De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info-avond 6de leerjaar 5 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info-avond 6de leerjaar 5 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Info-avond 6de leerjaar 5 september 2013

2 Wiskunde: zWISo doe-blaadjes: introductie van de les werkboek
oefen-blaadjes: les 6, 12 en 24: worden door de lln zelfstandig gemaakt, soms als huiswerk, soms in de klas. Loper- en ladderkaarten Na elk boek: toets

3 Thema’s Wereldoriëntatie
1 thema per maand vaak klasoverschrijdend met het 5de leerjaar aansluitend interessante leeruitstappen suggesties of medewerking altijd welkom! tijdens het thema werken de leerlingen vaak met de computers en de Ipads.

4 Thema’s dit schooljaar
september: Een huis voor Zoë oktober: Gezondheidsdag november – december: Reis door de tijd januari: Reisbureau Mundo februari: Welkom in België maart: In samenspraak / M.E.G.A april – mei: stadsklassen mei – juni: Uitvindingen, een goed idee?

5 Nederlands: spelling / taalbeschouwing
Er is geen methode, samen met het team zijn er leerlijnen opgesteld a.d.h.v. de eindtermen Er worden regelmatig toetsen gegeven, die worden ruim op voorhand aangekondigd. Bij W.O. en wiskunde worden er geen punten afgetrokken voor spelling, leerlingen moeten wel hun fouten verbeteren.

6 Nederlands: creatief schrijven
Opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s. Ongeveer elke week 1 schrijfopdracht. Moet steeds ondertekend worden.

7 Nederlands: Luisteren
Zo vaak mogelijk binnen het thema. Zowel individueel (cassette, cd, computer), tijdens het hoekenwerk, als klassikaal.

8 Nederlands: begrijpend lezen
- In groepjes van 3 of 4 leerlingen - tekst wordt besproken adhv de leeskaart - werkblad wordt individueel gemaakt - leerlingen maken voor elkaar een werkblad op de computer

9 Nederlands: technisch lezen (avi)
Leerlingen moeten avi 9 hebben. Avi-testen worden afgenomen in oktober en juni voor diegenen die nog geen avi 9 hebben. Leerlingen lezen ook een stuk luidop uit hun boek tijdens de mondelinge boekbespreking en krijgen hierop punten.

10 Tutorlezen: 1ste leerjaar – 6de leerjaar
Elke 3 weken Leerling van het 6de leerjaar begeleidt een leerling van het 1ste bij leesopdrachtjes Soms een minieme voorbereiding thuis

11 Nederlands: spreken Praatronde Filosoferen Spreektaak binnen het thema
Mondelinge boekbespreking

12 Frans methode: Supermax livre, cahier
bordboek en cd met luistertaken en liedjes Aangepast aan het nieuwe leerplan Frans

13 Hoekenwerk 1 x in de week Speelse inoefening van leerstof wiskunde, Nederlands, Frans en W.O. hoekenkaart

14 Hoekenwerk

15 Weekschema In de agenda Leren plannen van taken en lessen

16 Huiswerk Afwerken of verbeteren van de lessen of toetsen van die dag
Dictee voorbereiden Toetsen studeren Voortaak voor W.O. (opzoeken, meebrengen) Herhalen lessen

17 Agenda Werkinstrument voor de leerlingen Leren plannen
Alle dagen ondertekenen (niet op voorhand!) In de loop van het schooljaar: test nieuwe schoolagenda

18 Uitstappen Bijdrage van € 25 Zoveel mogelijk binnen Brussel (mobib)
Stadsklassen Gent: 21 – 23 mei 2013

19 Zwemmen Wautersbos / Sint-Genesius-Rode
3de leerjaar september – december vanaf januari: beurtrol andere klassen met de schoolbus Prijs: € 3,70 / zwembeurt Indien uw kind nog steeds niet kan zwemmen, gelieve uw kind privélessen te laten volgen

20 Bibliotheek maandelijks mobib, vanaf 12 jaar rittenkaart
ene maand mondelinge boekbespreking, andere maand schriftelijke boekenfiche

21 Takenbord Leerlingen krijgen elke week een andere taak
Verantwoordelijkheid opnemen

22 Maandag = fruitdag Tienuurtje wordt buiten opgegeten.
Op maandag brengen de leerlingen fruit mee als tienuurtje. De andere dagen: gezond tussendoortje: fruit, yoghurt, boterham, … (geen chips, chocolade) Drankjes: water (plat of bruisend)of melk (koeienmelk, sojamelk, rijstmelk)

23 Abonnement National Geographic Junior
Ten laatste bestellen op vrijdag 13 september

24 Op tijd komen De bel gaat om 8u40, de lessen beginnen stipt om 8u45.
Wie te laat komt, haalt een stempel op het secretariaat. Bij veelvuldig te laat komen, worden er maatregelen getroffen (gesprek ouders, contact met CLB,…)

25 Afhalen kinderen Gelieve onder de luifel te wachten tot de kinderen die met de bus naar huis gaan, vertrokken zijn. Daarna kan u uw kind(eren) afhalen op de speelplaats.

26 Vroeger op vakantie??? Indien uw kind niet aanwezig is de dag voor of na een vakantie = doktersbriefje verplicht!!!

27 Nederlands op school De leerlingen spreken steeds Nederlands op school. Gelieve met de kinderen steeds Nederlands te spreken op het schooldomein.

28 Ziekte Steeds het secretariaat verwittigen bij ziekte (anders wordt de warme maaltijd aangerekend) 4 x briefje van de ouders, 5de keer is een doktersattest noodzakelijk

29 Geneesmiddelen Zonder attest mogen leerlingen geen geneesmiddelen innemen Terug te vinden op de schoolwebsite

30 Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school
Naam van de leerling:                        Naam van de medicatie:        Dosis:                                                Toedieningswijze:                  Tijdstip van toediening:          Periode van toediening:         van tot (datum) Bewaringswijze van het geneesmiddel:        Tijdstip van toediening op school: Stempel en handtekening arts                                              Handtekening ouder(s) Indien het gaat om een tijdelijke ziekte waarbij de voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunt u als ouder dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij u.

31 Oriënteringsadvies Voorlopig oriënteringsadvies in december
Oriënteringsadvies in juni Opgesteld tijdens klassenraad met directeur, zorgcoördinator, leerkrachten 4de, 5de en 6de leerjaar

32 Voorlopig Oriënteringsadvies
Basisschool Magnolia Voorlopig Oriënteringsadvies Naam: A: geen extra aandacht te verwachten Voornaam: B: eventueel aandachtspunt Geboortedatum: C: extra zorg gewenst Nederlands A B C Opmerkingen Lezen Schrijven Luisteren Spreken Wiskunde Getallenkennis Probleemoplossend denken Meetkunde Meten Artistieke vaardigheden Technische vaardigheden Studiehouding Inzicht Belangstelling Geheugencapaciteiten Zelfstandig kunnen werken Inzet Socio-emotionele vaardigheden Functioneren in groep Positief zelfbeeld ontwikkelen Weerbaar zijn Zelfstandig zijn Leerstoornis met attest VOORLOPIG ADVIES eerste leerjaar A met Latijn eerste leerjaar A zonder Latijn eerste leerjaar A met extra taalsteun eerste leerjaar A in een school met BSO/TSO/KSO* eerste leerjaar B Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

33 Leren kiezen Werkboekje ‘Wat Hoe Kiezen’
Helpt de leerlingen om een studiekeuze te maken voor het secundair onderwijs Infoavond voor de ouders op 12 december

34 OVSG-toetsen In de loop van het schooljaar: praktijktoetsen (muzische vorming, techniek,…) In juni: kennistoetsen Nagaan of de eindtermen bereikt zijn

35 Studietoelage Wie een aanvraag wil indienen voor een studietoelage kan steeds een aanvraagformulier vragen op het secretariaat.

36 Helpende handen Ouders die kunnen helpen in de klas, mogen het formulier invullen 

37 Bedankt voor uw aandacht!
Ik hoop dat het een SUPER jaar wordt!


Download ppt "Info-avond 6de leerjaar 5 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google