De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk."— Transcript van de presentatie:

1 Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

2 Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk ten aanzien van leefbaarheid in het dorp Wat zijn de wensen, behoeften en bijdragen op het gebied van −Wonen −Voorzieningen −Welzijn −Zorg −Onderwijs/jeugd en (vrijwilligers)werk Prestaties: doelstellingen

3 Prestaties: Methode van onderzoek Plan: Onderzoekspopulatie vaststellen Werkelijk: Inwoners geïnterviewd van Keijenborg en Velswijk −Ouder dan 18 jaar −Woonachtig in Keijenborg/Velswijk −Op basis van vrijwilligheid −60 interviews in 4 leeftijdscategorieën

4 Stappenplan 8 juli 2013 Een eerste sessie met ongeveer 25 sleutelfiguren geraadpleegd voor het verzamelen van topics Periode van opstellen interviewguide door HAN. Een co-creatie van diverse partijen uit Keijenborg/Velswijk Vanaf oktober interviews door studenten van de HAN 9 december eerste globale presentatie door de studenten van de HAN

5 Vraaggesprekken Respondenten uit adressenbestand gekoppeld aan de vier leeftijdscategorieën Selectieprocedure is door de onderzoeksleiding van de HAN uitgevoerd De groep interviewers (15 studenten) getraind door de HAN Interviews thuis bij de respondenten Interviews zijn opgenomen en in het verdere proces anoniem verwerkt i.v.m. de privacy

6 Conclusies

7 Conclusies Leefbaarheid: Wonen Respondenten waarderen het wonen in het kleine, gemoedelijke dorp, gelegen midden in de natuur, centraal tussen wat grotere dorpen Jongeren en starters willen graag meer betaalbare woningen Redenen om te verhuizen zijn afstanden tot studie, werk en voorzieningen Afnemen van voorzieningen is een bedreiging voor de leefbaarheid van zowel jongeren als ouderen; ouderen willen in dorp blijven wonen

8 Conclusies Leefbaarheid: Voorzieningen Veel kleine winkeliers afgelopen jaren weggetrokken Verdwijnen van de Zorgsuper Verdwijnen van de pinautomaat en één brievenbus Beperkte bereikbaarheid van voorzieningen door beperkte tijden waarop openbaar vervoer (bussen) rijden.

9 Conclusies Leefbaarheid: Welzijn Er zijn veel sociale verbindingen, geïnitieerd door burgers, verenigingen die positief bijdragen aan de sociale controle en veiligheid voor jong en oud Verdwijnen van Maria Postel als ontmoetingsplaats vooral voor ouderen een gemis om contacten te leggen met anderen en activiteiten ondernemen om vitaal en actief te blijven. Sociale contacten en activiteiten jongeren concentreren zich rondom de kermis, het verenigingsleven en de feesttent

10 Conclusies Leefbaarheid: Zorg Veel sportfaciliteiten in het dorp dragen bij aan een ‘gezond’ leven Nog geen zorgen over de aanwezigheid en bereikbaarheid van professionals in de eerstelijn; idem ziekenhuis Men vraagt niet gauw om hulp: eerst zelf…… Onduidelijk is waar aanvragen voor hulpmiddelen gesteld moeten worden; verloren gaan van sociale contacten wanneer ouderen naar elders verhuizen

11 Conclusies Leefbaarheid: Onderwijs/jeugd en (vrijwilligers)werk Veel lof voor de basisschool Voortgezet Onderwijs vanzelfsprekend in omringende plaatsen o.a. Doetinchem/Vorden Bijbaantjes in eigen dorp zeer beperkt Veel ouderen doen vrijwilligerswerk op diverse gebieden en ervaren dit als vanzelfsprekend, leuk en zingevend Belangrijke taak van scholen: kansen bieden aan kinderen om zich te ontplooien en voorbereiden op weg naar zelfstandigheid en werk

12 VRAAGPATRONEN overstijgende inzichten

13 Vraagpatroon 1: Oost, west, Keijenborg best Eisen: betaalbaar wonen in eigen dorp Wensen: in het dorp wonen, terugkeren en veilig wonen Nodig: aanbod starterswoningen, levensloopbestendige woningen; indien nodig met toegang tot zorg en ondersteuning Bijdragen: elkaar ondersteunen bij zelfstandig wonen Collectief: wensen en behoeften bespreekbaar maken met gemeente, woningbouw coöperaties

14 Vraagpatroon 2: Alles bij de hand Eisen: ontmoetingslocatie, behoud voorzieningen Wensen: beschikken over basisbehoeften; leegloop voorkomen Nodig: toegang tot voorzieningen Bijdragen: gebruik maken van bestaande voorzieningen en informele dienstverlening nog verder activeren door samenwerking Collectief: samenwerking (ook met ondernemers) vormgeven en onderhouden

15 Vraagpatroon 3: Samen op pad Eisen: levendig dorp, sociaal contact Wensen: ontmoeten en zorg voor elkaar samen activiteiten opzetten/ deelnemen aan activiteiten Nodig: ontmoetingsplaatsen voor jong en oud; naar elkaar omkijken Bijdragen: meedoen met burenhulp, naoberschap Collectief: als groep dorpsinwoners zorgen dat niemand buiten de boot valt

16 Vraagpatroon 4: Zo lang het zelf kan Eisen: zekerheid over sport- en zorgvoorzieningen in het dorp. Wensen: gezond leven en oud worden in het dorp Nodig: sociaal netwerk, zorg en dienstverlening, vervoersmogelijkheden en sportaccomodaties Bijdragen: elkaar ondersteunen b.v. vervoer regelen naar zorgvoorzieningen Collectief: als groep dorpsinwoners informele zorg leveren en een netwerk vormen met vrijwilligers en professionele zorg- en welzijnsdiensten

17 Vraagpatroon 5: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Eisen: Mogelijkheden voor ontmoeting, vestigings- mogelijkheden en voorzien in levensonderhoud Wensen: jongeren krijgen de kans om zich te ontplooien Nodig: ontmoeting op basisschool en jeugdhonk à la Buk-Ow en starterswoningen in het dorp Bijdragen: Deelname aan ontmoetingsactiviteiten, werken in de regio, gezinsuitbreiding Collectief: als groep dorpsinwoners (jong en oud) saamhorigheid waarborgen en identiteit dorp waarborgen

18 Pauze

19 Thema’s vanuit de vraagpatronen Welke prioriteiten stellen de burgers ?? En worden burgerinitiatieven.

20 Oost west Keijenborg best Huisvesting: jongeren starterswoningen/huurwoningen Huisvesting ouderen: actief bestaande huizen levensloopbestendig aanpassen “Maria Postelhofje” samen ontwikkelen en combineren van huisvesting voor jong en oud Zorg en diensten dichtbij huis organiseren: netwerk zorgaanbieders “lokaal partnership”

21 Alles bij de hand Gemak tot toegang voorzieningen: inloopmogelijkheid In kaart brengen van de huidige/aanwezige voorzieningen (informeel en formeel) Opzet boodschappenservice “Marktplaats” voor vrijwilligers: match vraag en aanbod : vrijwilligerscentrale fysiek en virtueel: “lokaal netwerk” partnership vrijwilligers

22 Samen op pad Realisatie ontmoetingsplek voor alle doelgroepen Realisatie laagdrempelig fysiek info-servicepunt Realiseren van een mantelzorgpunt Screening kwetsbare ouderen (inclusief signaleren eenzaamheid)

23 Zo lang het zelf kan Ideaal: eerst zelf ondersteuning eigen kring (buren/kinderen) aanvulling professionele zorg Randvoorwaarde: interactieve community-website: voor alle kernen Bronckhorst ontwerp reeds gereed.

24 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Project op de basisscholen: saamhorigheid centraal thema: heden en verleden Werk in de regio (Achterhoek 2020); gemeente Identiteit van het dorp versterken


Download ppt "Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk."

Verwante presentaties


Ads door Google