De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing Communicatie Strategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing Communicatie Strategie"— Transcript van de presentatie:

1 Marketing Communicatie Strategie
Isabelle Bolluyt

2 HET BOEK

3 OPZET Opbouw in lesweken Boeken Project Oefententamens Het tentamen

4 MCM Lessen lopen parallel met het Project Boeken :
1) Grondslagen van de Marketing – Verhage 2) Marketingcommunicatiestrategie – Floor en Van Raaij (laatste druk) 3) MCM in de Sport – W.Lagae

5 STUDIEWIJZER Per week zal worden aangegeven welk Hoofdstuk we in die week behandelen. Deze zal ook g d worden. (via mij) Oefententamens worden aangekondigd en eventueel met open boek gedaan. Het tentamen zal aangekondigd worden hoe en wat je staat te wachten.

6

7 ONDERDELEN VAN EEN MARKETING COMMUNICATIEPLAN
EERSTE WEEK Hoofdstuk 4 (Floor en Van Raaij) ONDERDELEN VAN EEN MARKETING COMMUNICATIEPLAN

8 MARKETINGCOMMUNICATIE STRATEGIE?
WAT IS HET? WAARVOOR GEBRUIK JE HET? WAAROM GEBRUIKEN WE HET? EN DAN?

9 EN WAT DAN? coIQ

10

11 MCM ‘Het in contact treden met de handel en/of consumenten om hun kennis, attitude en gedrag te beinvloeden in een voor het marketingbeleid gunstige richting’ Corporate Communicatie helpt vertrouwen en goodwill op te bouwen bij interne en externe relatiegroepen.

12

13 MCM valt samen met een juiste strategie
Om de juiste doelgroep te bereiken De juiste doelstellingen te behalen De juiste effecten te beogen De juiste middelen in te zetten

14 Marketing Communicatie Strategie
Kritiek op marketingcommunicatie: Marketingcommunicatie maakt producten duurder Marketingcommunciatie beperkt de concurrentie Marketingcommunicatie creeert schijnbehoeften Marketingcommunicatie roept irritatie op Marketingcommunicatie overdrijft en misleidt traning mcp 2009/10

15 Noodzaak van een Strategisch Communicatieplan
Strategische planning is noodzakelijk om snel op kansen en bedreigingen in te spelen. Intern én Extern. Er kan richting worden gegeven aan de communicatieactiviteiten van een bedrijf/Vereniging dan wel merk. Planning betreft een continue activiteit. Als de sitiuatie aanleiding geeft worden doelstellingen of strategie veranderd. traning mcp 2009/10

16 PLANNINGSTERMIJN Onderscheid tussen:
Kortetermijnplanning ( ongeveer een jaar) Middellangetermijnplanning ( periode twee tot vijf jaar) Langetermijnplanning (periode langer dan vijf jaar) traning mcp 2009/10

17 VOORDELEN STRATEGISCHE PLANNING
Vroegtijdig inspelen op veranderingen Identificeren van winstmogelijkheden Betere marktbewerking Gefundeerde investerings beslissingen Coordinatie en Controle traning mcp 2009/10

18 VOORDELEN Inspelen op veranderingen:
Actualiteiten (neem crisis en milieurampen…) In Nederland is gebleken dat ondernemingen met een doordacht systeem van strategische marktplanning de beste resultaten boeken. Het gaat om het inschatten van externe factoren en alternatieven te ontwikkelen. traning mcp 2009/10

19 VOORDELEN Inspelen op veranderingen:
Actualiteiten (neem crisis en milieurampen…) In Nederland is gebleken dat ondernemingen met een doordacht systee van strategische marktplanning de beste resultaten boeken. Het gaat om het inschatten van externe factoren en alternatieven te ontwikkelen. traning mcp 2009/10

20 VOORDELEN IDENTIFICEREN VAN WINSTMOGELIJKHEDEN :
Bij daling gelijk strategische planning aanpassen om een bevredigend rendement te behalen. Van korte termijn naar lange termijn te kunnen schakelen. traning mcp 2009/10

21 Voordelen Faillissementen komen (vaak!) voort uit een uit de hand gelopen groei. Door de juiste analyses en coordinatie van marketingactiviteiten kan er tijdig ingegrepen worden. Hiervoor is een strategische planning nodig. traning mcp 2009/10

22 VOORDELEN Betere marktbewerking:
De juiste samenstelling van de marketing en marketingcommunicatiemix is van groot belang. Budget moet niet afhangen van boekhouding en systeem van vorig jaar. Focus op de markt geeft meer kansen. traning mcp 2009/10

23 VOORDELEN Alternatieve investeringsmogelijkheden bij gefundeerde beslissingen: VIER financiele criteria: Terugverdientijd Gemiddelde winstvoet Interne rentevoet Netto contante waarde. Er moet ook in merken of projecten geinvesteerd worden die pas later vruchten afwerpen. traning mcp 2009/10

24 Voordelen Faillissementen komen (vaak!) voort uit een uit de hand gelopen groei. Door de juiste analyses en coordinatie van marketingactiviteiten kan er tijdig ingegrepen worden. Hiervoor is een strategische planning nodig. traning mcp 2009/10

25 Van ondernemings naar marketingcommunicatieplan
TABEL traning mcp 2009/10

26 Ondernemingsplan Hierin formuleert het management de doelstellingen voor de gehele organisatie. KWANTITATIEF Winstdoelstellingen, concurrentiedoelstellingen, efficientiedoelstellingen, flexibiliteitsdoelstellingen en liquiditeit. KWALITATIEF Marktgerichtheid, Klantgerichtheid, Maatschappelijke verantwoordelijkheid, reputatie, werkgelegendheid, continuiteit en weerstandsvermogen traning mcp 2009/10

27 MARKETINGPLAN Na ondernemingsplan volgt ondernemingsstrategie .
Daarna het marketingplan met de marketingdoelstellingen en strategie. 1) Externe Analyse 2) Interne Analyse 3) Marketingdoelstellingen 4. Marketingdoelgroep 5). Marketingstrategie. 6). Marketingbudget. traning mcp 2009/10

28 7). Opbrengsten en Kosten 8). Controle
DAN VOLGT HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN! traning mcp 2009/10

29 NU VOLGT DE BELANGRIJKSTE PAGINA!
BLADZIJDE 132 en 133 DE NEGEN ONDERDELEN VAN HET MCMPLAN traning mcp 2009/10

30 traning mcp 2009/10

31 Negen onderdelen Onderzoek naar consument
Marketingcommunicatiedoelgroep Marketingcommunicatiedoelstelling Marketingcommunicatiestrategie Keuze marketingcommunicatiemix Creatieve ontwikkeling Mediakeuze Marketingcommunicatiebudget Onderzoek naar resultaten. traning mcp 2009/10

32 ONDERDELEN Onderzoek naar de consument (HFST 5)
Marketingdoelgroep (verschil met communicatiedoelgroep =) Marketingcommunicatiedoelstellingen (K H G) Marketingcommunicatiestrategie (lang/kort/ middellang) Welke mix (radio en …? Of juist…) Creatieve ontwikkeling BUDGET …Type Budgettering Onderzoek naar resultaten.

33 ONDERZOEK naar de Consument

34 Betekenis van een onderzoek
Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek Fundamenteel wordt verricht aan universiteiten en soms door grote communicatieadviesbureaus De werking van marketingcommunicatie wordt bestudeerd en hiervoor worden modellen geformuleerd. traning mcp 2009/10

35 AIDA model Is afgeleid van de hoge betrokkenheids hiërarchie.
Attention, Interest, Desire, Action Door verkopers gebruikt voor de koopsituatie van klanten. traning mcp 2009/10

36 DAGMAR model Ook afgeleid van de Hoge Betrokkenheids hiërarchie.
Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Resultaten kunnen alleen worden gemeten als doelstellingen goed zijn vastgesteld. traning mcp 2009/10

37 VOORBEELD traning mcp 2009/10

38 DUS? Wat wordt de marketingcommunicatiestrategie?
Welke waarde wordt er aan de automerken gehecht? Thema of Actie? traning mcp 2009/10

39 Hoge betrokkenheid doet zich voor bij:
Aankoop brengt een groot risico met zich mee Kwaliteiten en eigenschappen zijn moeilijk van merken met elkaar te vergelijken Als er een groot productenaanbod aanwezig is (door de bomen het bos niet meer) Weinig betrouwbare aanbieders. Weinig ervaring met een product Bestemd voor een belangrijke sociale situatie. traning mcp 2009/10

40 PACING EXTERNE = adverteerder regisseert de communicatie INTERNE = Consument neemt zelf het initatief. (door internet o.a. zoekmachines, buttons etc.). traning mcp 2009/10

41 DISSONANTIE –ATTRIBUTEN HIERARCHIE
Bij een lage betrokkenheid kan een product pas na aankoop worden beoordeeld en of ‘gekend’ worden. Een reductie van cognitieve dissonantie, ook wel rechtvaardiging van het aanschaffen van een product. Het ontstaat wanneer er sprake is van een discrepantie tussen twee cognities of cognitie en gedrag. traning mcp 2009/10

42 DISSONANTIE ATTRIBUTIE HIERARCHIE
traning mcp 2009/10

43 ATR Amstel is een merk dat ik goed vind
Amstel blijkt niet het beste merk Ik heb Amstel gekocht A & B = dissonant A & C = consonant B&C = dissonant B zal ik aanpassen door oa de stelling in twijfel te trekken. traning mcp 2009/10

44 ATR Awareness, Trial en Repeat.
Betrokkenheid is laag, maar het proberen van het merk geeft de doorslag voor herhalingsaankopen. Merkbekendheid is een communicatiedoel. Dit verkrijgt men door veel aanwezigheid en herhaling van de marketingcommunicatie. traning mcp 2009/10

45 Scanning & Focussing Het doorlopen van reclameuitingen
Het bepalen van relevantie en aantrekkelijkheid Zowel een coginitieve en een affectieve subfase Cognitief: Aandacht en Primaire Affectieve Reactie Affectief: Acceptatie en Appreciatie (likeability) Het proces duurt enkele seconden. traning mcp 2009/10

46 Scanning en Focus. Na de scanningsfase volgt de Focussing.
Er wordt gefocused op de inhoud van een uiting Bij hoge betrokkenheid is deze fase zeer uitgebreid. Bij lage betrokkenheid is deze fase minimaal Vervolgens kan het leiden tot een koopintentie en aankoop, mits het voorradig is en geen promotie van concurrenten aanwezig traning mcp 2009/10

47 Scanning en Focus traning mcp 2009/10

48 Keuzeproces Individueel.
Echter, vele beslissingen vinden in huishoudens plaats met meerdere invloeden. Laatste jaren verschuift de rol van de uiteindelijke beslisser en is de vrouw, de moeder degene die voor 86% van alle aankopen beslist, mede door de economische, demografische en sociale ontwikkelingen. Invloed kan zowel sociale norm (negatief dan wel positief zijn). traning mcp 2009/10

49 WAARDEN EN BETEKENISSEN
Product heeft fysieke kenmerken Deze bieden psychosociale functies Gevolgen kunnen functioneel zijn of psychosociaal Product kan uitdrukking geven aan de gewenste waarden van de consument. Hierdoor ontstaat een MIDDEL DOELKETEN van betekenissen rond een merk. traning mcp 2009/10

50 MIDDEL DOELKETEN traning mcp 2009/10

51 Middel Doelketen Een auto met een elektronische benzine injectie (attribuut) Die hierdoor zuinig rijdt (functioneel gevolg) vooral belangrijk voor iemand die milieubewust is. Maar het merk zegt ook iets over de bezitter. Dus naast het functionele verschil is er dan ook sprake van een psychosociaal verschil. traning mcp 2009/10

52 Betekenissenstructuur van eigenschappen, gevolgen en waarden
traning mcp 2009/10

53 WAARDEN Merkteken geeft herkenning (hier valt onder verpakking, logo, merknaam, kleur, muziek vormgeving). Producteigenschappen (kenmerken en of attributen van een product). traning mcp 2009/10

54 LOGO

55 SPORTMARKETINGCOMMUNICATIE
Zowel Sponsoringsgerelateerd als Niet – sponsoringsgerelateerd. Inzetten van PR, RECLAME, DM en of Sales promoties. Sportsponsoring is elke commerciele overeenkomst waarbij een sponsor contractueel cash, goederen, diensten of knowhow levert om een associatie te kunnen bewerkstellingen tussen het imago, de merken en producten van de sponsor met de gesponsorde sportvorm.

56 Wat is PR RECLAME DM SALES PROMOTIE

57 PR http://www.youtube.com/watch?v=QsxGwshh1oI&f eature=related
HET STELSELMATIG BEVORDEN VAN WEDERZIJDS BEGRIP TUSSEN EEN ONDERNEMING EN HAAR PUBLIEKSGROEPEN (a.k.a. doelgroepen) PR heeft twee taken 1) PR geeft informatie aan de publieksgroepen over de doelstellingen, betekenis en werkwijze van een onderneming en poogt er sympathie voor te winnen. 2) PR dient alert te zijn op maatschappelijke veranderingen op actiegroepen en politieke ontwikkelingen.

58 RECLAME http://www.youtube.com/watch?v=- ae3tFI8wXE&feature=fvst
yiRQ&feature=related Reclame is betaalde niet- persoonlijke communicatie door organisaties die via diverse massamedia een doelgroep wil informeren en/of overtuigen.

59 DIRECT MARKETING Een persoonlijke en directe manier om met klanten en prospects te communiceren. gina.php?paginaid=232833

60 SALES PROMOTIES Prijskortingen, Samples, in ieder geval activiteiten waarmee marketeers op korte termijn de verkoop proberen te verhogen.

61 DE DRIE FASES vd Consument
Cognitief Affectief Gedrag AIDA model


Download ppt "Marketing Communicatie Strategie"

Verwante presentaties


Ads door Google