De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alcohol Hoezo?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alcohol Hoezo?."— Transcript van de presentatie:

1 alcohol Hoezo?

2 ontstaan Alcohol :natuurproduct door gisting van gerst (bier) of druiven (wijn). Dit natuurlijke gistingsproces stopt bij ongeveer 15% alcohol. Dit wordt zwak alcoholhoudende drank genoemd. De scheikundige formule van alcohol (ethanol)= C2H5OH. Door verhitting en afkoeling van zwak-alcoholhoudende drank (distilleren) kunnen hogere alcoholpercentages ontstaan. =sterke drank genoemd.

3 Waarin? Hoeveel ? Bier 5% alcohol (behalve zwaardere biersoorten zoals trappist) Wijn 12% Mixdrankjes breezer, piña colada, mohito (rhum)baco ( bacardi cola Sterke drank jenever 35%. Maar er is ook drank met een nog hoger alcoholpercentage. 

4 1 glas Een standaardglas bier, een glas wijn en een borrel sterke drank bevatten ongeveer evenveel alcohol. 250 ml bier met een normaal alcoholpercentage (5%), standaard maat bierglas. 25 ml sterke drank (40%) zoals wodka of whisky. 125 ml wijn (12-13%), een klein glas. Een standaardglas : ongeveer 10 gram pure alcohol.

5 verkoop Het gebruik en de verkoop van alcoholhoudende dranken is legaal. Voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken aan jongeren: leeftijdsgrens van 16 jaar. Voor sterke drank : minimum leeftijd van 18 jaar.

6 Schoolgezondheidsprofiel Fioretti College 2008
Kinderen tot 16 jaar * Binge => vijf of meer glazen bij één gelegenheid Alcohol

7 Gemiddeld aantal glazen per week kinderen tot 16 jaar
Zuid Holland Noord 6,5 HAVO/VWO 5,5 Sportlaan 4,3 Praktijkonderwijs 8,0 Uitermeer 3,7 VMBO 8,4 Alcohol

8 geestelijke effecten Emotionele ontlading Spraakzamer
Verminderde reactiesnelheid Loslaten van remmingen Zelfoverschatting Verstoord beoordelingsvermogen (ook in verkeer) Verminderde werking van het geheugen Minder stress- en pijngevoelens

9 Aantal glazen: Effect 1-3 glazen (0-0,5 promille) Ontspannen, ontremd, vrolijk 3-7 glazen (0,5-1,5 promille) Aangeschoten, tipsy 7-15 glazen (1,5-3 promille) Zat, dronken 15-20 glazen (3-4 promille) Laveloos 20 glazen of meer (4 promille en hoger) Knock-out

10

11 Effecten op lichaam Hersenen Lever Maag Hart- en bloedvaten Kanker
Jarenlang overmatig drinken zorgt voor het krimpen van de hersenen. Bij zeer zware drinkers kan het volume met 10 tot 15% afnemen, na 10 tot 15 jaar. Lever Maag Hart- en bloedvaten Kanker

12 hersenen Schade aan de frontale cortex zorgt voor een achteruitgang in intellectuele vaardigheden.  minder slim herinneringen van het korte termijn geheugen niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Hierdoor ontstaan black-outs. zorgt voor stoornissen in motoriek, coördinatie en evenwicht. Wanneer hersenstam verdoofd wordt door veel drinken kan er coma optreden en kan men overlijden. Vooral binge drinkers die op korte tijd grote hoeveelheden alcohol drinken, lopen dit risico. Veel drinken op jonge leeftijd kan daardoor groeistoornissen in de hand werken. De hersenen ontwikkelen zich tot men ongeveer 23 jaar is. Tot die tijd zijn ze extra kwetsbaar voor giftige invloeden. Overmatig drinken vanaf jonge leeftijd kan dan voor onherstelbare beschadigingen zorgen. Hierdoor worden denkprocessen, geheugen en zelfcontrole negatief beïnvloed.

13 Alcoholgebruik verhoogt risico op:
verminderd sociaal welzijn (depressies) opzettelijke en niet-opzettelijke verwondingen door overmatig drankgebruik op de spoedeisende hulp : breuken, hoofdwonden en oogletsel. neuropsychiatrische aandoeningen Als moeder /vader drinkt voor/ in zwangerschap

14 Effecten school/werk Schoolverzuim/spijbelen
Verminderde schoolprestaties Voortijdig schoolverlaten/drop-out Verhoogd ziekteverzuim Samenleving Overlast Vernielingen Ongevallen Ziekten: Om kanker te voorkomen, kunt u het beste geen alcohol drinken. Als u toch wilt drinken, beperk het aantal glazen alcohol per dag dan tot 2 voor mannen en 1 voor vrouwen.

15 Effecten Agressief gedrag Uitgaansgeweld Huiselijk geweld
Persoonskenmerken Sociale omgevingsfactoren Huiselijk geweld Seksueel gedrag Onveilige seks Ongewenst seksuele ervaringen Andere factoren die een rol spelen Vriendenkring Slaapplaats

16 Algemene maatregelen Verkrijgbaarheid Uitgaan/horeca Rol van de ouders
Gemeentelijke initiatieven

17 Algemene maatregelen Drank- en Horecawet Campagnes
(BOB, jeugd en alcohol) Alcohol en opvoeding Alcohol en jongeren DRANK maakt meer kapot dan je lief is Geen 16, geen druppel

18 Uitgaan/horeca Barcode (dronken dan geen verkoop meer van alcohol)
BarVeilig Collectieve horecaontzegging Deurbeleid Gedragsregels

19 Effect bij dieren

20 vragen 1. In welk glas drank zit het meest alcohol?
A. In een glas pilsbier B. In een glas wijn C. In een glas jenever D. In alle drie de glazen zit evenveel alcohol

21 2. Van alcohol kan je A. alleen lichamelijk afhankelijk worden
B. alleen geestelijk afhankelijk worden. C. zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk worden. Geestelijke afhankelijkheid betekent dat je enorm naar alcohol verlangt. Lichamelijke afhankelijkheid houdt in dat je lichaam zich heeft aangepast aan de dagelijkse hoeveelheid alcohol en dan heb je op den duur meer alcohol nodig om hetzelfde effect nog te voelen. Als je stopt met drinken kan je ontwenningsverschijnselen krijgen. Je gaat slecht slapen, trillen en zweten. 

22 3. Een man en een vrouw drinken evenveel.
Wie heeft het hoogste promillegehalte? A. De vrouw omdat ze van het zwakke geslacht is. B. De vrouw omdat ze doorgaans minder weegt. C. De man omdat hij meer lichaamsvocht heeft. D. Beiden hebben hetzelfde promillegehalte, tenminste als ze evenveel wegen. Bij een gelijk aantal glazen alcohol hebben vrouwen een hoger promillegehalte. Alcohol komt via je maag in het bloed terecht. Het bloed verdeelt de alcohol over het lichaamsvocht. Vrouwen hebben gemiddeld meer lichaamsvet en minder spieren dan mannen en hebben daardoor minder lichaamsvocht. Een mannenlichaam bestaat voor 55% uit water, een vrouwenlichaam voor 45%. Als een man en een vrouw evenveel drinken heeft de vrouw dus meer alcohol in haar bloed. Daarnaast breken vrouwen minder alcohol af in de maag, waardoor er bij eenzelfde hoeveelheid meer alcohol in de bloedstroom terechtkomt. Tot slot hebben ze een iets kleinere lever die trager alcohol afbreekt.

23 4. Als je een beetje alcohol drinkt, voel je je wat minder moe.
Alcohol heeft een A. opwekkend effect. B. verdovend effect. C. verdovend en opwekkend effect. D. geen van deze antwoorden klopt omdat alcohol geen drug is.

24 Verdovend middel drug
Alcohol verdooft de hersenen. Het verdooft in eerste instantie de delen van de hersenen die ons gedrag en onze emoties controleren. Zo komt het dat je je door een kleine hoeveelheid alcohol toch uitgelaten of ontremd kan voelen. Je kan dan stoutmoediger, actiever of zelfs agressief worden. Drink je meer, dan daalt je reactie- en beoordelingsvermogen, je wordt luidruchtiger en gaat meer risico’s nemen. Bij nog meer alcohol gaat bewegen moeizamer en wisselen emoties snel. Achteraf kan je je bepaalde dingen mogelijk niet meer herinneren. Drink je heel veel ineens, dan kan het stuurcentrum van automatische spierbewegingen (zoals hart en longen) verdoofd raken. Mogelijke gevolgen zijn dan hart- en ademhalingsstilstand, coma, tot zelfs de dood.

25 5. Hoe lang doet het lichaam er gemiddeld over om een glas alcoholische drank af te breken?
A. Een half uur B. Een uur C. Anderhalf uur D. Alcohol wordt niet afgebroken, je plast het gewoon weer uit. De lever doet er  gemiddeld 1,5 uur over om één glas af te breken. Een glas alcohol bevat ongeveer 10 gram (= 12ml) zuivere alcohol. Bij een man met een gewicht van 70 kilo breekt de lever de alcohol af met een snelheid van 7 gram per uur. De lever doet er dus gemiddeld 1,5 uur over om één glas af te breken. De lever kan niet harder werken. Je kan de afbraak van alcohol dus niet versnellen door bijvoorbeeld een koude douche, frisse lucht, braken of een kop koffie drinken.

26 6. In een pilsje zitten evenveel calorieën als in ....
A. anderhalf sneetje brood. B. een hotdog. C. onzin, er zitten geen calorieën in bier. D. een stukje cake. Anderhalf sneetje brood komt ongeveer overeen met een glas pilsbier.  Een pilsje bevat ongeveer 110 calorieën. Een sneetje brood 75 (een stukje cake 130, een hotdog 190). Dus anderhalf sneetje brood komt ongeveer overeen met een glas pilsbier. Bier geeft wel energie maar deze wordt minder goed gebruikt dan bij brood. Het gaat om ‘lege calorieën’ die niet kunnen dienen als (extra) brandstof bij sport of andere inspanningen. Alcohol bevat naast calorieën weinig andere nuttige voedingsstoffen en draagt niet bij tot een gezonde voeding. 

27 7. Een overdosis alcohol kan je krijgen door …
A. te vaak alcohol te drinken. B. te veel alcohol te drinken in korte tijd. C. een overdosis alcohol bestaat niet. D. slechte hygiëne in het café. Een overdosis of alcoholvergiftiging ontstaat door in één keer zoveel te drinken dat je out gaat. Een overdosis of alcoholvergiftiging ontstaat door in één keer zoveel te drinken dat je out gaat. Het zenuwstelsel kan zo sterk worden verdoofd dat je ademhaling verlamd raakt of je een hartstilstand krijgt. Snel ingrijpen kan van levensbelang zijn. Bij jongeren is de kans op alcoholvergiftiging veel groter dan bij volwassenen (jongeren hebben immers veel minder lichaamsvocht). Dat geldt ook voor vrouwen en mensen met een laag lichaamsgewicht. Minder ervaren drinkers en mensen met een lege maag lopen eveneens een groter risico op overdosis. 

28 8. Hoeveel alcohol heb je in je bloed na één glas alcohol?
A. 0,2 promille bij mannen en vrouwen. B. 0,2 promille bij mannen en 0,3 bij vrouwen. C. 0,25 promille bij mannen en vrouwen. D. 0,3 promille bij mannen en vrouwen. Bij één glas alcohol bevat het bloed gemiddeld genomen 0,2 promille alcohol bij mannen en 0,3 promille bij vrouwen. Alcohol verdeelt zich over het lichaamsvocht. Bij alcohol drukt men de hoeveelheid alcohol in het bloed niet uit in percentages maar in promillen. Een promille is een duizendste. Bij één glas alcohol bevat het bloed gemiddeld genomen 0,2 promille alcohol bij mannen en 0,3 promille bij vrouwen.

29 9. Wat is aanvaardbaar alcoholgebruik?
A. Maximaal 5 glazen alcohol per dag voor zowel mannen als vrouwen. B. Maximaal 5 glazen per dag voor mannen en 3 voor vrouwen. C. Maximaal 2 glazen alcohol per dag voor mannen en 1 voor vrouwen. D. Maximaal 28 glazen per week voor mannen en vrouwen. E. Volgens de dokter ½ glas per dag Let wel, deze normen gelden vanaf het moment dat je lichaam volgroeid is, voor jongeren gelden dus andere normen. Maximaal 2 glazen per dag voor mannen en 1 voor vrouwen en minstens 2 dagen per week geen alcohol drinken. Er zijn ook situaties waarin het beter is om helemaal niet te drinken, zoals bij zwangerschap, ziekte, in het verkeer of als je een alcoholprobleem gehad hebt.

30 10. Een alcoholprobleem is erfelijk.
Ja neen Ja  Volgens Amerikaans onderzoek is er een 34% grotere kans om afhankelijk te worden van alcohol als een van de ouders een afhankelijkheidsprobleem heeft of had met drank. Als beide ouders een alcoholprobleem hebben, is er zelfs een vier maal grotere kans. Dat betekent natuurlijk niet dat kinderen van mensen die te veel drinken zelf een drankprobleem krijgen. Bij de meesten is dat trouwens niet het geval. Wel behoren ze tot een groep die gevoeliger is om een drankprobleem te krijgen. Als alcohol thuis voor problemen zorgt, kunnen de ongelukkige en onzekere gevoelens die daar mogelijk het gevolg van zijn, een reden vormen om naar alcohol te grijpen. Als ouders veel drinken, kan je dat als kind ook gewoon gaan vinden en die gewoonte overnemen. 

31 11. Kan de vruchtbaarheid worden beïnvloed door het drinkgedrag?
A. Het maakt niet uit voor de man, wel voor de vrouw. B. Het maakt wel degelijk uit, zowel voor de man als voor de vrouw. C. Het maakt niet uit voor de vrouw maar wel voor de man. D. Het maakt niet uit voor de vrouw, als ze maar niet drinkt als ze zwanger is.

32 antwoord Bij mannen en vrouwen vermindert alcoholgebruik de vruchtbaarheid.  Bij mannen en vrouwen vermindert alcoholgebruik de vruchtbaarheid. Ook wordt het risico op een miskraam groter als de vrouw en/of man drinken. Alcohol kan namelijk zowel de eicel als het sperma beschadigen. Als je zwanger bent of wil worden, drink je best geen alcohol. Hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op een miskraam of ontwikkelingsstoornis. Vrouwen die alcohol hebben gedronken toen ze nog niet wisten dat ze zwanger waren, hoeven niet in paniek te slaan, maar schenken best extra aandacht aan hun lichaam (geen alcohol meer drinken, goed op de voeding letten) en bespreken de situatie met hun arts.

33 12. Hoe kan je op een snelle manier weer nuchter worden?
A. Overgeven B. Een kop sterke koffie drinken. C. Een wandeling in de frisse buitenlucht. D. Geen van bovenstaande antwoorden. Er is geen manier om snel nuchter te worden.  Er is geen manier om snel nuchter te worden. De lever breekt één standaardglas alcohol per anderhalf uur af (de meeste alcoholische dranken hebben een eigen standaardglas, waardoor de verschillende soorten alcoholische dranken allemaal ongeveer 10 gram pure alcohol bevatten per glas). Er is niks dat deze snelheid beïnvloedt. Koffie of een wandeling geven een gevoel van nuchterheid, maar halen de alcohol niet uit je bloed. Ook antikaterpillen werken niet.

34 13. Hoe ontstaat leververvetting?
Doordat alcoholverwerking in de lever ten koste van vetverbranding gaat. Door de calorieën in alcohol. Calorieën veroorzaken ook een bierbuik en dikke dijen. Doordat alcohol in het lichaam omgezet wordt in vet. Door de combinatie van vet eten en veel drinken.

35 antwoord Als er veelvuldig gedronken wordt, wordt het vet opgeslagen in plaats van verbrand. Dit leidt tot leververvetting. Alcohol vergt veel van de lever. Een van de bekendste mogelijke gevolgen is levercirrose. De lever breekt de alcohol af. Alcoholverwerking gaat ten koste van vetverbranding. Als er veelvuldig gedronken wordt, wordt het vet opgeslagen in plaats van verbrand. Dit leidt tot leververvetting. In zeldzame gevallen ontsteekt de lever (hepatitis). Door de ontsteking gaan levercellen verloren en ontstaat bindweefsel. Als je blijft doordrinken kan levercirrose (leververharding) ontstaan, een ernstige en ongeneeslijke aandoening van de lever. Bindweefsel komt in de plaats van levercellen en de lever kan niet meer werken.

36 14. Als je gedronken hebt, kun je volgende dag naar alcohol ruiken
14. Als je gedronken hebt, kun je volgende dag naar alcohol ruiken. Dat komt doordat: A. De afbraakproducten van alcohol uitgeademd worden. B. er nog alcohol in je maag zit. C. alcohol in je bloed via je longen uitgeademd wordt. D. je maagslijmvlies aangetast is.

37 antwoord Als het bloed de longen passeert komen er alcoholmoleculen in de longblaasjes. Deze adem je uit waardoor je naar alcohol ruikt Toelichting: De lever breekt gemiddeld 7 gram alcohol per uur af. Een standaardglas bevat 10 gram. Na 8 glazen duurt het dus nog wel 11 tot 12 uur voordat de alcohol afgebroken is. De volgende dag kan er dus nog alcohol in je bloed zitten. Als het bloed de longen passeert komen er alcoholmoleculen in de longblaasjes. Deze adem je uit waardoor je naar alcohol ruikt

38 15. Veel alcohol kunnen drinken zonder hier veel effecten van te voelen is een risicofactor voor een alcoholprobleem. A. Klopt, het kan een teken zijn dat je lichaam al aangepast is aan veel alcohol. B. Klopt niet, het betekent dat je alcohol snel afbreekt. De kans op een alcoholprobleem is dan klein. C. Klopt niet, het is een bewijs dat je goed met alcohol omgaat. D. Klopt niet, er tegen kunnen, heeft niets met een alcoholprobleem te maken

39 antwoord Bij veel drinken past je lichaam zich aan alcohol aan. Je hebt dan meer alcohol nodig om hetzelfde effect nog te voelen. Toelichting: Bij veel drinken past je lichaam zich aan alcohol aan. Je hebt dan meer alcohol nodig om hetzelfde effect nog te voelen. Dat heet tolerantie of gewenning. Als je stopt met drinken kan je last krijgen van ontwenningsverschijnselen zoals slecht slapen, beven en zweten. Tolerantie, black-outs en naar het effect van alcohol verlangen, worden als vroege signalen van een alcoholprobleem gezien.


Download ppt "Alcohol Hoezo?."

Verwante presentaties


Ads door Google