De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gruweldaden die dagelijks in het Midden Oosten begaan worden maken ons allen misselijk. Het maakt dat wij allen daar een eind aan willen maken. Hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gruweldaden die dagelijks in het Midden Oosten begaan worden maken ons allen misselijk. Het maakt dat wij allen daar een eind aan willen maken. Hoe."— Transcript van de presentatie:

1 De gruweldaden die dagelijks in het Midden Oosten begaan worden maken ons allen misselijk. Het maakt dat wij allen daar een eind aan willen maken. Hoe kunnen we het stoppen? Bestaat er een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns probleem?

2 Natuurlijk is die er.

3 Het wordt genoemd „Twee Staten voor Twee Volken”. Een Palestijnse Staat op de West Bank en Gaza, die vreedzaam zal bstaan naast Israel.

4 De V.S. heeft „Ja” gezegd. Europa heeft „Ja” gezegd. De VN heeft „Ja” gezegd. Israel heeft „Ja” gezegd. De Arabische landen hebben „Ja” gezegd. Waarom gebeurt het dan niet?

5 Een Palestijnse Staat op de West Bank en Gaza was inderdaad in 2000 aan de Palestijnen aangeboden, te Camp David, door Israel en de VS, in ruil voor vrede. Met inbegrip van 97% van de West Bank en Gaza, PLUS 3% extra grondgebied binnen de grenzen van 1967, PLUS soevereiniteit in Oost Jeruzalem. Maar, De Palestijnen zeiden „Nee”.

6 In plaats daarvan begonnen ze een Intifada. 20 maanden van terreur, beschietingen en het bombarderen van onschuldige burgers. Waarom? Was dat werkelijk uit wanhoop? Was het echt omdat de Palestijnen stonden op die extra 3%? Of moeten we elders naar de ware reden zoeken? Echter, De Palestijnen zeiden „Nee”.

7 Zelfs vandaag, 73% van de Israeli’s Zijn voor een onafhankelijke Palestijnse Staat naast Israel als de terreur gestopt is. Bron: Jedioth Acharonot Nationale Opininie peiling, 5 april 2002

8 …Terwijl 69% van de Palestijnen de zelfmoordaanslagen tegen Israel steunen. Bron: Palestijnse Opiniepeiling, july 2001, uitgevoerd door het Palestijnse Jerusalem Media & Communication Center

9 De Palestijnen zeggen „NEE”, omdat zij een Palestijnse staat eisen in plaats van Israel. Het is geen groot geheim. Kijk naar de feiten: De werkelijke Reden:

10 „De Oslo Akkoorden waren een Trojaans paard; Het strategische doel is de bevrijding van Palestina van de Rivier [Jordaan] tot de [Middelandse] zee” Faysal Al-Husseini, Palestijnse Authoriteit Minister for Jerusalem Affairs, in zijn laatste interview voor zijn dood, ‘Al- Arabi’ dagblad (Egypte), 2 June 2001

11 Yasser Arafat droeg de kaart van het hele grondgebied van Israel op zijn uniform. „Dit is Palestina van de rivier (Jordaan) tot de Middellandse zee, van Rosh Hanikra tot Rafach (in Gaza). De kloof tussen de Palestijnse ver- wachtingen en de Israelische samenzwering zal onvermij- delijk leiden tot een botsing.” „Ons standpunt” door Yasser Arafat's Fatah partij van de PLO in PA dagblad AL HAYAT AL-JADEEDA, 19 dec. 1998

12 Blz. 64 van het officiële leerboek van de Palestijnse Authoriteit voor de 5 e klas: „Er is geen Israel” Op hun scholen…

13 Van een Palestijns cultureel instituut In hun cultuur…

14 Het officiële PLO symbool: kaart van de hele staat Israël. PLO: Palestine Liberation Organization, Het regerende lichaam van de Palestijnse Autoriteit In hun officiële symbolen…

15 Het officiële symbool van Fatach : kaart van de hele staat Israël. Fatach: De militaire vleugel van de PLO In hun leger…

16 Palestijnse politieke & militaire organisaties – tonen allen de hele kaart van Israël in hun symbolen In hun politiek…

17 Van de website van PALMART General trading, contracting & investment Co, Ramallah In hun bedrijven…

18 http://www.gaza.net/ In hun propaganda…

19 www.middleeastuk.com/ com/welfare.htm Een Palestijnse welzijn organisatie In hun welzijnzorg…

20 cbsp.free.fr/ Comité voor liefdadigheid voor solidariteit met Palestina In hun geldinzameling…

21 http://www.qudsway.com/ Het symbool van de Islamitische Dzjihad In hun ophitsing…

22 Kaart van Palestina www.aauj.edu A R A B A M E R I C A N U N I V E R S I T Y In hun Universiteiten…

23 http://www16.brinkster.com/mypalestine/maps.htm Een Palestijnse culturele website In hun websites…

24 In hun lessen over kunst op school…

25

26

27 Wat leren Palestijnen hun kinderen op school?

28 Om dokter te worden? Advocaat? Landbouwer? Technicus?

29 Nee. Zij leren hen slechts één onderwerp: Beroeps terrorist te worden.

30 Uittreksels uit de schoolboeken van het officiële Palestijnse Authoriteit Opvoedings systeem:

31 „Weet, mijn zoon, dat Palestina jouw land is... dat haar zuivere grond doordrenkt is met het bloed van Martelaren... Antwoord dit: Waarom moeten we de Joden op de vlucht drijven en hen uit ons land verdrijven?" [„Our Arabic Language” voor de 5e klas #542, p. 64-66]

32 „Bajonetten en Toortsen '...In je linker hand draag je de Koran, en in je rechter een Arabisch zwaard... Zonder bloed zal er zelfs geen centimeter bevrijd worden Daarom, voorwaarts en schreeuw: Allah is groot." [Literair leesboek voor de 8e klas #578, p.102]

33 De „Nieuwe Atlas van het Arabische thuisland en van de wereld voor alle klassen” #P- GG-049-98, goedgekeurd door de PA voor gebruik op de Palestijnse scholen.

34 „Inderdaad, Satan heeft, in de ogen van veel mensen hun kwade acties mooi doen schijnen... Zulke mensen zijn de Joden..." [Islamitische Opvoeding voor de 8e klas #576, p. 95]

35 „De duidelijkste voorbeelden van racistisch geloof en racistische discriminatie in de wereld zijn Nazisme en Zionisme.” [Moderne Arabische Geschiedenis voor de 12e klas, deel I #648, p. 123]

36 “Abraham was a Islamitische monotheïst en was niet een van de afgodendienaren". [Islamitische Opvoeding voor de 5e klas #540, p143]

37 „Mijn broeders! De onderdrukkers [Israel - ed.] hebben de grenzen overschreden. Daarom zijn Jihad en offers een plicht.... Laten wij hun onze Arabische aard stelen... Trek je zwaard... laten we ons verzamelen voor de oorlog met rood bloed en laaiend vuur... De dood zal roepen en het zwaard zal gek worden van al het slachten... O Palestina, de jeugd zal je land redden..." [Leesboek en Literaire Teksten voor de 8e klas #578, p. 120-122]

38 „Onderwerp voor een opstel: Hoe gaan we ons gestolen land bevrijden? Maak gebruik van de volgende ideeën: Arabische eenheid, waar vertrouwen in Allah, de modernste wapens en munitie, het gebruik van olie en andere kostbare natuurbronnen als wapons in de strijd voor de bevrijding." [One Arabische Taal voor de 7e klas, deel I #566, p. 15] Officiëel zomerkamp van de Palestijnse Autoriteit

39 „Gedenk: Het uiteindelijke en onvermijdelijke resultaat zal de overwinning zijn van de Moslims over de Joden." [Onze Arabische Taal voor de 5e klas #542, p. 67] Palestijns jongetje in een optocht

40 „Deze godsdienst zal alle andere religies vernietigen en zal, met Allah’s hulp, door de Moslim Jihad vechters worden verspreid." [Islamitische Opvoeding voor de 7e klas #564, p. 125] Officiëel zomerkamp van de Palestijnse Autoriteit

41 „Jihad martelaren zijn de meest… geëerde mensen, na de Profeten...” [Leesboek en Literaire Teksten voor de 10e klas #607, p. 103] Jonge Palestijnse kinderen verkleed als zelfmoord- moordenaars met explosieve gordels.

42 „Wat is het onderwerp, en wat is het gezegde in de volgende zinnen: De Jihad is een religieuse plicht van iedere Moslim man en vrouw." [Onze Arabische Taal voor de 5e klas #542, p. 167] Palestijnse kleuter met een handgranaat en een hoofdband van een zelfmoord- moordenaar.

43 Het lied van de martelaar: Ik neem mijn ziel in mijn hand en werp die in de diepte van de dood [Handleiding voor verbetering van de Arabische taal voor de 12e klas #719, p. 84] Palestijns kind met een explosieve gordel

44 We zien allen de resultaten. De terreur aanslagen zijn niet „spontane reacties uit wanhoop”. Ze zijn het product van een doelbewust, goed-gepland, tot in de puntjes georganiseerd, door de Staat gefinancierd opvoedings- en opruiïngs systeem. Het product – een heel volk om te vormen tot een volk van terroristen.

45 Het gebeurde niet per ongeluk. Sinds de Oslo Akkoorden in 1993, toen de Palestijnse Authoriteit de controle kreeg over 98% van de Palestijnse bevolking, heeft het hard gewerkt om dit soort terreur schoolsysteem op de bouwen met de royale financiering van Irak, Saudi Arabië, UNESCO-fondsen en donaties van de VS en Europese landen. (De VN, VS en Europa wisten vast niet waarvoor zij betaalden.)

46 Moet de beschaafde wereld stilstaan en toestaan dat een totalitair regime al zijn kinderen opvoedt en indoctrineert om terroristen en zelfmoord- moordenaars te worden?

47 Ter vergelijking: Het Israelische nationale doel is Vrede. 73% van de Israeli’s stemmen in met een Palestijnse Staat die vreedzaam naast Israël wil bestaan. Het nationale Palestijnse doel is Jihad. Alle Palestijnse organizaties – politiek, militair, cultureel en commercieel, en het hele Palestinijnse school- systeem, propageren de vernietiging van Israël en voeden hele generaties van kinderen op tot terroristen.

48 Het Verschil: Israel is een Democratische, vrije samenleving. Men kan verschillende stemmen horen uit Israël, met inbegrip van hen die de regering en haar politiek bekritiseren. De Palestijnse Authoriteit is een totalitair regime. Geen vrijheid van meningsuiting, geen mensenrechten. Palestijnen die bezwaar uitten tegen het opblazen van onschuldige Israëlische burgens, werden als „verraders” in het openbaar opgehangen voor een juichende menigte, of kregen een schot in hun hoofd.

49 Palestijnse kinderen kijken naar het lichaam van een „verrader” na diens openbare executie.

50 „Dood een kolonist iedere dag. Schiet overal op ze. Besteed geen aandacht aan wat ik tegen de media zeg, voor de televisie of bij openbare bijeenkomsten. Let alleen op de geschreven instructies die jullie van mij krijgen.” Yasser Arafat in een openbare toespraak tot zijn volk, juli 2001 De Public Relations kaper:

51 Samenvattend: Israeli’s willen Twee staten voor Twee Volken: Israëlisch en Palestijns. De Palestijnse doctrine wil ÉÉN staat voor ÉÉN volk: Het Palestijnse volk. En de staat Israël uitwissen.

52 Israël heeft zich volledig teruggetrokken uit Gaza. Heeft dat de Palestijnen bevredigd? Kwam er vrede? Zou er vrede komen als Israël zich ook nog zou terugtrekken uit de West Bank?

53 Of zou de Palestijnse Authoriteit of Hamas een terroristenstaat oprichten die zal doorgaan te trachten Israël te vernietigen, om zijn terreurproducten vervolgens naar de rest van de wereld te exporteren? Wat denk je?

54 Denk. Hoe is vrede mogelijk?

55 Help ons het dilemma op te lossen. Als je een reële oplossing weet, stuur die dan naar: zwigold@netvision.net.il


Download ppt "De gruweldaden die dagelijks in het Midden Oosten begaan worden maken ons allen misselijk. Het maakt dat wij allen daar een eind aan willen maken. Hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google