De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Meetkerkse Moeren Landschaps- en bewoningsgeschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Meetkerkse Moeren Landschaps- en bewoningsgeschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 De Meetkerkse Moeren Landschaps- en bewoningsgeschiedenis
29 april 2010 Sam De Decker Koen Himpe

2 Inhoud 1- Inleiding in de landschapsgeschiedenis van de regio 2- De Meetkerkse Moeren: een geval apart? 3- Archeologie in de Meetkerkse Moeren 4- Landschapsrelicten en erfgoedwaarden in de Meetkerkse Moeren

3 1- Inleiding in de landschapsgeschiedenis van de regio

4

5 Ca jaar geleden

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 2- De Meetkerkse Moeren: een geval apart?

17

18

19

20

21

22

23 3- Archeologie in de Meetkerkse Moeren

24 Methodologie: Literatuuronderzoek: op zoek naar “oude” vondsten Verkennend booronderzoek Oppervlaktekartering Op basis hiervan: archeologische verwachtingskaart

25

26 ?

27 Conclusies archeologie
1. In de Meetkerkse Moeren bevinden nauwelijks archeologische vindplaatsen. Eventuele vindplaatsen van voor de Middeleeuwen zijn weggegraven door moernering, nadien was het gebied waterverzadigd en weinig aantrekkelijk voor bewoning. 2. Wel te verwachten: sporen van nà de moernering, die te maken hebben met het gebruik van het gebied. Deze zijn niet te voorspellen! 3. In contrast: de directe omgeving van de Meetkerkse Moeren is rijk aan archeologische vindplaatsen

28 4- Landschapsrelicten en erfgoedwaarden in de Meetkerkse Moeren

29 Kartering van landschapsrelicten en erfgoedwaarden
Tijdreeksanalyse met weergave van bewaarde en vervaagde landschapselementen, ruwweg teruggaand tot de Laat-Middeleeuwse periode

30

31 Heraldische Kaart van het Brugse Vrije door P
Heraldische Kaart van het Brugse Vrije door P. Claeissens ( ) – copy van een gelijknamig plan, door P. Pourbus ( ) - SA Brugge

32 Landschapsrelictkartering
Gerubriceerde legende: Elementen van bewoning Elementen van bedrijf en techniek Elementen van verbinding en verkeer Elementen van hydrografisch netwerk Elementen van specifiek bodemgebruik en percelering Geassocieerde elementen Bewaartoestand (bewaard / vervaagd of gewijzigd / verdwenen)

33

34

35 Elementen van bewoning
Bewoningsconcentraties dorpen Meetkerke en Houthave vaartgehucht Nieuwwege Gebouwen en geassocieerde elementen Historische hoeven (met walgracht/boomgaard) op de rand van kreek/dekzandruggen, erf bereikbaar via insteekwegen Verlaten Kasteelhoeve-site ‘Oude Casteelheve’ Kleine hoeves en (verdwenen) landelijke woningen (o.m. vml. dijkwoningen/moestuinen)

36 Elementen van bedrijf en techniek
Ambachtelijke, artisanale en industriële gebouwen dubbele poldermolenlocatie huidige stenen schepradwindwatermolen uit 1811, operatief tot 1928, vervangt de ca opgerichte poldermolens Pompstation uit 1868, aanvankelijk met stoomgemaal, later met dieselmotor, in 1942 geëlektrificeerd, thans vervangen door bemalingsstation ‘De Katte’ (cf. RVK Houthave) overige molenlocaties schuiven / sluisjes ‘Twee Speien’ op de Blankenbergse Vaart

37 Foto’s verzameling A. Wybo (ca. 1928)

38

39 Foto verzameling A. Wybo (ca. 1928)

40 Elementen van verbinding en verkeer
Tracés Handelswegen Molenwegen Vaartwegel Trekwegen Geassocieerde elementen Oversteekplaatsen (veren, bruggen)

41 Elementen van hydrografisch netwerk
Tracés Poldersloten Geleden en zwinnen (stroominversies) Kanaalsegmenten (bochtafsnijdingen)

42 Vander Maelen kaart (ca. 1850)

43 Elementen van hydrografisch netwerk
Geassocieerde elementen Lage moerdijk / aarden omringdijk ca

44

45 Elementen van specifiek bodemgebruik en percelering
Waterplassen of ‘watten’ (mogelijke veenplassen?) Veedrinkpoelen en ‘laantjes’ Griendcultuur of ‘wiedauw-teelt’ Eendenkooi of ‘vrye haendecoye ofte Swaenerije’ ca (kooibos en kooivijver met vangpijpen) Constante perceelsgrenzen, verwijzend naar middeleeuwse veenontginning / systematische gebiedsindeling en ontwatering via ‘geleden’ en ‘zwinnen’

46


Download ppt "De Meetkerkse Moeren Landschaps- en bewoningsgeschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google