De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagelijkse activiteit, het energieverbruik en de fitheid van jongeren en jongvolwassenen met spina bifida Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagelijkse activiteit, het energieverbruik en de fitheid van jongeren en jongvolwassenen met spina bifida Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van."— Transcript van de presentatie:

1 Dagelijkse activiteit, het energieverbruik en de fitheid van jongeren en jongvolwassenen met spina bifida Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van den Berg-Emons www.erasmusmc.nl/rehabilitation

2 Afdeling Revalidatie Onderzoekslijnen  Ambulante Registratie  Lage rugklachten  Fysieke capaciteit  Transitie onderzoek  Neurorevalidatie  Bovenste extremiteit

3 Transitie onderzoek  Onderzoek naar Stoornissen Beperkingen in activiteiten Participatie restricties  Transitie van kind naar volwassene  Doelgroep: Aangeboren of jongverworven aandoening: o.a. cerebrale parese, spina bifida, duchenne, reductie defect bovenste extremiteit Marij Roebroeck

4 Fysieke capaciteit  Meten fysieke capaciteit Relatie met dagelijkse activiteit Determinanten  Effecten van training  Beklijven van trainingseffecten  Doelgroep Patiënten binnen revalidatie: o.a. cerebrale parese, spina bifida, dwarslaesie, hartfalen, levertransplantatie Rita van den Berg-Emons

5 Spina bifida  Congenitale stoornis in de ontwikkeling van de neurale buis die leidt tot een incomplete sluiting Occulta: huid is intact Aperta: wervelbogen en huid zijn open  Meningocèle  Meningomyelocèle (MMC)

6 Symptomen MMC  Motorische uitval  verlammingen en incontinentie  Stoornissen in de sensibiliteit  decubitus  Chiari malformatie  hydrocephalus  Tethered cord  Cognitieve stoornissen  Oogproblematiek  Ambulant / rolstoelgebonden

7 Inactiviteit  Verlaagde fitheid  Toename gewicht  Toename risico op: Suikerziekte Hart- en vaatziekten  Participatie  Kwaliteit van leven  Activiteit  Fitheid

8 Bewegingsarmoede NL bevolking  Nederland  47.5% 58.5% 53%

9 Onderzoeksvraag Hoe actief zijn jongeren en jongvolwassenen met MMC?

10 Onderzoekspopulatie  51 MMC  Exclusie criteria: Volledig afhankelijk van elektrische rolstoel Geen begrip opdrachten en vragenlijsten  Geslacht: 51% man  Leeftijd: 21  4.5 jaar  Laesieniveau  82% hydrocephalus

11 Ambulantieniveau Hoffer et al. 1973

12 Activiteiten monitor

13 Dagelijkse activiteit  48-uurs meting  Dynamische activiteit Lopen Fietsen Rolstoelrijden Algemeen bewegen  Statische activiteit Liggen Zitten Staan

14 Dynamische activiteit MMC O.b.v. referentie:* 163  56 min/dag  Normaal actief> 107 min/dag  Inactief (gem – 1SD)  Extreem inactief (gem – 2 SD) < 51 min/dag * Erasmus MC, afdeling Revalidatie

15 Dynamische activiteit subgroepen MMC * * *

16 Conclusie Activiteit  Jongeren en jongvolwassenen met MMC zijn inactief  Niet alleen rolstoelgebonden, maar ook relatief goede lopers

17 Onderzoeksvraag  Waarom zijn jongeren en jongvolwassenen met MMC inactief?

18 ICF model Gezondheidstoestand (stoornis/ziekte) Omgevings factoren Persoonlijke factoren Energieverbruik DagelijkseActiviteit Participatie Participatie

19 Onderzoeksvraag Kosten dagelijkse activiteiten meer energie? Energieverbuik:  Zuurstofconsumptie Per tijdseenheid ml O 2 / kg / min  Zuurstofkosten Per eenheid afstand ml O 2 / kg / m

20 Zuurstofconsumptie lopen bij kinderen Zelfgekozen snelheid Leeftijd: 5 – 12 jaar n: 10 - 15 Duffy et al. DMCN 1996 Bare et al. DMCN 2001 Williams et al DMCN 1983 * L3/4L5/S1  Controle  MMC

21 Zuurstofkosten lopen bij kinderen Duffy et al. DMCN 1996 Bare et al. DMCN 2001 Williams et al DMCN 1983 L3/4 L5/S1  Controle  MMC * * * MMC lagere snelheid Hogere zuurstofkosten

22 Literatuur  Geen studies bij jongeren en jongvolwassenen met MMC  Tegenstrijdige resultaten zuurstofconsumptie tijdens lopen  Geen studies naar andere dagelijkse activiteiten

23 Energieverbruik bij MMC  Standaard activiteiten protocol (3 min) Voortbewegen Huishoudelijke taken  Deelnemers: 8 ambulante jongeren met MMC 10 niet-ambulante jongeren met MMC Controle: gematcht op geslacht en leeftijd (  3 jaar)  Meten zuurstofconsumptie Bruinings et al. Accepted DMCN

24 Energieverbruik voortbewegen  Lopen / Rolstoelrijden Zelfgekozen snelheid 2.5 km/u 4.5 km/u  Fietsen 20 W 40 W 60 W 80 W 100 W

25 Energieverbruik Huishoudelijke taken  Strijken  Afwassen  Stofzuigen

26 Zuurstofconsumptie Voortbewegen  Controle  MMC ambulant  MMC niet-ambulant # * * # p = 0.06; * p < 0.05

27 Zelfgekozen snelheid Geen significant verschil in zelfgekozen snelheid  Controle3.7  0.8 km/u  MMC ambulant3.2  0.8 km/u  MMC niet-ambulant3.9  0.6 km/u

28 Zuurstofkosten Voortbewegen * # p = 0.08; * p < 0.05 #

29 Zuurstofconsumptie Fietsen  Controle  MMC

30 Zuurstofconsumptie huishoudelijke taken  Controle  MMC ambulant  MMC niet-ambulant

31 Conclusie energieverbruik  Geen verschil in zuurstofconsumptie MMC en Controle Lopen Fietsen Huishoudelijke taken  MMC hogere zuurstofkosten tijdens lopen dan Controle  Rolstoelrijden lagere zuurstofconsumptie en zuurstofkosten dan lopen

32 Fysieke belasting Zuurstofconsumptie (VO 2 ) Fysieke belasting = ------------------------------x 100% VO 2 piek

33 Fitheid  Maximale inspanningstest  Fiets of arm ergometer  Maximale zuurstofopname (VO 2 piek)  Bij controle: Schatting vanuit 100 W Nomogram Astrand

34 Maximale Zuurstofopname * * * p < 0.05

35 Maximale Zuurstofopname MMC Niet-ambulante mannen Vergeleken dwarslaesie: Janssen et al. JRRD 2002 Algemene populatie

36 Conclusie Fitheid  Jongeren en jongvolwassenen met MMC hebben een slechte fitheid  Niet alleen rolstoelgebonden maar ook relatief goede lopers  Consequentie voor fysieke belasting?

37 Fysieke Belasting  Controle  MMC ambulant  MMC niet-ambulant * * * * * * * * p < 0.05

38 Conclusie Fysieke belasting  Zuurstofconsumptie tijdens dagelijkse activiteiten gelijk  Fysieke belasting veel hoger bij MMC door slechte fitheid

39 Klinische implicaties Toename Fitheid  Daling fysieke belasting?

40 Klinische implicaties  Fitheid  Fysieke belasting  Activiteit

41 Polikliniek Jongvolwassenen Afdeling Revalidatie voor volwassenen  Jongeren met een chronische aandoening  Zonder ernstige leerproblemen  Leeftijd: 16-25 jaar Doelen:  Bereiken grotere onafhankelijkheid als volwassene  Regelmatige follow-up  Gebruik Modules

42 Actieve Leefstijl & Sportstimulering Bewegen in het dagelijks leven ConditietrainingSportadvies Sportspecifieke training L. Buffart Y. Niemantsverdriet R. Veth In samenwerking met: Transitieonderzoek Fysieke capaciteit Werkgroep Polikliniek

43 Achtergrond module  Revalidatie & Sport  versus  Revalidatie & Sport + Actief na Revalidatie  R&S en AnR  verbetering bewegings- en sportgedrag: 9 weken na revalidatie van der Ploeg et al. Br J Sports Med 2006 1 jaar na revalidatie van der Ploeg et al. Am J Health Promotion 2007  Aandacht naar bewegen en sport EMGO Instituut VUmc Amsterdam Health partners & Io Solutions Minneapolis USA

44 Wat houdt de module in?  4 onderdelen: Bewegen in het dagelijks leven Conditietraining Individueel sportadvies Sportspecifieke training  Onder begeleiding van personal coach

45 Bewegen in het dagelijks leven  4 gesprekken met personal coach  Individuele adviezen  Gebaseerd op programma Actief na Revalidatie  Gaat uit van “stages of change” principe EMGO Instituut VUmc Amsterdam Health partners & Io Solutions Minneapolis USA

46 Conditietraining  12 weken training 1 x Erasmus MC 1 x thuis  2 vormen van training Uithoudingsvermogen  Ergometer  Intensiteit o.b.v. hartfrequentie Spierkracht en spieruithoudingsvermogen  Fitness apparatuur

47 Rijndam Revalidatiecentrum  Sportadvies  Sportspecifieke training

48 Evaluatie module  Haalbaarheid module Is het haalbaar om module aan te bieden in kliniek?  Effectiviteit van de module Toename fitheid?  VO 2 piek Toename dagelijkse activiteit?  Vragenlijst PASIPD  Accelerometer (Actigraph)

49 www.erasmusmc.nl/rehabilitation Bedankt voor uw aandacht ! l.buffart@erasmusmc.nl


Download ppt "Dagelijkse activiteit, het energieverbruik en de fitheid van jongeren en jongvolwassenen met spina bifida Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van."

Verwante presentaties


Ads door Google