De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van den Berg-Emons

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van den Berg-Emons"— Transcript van de presentatie:

1 Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van den Berg-Emons
Dagelijkse activiteit, het energieverbruik en de fitheid van jongeren en jongvolwassenen met spina bifida Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van den Berg-Emons

2 Afdeling Revalidatie Onderzoekslijnen Ambulante Registratie
Lage rugklachten Fysieke capaciteit Transitie onderzoek Neurorevalidatie Bovenste extremiteit

3 Transitie onderzoek Onderzoek naar Stoornissen
Marij Roebroeck Onderzoek naar Stoornissen Beperkingen in activiteiten Participatie restricties Transitie van kind naar volwassene Doelgroep: Aangeboren of jongverworven aandoening: o.a. cerebrale parese, spina bifida, duchenne, reductie defect bovenste extremiteit

4 Fysieke capaciteit Meten fysieke capaciteit
Rita van den Berg-Emons Meten fysieke capaciteit Relatie met dagelijkse activiteit Determinanten Effecten van training Beklijven van trainingseffecten Doelgroep Patiënten binnen revalidatie: o.a. cerebrale parese, spina bifida, dwarslaesie, hartfalen, levertransplantatie

5 Spina bifida Congenitale stoornis in de ontwikkeling van de neurale buis die leidt tot een incomplete sluiting Occulta: huid is intact Aperta: wervelbogen en huid zijn open Meningocèle Meningomyelocèle (MMC)

6 Symptomen MMC Motorische uitval  verlammingen en incontinentie
Stoornissen in de sensibiliteit  decubitus Chiari malformatie  hydrocephalus Tethered cord Cognitieve stoornissen Oogproblematiek Ambulant / rolstoelgebonden *Verlammingen veelal aan benen en sluitspieren (gedeeltelijk) *Chiari malformatie is cerebellaire tonsillen in achterhoofdsgat waardoor liquorcirculatie belemmerd wordt --> verhoogde hersendruk = hydrocephalus. Behandeling is drain naar hart of buikholte *Verklevingen van het ruggenmerg, waardoor symptomen verergeren *Latexallergie door vele operaties

7 Inactiviteit Verlaagde fitheid Toename gewicht Toename risico op:
Suikerziekte Hart- en vaatziekten Participatie Kwaliteit van leven  Activiteit Fitheid

8 Bewegingsarmoede NL bevolking
Nederland 47.5% 53% 58.5%

9 Onderzoeksvraag Hoe actief zijn jongeren en jongvolwassenen met MMC?
Door beperkingen, verwachten we grotere problemen

10 Onderzoekspopulatie 51 MMC Exclusie criteria:
Volledig afhankelijk van elektrische rolstoel Geen begrip opdrachten en vragenlijsten Geslacht: 51% man Leeftijd: 21  4.5 jaar Laesieniveau 82% hydrocephalus

11 Ambulantieniveau Hoffer et al. 1973

12 Activiteiten monitor

13 Dagelijkse activiteit
48-uurs meting Dynamische activiteit Lopen Fietsen Rolstoelrijden Algemeen bewegen Statische activiteit Liggen Zitten Staan Dynamische activiteit is samengestelde maat. TOtaal van de activiteiten.

14 Dynamische activiteit MMC
O.b.v. referentie:* 163  56 min/dag Normaal actief > 107 min/dag Inactief (gem – 1SD) Extreem inactief (gem – 2 SD) < 51 min/dag * Erasmus MC, afdeling Revalidatie

15 Dynamische activiteit subgroepen MMC
* Referentie groep zelfde geslacht en leeftijd. Gemeten met AM.

16 Conclusie Activiteit Jongeren en jongvolwassenen met MMC zijn inactief
Niet alleen rolstoelgebonden, maar ook relatief goede lopers

17 Onderzoeksvraag Waarom zijn jongeren en jongvolwassenen met MMC inactief?

18 Gezondheidstoestand (stoornis/ziekte)
ICF model Gezondheidstoestand (stoornis/ziekte) Energie verbruik Dagelijkse Activiteit Participatie Exploratief. Hoeveel zuurstof nodig voor bepaalde activiteit. SB belastender vrgl mensen zonder aandoening Omgevings factoren Persoonlijke factoren

19 Onderzoeksvraag Kosten dagelijkse activiteiten meer energie?
Energieverbuik: Zuurstofconsumptie Per tijdseenheid ml O2 / kg / min Zuurstofkosten Per eenheid afstand ml O2 / kg / m Is er een reden om aan te nemen

20 Zuurstofconsumptie lopen bij kinderen
Zelfgekozen snelheid Leeftijd: 5 – 12 jaar n: Controle MMC Duffy et al. DMCN 1996 Bare et al. DMCN 2001 Williams et al DMCN 1983 * L3/4 L5/S1

21 Zuurstofkosten lopen bij kinderen
MMC lagere snelheid Hogere zuurstofkosten Controle MMC * * * L3/4 L5/S1 Duffy et al. DMCN 1996 Bare et al. DMCN 2001 Williams et al DMCN 1983

22 Literatuur Geen studies bij jongeren en jongvolwassenen met MMC
Tegenstrijdige resultaten zuurstofconsumptie tijdens lopen Geen studies naar andere dagelijkse activiteiten Is er een reden om aan te nemen

23 Energieverbruik bij MMC
Standaard activiteiten protocol (3 min) Voortbewegen Huishoudelijke taken Deelnemers: 8 ambulante jongeren met MMC 10 niet-ambulante jongeren met MMC Controle: gematcht op geslacht en leeftijd ( 3 jaar) Meten zuurstofconsumptie Bruinings et al. Accepted DMCN

24 Energieverbruik voortbewegen
Lopen / Rolstoelrijden Zelfgekozen snelheid 2.5 km/u 4.5 km/u Fietsen 20 W 40 W 60 W 80 W 100 W

25 Energieverbruik Huishoudelijke taken
Strijken Afwassen Stofzuigen

26 Zuurstofconsumptie Voortbewegen
Controle MMC ambulant MMC niet-ambulant # * * # p = 0.06;* p < 0.05

27 Zelfgekozen snelheid Geen significant verschil in zelfgekozen snelheid
Controle  0.8 km/u MMC ambulant 3.2  0.8 km/u MMC niet-ambulant 3.9  0.6 km/u

28 Zuurstofkosten Voortbewegen
# * # p = 0.08;* p < 0.05

29 Zuurstofconsumptie Fietsen
Controle MMC

30 Zuurstofconsumptie huishoudelijke taken
Controle MMC ambulant MMC niet-ambulant

31 Conclusie energieverbruik
Geen verschil in zuurstofconsumptie MMC en Controle Lopen Fietsen Huishoudelijke taken MMC hogere zuurstofkosten tijdens lopen dan Controle Rolstoelrijden lagere zuurstofconsumptie en zuurstofkosten dan lopen

32 Zuurstofconsumptie (VO2)
Fysieke belasting Zuurstofconsumptie (VO2) Fysieke belasting = x 100% VO2piek

33 Fitheid Maximale inspanningstest Fiets of arm ergometer
Maximale zuurstofopname (VO2piek) Bij controle: Schatting vanuit 100 W Nomogram Astrand

34 Maximale Zuurstofopname
* *

35 Maximale Zuurstofopname MMC
Niet-ambulante mannen Vergeleken dwarslaesie: Janssen et al. JRRD 2002 Algemene populatie

36 Conclusie Fitheid Jongeren en jongvolwassenen met MMC hebben een slechte fitheid Niet alleen rolstoelgebonden maar ook relatief goede lopers Consequentie voor fysieke belasting?

37 * * * * * * * Fysieke Belasting * p < 0.05 Controle MMC ambulant
MMC niet-ambulant * p < 0.05 * * * * * * * Lopers + niet lopers beide hoge fysieke belasting

38 Conclusie Fysieke belasting
Zuurstofconsumptie tijdens dagelijkse activiteiten gelijk Fysieke belasting veel hoger bij MMC door slechte fitheid

39 Klinische implicaties
Toename Fitheid  Daling fysieke belasting?

40 Klinische implicaties
 Fitheid  Fysieke belasting  Activiteit

41 Polikliniek Jongvolwassenen
Afdeling Revalidatie voor volwassenen Jongeren met een chronische aandoening Zonder ernstige leerproblemen Leeftijd: jaar Doelen: Bereiken grotere onafhankelijkheid als volwassene Regelmatige follow-up Gebruik Modules

42 Actieve Leefstijl & Sportstimulering Bewegen in het dagelijks leven
Conditietraining Sportadvies Sportspecifieke training L. Buffart Y. Niemantsverdriet R. Veth In samenwerking met: Transitieonderzoek Fysieke capaciteit Werkgroep Polikliniek

43 Achtergrond module Revalidatie & Sport versus
EMGO Instituut VUmc Amsterdam Health partners & Io Solutions Minneapolis USA Revalidatie & Sport versus Revalidatie & Sport + Actief na Revalidatie R&S en AnR  verbetering bewegings- en sportgedrag: 9 weken na revalidatie van der Ploeg et al. Br J Sports Med 2006 1 jaar na revalidatie van der Ploeg et al. Am J Health Promotion 2007 Aandacht naar bewegen en sport

44 Wat houdt de module in? 4 onderdelen: Bewegen in het dagelijks leven
Conditietraining Individueel sportadvies Sportspecifieke training Onder begeleiding van personal coach

45 Bewegen in het dagelijks leven
4 gesprekken met personal coach Individuele adviezen Gebaseerd op programma Actief na Revalidatie Gaat uit van “stages of change” principe EMGO Instituut VUmc Amsterdam Health partners & Io Solutions Minneapolis USA

46 Conditietraining 12 weken training 1 x Erasmus MC 1 x thuis
2 vormen van training Uithoudingsvermogen Ergometer Intensiteit o.b.v. hartfrequentie Spierkracht en spieruithoudingsvermogen Fitness apparatuur

47 Rijndam Revalidatiecentrum
Sportadvies Sportspecifieke training

48 Evaluatie module Haalbaarheid module
Is het haalbaar om module aan te bieden in kliniek? Effectiviteit van de module Toename fitheid? VO2piek Toename dagelijkse activiteit? Vragenlijst PASIPD Accelerometer (Actigraph)

49 Bedankt voor uw aandacht !
Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Laurien Buffart ME Roebroeck, HJ Stam, HJG van den Berg-Emons"

Verwante presentaties


Ads door Google