De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking tussen de (sport)-bedrijfsarts en de curatieve arts bij de KL. Door Wessel Zimmermann Geregistreerd sportarts, bedrijfsarts i.o. GZHC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking tussen de (sport)-bedrijfsarts en de curatieve arts bij de KL. Door Wessel Zimmermann Geregistreerd sportarts, bedrijfsarts i.o. GZHC."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking tussen de (sport)-bedrijfsarts en de curatieve arts bij de KL. Door Wessel Zimmermann Geregistreerd sportarts, bedrijfsarts i.o. GZHC Ermelo, februari 2003

2 Inhoud van deze presentatie: 1. Wat doet de bedrijfsarts. 2
Inhoud van deze presentatie: Wat doet de bedrijfsarts? Het melden van beroepsziekten (blessures) Samenwerking met de curatieve arts Lopende projecten, blik naar de toekomst Samenvatting.

3

4

5 1. Wat doet de bedrijfsarts? (in 2002)
Consulten op verzoek van de werknemer (30) Consulten op verzoek van de werkgever (629) keuringen (261) verwijzingen verzekeringsgeneeskunde (61) adviseren SMT + SMAT (52) overig (122>15 min) arbo-deskundigen inschakelen

6 Diagnosen per elco in 2002 Elco totaal 1238 26 1239 126 2084 197
L P 4/26 21/26 83/126 16/126 162/197 16/197 8/26 4/26 27/35 4/35

7 Analyse L-diagnosen per elco in 2002
Elco L diagnosen Oorzaak 43 overbelasting (52%) 13 bedrijfssportongeval 122 overbelasting (75%) 18 bedrijfssportongeval 17 overbelasting (63%) 4 bedrijfssportongeval

8 Diagnosen bij andere bedrijfsartsen
W. Zimmermann L diagnosen 59% overbelasting 48% onderste extremiteit 83% Gelderland Noord (Harderwijk) 39% 15% 59%

9 Blessures bij AMO leerlingen • TGTF 2001: 344 kandidaten, 4 maanden AMO Blessure incidentie: mannen 2,0 per week per 100 mannen vrouwen 3,7 per week per 100 vrouwen Blessure oorzaak: mannen: 36% overbelasting (30% botsing) vrouwen: 77% overbelasting Blessure locatie: 1. Knie Onderbeen voet

10

11 werkwijze van de bedrijfsarts: consulten van 30 minuten
Diagnose stellen of bevestigen. Inzetbaarheid en beperkingen vaststellen. Einddoel van de reïntegratie en tijdsplan vaststellen. Verwijzen naar een multi-disciplinair revalidatie team binnen, of buiten de KL. Probleemanalyse naar werkgever. Consultgegevens per elconummer registreren. Beroepsziekten melden.

12 Een gradering van ernst van chronische overbelastingsklachten van het bewegingsapparaat: Graad 1. Pijn na (langdurige) trainingsbelasting, welke spontaan verdwijnt na enige uren rust. 2. Startpijn bij trainingsbelasting, verdwijnend na warming-up, terugkomend op het einde van de training, met pijn in rust en ochtendstijfheid. 3. Pijn tijdens en na trainingsbelasting met nachtelijke pijn, welke verdwijnt na langdurige rust. 4. Als bij punt 3, echter met beperking van de prestatie. 5. Continue pijn, welke ook na langdurige rust niet verdwijnt. 6. Ruptuur, fissuur.

13 Vervolgconsulten bedrijfsarts
Reintegratie / Revalidatie vorderingen volgen, o.a: is er een plan van aanpak ontwikkelingen in het curatieve circuit “bemiddelen” werkgever /patient /bedrijfsarts driehoek Eindrapportage naar werkgever: De beperkingen zijn opgeheven. Er is een eindsituatie. De belastbaarheid is blijvend onder het vereiste niveau.

14 Revalideren tot welk niveau?
Fysiofit Sportfit Functiefit

15 Revalideren op welke locatie?
Op de kazerne (fysiotherapie, SMAT). Gespecialiseerde therapie (TGTF, CMH, manuele therapie). Revalidatiecentrum (MRC, Doorn). Remedial peloton (leerlingen). Buiten de KL (?)

16 2. Het melden van (overbelastings-) blessures als beroepsziekte Definitie beroepsziekte: Een aandoening die in overwegende mate door het werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt.

17 Melden bij: • NCVB, Nederlands centrum voor beroepsziekten
Melden bij: • NCVB, Nederlands centrum voor beroepsziekten. • Via de website • Op de website staan ook de richtlijnen voor melding.

18 Wel melden: Beroepsziekten die in de registratie richtlijnen worden genoemd (“nieuw geval” = eerste keer voor deze patiënt). Verergering van een pre-existente aandoening: b.v. astma geluxeerd door een irritatieve prikkel. Twijfelgevallen.

19 Niet melden: Bedrijfsongeval (uitzondering acute gehoorschade). Gevaren voor de gezondheid zonder klachten of effecten b.v. MRSA besmetting bij een verpleegkundige. Niet genoemde aandoeningen b.v. rugklachten anders dan door trillingen.

20 Overbelastingsblesures melden ?:
Categorie D: door fysieke belasting veroorzaakte beroepsziekten. D001overbelasting van spieren en pezen. Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit (RSI). Lumbago: alleen door trillingen. D002 slijmbeursontstekingen door druk. D003 meniscusletsel door knielen en kruipen. Conclusie: bovenste extremiteit ja, benen nee

21 Er is geen categorie aandoeningen van het bewegingsapparaat in de onderste extremiteit De NCvB staat open voor: • Nieuwe richtlijnen (gezamenlijke ontwikkeling / werkgroepen). • Bijzondere casuïstiek. Een voorstel voor het melden van overbelastingsklachten van de onderste extremiteit door de bedrijfsartsen van de ARBODKL is momenteel in behandeling bij de staf. De arbodienst Kl zou zich kunnen profileren door mee te werken aan het ontwikkelen van een meldingsrichtlijn i.s.m. het NCVB.

22

23 3. Samenwerken met de curatieve arts
visie van de LHV en NVAB, 1998 (nieuwste ontwikkelingen: verwijzen en voorschrijven) visie van de KL werkgroep WASKL, 2002 (concept)

24 Samenwerken met de curatieve arts, vervolg
Scheiding van taken (?) - scheiding van zorg de eerste 21 dagen (?) - acute inzetbaarheids beoordeling op dezelfde locatie (?) - bedrijfsarts op de werkvloer

25

26

27 3. Samenwerking, een voorzetje
Voorschrijven niet curatief wel voortvloeiend uit de taken: b.v.vaccinaties, spoed, keuringen, op verzoek CA voorbehoud: bekwaamheid Verwijzen niet curatief (generalistische curatieve gnk) wel arbeidsgerelateerd voorbehoud: goed overleg

28

29 4. Lopende projecten, blik naar de toekomst.
Organisatorisch: project vaste order werkwijze remedial pelotons van de schoolbataljons van OCIO. Medisch inhoudelijk: protocollen fysiotherapie en sport revalidatie van de meest voorkomende blessures: actualiseren, opstellen, implementeren. Terugkoppeling naar de keurende instantie: wat is er gebeurd met de “twijfelgevallen” die toch zijn goedgekeurd?

30

31 5. Samenvatting De bedrijfsarts heeft een centrale rol in de reïntegratie (lees: revalidatie naar werk) van uitgevallen werknemers van de KL. De bedrijfsarts adviseert werkgever en werknemer. De NCvB kent geen meldcategorie “onderste extremiteit”. Samenwerking tussen BA en CA: bekend maakt bemind! Op het terrein van blessure revalidatie zijn bij de KL nog veel projecten op organisatorisch en medisch-inhoudelijk niveau uit te voeren.

32


Download ppt "Samenwerking tussen de (sport)-bedrijfsarts en de curatieve arts bij de KL. Door Wessel Zimmermann Geregistreerd sportarts, bedrijfsarts i.o. GZHC."

Verwante presentaties


Ads door Google