De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie"— Transcript van de presentatie:

1 SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
Professioneel & Vrijwillig

2 Programma Geneeskundige Combinatie SIGMA Materialen

3 Geneeskundige Combinatie
Ontstaan na opheffing BB en Geneeskundige Peletons NRK Doel: triage, stabilisatie en zorg op rampterrein Mobiel Medisch Team 2 vrije ambulanceteams SIGMA

4 Tien processen Spoedeisende Medische Hulpverlening
Opvang op de SEH. Operatie. Intensieve Zorg Verpleging en ontslag. (Poli)klinische revalidatie. Omstanderhulp en alarmering. Verplaatsing naar incident. Triage/beoordeling. Verlenen individuele geneeskundige zorg. Transport

5 Geneeskundige Combinatie
Ambulance- diensten Brandweer Ziekenhuizen Geneeskundige Combinatie Vindplaats Gewondennest Ziekenhuis - Triage - Stabiliserende hulpverlening - Triage op vindplaats - Eerste (levensreddende) eerste hulp Licht de hulpverleningsketen toe. Geef aan wat de verschillende diensten doen. Eindig met de geneeskundige combinatie..

6 Taken MMT Triage Specifieke medische handelingen
Adviseren en ondersteunen ambu-teams Ambu-teams Handelingen gericht op herstel en behoud vitale functies voorkomen van invaliditeit SIGMA Assisteren professionele hulpverleners Logistieke ondersteuning Bewaking en vervoer s.o.’s

7 SIGMA SIGMA = team van 8 personen EHBO diploma
Afkomstig van NRK of EHBO-vereniging Aanvullende opleiding: Hulp bij Ongevallen en Calamiteiten (HOC)

8 SIGMA Deelname in de Geneeskundige Combinatie
Assisteren Ambulancevoorziening/MMT bij grote incidenten en rampen. Professioneel opgeleid Vrijwillige basis

9 SIGMA-teams ingezet? 2006 14 inzetten 2007 17 inzetten
inzetten (t/m 30-09)

10 SIGMA-teams ingezet? 22 augustus 2009 Inzet GE Nieuwe Waterweg Noord bij grote vechtpartij in Hoek van Holland 23 augustus 2009 GE Zuid Hollandse Eilanden ingezet bij grote brand bij verzorgingstehuis in Spijkenisse 28 augustus GE Noord Kennemerland ingezet bij duinbrand Schoorl

11 Een ramp… en dan? Alarmering door middel van maxer met tekstmelding
Binnen half uur op Sontweg (brandweerkazerne) Eerste 8 aankomenden vormen een team Binnen half uur na vertrek Sontweg op plaats incident Het officiële schema. Uit opkomstoefeningen is gebleken dat binnen 15 tot 20 minuten een team aanwezig is en naar de locatie van een incident kan vertrekken. Ook de RAV-chauffeurs die bij een daadwerkelijk inzet moet rijden, kunnen binnen die tijd aanwezig zijn. Volgens het protocol moet een SIGMA één uur na alarmering op het rampterrein inzetbaar zijn.

12 SIGMA alarmering

13 SIGMA Groningen Start SIGMA Groningen in 1997.
April 1998: HOC1 gecertificeerd. Februari 2008: HOC5 gecertificeerd. op dit moment 21 SIGMA-leden. Nieuwe opleiding start in januari 2010

14 SIGMA Groningen GHOR beheert de gelden, verzorgt de oefeningen en is werkgever bij daadwerkelijke inzet. Rode Kruis levert SIGMA-vrijwilligers en draagt zorg voor opleiding en bijscholingen. Alles op vrijwillige basis. Alleen bij repressieve inzetten is er een loondervingsuitkering.

15 HOC-opleiding (Hulp bij ongevallen en calamiteiten)
HOC-module geschreven door SOSA op basis PHTLS (pre hospital trauma life support) éénmaal per week lesavond gegeven door ambuverpleegkundigen duur opleiding een half jaar 2 schriftelijke toetsen praktische profcheck als eindtoets ambulancestage met stageverslag certificering en uitreiking maxer De HOC-opleiding is verplicht als je SIGMA-lid wilt worden. Thuis zelfstudie Tijdens lessen kunnen vragen gesteld en worden handelingen geoefend. Alle handeling worden geoefend volgens de gestandaardiseerde handelingsschema’s PHTLS Alle lessen volgen alle toetsen halen eindtoets is vergelijkbaar met profcheck

16 Herhalingslessen 16 bijscholingslessen van 2,5 uur
10 medisch, 6 logistiek/GHOR Docenten afkomstig uit de ambulancevoorziening Herhalingsmodule HOC geschreven door SOSA Het schema voor de herhalingslessen geeft bij elke les huiswerk dat thuis bestudeerd moet worden. Tijdens de herhalingslessen wordt de kennis verdiept en handelingen geoefend. Een vast docententeam vult de lessen in. Op die manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. In een logboek kan worden bijgehouden wie op bepaalde gebieden meer aandacht nodig heeft. Vanaf 2005 wordt een profcheck ingevoerd. De helft van de groep zal op 5 november hun profcheck doen. De andere helft in 2006. Elk SIGMA-lid moet vanaf nu om de twee jaar een profcheck doen.

17 Herhalingslessen Indeling lessen volgens op basis van PHTLS
Handelingsschema’s van alle voorkomende handelingen gelijk aan die van ambulancepersoneel Tweejaarlijks terugkerende profcheck

18 Oefeningen en stages Oefeningen: Ambulancestage:
Monodisciplinair of Multidisciplinair Ambulancestage: 8 uur per jaar, met stageformulier Oefenen blijft een probleem. Met name de kosten spelen daarbij een rol Sedert 2004 is door het GHOR met het MMT afgesproken dat zij – als deel van de GNK - participeren in oefeningen met SIGMA. GHOR is ook bezig met het vormen van vaste ambuteams die deel gaan uitmaken van de GNK. Wij zijn heel blij met de stagemogelijkheid bij de RAV! Ook is een stagedag soms erg rustig, maar de herkenning, de oefening van handelingen op de post en het omgaan met de professionals vinden wij erg belangrijk. Daarnaast leren de sigma’s omgaan met de stress die het geeft om met A1 ergens op af te gaan en leren in een hectische situatie te handelen. Voor jullie dagelijks werk, voor ons niet. Bij elke stage hoort een stageformulier waarop gedane of geoefende handelingen kunnen worden afgetekend. Er is ruimte voor opmerkingen van de stagebegeleider. Ook op die manier proberen we de kwaliteit van een sigma-lid te bevorderen!

19 Handige handjes

20 Vaardigheden SIGMA (1) Immobilisatie Vervoerstechnieken
Meten en bewaken vitale functies Assisterende handelingen Werkwijze volgens PHTLS met o.a. ABCDE-methodiek. Pre Hospital Trauma Life support Airway, Breathing, Circulation, Disability, Events/Exposure Wat mag je nu van een SIGMA-lid vragen tijdens een inzet. Wat kan hij/zij zelfstandig. Waarbij kan hij/zij assisteren? Dit zijn de 4 gebieden waarin je ze goed kunt gebruiken.

21 Vaardigheden SIGMA (2) Immobilisatie: manuele fixatie hoofd
aanmeten en aanbrengen stifneck logroll wervelplank en spinnen Bovenstaande handelingen worden erg regelmatig geoefend. Een sigma-lid moet ze blind kunnen uitvoeren.

22 Vaardigheden SIGMA (3) Vervoerstechnieken: gebruik brancard
schepbrancard wervelplank niet gemotoriseerd vervoer Het gebruik van de ambubrancard. Verstellen in hoogte, het er mee rijden. Schepbrancard. Op lengte brengen, patiënt erop en vervoeren. Wervelplank. Niet echt een vervoersmiddel. Niet gemotoriseerd vervoer: ondersteunend lopen, 3-handen dragen, rautek etc. volgens de EHBO-methoden

23 Vaardigheden SIGMA (4) Meten en bewaken s.o. ABC-controle en AVPU
bloeddrukmeting (handmatig en elektronisch) saturatiemeting heldere overdracht gemeten waarden VLABC (veiligheid, lees het ongeval, ABC), AMPLE, GCS (RTS) zijn geen onbekende begrippen

24 Vaardigheden SIGMA (5) Assisterende handelingen:
infusie: klaarzetten materiaal en gebruiksgereed maken zuurstof: klaarzetten materialen, toedienen O2 met NR-maskers Hier komt het verschil tussen bevoegd en bekwaam tot in uiting. In principe kan een SIGMA-lid assisteren bij een intubatie. De oefening ervoor is niet 100%. Dit geldt eveneens voor het gebruiksgereed maken van een injectie. Door minder oefening kunnen zaken langzamer gaan dan bij de professionele hulpverlener.

25 Vaardigheden SIGMA (6) injectie: klaarzetten materialen, injectie gebruiksgereed maken reanimatie: BLS, monitoring, draaien hartritmestrook, assistentie bij defibrilllatie, intubatie, beademing.

26 Slachtofferregistratie

27 Primaire triage volgens de ABC-methodiek

28

29 ALS-koffer-bodem Inhoud bodem ALS-koffer. Voor nadere uitleg, zie volgende dia’s. Op de ALS-koffer gaan we uitgebreid in. Dit is de koffer die jullie in het veld het meest zullen gaan gebruiken. Ze is ingericht om het ABC-deel van een patiënt te kunnen stabiliseren. Alle zaken die je daarvoor nodig hebt zitten in deze koffer.

30 ALS-koffer-deksel Bovenaanzicht, tweemaal drukzak, verbandpakket en medicatieset.

31 Kinderkoffer Bovenaanzicht kinderkoffer.
De kinderkoffer is een aanvulling op de ALS-koffer en moet in combinatie daarmee worden gebruikt. Extra aan de kinderkoffer is dat de inhoud is afgestemd op baby’s en kinderen. De materialen voor de bloeddrukmeting, het infuussysteem, de infuusnaalden , het intubatiebestek, de stethoscoop zijn hierop afgestemd. De koffer is ook voorzien van PRILL lint.

32 Burnshieldkoffers Burnshieldkoffer met inhoudsopgave
In totaal 100 koffers in de combinatie aanwezig!

33 Stifneck, wervelplank, spin
De stifnecktassen bevatten 3 verstelbare exemplaren, een no-neck en een babystifneck. De tas is ook voorzien van padding

34 Foamspalken Er zijn tassen met foamspalken voor volwassenen en voor kinderen. De tassen bevatten elk een arm- en beenspalk. Voor wervelfixatie bevat de combinatie tevens 3 KED-spalken. Verder zijn er 4 wervelplanken met headsets

35 Hypothermie Er zijn verschillende isolatiematerialen:
Elke ALS-koffer bevat 4 alu reddingsdekens Daarnaast zijn er gele kunststofdekens en – sinds juni dit jaar – alu poncho’s.

36 Verbandkoffers Plaats en inhoud verbandkoffers
Deze koffers zijn met name bedoeld voor de T3 slachtoffers. Voor de inhoud, zie volgende dia.

37 Interesse? Nieuwe opleiding januari 2010
In januari 2010 start een nieuwe opleiding. Op maandag 23 november 2009 wordt een informatieavond georganiseerd. Nu alvast meer informatie? Ga naar onze site en kijk onder de button Werving. Je kunt ook langs komen op de Open dagen waarop wij dit jaar aanwezig zijn. Kijk voor alle informatie op Aanmelden voor de informatieavond Je kunt je nu vast aanmelden voor de informatieavond. Stuur een mailtje naar Je van ons per een uitnodiging met verdere informatie.

38 Relevante sites www.sigmagroningen.nl www.geneeskundigecombinatie.nl


Download ppt "SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie"

Verwante presentaties


Ads door Google