De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt."— Transcript van de presentatie:

1 1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt hiervoor 4 hulpdagboeken: –Het boek ‘Aankopen en creditnota’s’ –Het boek ‘Verkopen en creditnota’s’ –Het bankboek –Diversenboek De onderneming past een systeem van niet-permanente inventaris toe. Alle aan- en verkopen gebeuren op termijn tenzij anders vermeld. Het BTW-percentage bedraagt steeds 21% tenzij anders vermeld. De hulpdagboeken worden maandelijks gecentraliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van kruispostrekeningen. Het centralisatiejournaal wordt enkel gebruikt bij het centraliseren van de verschillende hulpdagboeken. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2 2 Gevraagd: Boek alle verrichtingen van onderneming FELICE van de maand december 1999 via de centralisatiemethode. Boekingen gebeuren steeds in gehele getallen. (Er wordt verondersteld dat alle nodige documenten ter staving van de verrichtingen aanwezig zijn). –01/12: De onderneming verkoopt 25 kisten champagne aan N.V. Van Rossum aan 8600 BEF/stuk. 400 HD260.150 @ 700 verkopen215.000 499.1 verschuldigde BTW 45.150 (in hulpdagboek verkopen) –07/12: Aangezien N.V. Van Rossum een erg goede klant is, verstuurt FELICE een creditnota waarbij een commerciële korting toegekend wordt van 5% met betrekking tot de factuur van 01/12. 708 Toegek. Kort.10.750 499.4 Reg. Versch. BTW 2.258 @ 400 HD13.008 (in hulpdagboek verkopen en creditnota’s)

3 3 –12/12: Aankoop van 17 kisten champagne bij leverancier Laurence Perrier aan 3500 BEF/stuk. Er wordt een financiële korting gegeven van 2% wanneer betaald wordt binnen de 30 dagen. We betalen Laurence Perrier contant via de bank. Het vervoer wordt door de vervoersfirma N.V. Schoupe gedaan. Deze vervoersfactuur bedraagt 12.100 BEF incl. BTW (te betalen binnen de 30 dagen) 604 Aankoop HG59.500 499.2 Terugv. BTW12.245 @ 440 Lev.71.745 (hulpdagboek aankopen en creditnota’s) 440 Leveranciers71.745 @ 5500 KI R/C70.555 759 Div. fin. opbr.1.190 (hulpdagboek bankboek) 602 AK Diensten10.000 499.2 Terugv. BTW 2.100 @ 440 Lev.12.100 (hulpdagboek diversenboek)

4 4 –22/12: De onderneming verkoopt een bottelmachine voor 151.250 BEF (incl. BTW) aan N.V. Milsa (schuld te vereffenen binnen een termijn van 1 jaar). Deze machine werd aangekocht in 1993 en wordt lineair over 8 jaar afgeschreven. De (cumulatief) geboekte afschrijvingen bedragen 300.000 BEF. 416 Diverse vorderingen151.250 23.9 Geboekte afschr.300.000 @ 23.0 Inst. Mach.400.000 499.1 Versch. BTW 26.250 763 MW op real. VA 25.000 (hulpdagboek diversenboek) –26/12: Bij ontvangst van de levering van de aankoop van 12/12 blijken er 5 kisten het verkeerde merk champagne te bevatten. We sturen ze terug naar N.V. Perrier. 759 Div. fin. Opbr. 350 440 Lev.20.752 @ 604 AK HG17.500 499.3 Reg. Terugv. BTW 3.602 (hulpdagboek aankopen en creditnota’s)

5 5 –31/12: De onderneming koopt 40 kisten champagne aan bij N.V. Lançon voor een totaal bedrag van 150.000 (excl. BTW en kortingen). De goederen werden reeds ontvangen, maar de factuur nog niet. Het BTW percentage bedraagt uitzonderlijk 6%. Er wordt een commerciële korting toegekend van 10%. Bij betaling binnen de maand geniet men bovendien nog van een financiële korting van 5%. 604 AK HG 150.000 @ 444 Te ontv. Fact. 135.000 608 Ontv. Kortingen 15.000 (hulpdagboek aankopen en creditnota’s)

6 6 –31/12: Centraliseer al de geboekte verrichtingen vanuit de verschillende hulpdagboeken. Centralisatie vanuit het hulpdagboek ‘Aankopen en CN’ 604 AK HG192.000 499.2 Terugv. BTW 12.245 759 Div. fin. opbr. 350 @ 440 Lev. 50.993 499.3Reg. Terugv. BTW 3.602 608 Ontv. Kortingen 15.000 444 Te ontv. fact.135.000 Centralisatie vanuit het hulpdagboek ‘Verkopen en CN’ 400 HD247.142 708 Toeg. kort. 10.750 499.4 Reg. Versch. BTW 2.258 @ 700 VK215.000 499.1 Versch. BTW 45.150

7 7 Centralisatie vanuit het bankboek 440 Leveranciers71.745 @ 5500 KI R/C70.555 759 Div. fin. opbr. 1.190 Centralisatie vanuit het diversenboek 23.9 Geb. afschr.300.000 416 Diverse vord.151.250 602 AK diensten 10.000 499.2 Terugv. BTW 2.100 @ 23.0 Inst., mach. en uitr.400.000 440 Lev. 12.100 499.1 Versch. BTW 26.250 763 Meerw. op real. VA 25.000

8 8 Boek ‘Aankopen en creditnota’s’ NRNR Datum440 Leveranciers 499.2 ttvBTW 604 Aank. HG Diversen DebetCreditDebetCreditDebetCreditRek.nr.& omschr. 112/1271.74512.24559.500 226/1220.75217.500350759 Div. fin.opbr. 3.602499.3 Reg. terugv. BTW 331/12150.00015.000608 Ontv. korting 135.000444 Te ontv. fact. Totaal20.75271.74512.245209.50017.500350153.602 Mutatie: C 50.993 D 192.000

9 9 Boek ‘Verkopen en creditnota’s’ NRNR Datum400 HD 499.1 tb BTW 700 Verkopen Diversen DebetCreditDebetCreditDebetCreditRek.nr.& omschr. 101/12260.15045.150215.000 207/1213.00810.750708 Toegek. Kortingen 2.258499.4 Reg. versch. BTW Totaal260.15013.00845.150215.00013.008 Mutatie: D 247.142 C 215.000

10 10 Bankboek NRNR Datum5500 K.I. R/C400 HD440 Lev Diversen DebetCreditDebetCreditDebetCreditDebetCreditRek.nr.& omschr. 112/1270.55571.7451.190759 Div. fin. Opbr. Totaal70.55571.7451.190

11 11 Diversenboek NRDatumDiversen DebetCreditRek.nr.& omschr. 112/1210.000602 AK diensten 2.100499.2 Terugv. BTW 12.100440 Lev. 222/12151.250416 Div. vorderingen 300.00023.9 Geb. afschr. Op inst., mach. en uitr. 400.00023.0 Inst., mach. & uitr. (AW) 26.250499.1 Versch. BTW 25.000763 Meerw. op real. VA Totaal463.350


Download ppt "1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt."

Verwante presentaties


Ads door Google