De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitstroom In 3e jaar en 4e jaar niveau 4:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitstroom In 3e jaar en 4e jaar niveau 4:"— Transcript van de presentatie:

1 Uitstroom In 3e jaar en 4e jaar niveau 4:
Kiezen van uitstroomprofiel (Kerntaak 5 of 6) * BOS (kerntaak 5) * Bewegingsagogie (kerntaak 5) * Operationeel sportmanager (kerntaak 6) 5 lesuren per week (inclusief coachuur) 900 uur stage (inclusief 250 uur Kerntaak 4)

2 BPV overzicht per kerntaak
KT1 (minimaal) KT2 (minimaal) KT3 (minimaal) KT4 (minimaal KT5/6 (minimaal) Vrij Totaal (minimaal) 1e jaar 75 50 200 2e jaar 100 325 3e jaar niveau 3 150 450 3e jaar niveau 4 500 4e jaar niveau 4 250 350 700

3 Wat ga je kiezen? Belangrijk om goede keuze te maken!
Denk na over de toekomst Kies waar je ziel ligt Denk na over verbreding of verdieping (in combinatie met specialisatie)

4 Beroepsperspectief BOS
Wat kan je ermee worden? Leraar Ondersteuner Bewegings Onderwijs en Sport (Lobos) Stimuleren en organiseren van SB activiteiten binnen de B-O-S driehoek. ( buurt- onderwijs en sport ) Naschoolse- en tussenschoolse opvang Combinatiefunctionaris Buurtsportcoach Sportbuurtwerk

5 Inhoud van het profiel Inhoud van de opleiding: 5 uur/week les:
- 2 uur praktische methodiek - 2 uur theorie en 1 uur coachoverleg Binnen de theorielessen wordt aandacht besteed aan: - Onderwijs in NL - Ontwikkeling van het schoolkind - Competenties van de lesgever - BOS driehoek - Opzetten v. vakconcept bewegingsonderwijs

6 BPV Waar kan je stage lopen???? Basisschool (gymleerkracht)
Sportbuurtwerk Hoe vind je een bpv adres? Zelf zoeken! Vak-docent met ALO diploma In overleg met Wim of Gine

7 Doorstroommogelijkheden
(Verkorte) studie-mogelijkheden op hbo: ALO Amsterdam HBO Fysiotherapie HVA Ergotherapie SPH PABO

8 Beroepsperspectief MANAGEMENT
Operationeel Sportmanager Wat kan je ermee worden? * Eigen bedrijf opstarten * Operationeel sportmanager

9 Inhoud van het profiel Commercieel beleid Financieel beleid
Management en organisatie Commercieel beleid Financieel beleid Personeelsmanagement Projectmanagement

10 Management en organisatie
* Organisatie en beleid * Organisatie structuren * Organisatie vormen * Ondernemingsvormen * Leidinggeven

11 Commercieel beleid * Marketing * Verkoopgesprekken * Presentaties

12 Financieel beleid * Bedrijfseconomie * Bedrijfsadministratie

13 Personeelsbeleid * Personeelsmanagement * Sollicitatiegesprekken
* Functie omschrijvingen * Leiderschapsstijlen en gesprekstechnieken

14 Projectmanagement * Eigen bedrijf opstarten * BPV

15 BPV Waar kan je stage lopen? * Sportscholen * Kinderopvang * Zwembaden
* Buitensportbedrijven * Evenementen bureau Hoe vind je een bpv adres? * Eigen omgeving * Ons bestand

16 Doorstroommogelijkheden
(Verkorte) studie-mogelijkheden op hbo: * Doorstroom naar het tweede jaar van SM&O

17 Bewgingsagoog Beroepsmogelijkheden voor een bewegingsagoog
Bewegingsagogie; is gericht op verbetering van het motorisch functioneren en/of sociaal emotioneel welbevinden door gerichte bewegingsactiviteiten. Deskundigheid bew.agoog Heeft veel extra kennis van specifieke stoornissen gedrag en de beperkingen. Hij / zij gebruikt sport / bewegingsact. als middel om de doelstelling te realiseren Bewegingsagoog is een bestaande functie en is bij diverse instellingen, organisaties en bedrijven een functie-eis. Beroepsmogelijkheden voor een bewegingsagoog Werken in allerlei settings waarbij een specifieke deskundigheid gevraagd wordt: revalidatie instellingen, verzorgingsinst, paramedische centrums. Mensen met psychische / gedragsproblemen, jeugdzorg, spec. naschoolse opvang, club extra verslavingsproblemen, g-sportclubs Justitiële maatregel, politie, brandweer etc.

18 Inhoud van het profiel Specifieke deskundigheid:
Toepassen Vakconcept: leren observeren, beïnvloeden, bewegingstrategieën, contextmanipulatie, verschillende interactiestijlen gericht op een specifieke doelgroep. Kennis van de verschillende doelgroepen met hun stoornis – beperkingen – handicap En de bewegingsagogische consequenties Wat is Bew.Agogie in het algemeen Inleiding psychiatrie, forensische psychiatrie, verstandelijke bep. fysieke beperking, de samenhang tussen alle stof, het opstellen van een handelingsplan (examen)

19 Opdrachten, tentamens, excursies
2u theorie - 2u praktijk - 1u stage beg./ extra les / coachuur Het maken van reflectie verslagen . Werkstuk + presentatie werkstuk 4 grote tentamens, Examen opdracht (12 a 15 weken) Verplichte stage dagen bij twee verschillende doelgroepen. (je kunt zelf een stageadres zoeken) 3 / 4 excursies / stagedag Psychiatriemuseum, Blindenmuseum, Pieter Baan Centrum, sportdag voor verslaafde / dakloze / psychische probl.

20 BPV Waar kun je stage lopen?
Tal van instellingen / organisaties waar de doelgroep waarbij de doelgroep een specifiek bewegingsagogisch karakter heeft. Aan deze stage zijn wel voorwaarden verbonden  moet specifiek zijn. Hoe vindt je een bpv adres? zelf zoeken, contacten leggen Altijd in overleg met Raymond / Bart

21 Doorstroommogelijkheden
(Verkorte) studiemogelijkheden op hbo niveau: Bv Calo (HBO Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie) Fysiotherapie SPH ( verschillende richtingen) Kortom: Er zijn veel werkgebieden waarin je de aangeleerde vaardigheden van de bewegingsagogie toe kunt passen.

22 En dan? Inschrijven voor je uitstroomprofiel:
Voor elk uitstroomprofiel is een minimaal aantal deelnemers nodig. Bij een te laag aantal gaat een uitstroomprofiel mogelijk niet door. Inschrijven voor je uitstroomprofiel: Uiterlijk 17 mei (week na de meivakantie) Keuze mailen naar de coach Motivatiebrief naar: BOS: Gine Troost BAG: Bart de Bruin Management: Jolanda de Rover


Download ppt "Uitstroom In 3e jaar en 4e jaar niveau 4:"

Verwante presentaties


Ads door Google