De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Inleiding  Materialenkeuze  Ontwerpbelastingen  Structuuranalyse  Planning en uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Inleiding  Materialenkeuze  Ontwerpbelastingen  Structuuranalyse  Planning en uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1

2

3  Inleiding  Materialenkeuze  Ontwerpbelastingen  Structuuranalyse  Planning en uitvoering

4  EURO 2004 › 10 stadia: nieuwbouw of vernieuwbouw  Braga Municipal Sport Stadion › Architect Eduardo Souto de Moura in samenwerking met studiebureau Afassociados › Uniek decor: Monte Castro berg – Cavadorivier › Startpunt voor stads– en recreatiepark Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

5 Tribunes  Opgebouwd uit betonnen pijlers: › dikte: 1m › tussenafstand: 7,5m › Voorzien van ronde openingen  circulatie  ‘doorheen’ de structuur kijken  reduceren totale massa  Granulaten in beton afkomstig van rotswand Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

6 Dakconstructie  Uitgangspunt: licht en eenvoudig › dak is opgehangen aan kabels › gekozen voor spiraalvormige kabels Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

7 Dakconstructie › spiraalvormige kabels  hangen per paar  tussenafstand tussen paren: 3,75m  spanwijdte: 202m › dak bestaat uit prefab betonnnen elementen bovenop metalen bekleding Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

8 Dakconstructie › dak zelf bestaat uit:  prefab betonnen elementen  metalen bekleding Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

9  Afwatering neerslag › Regenwater wordt afgevoerd in zuid-oost richting met een helling van 1 procent › Helling wordt bekomen door lengte v/d kabels te variëren › Op het eind van de dakgoten wordt het water verder opgevangen door twee grote aquaducten Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

10  Oostelijke tribune › 16 pijlers van 1m dik en 55m hoog › Probleem: voorgespannen kabels kunnen voor grote momenten zorgen aan de funderingsvoet  Oplossing: Ontwerp zodanig dat resultante v/d combinatie v/d verticale zwaartekracht en horizontale krachten v/h dak door de funderingsvoet gaat Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

11  Oostelijke tribune Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

12  Westelijke tribune › Uitgehouwen in een graniet rotsmassief › 18 pijlers van elk 1m dik › Uitgevoerd op directe funderingsvoeten › Horizontale krachten v/d kabels worden rechtstreeks in het rotsmassief verankerd Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

13  Windanalyse en windeffecten › Effecten v/d omgevende topografie op de gemiddelde snelheid en op de turbulentie intensiteit in de omgeving van het stadion → Windtunneltesten op star schaalmodel 1:150 0 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

14  Windanalyse en windeffecten › Invloed van wind op dak → star schaalmodel 1:400 › 200 druksensors op boven –en onderkant dak › 36 meetreeksen in verschillende windrichtingen Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

15  Windanalyse en windeffecten › Berekening v/d respons v/d structuur op de dynamische belasting v/d wind wordt uitgevoerd op 2 verschillende manieren 1. Dynamische deterministische tijdshistorie analyse  rechtstreekse integratie v/d dynamische evenwichtsvergelijkingen  gebaseerd op lineaire elastische analyse v/e eindige elementen model  maximum berekende verplaatsing: 47cm 2. Dynamische probabilistische analyse  orthogonale decompositie methode (FDD) Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

16  Windanalyse en windeffecten › Ondanks voorgaande modellen kan elastische stabiliteit van het dak niet gegarandeerd worden › 2 aëro-elastische modellen worden ontwikkeld en getest in een windtunnel  1:70  1:200 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

17  Vibratietest › Meten van verticale acceleratie › 2 dagen – 2 proefopstellingen › tijdreeks: 16 minuten bemonsteringsfrequentie: 100 Hz Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering Opstelling dag 1Opstelling dag 2

18 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering tijdreeks voor het referentiepunt 7 variatie van de standaarddeviaties van de 28 verschillende meetreeksen W ind : enige significante dynamische excitatie Dag 1: een regenachtige, winderige dag  hoge windsnelheid,grote fluctuaties Dag 2: zonnige en kalme dag  lage windsnelheid, kleine fluctuaties  Vibratietest

19 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Identificatie van de eigenfrequenties en de eigenmodes (FDD)

20 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Eindige elementen modellering  34 kabels bestaande uit 89 staven, tussenafstand 3,75m  Tussen de kabels Shell-elementen (dikte van 0,245m)  Glijdend verbonden (geen spanningen door T-verschillen)  Aan het uiteinde aan transversaal staafwerk  Helling van 1% voor waterafvoer

21 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Eindige elementen modellering

22 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Vergelijking tss waargenomen data en eindige elementen- berekening constructiefrequenties zijn deze waarbij rekening is gehouden met belastingen tijdens de bouwfase goed oordeel over de kwaliteit van het complexe eindige elementenmodel accuraatheid en betrouwbaarheid van het output-only principe lagere natuurlijke eigenfrequenties niet meer met zware apparaten opwekken berekendWaargenomenconstructie 10,3030,2760,277 20,3220,2920,305 30,4550,5210,500 40,4700,5390,532 50,4760,5580,574 60,5160,6320,610 70,6600,6550,673 80,6720,6840,678 90,6910,7020,712 100,6930,7370,754 110,7120,8740,844

23 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Vergelijking tussen waargenomen data en eindige elementenberekening  vergelijking van de eigenmodes via matrix (goede uitkomst indien enkel 1-en op de diagonaal  Perfecte glijding ?   extra testen leiden tot verschillen van natuurlijke frequenties tot 1.2% wat te verwaarlozen is

24 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Modale demping Vrije vibratie Gedwongen excitatie  Massa loslaten, trilling opmeten  via filters modale demping berekenen  door lage eigenfrequenties, moeilijk isoleren  niet voor elke mode een dempingscoëfficiënt  harmonische excitatie  na bereiken resonantie, excitatie wegnemen  opmeten accelerometers  Berekenen dempintscoëf.

25 Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering  Modale demping ModeFree vib. filterHarmonic excitationAmbient vibration FDD 1-0,280,58 2-0,270,52 30,280,220,47 40,25-- 5--- 60,340,430,35 7--- 8-0,20- 9--- 100,20-0,25 11--0,36  lagere modes afwijking doordat wind als aerodynamische demping optreedt

26  Excavatie van rots: 1 700 000m³ › Netwerk van ankers voor stabiliteit rotswand  Optrekken tribunes Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

27  Constructie van het dak › Spannen kabels › Afglijden van gewapend betonnen platen › Aan elkaar vastmaken met bouten › Betoneren van transversale en longitudinale verbindingen tussen de panelen Inleiding Materialenkeuze Ontwerpbelastingen Structuuranalyse Planning en uitvoering

28


Download ppt " Inleiding  Materialenkeuze  Ontwerpbelastingen  Structuuranalyse  Planning en uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google