De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Febelfin Governance

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Febelfin Governance"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Febelfin Governance
Wien De Geyter, Secretaris Generaal Op 1 januari 2010 bestond Febelfin operationeel 5 jaar. De Febelfin Governance was één van de prioritaire aangelegenheden voor de periode , waarbij het de bedoeling is een zo efficiënt en slagvaardig mogelijke bruggenbouwer en woordvoerder voor de sector te zijn. De financiële crisis heeft Febelfin er niet alleen toe aangezet om zich samen met haar leden te bezinnen over de toekomst van de sector; ook haar eigen externe en interne governance structuur was het voorwerp van een strategische denkoefening en resulteerde in de hervorming op 1 januari 2010 van de Raden van Bestuur van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de Bureaus van Febelfin en de BVB en de afdelingen van de BVB, en tenslotte haar eigen interne governance. En in een 2de fase werden de working groups en committees aangepakt. Enkele vaststellingen omtrent de werking: De context is Belgisch, Europees en internationaal. De kerntaken van positiebepaling, lobbying, dienstverlening en communicatie zijn efficiënt en doeltreffend, indien ze op elkaar zijn afgestemd. Zij kunnen via een synergie-bevorderend Febelfin platform worden geoptimaliseerd. Op basis van die vaststellingen gebeurde een aanpassing van de externe en interne governance van Febelfin.

2 agenda Wat is Febelfin? Wijzigingen Externe Governance Febelfin
Wijzigingen Interne Governance Febelfin Wijzigingen committees & working groups agenda Agenda Wat is Febelfin? Wijzigingen Externe Governance Febelfin Wijzigingen Interne Governance Febelfin Wijzigingen committees & working groups

3 agenda Wat is Febelfin? Wijzigingen Externe Governance Febelfin
Wijzigingen Interne Governance Febelfin Wijzigingen committees & working groups agenda

4 Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België
Wat is Febelfin? Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België Wat is Febelfin? Febelfin is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector. Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België (momenteel 236)

5 Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België
Wat is Febelfin? Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België opgebouwd uit 5 deelverenigingen Opgebouwd uit 5 deelverenigingen BVB De Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de beroepsvereniging die de in België gevestigde banken en beursvennootschappen vertegenwoordigt, is op 1 januari 2005 ontstaan uit de fusie van de Belgische Vereniging van Banken (BVB, opgericht in 1936) en de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL, opgericht in 1995). 83 leden + 1 vertegenwoordigingskantoor BVK De BVK is een beroepsvereniging die de sector van het krediet aan particulieren, d.i. het consumentenkrediet en het hypothecaire krediet, vertegenwoordigt.  De 59 BVK-leden maken samen meer dan 95% van de Belgische markt van het consumentenkrediet en ongeveer 90% van de Belgische markt van het hypothecaire krediet uit. BEAMA Vereniging van instellingen voor beheer van ICB's, beheer voor institutionele en privécliënten, en beleggingsadvies 75 leden BLV De Belgische Leasingvereniging, ook BLV genoemd, werd opgericht in 1972. 27 leden BVBL De BVBL bestaat vooral uit beursvennootschappen en in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen haar en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen is ze meer bepaald bevoegd voor : de opvolging van de werkzaamheden van het Paritair Comité 309, de deelneming van de beursvennootschappen aan het Fonds voor de bescherming van deposito’s en financiële instrumenten, de deelneming van de beursvennootschappen aan de Bemiddelingsdienst Banken - Krediet -Beleggingen. 21 leden

6 Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België
Wat is Febelfin? Febelfin vertegenwoordigt 235 financiële instellingen in België Erkenningsraad voor Effectenmakelaars opgebouwd uit 5 deelverenigingen 9 aangesloten leden met bijzonder statuut 9 aangesloten leden met bijzonder statuut Atos Worldline Atos Worldline is de Europese leider in elektronische betalingen en transacties. Atos Worldline is gespecialiseerd in betaaldiensten (issuing, acquiring, betaaloplossingen en kaartprocessing), diensten voor financiële markten, CRM en e-services (internet-, vocale en mobiele diensten). Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen BVA De Belgian Venture Capital and Private Equity Association (BVA) vertegenwoordigt durfkapitaalfondsen die actief zijn in België. Ze telt 39 leden,35 geassocieerde leden (dienstverlenende bedrijven aan de Private Equity and Venture Capital industrie) en 3 strategische partners Euronext SE Euronext (NYX) is wereldwijd een toonaangevende beursmaatschappij. Op zijn verschillende markten in Europa en de Verenigde Staten worden aandelen, futures, opties, vastrentende producten, alsook ETP’s (Exchange Traded Products) verhandeld. Euronext Brussels is het Belgische filiaal van de groep. Erkenningsraad voor Effectenmakelaars De Erkenningsraad voor effectenmakelaars werd in 2003 opgericht en heeft. Op 30 juni 2009 telde de Erkenningsraad 158 actieve effectenmakelaars, 80 ere-effectenmakelaars en 15 effectenmakelaars met loopbaanonderbreking. Euroclear Euroclear biedt binnenlandse en internationale vereffening aan en de bijbehorende diensten voor transacties van obligaties, aandelen, derivaten en fondsen. In 2008 vereffende de groep 560 triljoen EUR aan effectentransacties, wat overeenkwam met 157 miljoen binnenlandse en grensoverschrijdende transacties, en hield zij meer dan 18 triljoen activa EUR aan voor klanten. Isabel Isabel werd opgericht in Isabel is een toonaangevende financiële dienstenverlener voor burgers, bedrijven en banken. Hun professionele weboplossing, die gebruikt wordt door meer dan 30 banken, honderdduizenden bedrijven en miljoenen burgers in Europa, waaronder zowel grote bedrijven, KMO’s, scholen als overheidsinstellingen, verhoogt de efficiëntie, van factuur tot betaling, door het elimineren van repetitieve manuele taken en een doorgedreven integratie met boekhoudpakketten. Burgers bekijken en beheren met Zoomit facturen en loonbrieven in hun Internet Banking omgeving LCH. Clearnet Group de belangrijkste Central Counterparty voor Europese aandelen, Europese grondstoffen en energie wereldleider op het gebied van clearing van swaps nummer 2 op de wereldranglijst voor clearing van vastrentende instrumenten en repo’s nummer 3 op de wereldranglijst voor clearing van futures en opties Swift SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een Belgische coöperatieve vereniging met hoofdkantoor inTerhulpen en 22 kantoren verspreid over de grootste financiële centra wereldwijd. SWIFT biedt een eigen beveiligd communicatieplatform, interface software en een berichtendienst aan aan ruim financiële instellingen en bedrijven in 209 landen.

7 agenda Wat is Febelfin? Wijzigingen Externe Governance Febelfin
Wijzigingen Interne Governance Febelfin Wijzigingen committees & working groups agenda

8 Waarom wijziging governance?
De nieuwe externe governance leidt tot: Een grotere, betere en meer gebalanceerde betrokkenheid van de totale Febelfinledengemeenschap bij de werkzaamheden, het overleg en de besluiten van Febelfin Meer slagkracht (en waarde) voor de leden dankzij > Een grotere transparantie van Febelfins werking en besluitvormingsproces > Een beter begrip en inzicht in Febelfins processen > Meer accountability van Febelfin Eén strategische agenda, één hoofdbesluitvormingsproces, gestroomlijnde kernberoepen en consolidatie van de kerntaken binnen één Febelfin platform. Die kerntaken houden in: > Communicatie en duiding > Informatie en opleiding > Dienstverlening > Positiebepaling en lobbying Een continue inspanning voor een zo efficiënt en doeltreffend mogelijke uitvoering (do more with less) Onze nieuwe kantoren zijn daarvan een veruitwendiging.

9 Wat verandert ? Rol en samenstelling governance organen
Febelfin gaat voor een meer gebalanceerde vertegenwoordiging van haar ledengemeenschap Michel Vermaerke De wijzigingen in de beheersstructuur hebben tot doel Febelfin nog efficiënter en slagvaardiger te maken als bruggenbouwer en woordvoerder van de financiële sector. Febelfin gaat voor meer gebalanceerde vertegenwoordiging van haar ledengemeenschap.

10 FEBELFIN BVB Wat verandert ? Raad van Bestuur Raad van Bestuur Bureau
Stefaan Decraene (Dexia Bank) Het gaat om veranderingen op het niveau van Febelfin en de BVB Fase 1 : 2 hoogste beslissingsorganen (Raad van Bestuur, Bureau) Fase 2 : Febelfin-platform, comités en werkgroepen

11 Wat verandert ? Raad van Bestuur Febelfin/BVB Bureau Febelfin
Bureau BVB BVB-afdelingen

12 Febelfin/BVB Wat verandert ? Rol : Strategische sturende rol
Raad van Bestuur Febelfin/BVB Rol : Strategische sturende rol Frequentie : 3 x jaar Samenstelling : streamlining + alternates Voorzitterschap sectorale hoofdcomités Gemeenschappelijke zittingen RVB Febelfin en BVB De Raden van Bestuur van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB) vergaderen gemeenschappelijk, minder frequent (minimum driemaal per jaar) en worden een strategisch sturend en beslissingnemend orgaan.

13 Raad van Bestuur Febelfin (17 leden)

14 Raad van Bestuur BVB (19 leden)

15 Rol: Budget en evaluatie Frequentie : 2 x jaar
Wat verandert ? Bureau Febelfin Rol: Budget en evaluatie Frequentie : 2 x jaar Samenstelling : BVB-Bureau + Beama BVK & BVBL + alternates De leden van het Febelfin-Bureau vergaderen wanneer dit nodig is, met name voor de vaststelling van de begroting en de evaluatieresultaten (2x per jaar).

16 Bureau Febelfin (13 leden)

17 Rol: Kernbeslissingsorgaan Frequentie : 1x maand
Wat verandert ? Bureau BVB Rol: Kernbeslissingsorgaan Frequentie : 1x maand Samenstelling : anders uitgebreider + alternates Bijzondere toegang/deelnamerechten deelverenigingen Het Bureau van de BVB vergadert maandelijks en wordt het kernbeslissingsorgaan van Febelfin. Het werd uitgebreid om niet enkel de bancaire sector maar ook de andere financiële sectoren te kunnen vertegenwoordigen. Bovendien werd het evenwicht tussen de vertegenwoordigers van groot- en niet-grootbanken herzien. De niet-grootbanken werden opgenomen in het Bureau en hebben evenveel ondervoorzitters als de grootbanken. Telkens de agenda dit verlangt, nemen de deelverenigingen - BEAMA, BVK, BLV, BVBL - deel aan de vergadering.

18 Bureau BVB (10 leden)

19 BVB-afdelingen Wat verandert ? Rol: Frequentie : 1 x maand
Hergroepering in 4 afdelingen Grootbanken Niet grootbanken Niche-activtiteiten Financiële- infrastructuuraanbieders/financiële markten Gemeenschappelijke afdelingsvergaderingen Aanduiding nieuwe Co-Voorzitters & alternates De afdelingen van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB) De afdelingen van de BVB zijn gehergroepeerd en werden ingedeeld in vier gemeenschappen: Grootbanken Niet-grootbanken Niche-activiteiten Financiële- infrastructuuraanbieders/financiële markten Zij vergaderen maandelijks en deels gemeenschappelijk. Er wordt gezorgd voor een goede doorstroming en terugkoppeling van informatie zodat de verschillende gemeenschappen zich voldoende geïnformeerd en betrokken voelen.

20 Gedreven door core business
Wat verandert ? Rol en samenstelling governance organen Gedreven door core business

21 Sec gen Communication Special projects
Wat verandert ? 3 business lines Retail and commercial banking Asset management and private banking Financial Markets and Infrastructure 3 support lines Risk Affairs Economic Affaires Social Affairs and Training Sec gen Communication Special projects Institutioneel werkt Febelfin met 3 business lines : Commercial Banking Platform (=kredieten aan bedrijven/particulieren, leasing, sparen en beleggingen, betaalverkeer en distributie). Asset Management & Private banking Platform Financial Markets en Infrastructure Platform Die Business Lines worden ondersteund door 3 ‘support functions’ : Risk Affairs (Legal & Compliance Affairs, Taxation & Prudential Affairs) Economic Affairs (think tank) Social Affairs & Training

22 Wat verandert niet? Governance deelverenigingen
Op het niveau van de andere deelverenigingen BEAMA, BVK, BLV en BVBL zijn er geen wijzigingen. Het feit dat er formeel geen veranderingen zijn op het niveau van de governance-structuur van de deelverenigingen (met uitzondering van aanpassingen voor de BVB) en dat de behandeling van specifieke businessaangelegenheden in de toekomst nog steeds kan gebeuren door een specifieke deelvereniging, is voor de leden een belangrijke boodschap. De lobbycontacten en eigenheid in communicatie van de deelverenigingen blijven eveneens gewaarborgd voor zover ze aansluiten bij de Febelfin agenda. Daarnaast heeft men ook nog 2 (of 3) satellietorganisaties van Febelfin, met name de Bemiddelingsdienst en de opleidingsinstituten (Febelfin Academy en Brussels Finance Institute). Ook niet aan geraakt.

23 Wat verandert niet? Marianne Delbrouck (KBC Bank)
Erwin Schoeters (KBC Private Banking) Patrick Beselaere (ING Lease Belgium) Luc Aspeslagh (KBC Securities)

24 Governance deelverenigingen
Wat verandert niet? Governance deelverenigingen Sociale onderhandelingen in Paritaire Comités Werner Abelshausen De veranderingen die worden voorgesteld, hebben geen invloed op de organisatie van de sociale onderhandelingen die worden gevoerd binnen de verschillende Paritaire Comités (PC) die actief zijn binnen Febelfin. Zo zal PC 308 voor ‘de spaarbanken’ niet worden ondergebracht onder PC 310 voor de BVB. Aan de werking en organisatie van de Spaarbankenvereniging wordt evenmin geraakt.

25 Beslissingen bij Inspraak voorzitters Voorzitter Varia Mandaten
Niveau Executive committee Duur 4 jaar Herverkiesbaar Beslissingen bij consensus Voorzitter Inspraak voorzitters deelverenigingen Mandaten Niveau Executive committee Duur 4 jaar Herverkiesbaar De nieuwe governance volgt de eigen strategische agenda: Alle beslissingen berusten op een sectorvisie en -agenda. Deze agenda wordt regelmatig in de Raad van Bestuur van Febelfin en de BVB (Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen) vastgelegd; Alle beslissingen (strategische, technische en overige) worden genomen op het juiste niveau en zullen in de toekomst vaker genomen worden op het niveau van het Bureau i.p.v. de Raad van Bestuur. De beslissingsorganen van Febelfin en de BVB hebben zich geëngageerd om steeds te streven naar een consensus. Indien dat niet mogelijk is, zullen de beslissingen genomen worden zoals bepaald in de statuten. Voorzitter – afdeling hoogste bijdragen De deelverenigingen hebben wel nota ervan genomen dat de verkiezing en aanwijzing van een nieuwe voorzitter van een deelvereniging een aangelegenheid is die het niveau van een deelvereniging op zich overstijgt. Er komen bij het voorzitterschap grensoverschrijdende bevoegdheden kijken die maken dat er overleg met het oog op een akkoord moet plaatsvinden op een hoger Febelfin-niveau.

26 agenda Wat is Febelfin? Wijzigingen Externe Governance Febelfin
Wijzigingen Interne Governance Febelfin Wijzigingen committees & working groups agenda

27 Gedelegeerd Bestuurder Febelfin
Michel Vermaerke Algemeen Directeur FEBELFIN Secretaris Generaal FEBELFIN Daniel Mareels Wien De Geyter De interne governance werd volledig afgestemd op de externe. Het Uitvoerend Comité werd opgeheven en vervangen door een stuurcomité bestaande uit 3 transversale overkoepelende functies de Gedelegeerd Bestuurder, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele leiding van Febelfin en het eerste aanspreekpunt vormt voor de leden van de Raad van Bestuur en het Bureau de Algemeen Directeur de Secretaris-Generaal Zij drijven hun domein aan, maar ‘vervullen’ de transversale functie samen met de verticale functies van marktpositionering en staff-functies. Er gebeurt een volledige rapportering van deze leden naar de Voorzitter. De nieuwe structuur brengt mee dat Febelfin medewerkers in een pool geplaatst worden waarbij ieder kaderlid toegewezen wordt aan een directielid maar een dienstverlening ten voordele van Febelfin in ruimere zin verleent. De bestaande competentiecentra voor de leden blijven bestaan en de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden blijft gewaarborgd. Dirk De Cort Tom Van den Berghe Karel Van de Meerssche & Chris Wouters Werner Abelshausen * Op consultancy-basis

28 Algemeen Directeur FEBELFIN
Daniel Mareels Retail & Commercial Banking Asset Management, & Private Banking Financial Markets & infrastructure Risk Affairs (risk, taxation, legal) Economic Affairs (facts, figures, trends) Social Affairs & training (Febelfin Academy & BFI) Daarnaast is er een business comité, voorgezeten door de Algemeen Directeur en samengesteld uit de verantwoordelijken van de drie business domeinen en de drie support domeinen. de Algemeen Directeur Coördineert en stuurt lobbywerk (nationaal, Europees en internationaal), coördineert en zorgt voor afstemming inhoudelijk standpunt Coördineert en stuurt dagelijks de business- en supportdomeinen aan Business positionering - functies Director Commercial Banking, met inbegrip van kredieten aan bedrijven en particulieren, leasing, sparen Director Asset Management & Private Banking Director Financial Markets & Infrastructure Zij faciliteren positiebepaling van en door de leden in relevante businessmarkten. Dit gebeurt binnen de deelverenigingen, voor hun materie, mede gefaciliteerd door Febelfin, maar meer afgestemd op hoger Febelfin denken en handelen. Zij staan in wisselwerking met de functionele domeinen (staff-functies), in de mate dat dit vereist is. Staff-functies Director Risk Affairs • Legal &Compliance Affairs • Taxation & Prudential Affairs Director Social Affairs & Training Director Economic Affairs Zij faciliteren de standpuntbepaling, los van business, in relevante staff domeinen zoals social, legal, accountancy, fiscale, economische en andere domeinen. Dirk De Cort Tom Van den Berghe Karel Van de Meerssche & Chris Wouters Werner Abelshausen * Op consultancy-basis

29 Algemeen Directeur FEBELFIN
Daniel Mareels Retail & Commercial Banking Asset Management, & Private Banking Financial Markets & infrastructure Risk Affairs (risk, taxation, legal) Economic Affairs (facts, figures, trends) Social Affairs & training (Febelfin Academy & BFI) Dirk De Cort Tom Van den Berghe Karel Van de Meerssche & Chris Wouters Werner Abelshausen * Op consultancy-basis

30 Secretaris Generaal FEBELFIN
Wien De Geyter Governance, Facilities Communicatie Accounting HR ICT Special Projects de Secretaris-Generaal Director Communication (Communicatie en financiële geletterdheid) Secretaris-Generaal (Governance + facilitaire zaken) Dirk De Cort Tom Van den Berghe Karel Van de Meerssche & Chris Wouters Werner Abelshausen * Op consultancy-basis

31 Secretaris Generaal FEBELFIN
Wien De Geyter Governance, Facilities Communicatie Accounting HR ICT Special Projects Dirk De Cort Tom Van den Berghe Karel Van de Meerssche & Chris Wouters Werner Abelshausen

32 agenda Wat is Febelfin? Wijzigingen Externe Governance Febelfin
Wijzigingen Interne Governance Febelfin Wijzigingen committees & working groups agenda

33 Business & Support Line Level 1 Committees Corporate Committees
Entiteiten in de nieuwe organisatie Governance Stefaan Decraene Michel Vermaerke Business & Support Line Level 1 Committees Corporate Committees Platforms Consumers Risk Affairs Learning & Development Retail & Commercial Banking Ine Marïen Asset Management & Private Banking Economic Affairs Communication Corporate Credit Bemiddelingsdienst Financial Markets & Infrastructure Social Affairs Eric Domb Michel Vermaerke Socially Responsible Banking & Investing Business & Support Line Level 2 & Level 3 Committees Loïc De Cannière Working Groups De commissies/comités en werkgroepen van Febelfin en de deelverenigingen zijn onderverdeeld bij één van de pijlers zowel op het niveau van de support domeinen als op dat van de business domeinen. Men krijgt aldus business-gedreven comités en support-gedreven comités. Sommige van die organen werden opgeheven, gefuseerd of nieuw gecreerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen level I committees level II committees level III committees working groups op lager niveau. De agenda’s van de committees en working groups worden afgestemd op de Febelfin agenda/governance. Het voorzitterschap van level 1 comités wordt in de nieuwe structuur opgenomen door leden van het Febelfin/BVB Bureau of Raad van Bestuur. Bijzondere situatie : 3 platformen De bereidheid om te luisteren naar en in dialoog te treden met de verschillende belanghebbenden vormt een rode draad doorheen de verschillende engagementen van de sector. De sector zet zijn deuren open en gaat een dialoog aan met zijn belangrijkste stakeholders via drie nieuw opgerichte platformen. 1/ Consumenten 2/ Financiering aan ondernemingen 3/ Maatschappelijk – ngo’s platform Voor alle committees en working groups bestaat een duidelijke governance-regeling over samenstelling, werking en rapportering.

34 Business & Support Line Level 1 Committees
Retail & Commercial Banking Risk Affairs Learning & Development Danny De Raymaeker (KBC Bank) David Moucheron (Bank van De Post) Filip Dierckx (BNP Paribas Fortis) Dirk Wouters (Bank J.Van Breda & C°) Werner Abelshausen (Febelfin) Economic Affairs Asset Management & Private Banking Bemiddelings dienst Luc Versele (Landbouwkrediet) Erwin Schoeters (KBC Private Banking) Dirk Van den Broeck (Petercam) Social Affairs Françoise Sweerts Financial Markets & Infrastructure Piet verbrugge (Delta Lloyd) Jan Lindemans (KBC Bank) Erik Dralans (ING Belgïe) Ignace Combes (Euroclear) Het voorzitterschap van level 1 comités wordt in de nieuwe structuur opgenomen door leden van het Febelfin/BVB Bureau of Raad van Bestuur. Doelstellingen : Prioriteiten bepalen Level I speelt sturende rol vanuit strategische agenda van Febelfin. Standpunten bepalen Level I speelt oriënterende rol en fungeert als een soort van kritische reflectiekamer: bepaling sleutelboodschappen en de verdediging ervan bij CBFA, EU COM, EU PARL, … onderbouwen van de boodschappen vergezellen van voorzitter en ondervoorzitter van Febelfin bij lobbycontacten (=businessvertegenwoordiging) Toegevoegde waarde in brugfunctie tussen business/support line en Bureau Doorstroming informatie in vroeger stadium Scherpstelling van standpunten in Bureau Mee rol spelen om voldoende vertegenwoordiging en betrokkenheid te hebben van de leden Werner Abelshausen (Febelfin) David Moucheron (Bank van De Post) Werner Abelshausen (Febelfin) David Moucheron (Bank van De Post) Werner Abelshausen (Febelfin) David Moucheron (Bank van De Post)

35 Voor verdere informatie & vragen
Wien De Geyter tel. 02/ Belgische Federatie van de financiële sector Fédération belge du secteur financier Belgian Financial Sector Federation Aangepaste structuur Versterkte structuur Meer pragmatisch Duidelijkere rapportering en sturing Meer synergie vanwege deelverenigingen De kwaliteit van de dienstverlening aan de leden zal gewaarborgd blijven. De lobbycontacten en eigenheid in communicatie van de deelverenigingen blijven eveneens gewaarborgd voor zover ze aansluiten bij de ‘Febelfinagenda’. Ten slotte is en blijft één van de sterke punten van Febelfin de sterk gecoördineerde positiebepaling en de sterk afgelijnde lobbykracht. Het doel van de nieuwe interne en externe governance-structuur is dit nog verder te versterken en verder uit te bouwen.

36


Download ppt "Nieuwe Febelfin Governance"

Verwante presentaties


Ads door Google