De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CRM vs CRM CRM vs CRM De toegevoegde waarde van CRM voor organisaties; een procesmatige benadering Gastcollege nr. 1 - RCM 2012/13 kw4, dinsdag 16 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CRM vs CRM CRM vs CRM De toegevoegde waarde van CRM voor organisaties; een procesmatige benadering Gastcollege nr. 1 - RCM 2012/13 kw4, dinsdag 16 april."— Transcript van de presentatie:

1 CRM vs CRM CRM vs CRM De toegevoegde waarde van CRM voor organisaties; een procesmatige benadering Gastcollege nr. 1 - RCM 2012/13 kw4, dinsdag 16 april 2013 Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

2 2 Hallo AC, BE & MER's...... waar zijn wij nu... waar zijn wij nu helemaal mee bezig?

3 3 Quiz … Wat is de overeenkomst en tevens het onderscheidende verschil tussen:

4 4 CRM: What’s in a name? -Banken: kredietmanagement; het geheel van processen en procedures (preventief en repressief) ten aanzien van het verstrekken van leningen aan klanten. Financieel Woordenboek, Roeland M. van Poll, Het ƒ inancieele Dagblad (2000) -Bedrijven: debiteurenbeheer; het geheel van processen en procedures (preventief en repressief) ten aanzien van het verstrekken van handelskrediet aan klanten. Credit Risk Management:

5 5 Toegevoegde waarde CRM Het binnentrekken van potentiële gelden op een aantoonbare effectieve en efficiënte wijze! transparantie risk management rendement toekomstig

6 6 CRM: What’s in a name? "Klantrelatiemanagement" CRM omvat een samenhangend geheel van processen en systemen dat er op is gericht om succesvolle relaties met specifieke klanten te onderhouden. De aandacht voor CRM komt vooral voort uit de introductie van ERP, SCM en internet in onze waardeketens. Customer Relation(ship) Management: ICT Strategie & organisatie, Prof. Oosterhaven (2007)

7 7 Customer Relationship Management

8 8 Organisatie Samenwerkingsverband van mensen en middelen dat dmv processen (op systematische wijze / conform procedures) in interactie met de omgeving één of meer doelen nastreven.

9 9 Doel organisatie Hoogste doel: - continuïteit - door positieve netto cashflow (waardecreatie) - uit verkoop goederen met toegevoegde waarde. Afgeleide doelen: - winst? Doelen afhankelijk van belanghebbenden.

10 10 Financial Accounting Personeelsmanagement Projectbesturing Calculatie Inkoop Productie Verkoop Service & OnderhoudField Service Voorraadbeheer Magazijnbeheer Werkvoor- bereiding Werkplaats- besturing Detail- scheduling Planning Acquisitie Marketing AFNEMERLEVERANCIER ORGANISATIE DERDE PARTIJEN: Accountant, bank, verzekeringsmij, etc. SCM: integrale procesvisie

11 11 Toegevoegde waarde? InputOutputProces Transformatieproces (logistiek) IncomeOutcome Transactieproces (economie)

12 12 Controle is goed, vertrouwen is beter Onbetrouwbare stamgegevens Frustratie bij Administratie en CRM Geen tijd voor administratief geneuzel, ik moet rapporteren! Procedures? Heel belangrijk! Maar niet in dit geval; we praten hier over een ‘major priority’! "Spook-leveranciers?" Wat moet ik met dit document? Proceseigenaar?

13 13 In order to manage one needs to Record  In order to record one needs to manage! 

14 14 3D - Boekhouden

15 15 NWK: Cash Conversion Cycle Primaire geldstromen: geïnduceerd ofwel inherent Secundaire geldstromen: autonoom Tertiaire processen Primaire en secundaire processen Purchase-to-payOrder-to-cash Production-to-Stock & Stock-to-fulfill

16 16 Financieringsstructuur Netto Werkkapitaal

17 17 Processen: p-o-t-p-c Pro-actiefRe-actief Quality-basedTime-basedRisk-based

18 18 Benefits integraal procesmatig CM Vermindering afschrijvingen Liquiditeitsverbetering Snellere betaling Verbetering Cash Flow Rendementverbetering Efficiency verbetering Procesverbetering (intern) Procesintegratie (extern) Risk-based Time-based Quality-based

19 19 Processen & Functies CRM CRA: Credit Controller & Sales Manager Klantenadministratie (CRM): backoffice Debiteurenadministratie: sub-administratie Creditcontrol : (credit)controller Collection: deurwaarder, incasso bureau Bankverkeer: sub-administratie

20 20 Administratie <> Economie <> Financiën

21 21 Administreren Het systematisch verzamelen, ordenen, vastleggen en verwerken van gegevens, tbv het besturen van de organisatie, het sturen van de processen en het afleggen van verantwoording (intern/extern). ten einde bestuurlijke informatie te verstrekken

22 22 Economie Economie: –Gedragswetenschap –die vraag en aanbod bestudeert (op abstracte markt) –van subjecten –naar alternatief aanwendbare middelen (relatieve schaarste) –ten behoeve van hun behoeftenbevrediging (economisch motief). Economisch principe: –met schaarse middelen een zo hoog mogelijke behoeftebevrediging realiseren. Schaarste noodzaakt tot efficiency: "Je kunt 1 Euro maar 1 keer uitgeven!"

23 23 Finance Het beheren van posities en stromen van liquide middelen, waarde papieren (effecten, vermogenstitels) en derivaten op korte en lange termijn. Financiering KT (< 1jr): Geldmarkt, cashmanager Financiering LT (> 1jr): Kapitaalmarkt, treasurymgr.

24 24 Evolutie CM

25 25 Cash is King Profit is an opinion, cash is a fact* *) profit can be loss, cash is cash!

26 26

27 27 Meer informatie … VVCM Beroepsvereniging en opleider voor Credit Managers Computerweg 11 3542 DP Utrecht www.vvcm.nl donderdag 7 nov 2013 www.creditexpo.nl


Download ppt "CRM vs CRM CRM vs CRM De toegevoegde waarde van CRM voor organisaties; een procesmatige benadering Gastcollege nr. 1 - RCM 2012/13 kw4, dinsdag 16 april."

Verwante presentaties


Ads door Google