De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008."— Transcript van de presentatie:

1 ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008

2 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Agenda De ARKimedesregeling Markante gebeurtenissen – de ARKIV’s – de ARK-investeringen Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris Vraagstelling Stemming Varia

3 De ARKimedesregeling

4 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 De ARKimedesregeling Doel: verhoging aanbod van risicokapitaal aan starters en kmo’s in Vlaanderen (450 miljoen euro) Initiatief van de Vlaamse overheid en PMV Pioniersfunctie: Financieringsmechanisme dat samenwerkt met en niet de plaats inneemt van professionele risicokapitaalverschaffers Oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te brengen voor investeringen in de toekomst van de eigen regio

5 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 De ARKIV’s investeren in Starters en kmo’s Erkennen en opvolgen van ARKIV’s De ARKimedesfondsen investeren in Publieke investeerders Het publiek investeert in Ophaling van gelden Belastingkrediet/ Gewestwaarborg Oprichting en beheer ARKimedes- fondsen ARKimedes Management 100 % PMV De ARKimedesregeling Vlaams Gewest

6 Markante gebeurtenissen

7 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: het eerste ARKimedesfonds Opgericht op 8 juni 2005 met euro startkapitaal Succesvolle publieke emissie in september 2005 kapitaalverhoging tot euro (90% gewestwaarborg, 35% belastingkrediet) uitgifte obligatielening van euro (100% gewestwaarborg)

8 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 < 50 % A-aandelen € Belastingkrediet/ Gewestwaarborg Markante gebeurtenissen: het eerste ARKimedesfonds 100 % PMV nv Vlaams Gewest Privaat kapitaal Publieke investeerders B-aandelen € ARKimedes- Fonds nv 1 B-aandeel € 250 ARKIV < 50 % > 50 % Doel- onderneming ARKimedes Management nv

9 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen Aantal ingediende aanvragen1933 Aantal opgerichte ARKIV’s1012 Aantal afgeleverde beloften211 ∑ gevraagd bedrag ∑ door ARKimedes-Fonds toegekend Totale fondsgrootte van alle ARKIV’s Nieuwe erkenningen tijdens het boekjaar Vesalius Biocapital ARKIV (life science fonds, opgericht in dec ’07) Erkenningsbelofte voor Privark Fund (9,8 mln.) ARK-ANGELS FUND (BAN Vlaanderen, opgericht in nov ’07)

10 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus ARKIVFocus qua stadiaSectorfocus ARKAFUND nv (Dexia/Sydes) GroeiVernieuwende KMO-initiatieven in Vlaanderen binnen de dienstensector van media, informatie, communicatie en telecom ARK-ANGELS FUND nvAlleAlle sectoren en uitsluitend co- investering met business angels Baekeland Fonds II nv (Associatie Univ. Gent) Zaai en early stage Spin-offs van onderzoekslabo’s van de geassocieerde instellingen Big Bang Ventures II Comm.VA. Early stageICT Capital-E Arkiv nvZaai, opstart en groei Spin-offs van IMEC Fortis Private Equity Arkimedes nv GroeiAlle sectoren

11 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus ARKIVFocus qua stadiaSectorfocus GIMV ARKIV ICT FUND nvEarly stage en groeiICT ING-Activator Fund nvGroeiAlle sectoren KBC ARKIV nvEarly stage en groeiAlle sectoren KMOFIN nv (LRM)AlleAlle sectoren FUNDUS II nvGroeiAlle sectoren Vesalius Biocapital ARKIV nv Early en later stageLife science QAT ARKIV nvEarly en mid stageMilieu, hernieuwbare energietechnologieën, gezondheidszorg, vergrijzing en ICT

12 Slide 12 Markante gebeurtenissen: FUNDUS II Eind 2007 besloten ARK-F en FUNDUS om samenwerking stop te zetten. Reden: te uiteenlopend verwachtingspatroon mbt verder verloop van FUNDUS II Op 12 juni minnelijke schikking waarbij FUNDUS II-aandelen van ARK-F werden verkocht voor de EV-waarde ( euro) FUNDUS II fungeert vanaf 12 juni niet meer als ARKIV ARK-F beheert haar participaties pro-actief Jaarresultaten per 31 maart 2008

13 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door ARKimedes-Fonds BBV ARKIV en BBV II fusioneerden in april 2007 met aansluitend een kapitaalverhoging Waardeverminderingen vorig boekjaar op FUNDUS II: euro. Samenwerking in juni 2008 stopgezet. Resterende boekwaarde ( euro) per 30 juni 2008 afgeboekt Kapitaalverhoging GIMV ARKIV ICT FUND tot euro

14 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen Starters en kmo’s FINANCIERING (aandelen) ARK-INVESTERINGEN ARKIV’s ARKimedes-Fonds nv (€ 76,2 mln. aandelen en 35 mln. obligaties)

15 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s Resultaat perAantal eerste investeringsrondes Totaal ARK- investeringen Totaal uitstaande term sheets euro euro/ euro euro Voor een lijst van alle doelondernemingen verwijzen we naar het jaarverslag.

16 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s ARKIV Fondsgrootte∑ ARK- investe- ringen per Aantal dossiers per ∑ ARK- investe- ringen per Aantal dossiers per Tewerkstelling binnen de doelonder- nemingen (indicatief) ARKAFUND ARK-ANGELS FUND // nb Baekeland Fonds II Big Bang Ventures ARKIV Capital-E Arkiv Fortis Private Equity Arkimedes FUNDUS II GIMV ARKIV ICT FUND ING-Activator Fund KBC ARKIV KMOFIN QAT ARKIV Vesalius Biocapital ARKIV ///// Totaal Bron: de ARKIV’s

17 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s

18 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s

19 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s

20 Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris

21 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans

22 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro kosten van oprichting en publieke emissie ( euro af te schrijven over 5 jaar) zie slide 13

23 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro euro bankdepots euro thesauriesicav’s euro CP euro sicav Dexia Dynamix Cash Enhanced euro OLO euro CDO KBC Baker Street euro CDO KBC Pembridge Square euro vermogensbeheermandaat (met kapitaalbescherming) tot mei euro vermogensbeheermandaat (met kapitaalbescherming) tot maart 2009

24 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: De wereldwijde financiële crisis Juli 2007: start VS-subprime crisis (VS-woningmarkt) onzekerheid onder de banken “wie is getroffen door de crisis?” duurdere financieringskost voor de banken duurdere kredietverlening → kredietcrisis Impact voor het fonds ARK-F heeft rechtstreeks geen beleggingspapier van subprime-kredieten ARK-F ondergaat de impact van de sterk gereduceerde liquiditeit op de financiële markten, en van heel wat paniekverkopen

25 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: Bijsturingen in de thesaurieportefeuille Juli 2007: KBC Baker Street en Pembridge Square onder intern toezicht. Sept 2007 TC besluit de KBC CDO’s geheel of gedeeltelijk te verkopen zodra dit a pari kan. Eind 2007: sicav ING Intern. II Senior Bank Loans (2 mln.) daalde onder pari t.g.v. hogere kredietmarges in de markt. Niettegenstaande onderliggende defaultgraad nihil was, besloot TC te verkopen. Koersherstel is enkel op MLT mogelijk. Feb 2008: sicav Fortis L Fund Abs. Return (3,8 mln.) verloor ½ van de inlagen door paniekverkopen. Marktkoers daalde onder pari. Daar verdere koersdalingen niet zijn uit te sluiten, besloot TC om te verkopen. Alle beleggingen op vervaldag (behoudens CP) worden sedert sept 2007 voorlopig in bankdepots geplaatst. Aandachtspunt: in de bijgestuurde portefeuille vergen enkel de KBC CDO’s verder strikte opvolging.

26 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: KBC Baker Street en Pembridge Square Baker Street onderliggende activa: 50% directe corporate kredieten (184 tegenpartijen), 30% tranched credit portfolio’s en 20% ABS (75 ABS-en). Beperkte indirecte inlage op subprime papier (14,8%). Pembridge Square onderliggende activa: 50% directe corporate kredieten (236 tegenpartijen), 35% tranched credit portfolio’s en 15% ABS (49 ABS-en). Beperkte indirecte inlage op subprime papier (3,68%). Tussentijdse stand van zaken per 31 maart 2008: Geïnvesteerd bedrag (1) euro Geboekte (niet gerealiseerde waardeverminderingen) (2) euro De trimestriële reeds ontvangen en geboekte rente-inkomsten (3) euro Netto positie (1)-(2)+(3) euro Per 31 maart 2008 heeft het fonds een licht verlies op de KBC-CDO’s. De waardeverminderingen zijn niet gerealiseerde minwaarden wegens illiquiditeit op de financiële markten voor complexe financiële instrumenten.

27 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: KBC Baker Street en Pembridge Square Defaultgraad in onderliggende portefeuilles nihil. Rating van bepaalde tranches daalde in Q Bv. Moody’s verlaagde rating van Aaa tot Aa2 i.f.v. de tranche naar Aaa tot Aa3. To do: geheel of gedeeltelijk verkopen zodra de markt terug herneemt.

28 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans hoogrentende zichtrekening pro ratering te ontvangen rente-inkomsten Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

29 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans euro start- kapitaal en euro opgehaald via publieke emissie Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro de via de swap gefinancierde coupons van de opbligatielening verhoogd met de gekapitaliseerde intrest voornamelijk de nog openstaande beheersvergoeding de tijdens de publieke emissie in 2005 geplaatste obligatielening pro rata gedeelte van de couponlast van de obligatielening met betaaldatum 12 oktober 2008

30 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de resultatenrekening euro beheersvergoeding euro accountant euro commissaris euro jaarverslag en AV afschrijving kosten van oprichting en publieke emissie aandelenluik Waardeverminderingen op FUNDUS II: euro. Samenwerking in juni 2008 stopgezet. Saldo na minnelijke schikking ( euro) per 30 juni afboeken. opbrengsten uit thesauriebeleggingen oa euro coupons euro afschrijvingen kosten publieke emissie obligatielening euro waardevermindering op thesauriebeleggingen euro minwaarden (ING Int. II Senior Bank Loans en Fortis L. Fund Abs. Return)

31 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Resultaat Te bestemmen verlies: Te bestemmen verlies van het boekjaar: euro Overgedragen verlies van het vorige boekjaar euro Voorstel bestemming: Over te dragen verlies euro

32 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Buitenbalansverplichtingen Interest-swap Het ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interest-swap afgesloten. Uit deze swap ontvangt het ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag, waarmee het de jaarlijkse coupons van de obligaties betaalt. In ruil dient het ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag ( euro) te betalen op de einddatum ( ) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties.

33 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Intrinsieke waarde per aandeel Eigen vermogen: euro Aantal aandelen: euro Waarde per aandeel:228,32 euro Aandeelhouders genieten van: 90% gewestwaarborg op de uitgifteprijs van 250 euro 35% belastingkrediet op de uitgifteprijs Obligatiehouders genieten van: 100% gewestwaarborg op de hoofdsom

34 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag van de commissaris Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per werd afgeleverd door de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren. In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële jaarrekening gemaakt.

35 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Vooruitzichten ARK Mgt stelt alles in het werk voor 100% allocatie van de ARK-F-middelen ARKIV’s dienen de komende jaren zo efficiënt mogelijk te investeren, met het oog op meerwaarde in de toekomst ARK-investeringen op kruissnelheid, per eind juli 74 doelondernemingen voor euro (938 arbeidsplaatsen) Naarmate ARKIV’s investeren zullen zij hun kapitaal opvragen, tot dan zal ARK-F haar middelen tijdelijk beleggen In 2009 starten wellicht de voorbereidingen voor ARK-F II

36 Vraagstelling

37 Stemming

38 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008 Stemming Niet-voorlezing van de officiële documenten Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten Kwijting bestuurders Kwijting commissaris Benoeming commissaris

39 Varia

40 Slide Jaarresultaten per 31 maart 2008


Download ppt "ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google