De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prioriteiten HORA 2008. 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prioriteiten HORA 2008. 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding."— Transcript van de presentatie:

1 Prioriteiten HORA 2008

2 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding

3 3 Planmatige aanpak Uitgebreide testprocedure Laattijdige instructies overheid Op schema Timing: –insturen BOW: 31/3 –start drukwerk: 10/04 –aflevering drukwerk aan de klant: 15/05 A. Jaarafsluiting 2007 Prioriteiten HORA 2008 Jaarafsluiting 2007

4 4 leidt tot ineffici ë ntie leidt tot irritatie kan meerdere oorzaken hebben –software –hardware –internet –bij de klant of bij ADMB B. Performantie Prioriteiten HORA 2008 Performantie

5 5  Bestaat niet in Van Dale  Persoonlijke appreciatie Een scherm dat te traag werkt Een rapport dat te lang op zich laat wachten Veel te veel schermen die men moet doorlopen  Gewenning betekent niet steeds performantieverbetering  Definitie: een algemeen aanvaard niveau van de snelheid van de applicatie Wat is performantie? Prioriteiten HORA 2008 Performantie

6 6 Plan van aanpak 1.Dedicated resources 2.Performantievreters identificeren Boekingsdocument Collectieve opstart van toepassingen of rapporten 3.Pro-actieve opvolging 4.Database-registratie 5.Software tunen/re-engeneering 6.Hardware tunen/upgrade Prioriteiten HORA 2008 Performantie

7 7 1. Dedicated Resources  Tom Verraes: Structurele re-engineering  Joris Struyve: Advies System performance Ad hoc tuning Prioriteiten HORA 2008 Performantie

8 8 2. Performantievreters identificeren Boekingsdocument: plan van aanpak  Performantie impact Een algemene, zware negatieve impact op de performantie van het systeem  Oplossingen Software testing Software tuning Software re-engineering Prioriteiten HORA 2008 Performantie

9 9 2. Performantievreters identificeren Collectieve opstart: plan van aanpak  Performantie impact Geen impact op de on-lineverwerking Tragere aflevering rapporten, loonberekeningen, etc.  Aanpassing wachtrijsysteem Slow queue Collectieve opstarten worden default ‘ s avonds ingepland Prioriteiten HORA 2008 Performantie

10 10 3. Pro-actieve opvolging Prioriteiten HORA 2008 Performantie

11 11 4. Database registratie Prioriteiten HORA 2008 Performantie

12 12 5. Software tunen/re-engineering  Datawarehouse rapporten  Looningave  Looningave via het web  Afwezigheden  Consultatie rapportering  Diverse rapporten: premie Werklijst Eindejaarspremie Sociale lasten Uitgebreid loonbriefoverzicht Werklijst inhaalrust  Verwerken van dimona bestanden  Beheer medewerkersgroepen  Blokkeringsmechanisme  Link VZW-boekhouding  Back office functionaliteit Prioriteiten HORA 2008 Performantie

13 13 Prototype Looningave Prioriteiten HORA 2008 Performantie

14 14  CITRIX Nieuwe versie Pro-actieve monitoringstool Investering van meer dan 100 EUR per gebruiker 6. Hardware tunen/upgrade Prioriteiten HORA 2008 Performantie

15 15  Structurele aanpak  Samenwerking Business – ICT  Prioritisering op basis van methodiek  Projectmatige werking opvolging door stuurgroep timings testprocedures C. Project Boekhouding Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

16 16 28.03 Lastenboek + Projectplan. 16.05 Ontsluiting in produktie van de ‘herwerking facturatie’. Afspraken Ontwikkelingscel HORA ‘Ledenboekhouding’ Plan van aanpak Lopende zaken Problematiek Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

17 17 Aktiviteiten ontwikkelingscel Probleemopvolging (derde lijn) -POs (fouten & bugs) -Niet geregistreerde incidenten & vragen (service desk, kantoren,...) Projectmatige ontwikkelingen (wijzigingen agv legale verplichtingen, structurele optimalisaties, funtionele wijzigingen,...) Pijnpunt: Derdelijns funktie is onvoldoende afgeschermd & gecontroleerd (medewerkers reageren instant op alle escalaties opgeworpen door verschillende kanalen (service desk, bugfixing team, kantoren, management,... zonder affiniteit met enige prioriteitszetting), wordt onvoldoende geëvalueerd en opgevolgd, en heeft een variabele & onvoorspelbare werklast tot gevolg. Dit heeft impact op de voorziene en geplande werklast voor projectmatige ontwikkelingen -> vicieuze cirkel. De ontoereikendheid van de probleemopvolging (organisatie & werkwijze) heeft negatieve impact op aanleveren van structurele oplossingen. Variabele werklast Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

18 18 Niet afgewerkte bugs in HORP probleemopvolging, onder categorie 'BOEKHOUDING'. Status mid Jan 2008. Probleemopvolging voor ledenboekhouding is ONTOEREIKEND. In totaal 991 niet afgewerkte problemen, waarvan 887 bugs.  228 bugs niet toegewezen aan een product (er zijn voor categorie boekhouding circa 25 producten -> zie legende grafiek).  155 bugs zijn toegewezen aan facturatie  113 bugs toegewezen aan BKD  Circa 850 bugs hebben prioriteit 9.  Circa 70 bugs hebben opleveringsdatum ingevuld. Van die 70, is er 1 die een opleveringsdatum heeft in 2008 (de andere 69 hebben een datum in 2006 of 2007). Producten classificatie is niet afgestemd op functionele domeinen. Producten classificatie bevat mix van functionele en non-functionele (performantie, rapporten, …) domeinen. Probleemopvolging ‘Ledenboekhouding’ Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

19 19 Ontwikkelingscel HORA ‘Ledenboekhouding’ Plan van aanpak Lopende zaken Problematiek Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

20 20 Vooruitgang taskforce conform oorspronkelijk door SB oper mgt gevalideerd plan van aanpak. Plan van aanpak STAP 1 PO Product Classificatie STAP 2 PO Prioriteit Assignatie STAP 3 PO Probleem- analyse STAP 4 Aanleg Verbeteringstraject STAP 5 Validatie Verbeteringstraject STAP 6 – Implementatie Verbeteringstraject 5 stappenplan in periode Feb-Mar 2008. Workshop modus, met permanente vertegenwoordiging van Business & ICT (Kurt Bultinck, Katleen VanSteenkiste - Sodiro, Jan Neutens, Nele Schoorens & leden vd ontwikkelingscel) Greet Nys betrokken in review van de lastenboeken ! Opleveringen:  Methodiek voor PO classificatie en prioriteit.  Schoongemaakte PO bibliotheek: juiste classificatie, juiste prioriteit.  Gedetailleerde probleemanalyse van POs met prioriteiten 1 t/m 3.  Projectplan verbeteringstraject (structurele oplossingen), met nodige commitment van opleveringsdatum. Verwachtingen:  Mindering van aantal POs tijdens uitvoeren van stappen 1 t/m 3  Veranderingen in organisatorische werkwijze (nivo ontwikkelingscel ‘ledenboekhouding’, verdeling operationele/projectmatige werklast)  STAP 6 (implementatie van de verbeteringen) kan slechts aanvangen Begin Apr en mits go/no SB Operationeel Management Afgewerkt Opgestart Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

21 21 Positieve werking reeds voelbaar: cfr. vooruitgang herwerking facturatie. Opleveringen - PO Prioriteitenmatrix Een prioriteitenmatrix voor instroom van PO’s, gehanteerd door Service Desk & Bugfixing & Ontwikkelingscel. Gevolg: een op prioriteiten gebaseerde werkverdeling voor de ontwikkelingscel. PO’s die binnen de zone [1,5] vallen worden prioritair (korte termijn) behandeld. Ref G:\Afgewerkt\Business Groep\functionele domeinen\FMD001.1.0 en FMD009.1.0 Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

22 22 PO schoonmaak nog lopende t/m einde Mar 08. Uitdaging: verdere reducering van het aantal PO’s (bugs) ! Opleveringen – PO Schoonmaak  Aantal PO’s gesloten (Feb 08): +200 !  Aantal bugs vs. wijzigingen: 460 vs 325 !  Aantal bugs facturatie + boekingsdocument + SLL: 300 !  Lineaire verspreiding van de PO wijzigingen over alle functionele domeinen heen ! Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

23 23 Lastenboek is eveneens een oplevering van de taskforce (business + ICT) ! Opleveringen – Probleemanalyse Lastenboek (met probleemomschrijving, diagnostiek, oplossing, en indicatie van benodigde mankracht) wordt aangelegd per functioneel domein. Het omvat de meest urgente (top-10/15) problematieken binnen HORA ledenboekhouding, zoals ervaren door de taskforce. Lastenboek ondergaat volledige review van de voltallige taskforce leden. Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

24 24 FACTURATIE Projectplan wordt verwacht na validatie van het lastenboek door SB operationeel management (einde Mar 08). Het is een verbintenis tussen Business & ICT. Opleveringen – Projectplan (INDICATIEF) Opleveringen: (D01) cfr. Lastenboek, problemen [x1], [y1], [z1]. (D02) cfr. Lastenboek, problemen [x2], [y2], [z2]. (D03) cfr. Lastenboek, problemen [x3], [y3], [z3]..... 09.2008 2008.05.16 07.2008 D01 20% OPERATIONEEL (incidentele PO’s) PO BACKLOG FACTURATIE D02 DOORSTORTINGEN 11.200801.2009 INCASSO – INNING & OPVOLGING INCASSO – DUB DEBITEUREN BEHEERSONTVANGSTEN D03 D04 D05 D06 Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

25 25 Ontwikkelingscel HORA ‘Ledenboekhouding’ Plan van aanpak Lopende zaken Problematiek Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

26 26 Ontwikkeling & Unit/Integratie testen Herwerking Facturatie TOP-3 IN SCOPE  Structurele oplossing voor operationeel vangnet heraflevering facturen/infobladen/bkdoc. Garantie dat aanvraag leidt tot aanmaak en aflevering van de documenten (PO 26356).  Structurele oplossing voor verschillen tussen LBR & Facturatie & DMFA (PO 21628).  Visualisatie in looningave van welke bedragen reeds gefactureerd zijn in geval van herberekening. OUT SCOPE  On hold problematiek: bij herberekening komen facturen/credit nota’s ongevraagd in de klantenrekening ipv on hold (PO 27240). Wijzigende berichten worden niet aangemaakt/doorgestuurd naar de RSZ ! 16 Mei 08 29 Feb 08 Bugfixing & Ondersteuning vanwege ontwikkelingscel (agv acceptatietesten) ONTSLUITING Acceptatietesten (HORX) 12-21-26 Mar, 10-17 Apr Ingrid VDStraeten, Ilse Lagatie, Mark Desnyder, Kurt Bultinck. Evaluatie Acceptatie 17 Apr 08 Herwerking facturatie is gedreven vanuit een ICT re-engineering perspectief (versnippering van logica samenbrengen tot één uniforme component), met doelstelling de grote operationele foutenlast (+150 PO’s) maximaal te reduceren. 24 Apr 08 GO/NOGO Prioriteiten HORA 2008 Boekhouding

27


Download ppt "Prioriteiten HORA 2008. 2 Prioriteiten 2008 A.Jaarafsluiting 2007 B.Performantie C.Boekhouding."

Verwante presentaties


Ads door Google