De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene vergadering - 28 augustus 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene vergadering - 28 augustus 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene vergadering - 28 augustus 2008
ARKimedes-Fonds nv Jaarverslag – 31 maart 2008 Algemene vergadering - 28 augustus 2008

2 Agenda De ARKimedesregeling
Markante gebeurtenissen – de ARKIV’s – de ARK-investeringen Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris Vraagstelling Stemming Varia Jaarresultaten per 31 maart 2008

3 De ARKimedesregeling

4 De ARKimedesregeling Doel: verhoging aanbod van risicokapitaal aan starters en kmo’s in Vlaanderen (450 miljoen euro) Initiatief van de Vlaamse overheid en PMV Pioniersfunctie: Financieringsmechanisme dat samenwerkt met en niet de plaats inneemt van professionele risicokapitaalverschaffers Oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te brengen voor investeringen in de toekomst van de eigen regio Jaarresultaten per 31 maart 2008

5 De ARKimedesregeling Publieke Vlaams investeerders Gewest ARKimedes-
Het publiek investeert in Ophaling van gelden Belastingkrediet/ Gewestwaarborg De ARKIV’s investeren in Starters en kmo’s Vlaams Gewest 100 % PMV Oprichting en beheer ARKimedes- fondsen ARKimedes Management 100 % Erkennen en opvolgen van ARKIV’s De ARKimedesfondsen investeren in Jaarresultaten per 31 maart 2008

6 Markante gebeurtenissen

7 Markante gebeurtenissen: het eerste ARKimedesfonds
Opgericht op 8 juni 2005 met euro startkapitaal Succesvolle publieke emissie in september 2005 kapitaalverhoging tot euro (90% gewestwaarborg, 35% belastingkrediet) uitgifte obligatielening van euro (100% gewestwaarborg) Jaarresultaten per 31 maart 2008

8 Markante gebeurtenissen: het eerste ARKimedesfonds
Belastingkrediet/ Gewestwaarborg Vlaams Gewest Publieke investeerders 100 % B-aandelen PMV nv 1 B-aandeel € 250 ARKimedes- Fonds nv < 50 % < 50 % Doel- onderneming ARKIV 100 % 4.800 A-aandelen > 50 % ARKimedes Management nv Privaat kapitaal Jaarresultaten per 31 maart 2008

9 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen
2005 2006 2007 Aantal ingediende aanvragen 19 3 Aantal opgerichte ARKIV’s 10 1 2 Aantal afgeleverde beloften ∑ gevraagd bedrag ∑ door ARKimedes-Fonds toegekend Totale fondsgrootte van alle ARKIV’s Nieuwe erkenningen tijdens het boekjaar ARK-ANGELS FUND (BAN Vlaanderen, opgericht in nov ’07) Vesalius Biocapital ARKIV (life science fonds, opgericht in dec ’07) Erkenningsbelofte voor Privark Fund (9,8 mln.) Jaarresultaten per 31 maart 2008

10 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus
Focus qua stadia Sectorfocus ARKAFUND nv (Dexia/Sydes) Groei Vernieuwende KMO-initiatieven in Vlaanderen binnen de dienstensector van media, informatie, communicatie en telecom ARK-ANGELS FUND nv Alle Alle sectoren en uitsluitend co- investering met business angels Baekeland Fonds II nv (Associatie Univ. Gent) Zaai en early stage Spin-offs van onderzoekslabo’s van de geassocieerde instellingen Big Bang Ventures II Comm.VA. Early stage ICT Capital-E Arkiv nv Zaai, opstart en groei Spin-offs van IMEC Fortis Private Equity Arkimedes nv Alle sectoren Jaarresultaten per 31 maart 2008

11 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus
Focus qua stadia Sectorfocus GIMV ARKIV ICT FUND nv Early stage en groei ICT ING-Activator Fund nv Groei Alle sectoren KBC ARKIV nv KMOFIN nv (LRM) Alle FUNDUS II nv Vesalius Biocapital ARKIV nv Early en later stage Life science QAT ARKIV nv Early en mid stage Milieu, hernieuwbare energietechnologieën, gezondheidszorg, vergrijzing en ICT Jaarresultaten per 31 maart 2008

12 Markante gebeurtenissen: FUNDUS II
Eind 2007 besloten ARK-F en FUNDUS om samenwerking stop te zetten. Reden: te uiteenlopend verwachtingspatroon mbt verder verloop van FUNDUS II Op 12 juni minnelijke schikking waarbij FUNDUS II-aandelen van ARK-F werden verkocht voor de EV-waarde ( euro) FUNDUS II fungeert vanaf 12 juni niet meer als ARKIV ARK-F beheert haar participaties pro-actief Jaarresultaten per 31 maart 2008

13 Markante gebeurtenissen: Investeringen door ARKimedes-Fonds
BBV ARKIV en BBV II fusioneerden in april 2007 met aansluitend een kapitaalverhoging Waardeverminderingen vorig boekjaar op FUNDUS II: euro. Samenwerking in juni 2008 stopgezet. Resterende boekwaarde ( euro) per 30 juni 2008 afgeboekt Kapitaalverhoging GIMV ARKIV ICT FUND tot euro Jaarresultaten per 31 maart 2008

14 Markante gebeurtenissen
ARKimedes-Fonds nv (€ 76,2 mln. aandelen en 35 mln. obligaties) FINANCIERING (aandelen) ARKIV’s ARK-INVESTERINGEN Starters en kmo’s Jaarresultaten per 31 maart 2008

15 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
Resultaat per Aantal eerste investeringsrondes Totaal ARK- investeringen Totaal uitstaande term sheets 4 euro 32 euro / 66 euro euro Voor een lijst van alle doelondernemingen verwijzen we naar het jaarverslag. Jaarresultaten per 31 maart 2008

16 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
Fondsgrootte ∑ ARK- investe- ringen per Aantal dossiers per ∑ ARK- investe- ringen per Aantal dossiers per Tewerkstelling binnen de doelonder- nemingen (indicatief) ARKAFUND 2 6 ARK-ANGELS FUND / 1 nb Baekeland Fonds II 4 7 131 Big Bang Ventures ARKIV 5 290 Capital-E Arkiv 8 39 Fortis Private Equity Arkimedes 3 11 FUNDUS II 9 GIMV ARKIV ICT FUND 47 ING-Activator Fund 44 KBC ARKIV 161 KMOFIN 13 106 QAT ARKIV 55 Vesalius Biocapital ARKIV Totaal 32 66 899 Bron: de ARKIV’s Jaarresultaten per 31 maart 2008

17 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
Jaarresultaten per 31 maart 2008

18 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
Jaarresultaten per 31 maart 2008

19 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
Jaarresultaten per 31 maart 2008

20 Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris

21 Jaarrekening: de balans
Jaarresultaten per 31 maart 2008

22 Jaarrekening: de balans
kosten van oprichting en publieke emissie ( euro af te schrijven over 5 jaar) zie slide 13 Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro Jaarresultaten per 31 maart 2008

23 Jaarrekening: de balans
euro bankdepots euro thesauriesicav’s euro CP euro sicav Dexia Dynamix Cash Enhanced euro OLO euro CDO KBC Baker Street euro CDO KBC Pembridge Square euro vermogensbeheermandaat (met kapitaalbescherming) tot mei 2008 euro vermogensbeheermandaat (met kapitaalbescherming) tot maart 2009 Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro Jaarresultaten per 31 maart 2008

24 Jaarrekening: De wereldwijde financiële crisis
Juli 2007: start VS-subprime crisis (VS-woningmarkt) onzekerheid onder de banken “wie is getroffen door de crisis?” duurdere financieringskost voor de banken duurdere kredietverlening → kredietcrisis Impact voor het fonds ARK-F heeft rechtstreeks geen beleggingspapier van subprime-kredieten ARK-F ondergaat de impact van de sterk gereduceerde liquiditeit op de financiële markten, en van heel wat paniekverkopen Jaarresultaten per 31 maart 2008

25 Jaarrekening: Bijsturingen in de thesaurieportefeuille
Juli 2007: KBC Baker Street en Pembridge Square onder intern toezicht. Sept TC besluit de KBC CDO’s geheel of gedeeltelijk te verkopen zodra dit a pari kan. Eind 2007: sicav ING Intern. II Senior Bank Loans (2 mln.) daalde onder pari t.g.v. hogere kredietmarges in de markt. Niettegenstaande onderliggende defaultgraad nihil was, besloot TC te verkopen. Koersherstel is enkel op MLT mogelijk. Feb 2008: sicav Fortis L Fund Abs. Return (3,8 mln.) verloor ½ van de inlagen door paniekverkopen. Marktkoers daalde onder pari. Daar verdere koersdalingen niet zijn uit te sluiten, besloot TC om te verkopen. Alle beleggingen op vervaldag (behoudens CP) worden sedert sept 2007 voorlopig in bankdepots geplaatst. Aandachtspunt: in de bijgestuurde portefeuille vergen enkel de KBC CDO’s verder strikte opvolging. Jaarresultaten per 31 maart 2008

26 Jaarrekening: KBC Baker Street en Pembridge Square
Baker Street onderliggende activa: 50% directe corporate kredieten (184 tegenpartijen), 30% tranched credit portfolio’s en 20% ABS (75 ABS-en). Beperkte indirecte inlage op subprime papier (14,8%). Pembridge Square onderliggende activa: 50% directe corporate kredieten (236 tegenpartijen), 35% tranched credit portfolio’s en 15% ABS (49 ABS-en). Beperkte indirecte inlage op subprime papier (3,68%). Tussentijdse stand van zaken per 31 maart 2008: Geïnvesteerd bedrag (1) euro Geboekte (niet gerealiseerde waardeverminderingen) (2) euro De trimestriële reeds ontvangen en geboekte rente-inkomsten (3) euro Netto positie (1)-(2)+(3) euro Per 31 maart 2008 heeft het fonds een licht verlies op de KBC-CDO’s. De waardeverminderingen zijn niet gerealiseerde minwaarden wegens illiquiditeit op de financiële markten voor complexe financiële instrumenten. Jaarresultaten per 31 maart 2008

27 Jaarrekening: KBC Baker Street en Pembridge Square
Defaultgraad in onderliggende portefeuilles nihil. Rating van bepaalde tranches daalde in Q Bv. Moody’s verlaagde rating van Aaa tot Aa2 i.f.v. de tranche naar Aaa tot Aa3. To do: geheel of gedeeltelijk verkopen zodra de markt terug herneemt. Jaarresultaten per 31 maart 2008

28 Jaarrekening: de balans
hoogrentende zichtrekening pro ratering te ontvangen rente-inkomsten Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro Jaarresultaten per 31 maart 2008

29 Jaarrekening: de balans
euro start- kapitaal en euro opgehaald via publieke emissie de tijdens de publieke emissie in 2005 geplaatste obligatielening de via de swap gefinancierde coupons van de opbligatielening verhoogd met de gekapitaliseerde intrest voornamelijk de nog openstaande beheersvergoeding pro rata gedeelte van de couponlast van de obligatielening met betaaldatum 12 oktober 2008 Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro Jaarresultaten per 31 maart 2008

30 Jaarrekening: de resultatenrekening
euro beheersvergoeding euro accountant euro commissaris euro jaarverslag en AV oa. euro coupons euro afschrijvingen kosten publieke emissie obligatielening euro waardevermindering op thesauriebeleggingen euro minwaarden (ING Int. II Senior Bank Loans en Fortis L. Fund Abs. Return) afschrijving kosten van oprichting en publieke emissie aandelenluik opbrengsten uit thesauriebeleggingen Waardeverminderingen op FUNDUS II: euro. Samenwerking in juni stopgezet. Saldo na minnelijke schikking ( euro) per 30 juni afboeken. Jaarresultaten per 31 maart 2008

31 Verslag Raad van Bestuur: Resultaat
Te bestemmen verlies: Te bestemmen verlies van het boekjaar: euro Overgedragen verlies van het vorige boekjaar euro Voorstel bestemming: Over te dragen verlies euro Jaarresultaten per 31 maart 2008

32 Verslag Raad van Bestuur: Buitenbalansverplichtingen
Interest-swap Het ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interest-swap afgesloten. Uit deze swap ontvangt het ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag, waarmee het de jaarlijkse coupons van de obligaties betaalt. In ruil dient het ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag ( euro) te betalen op de einddatum ( ) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties. Jaarresultaten per 31 maart 2008

33 Verslag Raad van Bestuur: Intrinsieke waarde per aandeel
Eigen vermogen: euro Aantal aandelen: euro Waarde per aandeel: 228,32 euro Aandeelhouders genieten van: 90% gewestwaarborg op de uitgifteprijs van 250 euro 35% belastingkrediet op de uitgifteprijs Obligatiehouders genieten van: 100% gewestwaarborg op de hoofdsom Jaarresultaten per 31 maart 2008

34 Verslag van de commissaris
Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per werd afgeleverd door de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren. In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële jaarrekening gemaakt. Jaarresultaten per 31 maart 2008

35 Verslag Raad van Bestuur: Vooruitzichten
ARK Mgt stelt alles in het werk voor 100% allocatie van de ARK-F-middelen ARKIV’s dienen de komende jaren zo efficiënt mogelijk te investeren, met het oog op meerwaarde in de toekomst ARK-investeringen op kruissnelheid, per eind juli 74 doelondernemingen voor euro (938 arbeidsplaatsen) Naarmate ARKIV’s investeren zullen zij hun kapitaal opvragen, tot dan zal ARK-F haar middelen tijdelijk beleggen In 2009 starten wellicht de voorbereidingen voor ARK-F II Jaarresultaten per 31 maart 2008

36 Vraagstelling

37 Stemming

38 Stemming Niet-voorlezing van de officiële documenten
Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten Kwijting bestuurders Kwijting commissaris Benoeming commissaris Jaarresultaten per 31 maart 2008

39 Varia

40 Jaarresultaten per 31 maart 2008


Download ppt "Algemene vergadering - 28 augustus 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google