De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing Slide 1 Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole Fritz Witt CRA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing Slide 1 Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole Fritz Witt CRA."— Transcript van de presentatie:

1 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing Slide 1 Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole Fritz Witt CRA

2 Thema’s Credit rating en de continuïteitstoets Balance sheet ratings Kwaliteitseisen aan balance sheet ratings Toepassing balance sheet rating bij de jaarrekeningcontrole Benefits van balance sheet ratings: –gestandaardiseerd, geobjectiveerd niet te manipuleren –betrouwbare indicator voor de continuïteit –uniek meetinstrument door de hele lifecycle van een onderneming –verdieping van de ondernemingsanalyse –context georiënteerd – plausibilisering van de rating –kostenbesparend door standaardisering en meer zekerheid 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing Slide 2

3 Credit ratings en de continu ï teitstoets Slide 3 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

4 Mijn publicatie in De Accountant oktober 2008 Slide 4 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

5 Credit ratings en de continu ï teitstoets Enkele resultaten uit het onderzoek van Nancy Jaspers - BDO (mei 2012 – Nijenrode Universiteit – Prof. Dr. R.M.J. Kamerling RA) Vraagstelling: “Is de accountant aan de hand van credit ratings in staat om voorafgaand aan een faillissement het maatschappelijk verkeer te informeren over een onzekere continuïteit?” Meningen: Dit betekent dat de accountant NV COS 620 moet volgen Een credit rating kan slechts een indicatie geven over een continuïteitsprobleem Een accountant kan weinig zekerheid ontlenen aan het gebruik van credit ratings Een accountant heeft te weinig expertise om credit ratings te bepalen Informeren over de risico‘s zou mogelijk negatieve gevolgen hebben voor concurrentiepositie Het selffulfilling prophecy karakter van zo’n credit rating moet je niet onderschatten. Dit vraagt een andere cashflowgerichte benadering Financiële gegevens moeten worden bekeken vanuit het omgevingsveld. 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Slide 5

6 Voorbeelden toepassingen van credit ratings in de accountancy Slide 630 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Bron: Nijenrode Universiteit - credit rating advisor leergang

7 Onderzoek in Duitsland Toename fraude en economisch crimineel gedrag 7 Verduistering Misleiding Bedrog Corruptie Disloyaliteit Creatief boekhouden Geldwassen Product piraterij Diefstal interlectueel eigendom Industirele spinoage Belastingfraude enz. Meer dan een derde van alle ondernemingen binnen de EU zijn slachtoffer van economisch crimineel gedrag in de afgelopen jaren. Meer “white color” criminelen Er is sprake van een aanzienlijke toename van boekhoudschandalen. Slide 7 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Bron: Prof. Dr. H. Krehl, Dr. A. Fischer / SRH University Calw / University Münster

8 8 „Vicieuze circel“ Crisis IdentificatieControle Fraude beïnvloed detecteert Slide 8 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

9 9 Relaties crisis en fraude Strategische crisis Insolventie Potentiële crisis Latente crisis Duidelijke wel controleerbare crisis Verduisteringen bezittingen Duidelijke niet controleerbare crisis Traditionele accounting policy Creatieve accounting policy Liquiditeitscrisis Inkomsten crisis Fout Misleiding …en andere gebeurtenissen Crisis Fraude Slide 930 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Bron: Prof. Dr. H. Krehl, Dr. A. Fischer / SRH University Calw / University Münster

10 Balance sheet ratings Slide 1030 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

11 Univariate analyses Logistische regressie Een balans sheet rating is een gestandaardiseerde, geobjectiveerde en niet te manipuleren beoordeling van de kredietwaardigheid ofwel financiële situatie van een onderneming. Cash flow / balanstotaal Rentelasten / vreemd vermogen Eigen vermogen / balanstotaal Voorzieningen / balanstotaal Liquide middelen / balanstotaal Crediteuren / omzet Discriminerende kengetallenRatingklassen Ratingfunctie = Z score Z=a+b1*k1+b2+…+bn*kn Z-waarde = 3,98 Uitvalwaarschijnlijkheid PD = 0,42% Standard & Poor‘s = BB+ Graydon = AA Coface = 6 IFD = 2 Rabo = R10 Slide 1130 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Wat is een balance sheet rating?

12 12 Discriminerende ratio‘s Principe: –Simuleer een casus of crisis en formuleer hypotheses –Find de representatieve ratio‘s bij de hypotheses Voorbeeld: –W at gebeurt met de kortlopende schulden tijdens een crisis? Antwoord: –De omzet daalt en de crediteuren schuld loopt op. Opdracht: –Toets de juistheid van deze stelling d.m.v. statistische analyse Korte termijn schulden Balanstotaal Crediteuren Netto omzet Traditioneel kengetalDiscriminerend kengetal 30 mei 2011- Symposium Statistical AuditingSlide 12

13 Relatie kengetallen / crisis 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Slide 13 Rentelasten / vreemd vermogen = inkomsten Liquide middelen / balanstotaal = liquiditeit Crediteuren / omzet = liquiditeit Discriminerende kengetallen Cash flow / balanstotaal = inkomsten Eigen vermogen / balanstotaal = inkomsten Voorzieningen / balanstotaal = inkomsten Analyse: Een geringe of negatieve cash flow en hoge rentelast op vreemd vermogen; een te laag oftewel negatief eigen vermogen en geringe voorzieningen; geringe liquiditeit oftewel hoge kortlopende schulden beïnvloeden de rating. Type crisis Belang

14 Kwaliteitseisen aan een balance sheet rating Slide 1430 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

15 Historische ontwikkeling van de balance sheet rating methode Sensitivity 19302009 Fitzpatrick Merwin Tamari support vector machines univariate insolvency forecast multivariate discriminant analysis Altmann Mertens / Baetge 1966 Beaver 1968 neural network* logistical regression * has been put into practice 1995 Trustorff / Leker 1977 Altmann time series analysis State of the art: Logistical regression Slide 1530 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

16 Kwaliteitskenmerken ratingsystemen Defaults correct bij test steekproef84,2% Defaults correct bij hold out steekproef80,1 Gebied onder ROC curve (Gini)87,5% Slide 1630 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

17 Transitietabellen Slide 1730 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

18 Toepassing balance sheet rating bij de jaarrekeningcontrole Slide 1830 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

19 Balance sheet ratings bij de jaarrekeningcontrole Branchebenchmarks Analysemodellen Toepassingen Complexiteit Individualiteit Plausibiliteit Financieel – economische scenario’s Slide 1930 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Balance sheet ratings

20 Klassieke kengetallen analyse bij bedrijfsvergelijkingen Eigen kapitaal Balanstotaal Netto winst Omzet Vreemd vermogen Cash flow Vorderingen Omzet Kengetal 12,85 % 16,24 % 6,62 71,35 Voorbeeld BV Bouwbedrijf 6,83 % 21,15 % 14,37 44,47 Goed SLECHT Goed SLECHT Interpretatie Slide 2030 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

21 Kengetallen worden bij bedrijfsvergelijkingen met gemiddelde branche waarden vergeleken GOOD? BAD? ??? Het vergelijken van ratio‘s binnen een bedrijfstak is slechts beperkt zinvol Interpretatie: 12.85 % Voorbeeld BV 6.83 % Branche gemiddelde Equity ratio 30 mei 2011- Symposium Statistical AuditingSlide 21

22 De oplossing van dit probleem: Branchebenchmarks 12.85 % Voorbeeld BV 6.83 % Waarde branche gemiddelde Stel je voor … … je kent de ‘besten’ (in rating) van een branche en de specifieke (geclassificeerde) eigenschappen van hun ratings….. Interpretatie: De ratio waarde kan worden geclassificeerd als boven gemiddeld. Maar er bestaan hoe dan ook substantiële verbeteringskansen, als men de ratio met de besten uit de branche vergelijkt (30,8%) Equity ratio Bron: Prof. Dr. H. Krehl; R. Schneider, Dr. A. Fischer Branchenrating 2006; Page 837. The „worst“ The best 30.8% 19.4% 10.3% 8.1% 7.5% 5.9% 5.1% 2.8% -4.5% 10%20%30%40%50%60%70%80%90% 100% 12.9% Slide 2230 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

23 Branchebenchmarks hebben substantiële voordelen Bruikbare vertaling van ratio‘s Analyse van branche risico‘s Vaststelling van de positie van een organisatie binnen zijn branche Oriëntatie op de ‘beste branche ratio`s’ door benchmarking Slide 2330 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

24 Branche benchmark bouwbedrijf (1) 25 mei 2011- - Symposium Statistical Auditing Slide 24 Bouwindustrie (Code 45000) Overzicht bedrijfstak Aantal ondernemingen13.460 Overzicht Over alle klassenKlasse Kengetallenmaxminslechstebeste Aandeel eigen vermogen30,8(-44,9)-4,5(3,5)-4,5(3,5)30,8(44,9) Totale rentabiliteit19,1(24,6)1,1(1,9)1,1(1,9)19,1(25,6) Rendement van de omzet8,0(11,0)0,8(1,8)0,8(1,8)8,0(11,0) Aanddel materiaalverbruik55,6(64,0)45,0(48,5)51,7(54,0)45,0(48,5) Aandeel personeelskosten35,0(21,2)13,8(18,3)35,0(21,2)31,0(18,3) Aandeel afschrijvingen2,5(3,4)2,0(1,9)2,4(2,5)2,5(2,5) Aandeel overige kosten13,6(17,1)120,2(10,8)13,6(12,0)12,013,1) RATINGKLASSERATINGKLASSE

25 25 mei 2011- - Symposium Statistical AuditingSlide 25 Branche benchmark bouwbedrijf (2)

26 Consequenties voor de analyse Slide 2630 mei 2011- Symposium Statistical Auditing 1.StapHoe risicovol is de branche?Branche benchmarks 2.StapWelk rating patroon toont deze onderneming?Balance sheet rating 3.StapWaar staat deze onderneming binnen haar branche?Branche benchmarks 4.Stap Zijn er individuele bijzonderheden bij de evaluatie opgevallen?Performance analyse 5.StopBij twijfel stresstest!Stress test Stresstest Methode : Prof. Dr. Hauschildt – doorontwikkelt door Prof. Dr. H. Krehl, Dr. A. Fischer Geen of zeer gering restrisico

27 Analyse economische situatie Slide 2730 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Ratinganalyse Groeiontwikkeling Resultaten analyse Financiering

28 Analyse van de resultaten Slide 2830 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Analyse van het jaarresultaat

29 Analyse van de cashflow Slide 2930 mei 2011- Symposium Statistical Auditing Cashflow analyse -ontwikkeling

30 Analyse financi ë le positie Slide 30 Analyse van de financiering en de financiële positie

31 Benefits van balance sheet ratings Slide 3130 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

32 Samenvatting Een balance sheet rating bij de jaarrekening controle biedt de accountant: Een objectief oordeel over de continuïteit van een onderneming Verbeterd de analyseerbaarheid van de onderneming en zijn branche Versneld de analyseprocessen tijdens een controle door standaardisatie en door doordachte analysemodellen Controles in kortere tijd met meer zekerheid De benefits van balance sheet ratings voor de accountantscontrole zijn: Betrouwbare continuïteitstoets Herkenning type crisis en fraude indicatie door diepere analyses Vaststelling branche risico‘s en best practices door branchebenchmarks Een rating is breed inzetbaar in alle fases van de controle Korte terugverdientijd Slide 32 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing

33 Heeft u nog vragen? Fritz Witt CRA E-mail: f.witt@nyenrode.nlf.witt@nyenrode.nl Telefoon: 06 53387551 f.witt@nyenrode.nl Slide 33 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing


Download ppt "30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing Slide 1 Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole Fritz Witt CRA."

Verwante presentaties


Ads door Google