De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LPB expertsessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LPB expertsessie."— Transcript van de presentatie:

1 LPB expertsessie

2 casuïstiek boos! overlast wel denken, maar niet kunnen….

3 even voorstellen…. Mijke Kanters teamleider WIJeindhoven Gestel René Kerkwijk kwartiermaker WIJeindhoven

4 politieke besluitvorming
“Twee werelden” (2009) “Eindhoven de sociaalste” (2012) nagenoeg unanieme steun leerproces landingsbaan voor decentralisaties (integraal) integraal

5 Kern transformatie sociaal domein
Veranderingen zijn gericht op alle leefdomeinen: wonen zorg welzijn inkomen samenleven werk sport cultuur ontspanning

6 grote systeeminnovatie
2/3 van de gemeentebegroting sturen op geld grote belangen geen plan B “practise what you preach” geen vrienden

7 Kern transformatie sociaal domein
individueel en collectief versterken van de sociale basis inzetten op: - eigen kracht - samenkracht - wederkerigheid 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (inzet sociale wijkteams met generalisten)

8 WIJeindhoven is voor iedereen!
Eindhoven heeft inwoners unieke mensen met unieke talenten en mogelijkheden WIJeindhoven richt zich in principe op elke inwoner in de stad dus: doelgroepen! afschaffen van het doelgroepenbeleid de ultieme vorm van emancipatiebeleid

9 WIJeindhoven, structuur
sociale basis eigen kracht/ samenkracht/ wederkerigheid generalisten in de 1e lijn (robuust en dichtbij) specialisten in de 2e lijn (hoogwaardig en kleiner)

10

11 WIJeindhoven: basis vraag/ idee?
kijk in je eigen buurt hoe je dit zelf kunt oppakken buren, familie, school, ondernemers, buurtvereniging, sportvereniging enz… in iedere buurt goed kijken wat er is en wat er nodig is sluit aan op de energie die er in een gebied al is en bouw daarop verder

12 WIJeindhoven: eigen kracht/ samenkracht
mensen kunnen heel veel zelf de oplossing is duurzamer als je het zelf oplost in de directe omgeving steun zoeken voor vragen en ideeën afleren om alles direct via professionals op te lossen we moeten af van de claimcultuur/ eisen/ recht hebben op…..

13 WIJeindhoven: wederkerigheid
als een generalist iemand ondersteunt volgt consequent de vraag om iets terug te doen voor de buurt mensen vinden dit heel normaal: “het is me 20 jaar niet gevraagd” we kunnen het niet eisen, wel verwachten stel een norm: “zo doen we dat in onze stad!” resultaten op micro-niveau zijn bemoedigend

14 Generalisten in de 1e lijn
in de eerste lijn: WIJeindhoventeams generalisten voortdurend in de buurt, op straat en vindplaatsen dichtbij, “van de buurt” “gewoon doen”, klein houden, terug duwen, snel oppakken indien nodig individueel en collectief

15 Generalisten in de 1e lijn
geen ketenregie, de generalist is de keten! generalist met mandaat generalist in de buurt, specialist in het team mensen aan elkaar verbinden op zoek naar verborgen krachten in de buurt en die benutten

16 echt anders… niet “wat is het probleem?”
maar “wie ben jij? wat is hier nodig?” “klein houden” simpel! gewoon doen!

17 Uitgangspunten WIJeindhoven teams
“nieuw voor oud” generalisten “om niet” detacheren caseload meenemen als financiering

18 WIJeindhoven: specialisten in de 2e lijn
specialisten blijven nodig generalist verwijst door/ koopt in (afstemming huisarts) generalist blijft betrokken hoogwaardige specialisten

19 WIJeindhoven: grote gevolgen
1e lijn: 300 FTE in 10 gebieden WIJeindhoven is de eerste lijn! gevolgen voor instellingen onrust

20 WIJeindhoven: grote gevolgen
veel onduidelijk behandeling participatiewet en AWBZ moeten nog richting in Eindhoven bepaald nog voor de keuze decentralisaties we weten wat we willen! decentralisaties landen in WIJeindhoven

21 WIJeindhoven: “gewoon beginnen”
2 cruciale keuzes: gewoon beginnen (mei 2012) versnelde uitrol (maart 2013) het “wat” en het “tempo” niet langer ter discussie intern en extern moet men zich gaan verhouden het hoe? 24/7 erg ingewikkeld!

22

23 WIJeindhoven: wat verandert er allemaal?
er verandert heel veel! voor een deel weten we het ook nog niet leerproces, we komen er onderweg achter heel Nederland is hier op één of andere manier mee bezig en worstelt hier mee

24 WIJeindhoven: leerproces
in alle opzichten gekozen voor een leerproces niet aan de voorkant zaken dichttimmeren geldt voor de inhoud maar ook voor processen bedrijfsvoering etc. ruimte nodig om te leren de praktijk is leidend: wat is er nodig?

25 bewonersparticipatie
bewoners maken standaard deel uit van selectiecommissie teamleiders en generalisten inmiddels ook mensen uit de caseload van de generalisten in de selectiecommissie kleine verbindingen via wederkerigheid met uiteindelijk grote resultaten verbinding zoeken met bestaande bewonersstructuren in de buurt

26 bewonersparticipatie
zoektocht om cliëntenraden van instellingen positie te geven meer als inwoner benaderen koppelen aan bestaande bewonersstructuren in buurten

27 Kritische succesfactoren
een nagenoeg unanieme gemeenteraad slechts twee wethouders op het sociale domein één directeur voor het gehele sociale domein eenduidigheid over de richting en dus worden er geen problemen bij elkaar over de schutting gegooid! overheid als eigenaar van het transformatieproces

28 “delen is het nieuwe hebben”


Download ppt "LPB expertsessie."

Verwante presentaties


Ads door Google