De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal werk in de overgang naar zorgzame samenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal werk in de overgang naar zorgzame samenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal werk in de overgang naar zorgzame samenleving
College 7 Geschiedenis van het sociaal werk 1980-nu Sociaal werk in de overgang van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving Samenstelling: Maarten van der Linde College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu 1 1

2 Internationale situatie vanaf midden jaren 1970:
economische neergang opkomst neoliberale tijdgeest bezuinigingen afslanken verzorgings-staat Margaret Thatcher (GB) Ronald Reagan (VS) College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

3 1978-1982 Kabinet Van Agt aankondiging bezuinigingen
College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

4 College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu
‘Waarschuwt voor doorschieten jaren zestig ideeën in het welzijnswerk’ (1977) College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

5 College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu
‘Welzijnswerkers kweken heel direct misère’ (1980) College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

6 1982-1990 Kabinetten Lubbers: bezuinigingen op sociaal werk
College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

7 J.C.M. Hattinga Verschure (1914-2006) Zorgvernieuwer
Zelfzorg Professionele zorg Mantelzorg ‘Joop Hattinga Verschure heeft als eerste in Nederland (in 1971) ervoor gezorgd dat mensen die voor een ander zorgen, ook als zodanig worden benoemd. Dankzij hem heeft de mantelzorg een eigen plek gekregen binnen het denken over zorg."   Hij was nauw verwant met de Franse filosoof LEVINAS, die kort gezegd niet de autonomie en de eigen ontplooiing van mensen centraal stelt maar hun betekenis voor de ander. College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

8 College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu
Elco Brinkman (1982): Zorgzame samenleving Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (WVC) Brinkman lanceert in 1982 de ‘zorgzame samen leving’ die de verzorgings- staat moet gaan vervangen. Kijk en luister hoe hij het zegt: College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

9 College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu
Jaren ’90: Nieuwe trefwoorden zijn: Vermaatschappelijking Extramuralisering Vraaggericht werken Marktwerking Maar ook: Fusies van instellingen Van kleinschalig naar grootschalig Megasalarissen bestuurders Nieuw ondernemerschap: Hans van Putten met zijn zoon Thomas († 2006). Hij speelt in op mogelijk- heden van de markt. Er zijn nu al 62 Thomashuizen. College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

10 Welzijnswerk moet efficiënter&zuiniger
Taylorisering van sociaal werk: opknippen van dienstverlening in meetbare producten. Geert van der Laan: Dat is in strijd met de persoonlijke en ambach- telijke aard van het werk College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

11 Sociaalwerk-kenner Jos van der Lans analyseert:
tot 1960/65 ER BOVEN OP ▼ Professional weet wat goed voor u is – heeft gezag – paternalisme Als gevolg van anti-autoritaire tijdgeest: tot 1980/85 ER NAAST ▄ ▄ Professional wil op gelijk niveau werken - niets opleggen - identificatie Maar dan volgt als gevolg o.a. van kritiek Achterhuis: Vanaf jaren ’80 ER VANDAAN… Professionals trekken zich terug in hun kantoor Verzakelijking, managementbenadering Beschadigd professioneel zelfbewustzijn College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

12 College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu
Jos van der Lans en Paul Kuyper publiceren in 1994 een manifest: Naar een modern paternalisme. Eerherstel van de outreachende aanpak. In dezelfde tijd ontstaat ‘bemoeizorg’ De canon over Bemoeizorg College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

13 Vooral sinds opkomst Leefbaar-partijen en Fortuynrevolte (2002) ER OP AF ►◄
Zie boek Jos van der Lans, Ontregelen Intussen 7e druk. Achter de voordeur – stadsmariniers – huisbezoek – vroegtijdige interventie – jeugdveldwachter – straatcoaches – thuismentoren – buddy’s – outreachende hulpverlening – bemoeizorg – eigen kracht centrales - leefwereld als spreekkamer College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

14 2007 Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Aardverschuiving voor het welzijnswerk: van ontvangende garagehouder naar opzoekende wegenwacht. Canonvenster over de Wmo: College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu

15 Einde college 7 College 7: Gesch. Sociaal Werk: 1980-nu
15 15


Download ppt "Sociaal werk in de overgang naar zorgzame samenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google