De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt."— Transcript van de presentatie:

1 1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt hiervoor 4 hulpdagboeken: –Het boek ‘Aankopen en creditnota’s’ –Het boek ‘Verkopen en creditnota’s’ –Het bankboek –Diversenboek De onderneming past een systeem van niet-permanente inventaris toe. Alle aan- en verkopen gebeuren op termijn tenzij anders vermeld. Het BTW-percentage bedraagt steeds 21% tenzij anders vermeld. De hulpdagboeken worden maandelijks gecentraliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van kruispostrekeningen. Het centralisatiejournaal wordt enkel gebruikt bij het centraliseren van de verschillende hulpdagboeken. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2 2 Gevraagd: Boek alle verrichtingen van onderneming FELICE van de maand december 1999 via de centralisatiemethode. Boekingen gebeuren steeds in gehele getallen. (Er wordt verondersteld dat alle nodige documenten ter staving van de verrichtingen aanwezig zijn). –01/12: De onderneming verkoopt 25 kisten champagne aan N.V. Van Rossum aan 8600 BEF/stuk verkopen verschuldigde BTW (in hulpdagboek verkopen) –07/12: Aangezien N.V. Van Rossum een erg goede klant is, verstuurt FELICE een creditnota waarbij een commerciële korting toegekend wordt van 5% met betrekking tot de factuur van 01/ Toegek. Kort Reg. Versch. BTW 400 HD (in hulpdagboek verkopen en creditnota’s)

3 3 –12/12: Aankoop van 17 kisten champagne bij leverancier Laurence Perrier aan 3500 BEF/stuk. Er wordt een financiële korting gegeven van 2% wanneer betaald wordt binnen de 30 dagen. We betalen Laurence Perrier contant via de bank. Het vervoer wordt door de vervoersfirma N.V. Schoupe gedaan. Deze vervoersfactuur bedraagt BEF incl. BTW (te betalen binnen de 30 dagen) 604 Aankoop HG Terugv. 440 Lev (hulpdagboek aankopen en creditnota’s) KI R/C Div. fin. opbr (hulpdagboek bankboek) 602 AK Diensten Terugv. BTW 440 Lev (hulpdagboek diversenboek)

4 4 –22/12: De onderneming verkoopt een bottelmachine voor BEF (incl. BTW) aan N.V. Milsa (schuld te vereffenen binnen een termijn van 1 jaar). Deze machine werd aangekocht in 1993 en wordt lineair over 8 jaar afgeschreven. De (cumulatief) geboekte afschrijvingen bedragen BEF. 416 Diverse vorderingen Geboekte 23.0 Inst. Mach Versch. BTW MW op real. VA (hulpdagboek diversenboek) –26/12: Bij ontvangst van de levering van de aankoop van 12/12 blijken er 5 kisten het verkeerde merk champagne te bevatten. We sturen ze terug naar N.V. Perrier. 759 Div. fin. Opbr AK HG Reg. Terugv. BTW (hulpdagboek aankopen en creditnota’s)

5 5 –31/12: De onderneming koopt 40 kisten champagne aan bij N.V. Lançon voor een totaal bedrag van (excl. BTW en kortingen). De goederen werden reeds ontvangen, maar de factuur nog niet. Het BTW percentage bedraagt uitzonderlijk 6%. Er wordt een commerciële korting toegekend van 10%. Bij betaling binnen de maand geniet men bovendien nog van een financiële korting van 5%. 604 AK HG 444 Te ontv. Fact Ontv. Kortingen (hulpdagboek aankopen en creditnota’s)

6 6 –31/12: Centraliseer al de geboekte verrichtingen vanuit de verschillende hulpdagboeken. Centralisatie vanuit het hulpdagboek ‘Aankopen en CN’ 604 AK HG Terugv. BTW Div. fin. opbr. 440 Lev Reg. Terugv. BTW Ontv. Kortingen Te ontv. fact Centralisatie vanuit het hulpdagboek ‘Verkopen en CN’ 400 HD Toeg. kort Reg. Versch. BTW 700 VK Versch. BTW

7 7 Centralisatie vanuit het bankboek KI R/C Div. fin. opbr Centralisatie vanuit het diversenboek 23.9 Geb. afschr Diverse vord AK diensten Terugv. BTW 23.0 Inst., mach. en uitr Lev Versch. BTW Meerw. op real. VA

8 8 Boek ‘Aankopen en creditnota’s’ NRNR Datum440 Leveranciers ttvBTW 604 Aank. HG Diversen DebetCreditDebetCreditDebetCreditRek.nr.& omschr. 112/ / Div. fin.opbr Reg. terugv. BTW 331/ Ontv. korting Te ontv. fact. Totaal Mutatie: C D

9 9 Boek ‘Verkopen en creditnota’s’ NRNR Datum400 HD tb BTW 700 Verkopen Diversen DebetCreditDebetCreditDebetCreditRek.nr.& omschr. 101/ / Toegek. Kortingen Reg. versch. BTW Totaal Mutatie: D C

10 10 Bankboek NRNR Datum5500 K.I. R/C400 HD440 Lev Diversen DebetCreditDebetCreditDebetCreditDebetCreditRek.nr.& omschr. 112/ Div. fin. Opbr. Totaal

11 11 Diversenboek NRDatumDiversen DebetCreditRek.nr.& omschr. 112/ AK diensten Terugv. BTW Lev. 222/ Div. vorderingen Geb. afschr. Op inst., mach. en uitr Inst., mach. & uitr. (AW) Versch. BTW Meerw. op real. VA Totaal


Download ppt "1 Toepassing Gegevens: De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt."

Verwante presentaties


Ads door Google