De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volop kansen energieopslag in de bodem! Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volop kansen energieopslag in de bodem! Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Volop kansen energieopslag in de bodem! Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006

2 Intro systemen met WKO en warmtepompen Intro systemen met WKO en warmtepompen Kenmerken en varianten open bronsystemen Kenmerken en varianten open bronsystemen Kwaliteitsfactoren bronsystemen Kwaliteitsfactoren bronsystemen Kwaliteitsaspecten inpassing warmtepompen Kwaliteitsaspecten inpassing warmtepompen Kostenoptimalisatie Kostenoptimalisatie Marktbenadering Marktbenadering Conclusies Conclusies Inhoud presentatie

3 Duurzaam micro/macro Kenmerken: Min. Input Max. selfsupporting Minimale emissie & afval lokaal Onafhankelijk, flexibel bedrijfszeker Lifecycle benadering Elektra Gas Water Minimale emissie (CO2 reductie etc.) Afval (water) Comfort tegen minimale kosten Brandbe- strijding Sanitair Windmolen s Warmte- pomp verlichting Luchtbe- handelin g Koude- opslag Materialen

4

5 Voorbeeld bodemopbouw Voorbeeld bodemopbouw

6 Doubletsysteem opslag Doubletsysteem opslag Afstand tussen bronnen Afstand tussen bronnen Grondwaterstroming Grondwaterstroming Positionering Positionering

7 Monobron GeoThermic Monobron GeoThermic ww in grondwater ww in grondwater geen drukhoud geen drukhoud minder pompenergie minder pompenergie flowkering in grondwater flowkering in grondwater regelbaarheid regelbaarheid standaardconcept standaardconcept

8 Type en wijze van boren (roterende zuiglift) Type en wijze van boren (roterende zuiglift) Goede bemonstering van de bodemopbouw Goede bemonstering van de bodemopbouw Ongewenste menging voorkomen (kans op verstopping) Ongewenste menging voorkomen (kans op verstopping) Goed “ontwikkelen” van de bron Goed “ontwikkelen” van de bron Kwaliteitsaspecten 1

9 Boortechniek: roterend zuiglift

10 Monstername

11 Bodemprofiel

12 Risico bronverstopping Bronverstopping door roest- en/of permanente slibafzettingBronverstopping door roest- en/of permanente slibafzetting

13 Schoonspoelen van de bron

14 Realistisch uitgangspunt watertemperaturen bron Realistisch uitgangspunt watertemperaturen bron (robuustheid systeem en realistische inschatting (robuustheid systeem en realistische inschatting besparing) besparing) Garanties eisen op boring (NVOE-garantie) Garanties eisen op boring (NVOE-garantie) (ontwerp en uitvoering) 5 jaar all-in (ontwerp en uitvoering) 5 jaar all-in Systeem robuust maken voor diverse bedrijfssituaties (niet alleen onder min/max condities) Systeem robuust maken voor diverse bedrijfssituaties (niet alleen onder min/max condities) Goede regelbaarheid bronsysteem (volgen belasting) Goede regelbaarheid bronsysteem (volgen belasting) Gestandaardiseerde aanpak, bewezen concepten Gestandaardiseerde aanpak, bewezen concepten Kwaliteitsaspecten 2

15 warmtepomp 4 1 Elektriciteit 3 warmtewisselaar Koudeopslag in grondwater 6°C12°C 50-40°C koudwarm warmtelevering Warmte in verdamper 3 COP warmte = 400/100= 4 100 kWe 300 kW 400 kW Warmte uit condensor Brondebiet = 300/(4,2*6)= 11,9 l/s Afstemming bron-wp

16 warmtepomp 6 1 Elektriciteit 5 warmtewisselaar Koudeopslag in grondwater 6°C als hoger debiet mogelijk is !12°C 35-25°C Lagere temperatuur dus betere COP koudwarm warmtelevering Warmte in verdamper 5 COP warmte = 480/80= 6 80 kWe 400 kW De bron moet extra warmte gaan leveren Kan dat? Meer debiet of grotere delta T! Kan dat? Meer debiet of grotere delta T! 480 kWe Er kan meer warmte geleverd worden Maar waar komt dat dan vandaan? Maar waar komt dat dan vandaan? Warmte uit condensor Brondebiet = 400/(4,2*6)= 15,9 l/s 4°C bij idem debiet 11,9 l/s Delta T = 400/(4,2*11,9)= 8 K 12 - 8 = 4 12 - 8 = 4°C Dat is kritisch! Afstemming bron-wp

17 Bij ontwerp brondebiet op “hoge” condensortemperatuur Bij ontwerp brondebiet op “hoge” condensortemperatuur Bij lagere temperatuur betere COP; dan meer energie uit de bron nodig. Bij lagere temperatuur betere COP; dan meer energie uit de bron nodig. Dit kan door meer brondebiet en of grotere delta T Dit kan door meer brondebiet en of grotere delta T Als WP te lage uittrede krijgt, kan deze in storing gaan. Als WP te lage uittrede krijgt, kan deze in storing gaan. Dit tegengaan door toch hogere temp te maken of Dit tegengaan door toch hogere temp te maken of vermogen van de wp aan condensorkant terug te nemen. Voorkom in storing vallen! Conclusie COP WP en bronontwerp

18 Proefboring alleen als het echt nodig is Proefboring alleen als het echt nodig is Streven naar laag brondebiet (grote delta T in ontwerp) Streven naar laag brondebiet (grote delta T in ontwerp) Gelijk debiet zomer/winter, nuttig koelen/verwarmen Gelijk debiet zomer/winter, nuttig koelen/verwarmen Hoogwaardige inzet bron, goedkopere opties voor piek Hoogwaardige inzet bron, goedkopere opties voor piek (? Monovalent warmtepompsysteem) (? Monovalent warmtepompsysteem) Extra inzet bron voor andere functies Extra inzet bron voor andere functies Garanties op systeem, borging aftersales (monitoring) Garanties op systeem, borging aftersales (monitoring) Kostenoptimalisatie, vergroten haalbaarheid!

19 Brondebiet tegen bronkosten

20 Maximaliseer gebruik “duur”zaam systeem Conventioneel Duurzaam koelmachine bron/WP als KM cv-ketel warmtepomp sprinklertank voorraad in bron gebruik drinkwater water uit bron separate energiestromen uitwisselen energiestromen

21 Energieopslag visie Conventionele koelmachine Vervanging door energieopslag is: Duurzame koeling Duurzame verwarming Sprinklervoeding Bluswaterlevering Bedrijfswaterlevering Conventionele sprinklervoorraadtank

22 Inzet bronnen voor sprinkler voorbeeld Jaarbeurs Utrecht –energieopslag (doubletsysteem) met sprinkler –opslagsysteem max. 750 m 3 /h water verplaatsing ( 7.000 kW koeling) 3 koude en 6 warme pompen (bronnen) –sprinklerwater 240 m 3 /h bij 720 kPa op maaiveld 3 van de 6 warme pompen (bronnen)

23 GeoThermic met sprinkler GeoThermic met sprinkler bij Camping Sport de Wit te Schijndel Project met Unica

24 Status brontechniek voor sprinkler Combi bron-sprinkler nog geen koud kunstje Combi bron-sprinkler nog geen koud kunstje Geen goede kwaliteitsnormen bronsystemen voor sprinkler Geen goede kwaliteitsnormen bronsystemen voor sprinkler Discussie over betrouwbaarheid Discussie over betrouwbaarheid Normen in ontwikkeling (Installect, adviseurs, brandweer R’dam) Normen in ontwikkeling (Installect, adviseurs, brandweer R’dam) Risico: toepassing bronnen voor sprinkler zonder goede normen Risico: toepassing bronnen voor sprinkler zonder goede normen Grote potentie door optimalisatie kosten (i.c.m WKO) Grote potentie door optimalisatie kosten (i.c.m WKO)

25 Marktbenadering Energieopslag (duurzame systemen) als product Energieopslag (duurzame systemen) als product Zorgen bij klant wegnemen; garantie en nazorg bieden Zorgen bij klant wegnemen; garantie en nazorg bieden Standaardisatie, systeemconcepten specifieke doelgroepen Standaardisatie, systeemconcepten specifieke doelgroepen Kostenreductie en optimalisatie (multifunctionele inzet) Kostenreductie en optimalisatie (multifunctionele inzet) Kennisverspreiding Kennisverspreiding

26 Geïntegreerde realisatie van duurzame verwarming koeling en luchtbehandeling Energiedienst met standaardconcepten verse lucht koeling verwarming klimaat- en procescomfort Duurzame energielevering zonder zorgen

27 Financier Eindgebruiker Energiedienst of installateur Toeleverancier systeem + onderhoud Energiebedrijf (af)betaling Instandhoudingeis en betaling Levering c.q. betaling systeem en onderhoud Levering c.q. betaling elektra Levering koude/warmte

28 Conclusies Gegarandeerde (eind)prestatie eisen (over jaren) NVOE Gegarandeerde (eind)prestatie eisen (over jaren) NVOE Optimalisatie brondebiet en maximaal gebruik bron Optimalisatie brondebiet en maximaal gebruik bron Goede afstemming bron-opwekking-afgifte Goede afstemming bron-opwekking-afgifte Warmte en koude nuttig gebruiken Warmte en koude nuttig gebruiken Standaardisatie in ontwerp en uitvoering Standaardisatie in ontwerp en uitvoering Standaardconcepten voor diverse branches. Standaardconcepten voor diverse branches. Committment van een team! Committment van een team!


Download ppt "Volop kansen energieopslag in de bodem! Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google