De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wageningen Universiteit evalueert digitaal! DAIR congres, oktober 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wageningen Universiteit evalueert digitaal! DAIR congres, oktober 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Wageningen Universiteit evalueert digitaal! DAIR congres, oktober 2007
Ir Coco van der Wolk

2 Digitale evaluaties Wageningen Universiteit
Redenen digitale evaluatie Outline onderwijssysteem Opzet evaluatie in EvaSys Transitie proces papier- ‘Live’ Voorbeelden Op 29-9 zowel aangeboden aan RvB als aan COR en GV. Op 2-10 zijn de resultaten besproken met de RvB. Planning compacte rapporten per eenheid (12) eind oktober gereed.

3 Three partners in research & education
Wageningen University Specialized Research Institutes Van Hall Larenstein Wageningen, Lelystad, IJmuiden, the Hague, and 40 other locations Locations Deventer, Velp, Leeuwarden Wageningen Staff (fte) 2400 3300 500 Co-operation and synergy in research and education 5000 BSc,MSc 1200 PhD Cijfers per 1 december 2007 Dit jaar +750 BSc, Msc, VHL University for professional education. This time we are even by far the fastest growing university in the Netherlands, with a record-high increase of around 30%.Together with the enrolments from the Dutch polytechnics and from abroad we expect to welcome a total of 1250 new students. Students 4300 (vanaf 2004)

4 Opening nieuwe campus Wageningen Universiteit
Fysieke integratie drie peilers Wageningen UR: universiteit, onderzoeksinstituten DLO HBO opleidingen VHL

5 Forum

6 Atlas

7 Wageningen Universiteit en Researchcenter
18 Bachelor opleidingen 29 Master opleidingen

8 Wageningen Universiteit
5000 studenten, inclusief 1100 internationale studenten 5 onderwijs periodes per academisch jaar Elke periode: 150 – 200 vakken 800 docenten +/- 2 vakken per student, per periode

9 Kalender academisch jaar
5 onderwijs periodes 6+1+1 weken, p5: 9+1 weken 2 vakken of 6 ects per periode 180 ects in een bachelor opleiding, 120 ects in een Master opleiding

10 Aanleiding digitale evaluatie?
Modernisering vakevaluatie Letterlijk te veel papier

11 Onderwijs Matrix Leerstoelhouders (leerstoelgroepen)
Bieden vakken aan, Verantwoordelijk voor kwaliteit van de docenten en wetenschappelijke niveau van de vakken. Opleidingsdirecteuren (onderwijsinstituut - OWI) ‘Vragen’ onderwijs voor hun opleidingen Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vakken en de programma’s

12 Organisation Wageningen UR
Supervisory Board Organisation Wageningen UR Executive Board Life long learning IAC, WBS Statutory Tasks Units Plant Sciences Group Animal Sciences Group AF Sciences Group Environmental Sciences Group Social Sciences Group Polytechnic VHL 17 university chairs 16 university chairs Plant Research International PPO 18 university chairs 20 university chairs LEI Leeuwarden Deventer Velp 10 university chairs Alterra (incl. ILRI & ISRIC) Animal Sci Fishery Sci Agrotech & Food innovations Applied Re

13 Opzet evaluatie Vakken Opleidingen Faciliteiten Overig
Cursorisch onderwijs Thesis, stage, etc. Opleidingen BSc-1 BSc uitstroom MSc uitstroom Faciliteiten Sport Overig Aspirant studenten Docenten WU

14 Vragenlijst vak evaluatie

15 Vragenlijst niet cursorische vakken

16 Tijdschema vakevaluatie
Announcement Questionnaire Reminder Reports

17 Opzet vakevaluatie Aankondiging Actualiseren on line studiegids
Voorbereiden evaluatie Toevoegen additional questions Versturen vragenlijsten Herinneren Afsluiten van de survey Versturen raporten Module evaluation

18 On line studiegids

19

20 Automatisch versturen en herinneren

21 Wie, wat en wanneer? Studenten die deelnemen aan het vak
Vragenlijst gebaseerd op de vakopzet Laatste donderdag in de onderwijsperiode Herinnering op donderdag in de examenperiode

22 Condities Vak administratie Student administratie
Geaccepteerde vragenlijst Geaccepteerd evaluatie- en rapportingsproces

23 Veranderingsproces Wat op papier kan, kan ook digitaal
Vragenlijst onveranderd Opzet en organisatie blijft zoveel mogelijk gelijk Evaluatie na een jaar

24 Rapporten PDF file Gebaseerd op vragenlijst Open antwoorden leesbaar
Brief, slagingspercentage, respons Per , juist geadresseerd Respons 45%-72%

25 Rapportage aan: Contact persoon vak Leerstoelhouder
Docent (deelrapport) Opleidingsdirecteur Onderwijsinstituut (OWI) Student (intranet, deelrapport)

26 Rapport, open vragen Opmerkingen leesbaar en te versturen

27 Reacties vanuit de Universiteit
Studenten Docenten Opleidingsdirecteuren Anderen Prettig, soms eng, veel vragen Docenten, overgang naar doc eval, belang studiegids neem toe, extra vragen belangrijk voor draagvlak, tweetaligheid Opl dir; blij met analyse mogelijkheden, snelheid, presentatie van de gegevenszorg om respons, adressering

28 Wat is anders? E mail met hyperlink Doelgroep beter bereikt
Versturen en inzamelen vragenlijsten volledig geautomatiseerd Geen papier Rapporten aan alle betrokkenen Opmerkingen leesbaar Directe feed back studenten naar docent Heldere afspraken over evaluatieprocedure On line gids meer actueel

29 Vakevaluatie, follow up:
Centrally archived at OWI-disk Central registration of follow-up

30 Docentoverzicht

31 Rol in voorbereiding op accreditatie
Welke aspecten vragen meningen van studenten? Analyseren data uit vakevaluatie and opleidingsevaluaties Rapporten, overzichten maken Met Evasys (profile line vergelijkingen) Met Access op met EvaSys verzamelde data (per docent, per contact persoon, per leerstoelhouder) Ondersteunen van opleidingsdirecteuren met systematisch verzamelde data en overzichten

32 Contact Ir Coco van der Wolk Onderwijs & Onderzoek
Wageningen Universiteit en Research Centre Postbus 9101 6700 HB Wageningen Tel Internet

33 Bedankt voor uw aandacht.

34 ‘healthy food and living environment’ – for quality of life
food and food production, the living environment, health, lifestyle and livelihood, Therefore, we currently describe our domain as … . Within this domain, we distinguish three interrelated core-fields: in which we pay attention to subjects such as a competitive agriculture, horticulture and fisheries, international food chains, nutrition and health, and the bio-based economy, with special attention to issues such as land­scape and land-use planning, biodiversity, water and coastal management, and adaptation to climate change, with a more social sciences approach, focused on people’s attitudes towards issues such as human health, food quality, food safety, animal welfare, biotechnology and sustainability.

35 The Wageningen UR-model
4 yr. PhD The Wageningen UR-model Master 1 2 4 3 Bachelor 3 2 2 1 in in Hogeschool is University for professional education 1 in University ‘Hogeschool’


Download ppt "Wageningen Universiteit evalueert digitaal! DAIR congres, oktober 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google