De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008."— Transcript van de presentatie:

1 ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008

2 Slide 228.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Agenda De ARKimedesregeling Markante gebeurtenissen – de ARKIV’s – de ARK-investeringen Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris Vraagstelling Stemming Varia

3 De ARKimedesregeling

4 Slide 428.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 De ARKimedesregeling Doel: verhoging aanbod van risicokapitaal aan starters en kmo’s in Vlaanderen (450 miljoen euro) Initiatief van de Vlaamse overheid en PMV Pioniersfunctie: Financieringsmechanisme dat samenwerkt met en niet de plaats inneemt van professionele risicokapitaalverschaffers Oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te brengen voor investeringen in de toekomst van de eigen regio

5 Slide 528.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 De ARKIV’s investeren in Starters en kmo’s Erkennen en opvolgen van ARKIV’s De ARKimedesfondsen investeren in Publieke investeerders Het publiek investeert in Ophaling van gelden Belastingkrediet/ Gewestwaarborg Oprichting en beheer ARKimedes- fondsen ARKimedes Management 100 % PMV De ARKimedesregeling Vlaams Gewest

6 Markante gebeurtenissen

7 Slide 728.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: het eerste ARKimedesfonds Opgericht op 8 juni 2005 met 1.200.250 euro startkapitaal Succesvolle publieke emissie in september 2005 kapitaalverhoging tot 76.200.250 euro (90% gewestwaarborg, 35% belastingkrediet) uitgifte obligatielening van 35.000.000 euro (100% gewestwaarborg)

8 Slide 828.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 < 50 % 4.800 A-aandelen € 1.200.000 Belastingkrediet/ Gewestwaarborg Markante gebeurtenissen: het eerste ARKimedesfonds 100 % PMV nv Vlaams Gewest Privaat kapitaal Publieke investeerders 300.000 B-aandelen € 75.000.000 ARKimedes- Fonds nv 1 B-aandeel € 250 ARKIV < 50 % > 50 % Doel- onderneming ARKimedes Management nv

9 Slide 928.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen 200520062007 Aantal ingediende aanvragen1933 Aantal opgerichte ARKIV’s1012 Aantal afgeleverde beloften211 ∑ gevraagd bedrag205.506.000 ∑ door ARKimedes-Fonds toegekend106.435.962 Totale fondsgrootte van alle ARKIV’s228.856.784 Nieuwe erkenningen tijdens het boekjaar Vesalius Biocapital ARKIV (life science fonds, opgericht in dec ’07) Erkenningsbelofte voor Privark Fund (9,8 mln.) ARK-ANGELS FUND (BAN Vlaanderen, opgericht in nov ’07)

10 Slide 1028.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus ARKIVFocus qua stadiaSectorfocus ARKAFUND nv (Dexia/Sydes) GroeiVernieuwende KMO-initiatieven in Vlaanderen binnen de dienstensector van media, informatie, communicatie en telecom ARK-ANGELS FUND nvAlleAlle sectoren en uitsluitend co- investering met business angels Baekeland Fonds II nv (Associatie Univ. Gent) Zaai en early stage Spin-offs van onderzoekslabo’s van de geassocieerde instellingen Big Bang Ventures II Comm.VA. Early stageICT Capital-E Arkiv nvZaai, opstart en groei Spin-offs van IMEC Fortis Private Equity Arkimedes nv GroeiAlle sectoren

11 Slide 1128.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus ARKIVFocus qua stadiaSectorfocus GIMV ARKIV ICT FUND nvEarly stage en groeiICT ING-Activator Fund nvGroeiAlle sectoren KBC ARKIV nvEarly stage en groeiAlle sectoren KMOFIN nv (LRM)AlleAlle sectoren FUNDUS II nvGroeiAlle sectoren Vesalius Biocapital ARKIV nv Early en later stageLife science QAT ARKIV nvEarly en mid stageMilieu, hernieuwbare energietechnologieën, gezondheidszorg, vergrijzing en ICT

12 Slide 12 Markante gebeurtenissen: FUNDUS II Eind 2007 besloten ARK-F en FUNDUS om samenwerking stop te zetten. Reden: te uiteenlopend verwachtingspatroon mbt verder verloop van FUNDUS II Op 12 juni minnelijke schikking waarbij FUNDUS II-aandelen van ARK-F werden verkocht voor de EV-waarde (450.000 euro) FUNDUS II fungeert vanaf 12 juni niet meer als ARKIV ARK-F beheert haar participaties pro-actief 28.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008

13 Slide 1328.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door ARKimedes-Fonds BBV ARKIV en BBV II fusioneerden in april 2007 met aansluitend een kapitaalverhoging Waardeverminderingen vorig boekjaar op FUNDUS II: 349.300 euro. Samenwerking in juni 2008 stopgezet. Resterende boekwaarde (164.024 euro) per 30 juni 2008 afgeboekt Kapitaalverhoging GIMV ARKIV ICT FUND tot 9.331.000 euro

14 Slide 1428.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen Starters en kmo’s FINANCIERING (aandelen) ARK-INVESTERINGEN ARKIV’s ARKimedes-Fonds nv (€ 76,2 mln. aandelen en 35 mln. obligaties)

15 Slide 1528.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s Resultaat perAantal eerste investeringsrondes Totaal ARK- investeringen Totaal uitstaande term sheets 31.03.200641.790.000 euro0 31.03.20073218.962.742 euro/ 31.03.20086646.753.581 euro7.225.000 euro Voor een lijst van alle doelondernemingen verwijzen we naar het jaarverslag.

16 Slide 1628.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s ARKIV Fondsgrootte∑ ARK- investe- ringen per 31.3.07 Aantal dossiers per 31.3.07 ∑ ARK- investe- ringen per 31.3.08 Aantal dossiers per 31.3.08 Tewerkstelling binnen de doelonder- nemingen (indicatief) ARKAFUND19.999.000833.00022.775.00066 ARK-ANGELS FUND5.274.500//250.0901nb Baekeland Fonds II11.100.0001.574.99842.524.9997131 Big Bang Ventures ARKIV 31.274.2843.347.30258.262.1747290 Capital-E Arkiv30.100.0001.480.00026.147.684839 Fortis Private Equity Arkimedes 10.000.0001.000.00011.725.215311 FUNDUS II5.010.0001.022.0041 19 GIMV ARKIV ICT FUND 30.100.0001.000.00015.000.586547 ING-Activator Fund9.999.0001.369.90031.744.900444 KBC ARKIV25.000.0002.862.84146.617.6186161 KMOFIN25.000.0003.702.69785.947.19613106 QAT ARKIV16.000.000770.00014.736.115555 Vesalius Biocapital ARKIV 10.000.000///// Totaal228.856.78418.962.7423246.753.58166899 Bron: de ARKIV’s

17 Slide 1728.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s

18 Slide 1828.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s

19 Slide 1928.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s

20 Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris

21 Slide 2128.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans

22 Slide 2228.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro kosten van oprichting en publieke emissie (4.667.827 euro af te schrijven over 5 jaar) zie slide 13

23 Slide 2328.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro 7.350.000 euro bankdepots 1.529.101 euro thesauriesicav’s 9.938.052 euro CP 3.800.000 euro sicav Dexia Dynamix Cash Enhanced 3.994.844 euro OLO 15.005.300 euro CDO KBC Baker Street 10.529.100 euro CDO KBC Pembridge Square 10.000.000 euro vermogensbeheermandaat (met kapitaalbescherming) tot mei 2008 7.496.167 euro vermogensbeheermandaat (met kapitaalbescherming) tot maart 2009

24 Slide 2428.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: De wereldwijde financiële crisis Juli 2007: start VS-subprime crisis (VS-woningmarkt) onzekerheid onder de banken “wie is getroffen door de crisis?” duurdere financieringskost voor de banken duurdere kredietverlening → kredietcrisis Impact voor het fonds ARK-F heeft rechtstreeks geen beleggingspapier van subprime-kredieten ARK-F ondergaat de impact van de sterk gereduceerde liquiditeit op de financiële markten, en van heel wat paniekverkopen

25 Slide 2528.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: Bijsturingen in de thesaurieportefeuille Juli 2007: KBC Baker Street en Pembridge Square onder intern toezicht. Sept 2007 TC besluit de KBC CDO’s geheel of gedeeltelijk te verkopen zodra dit a pari kan. Eind 2007: sicav ING Intern. II Senior Bank Loans (2 mln.) daalde onder pari t.g.v. hogere kredietmarges in de markt. Niettegenstaande onderliggende defaultgraad nihil was, besloot TC te verkopen. Koersherstel is enkel op MLT mogelijk. Feb 2008: sicav Fortis L Fund Abs. Return (3,8 mln.) verloor ½ van de inlagen door paniekverkopen. Marktkoers daalde onder pari. Daar verdere koersdalingen niet zijn uit te sluiten, besloot TC om te verkopen. Alle beleggingen op vervaldag (behoudens CP) worden sedert sept 2007 voorlopig in bankdepots geplaatst. Aandachtspunt: in de bijgestuurde portefeuille vergen enkel de KBC CDO’s verder strikte opvolging.

26 Slide 2628.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: KBC Baker Street en Pembridge Square Baker Street onderliggende activa: 50% directe corporate kredieten (184 tegenpartijen), 30% tranched credit portfolio’s en 20% ABS (75 ABS-en). Beperkte indirecte inlage op subprime papier (14,8%). Pembridge Square onderliggende activa: 50% directe corporate kredieten (236 tegenpartijen), 35% tranched credit portfolio’s en 15% ABS (49 ABS-en). Beperkte indirecte inlage op subprime papier (3,68%). Tussentijdse stand van zaken per 31 maart 2008: Geïnvesteerd bedrag (1)28.000.000 euro Geboekte (niet gerealiseerde waardeverminderingen) (2) 2.465.600 euro De trimestriële reeds ontvangen en geboekte rente-inkomsten (3) 2.364.301 euro Netto positie (1)-(2)+(3)27.898.701 euro Per 31 maart 2008 heeft het fonds een licht verlies op de KBC-CDO’s. De waardeverminderingen zijn niet gerealiseerde minwaarden wegens illiquiditeit op de financiële markten voor complexe financiële instrumenten.

27 Slide 2728.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: KBC Baker Street en Pembridge Square Defaultgraad in onderliggende portefeuilles nihil. Rating van bepaalde tranches daalde in Q2 2008. Bv. Moody’s verlaagde rating van Aaa tot Aa2 i.f.v. de tranche naar Aaa tot Aa3. To do: geheel of gedeeltelijk verkopen zodra de markt terug herneemt.

28 Slide 2828.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans hoogrentende zichtrekening pro ratering te ontvangen rente-inkomsten Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

29 Slide 2928.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de balans 1.200.250 euro start- kapitaal en 75.000.00 euro opgehaald via publieke emissie Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro de via de swap gefinancierde coupons van de opbligatielening verhoogd met de gekapitaliseerde intrest voornamelijk de nog openstaande beheersvergoeding de tijdens de publieke emissie in 2005 geplaatste obligatielening pro rata gedeelte van de couponlast van de obligatielening met betaaldatum 12 oktober 2008

30 Slide 3028.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Jaarrekening: de resultatenrekening 1.345.523 euro beheersvergoeding 19.089 euro accountant 10.720 euro commissaris 31.032 euro jaarverslag en AV afschrijving kosten van oprichting en publieke emissie aandelenluik Waardeverminderingen op FUNDUS II: 349.300 euro. Samenwerking in juni 2008 stopgezet. Saldo na minnelijke schikking (164.024 euro) per 30 juni afboeken. opbrengsten uit thesauriebeleggingen oa. 1.207.500 euro coupons 183.101 euro afschrijvingen kosten publieke emissie obligatielening 2.356.238 euro waardevermindering op thesauriebeleggingen 305.671 euro minwaarden (ING Int. II Senior Bank Loans en Fortis L. Fund Abs. Return)

31 Slide 3128.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Resultaat Te bestemmen verlies: Te bestemmen verlies van het boekjaar: - 4.226.873 euro Overgedragen verlies van het vorige boekjaar - 2.248.512 euro Voorstel bestemming: Over te dragen verlies - 6.475.385 euro

32 Slide 3228.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Buitenbalansverplichtingen Interest-swap Het ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interest-swap afgesloten. Uit deze swap ontvangt het ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag, waarmee het de jaarlijkse coupons van de obligaties betaalt. In ruil dient het ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag (18.030.000 euro) te betalen op de einddatum (12.10.2017) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties.

33 Slide 3328.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Intrinsieke waarde per aandeel Eigen vermogen:69.590.881 euro Aantal aandelen:304.801 euro Waarde per aandeel:228,32 euro Aandeelhouders genieten van: 90% gewestwaarborg op de uitgifteprijs van 250 euro 35% belastingkrediet op de uitgifteprijs Obligatiehouders genieten van: 100% gewestwaarborg op de hoofdsom

34 Slide 3428.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag van de commissaris Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per 31.03.2008 werd afgeleverd door de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren. In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële jaarrekening gemaakt.

35 Slide 3528.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Verslag Raad van Bestuur: Vooruitzichten ARK Mgt stelt alles in het werk voor 100% allocatie van de ARK-F-middelen ARKIV’s dienen de komende jaren zo efficiënt mogelijk te investeren, met het oog op meerwaarde in de toekomst ARK-investeringen op kruissnelheid, per eind juli 74 doelondernemingen voor 53.461.000 euro (938 arbeidsplaatsen) Naarmate ARKIV’s investeren zullen zij hun kapitaal opvragen, tot dan zal ARK-F haar middelen tijdelijk beleggen In 2009 starten wellicht de voorbereidingen voor ARK-F II

36 Vraagstelling

37 Stemming

38 Slide 3828.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008 Stemming Niet-voorlezing van de officiële documenten Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten Kwijting bestuurders Kwijting commissaris Benoeming commissaris

39 Varia

40 Slide 4028.8.2008Jaarresultaten per 31 maart 2008


Download ppt "ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google