness) Process Control Security Bedrijfsspionage

14 7 april 2010 Airport-ISAC Gestart in 2008 Leden: Schiphol Group, KLM-Air France, Schiphol Telematics, logistieke bedrijven (vracht, brandstof) Douane/Belastingdienst, Marechaussee, GOVCERT.NL, KLPD, AIVD, NICC Issues: Ketenafhankelijkheden = kwetsbaarheid Awareness campagnes

15 7 april 2010 Telecom-ISAC Gestart in 2009 (Spin-off van NCO-T) Leden: KPN, Vodafone, T-Mobile, Ziggo, UPC, COLT, BbNed, Tele2 GOVCERT.NL, KLPD, AIVD, NICCC Issues: Resilience, Business Continuïteit Afhankelijkheid andere sectoren Financieel gerelateerde cybercrime

16 7 april 2010 Thematisch: SCADA/PCS Gezamenlijk thema door ISACs geïnitieerd Analyses en handreikingen Benchmark 2007 SCADA informatiebeveiliging Drinkwatersector, in 2008 Energie SCADA Security Good Practices drinkwater (2007) Benchmark 2010 Process Control sectoren Energie, Drinkwater en Nucleair

17 7 april 2010 Thematisch: SCADA/PCS PCS Events ‘Are you aware?’/ ‘Are you in control?’ / ‘Control IT!’ / ‘Manage IT!’ Round Table met CIOs / DG Energie en Telecom PCS publicatie voor het management Roadmap to secure Process Control Systems (2010)

18 7 april 2010 Informatieknooppunt Cybercrime Bepalende factoren: –Vertrouwen –Waarde

19 7 april 2010 Why would I tell you? Bron: Sharing Culture Assessment Workbook CPNI

20 7 april 2010 Vertrouwen –Ben ik de juiste persoon om informatie te delen?: I know how to get the information to the right people I know that my information is important I know that I am empowered to share I know I can control what happens with what I share I know that what I share will help others I know others will reciprocate I know others will act with my interests at heart I know I am trustworthy Bron: Sharing Culture Assessment Workbook CPNI

21 7 april 2010 Vertrouwen –Bloeit in kleine groepen, met steeds dezelfde deelnemers. Is persoonlijk. –Klein beginnen en groeien. Een groep inkrimpen is lastiger. –Vertrouwen en waarde groeien gezamenlijk op, maar vergen blijvend investeren –Groeit echter langzaam –Bij beschamen vertrouwen  vertraging en veel moeilijker om vertrouwen weer op te bouwen

22 7 april 2010 Uitwisseling van (vertrouwelijke) informatie met duidelijke spelregels Spelregels zijn belangrijk om vertrouwen op te bouwen en ook te houden Stoplichtenmodel Vertrouwen opbouwen kost tijd!

23 7 april 2010 Waarde – Wat krijg je? –Hoe hoger het vertrouwen, des te beter het delen (gevoelige incidenten, actuele kwetsbaarheden en opkomende kwetsbaarheden) –Structuur om ‘peers’ te vinden (ook buiten de bijeenkomsten om) –Horizon scanning en opkomende risico’s –Hoe groter de toegevoegde waarde, hoe meer individuen zullen investeren. Moet je ook blijvend bewijzen –Waarde groeit met investeren en vertrouwen!

24 7 april 2010 Waarde – Resultaten - Publiek Privaat netwerk op het onderwerp Cyber Security in het domein van de Vitale Infrastructuur in NL (en daar buiten) - De organisaties kunnen zelf betere Risico Analyses maken - Onderzoek, bijv.: - Benchmark PCS Security Drinkwater en Energie sector - Good Practice Guide Process Control Security Drinkwater - ICT kwetsbaarheden onderzoek Schiphol Airport and Rotterdamse Haven - Information Threat Monitor (FI-ISAC)

25 7 april 2010 Waarde – Resultaten - Gedragscode Notice-and-Take-Down - Notice-and-Take-Down phishing sites van de banken (samen met GOVCERT.NL en de banken) - Brochure Information Exchange (Samen tegen Cybercrime) - ‘Information Exchange in a box’ (samen met CPNI en versie 2 met ENISA) - Red Blue Team training Process Control Security bij INL (in samenwerking met DHS) - Roadmap to secure process control systems (binnen de vitale infrastructuur) - IN PROGRESS

26 7 april 2010 Activiteiten 2010 - Informatieknooppunt Cybercrime - o.a. gezamenlijk overleg Water-ISAC en Energy-ISAC - Internationaal - NEISAS, European FI-ISAC, EuroSCSIE, Meridian, MPCSIE - Information Exchange in a box - ENISA-conferentie op 16-17 maart in Amsterdam - Onderzoek Nationale Security Awareness Maand (als uitvloeisel Meridian) - CAET (Capaciteitsanalyse Elekriciteit en Telecom)

27 7 april 2010 Activiteiten 2010 - 1-meting benchmark PCS Energy-ISAC en Water-ISAC - 0-meting benchmark PCS Nucleair-ISAC - Generiek Oefendraaiboek Process Control Systemen Water- ISAC (betaald door VEWIN, uitgevoerd door de bedrijven zelf) - Roadmap to secure Process Control Systems (met TNO) - Activiteiten op thema’s als: Outsourcing/Cloud computing Smart meters/smart grid ??

28 7 april 2010 Samenwerking loont als je hetzelfde doel voor ogen hebt!

29 7 april 20108 januari 2009

30 7 april 2010 Nieuwe organisatie 2010 - 2 functies: Platform en CERT - Binnen platform verbreding van onderwerpen: Fysiek, Personeel, ICT - Geleidelijke overgang - Nu bezig met verkenning samen met de vitale sectoren

31 7 april 2010 ICT in Informatieknooppunt - Nog niet bestaande overleggen: Managed Service Providers Security Vendors (producten en diensten) Security Consultants - Samenwerking op thema’s: Outsourcing / Cloud Computing Smart grids / smart meters

32 7 april 2010 Annemarie Zielstra Programmamanager NICC M +31 6 18307879 E annemarie.zielstra@ictu.nlannemarie.zielstra@ictu.nl Auke Huistra Project manager Informatieknooppunt Cybercrime M +31 6 21479272 E auke.huistra@ictu.nlauke.huistra@ictu.nl Vragen?

33


Download ppt "7 april 2010 ICT-Office: Digitale Veiligheid in Nederland Nationale Infrastructuur tegen Cybercrime (NICC)"

Verwante presentaties


Ads door Google