De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lectoraat Vraaggestuurde zorg dr. Helianthe S.M. Kort, Lector Vraaggestuurde Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lectoraat Vraaggestuurde zorg dr. Helianthe S.M. Kort, Lector Vraaggestuurde Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Lectoraat Vraaggestuurde zorg dr. Helianthe S.M. Kort, Lector Vraaggestuurde Zorg

2 Vraaggestuurde Zorg n Een pakket van maatregelen om de rol van de burger te versterken in relatie tot het aanbod. n Vraaggestuurde processen waaronder marktwerking zijn onder meer ingezet in het onderwijs, woningbouw, de kinderopvang en de gezondheidszorg. Een definitie

3 Operationaliseringskader  Aanpassing van het verzekeringsstelsel  Sturing van de zorg Mismatch : Zorgvraag Zorgaanbod Vernieuwing van het zorgstelsel Versterken van de positie van consumenten en patiënten Ontwikkeling van vrijheidsgraden en prikkelstructuur Effectueren van een gelijk speelveld Creëren van een toereikend zorgaanbod Transitieproces Zorgverzekeringswet WMO Modernisering AWBZ

4 Programmalijnen

5 Maatschappelijke achtergrond

6 Technologische Ondersteuning Telecare n Zorg op afstand Bouwkundige oplossingen n Drempelloos bouwen n Verbreden van de toegangen Intelligente Thuisomgeving Nieuwe mogelijkheden en beperkingen

7 Wet- en regelgeving Ideëel: iedereen meedoen, zo lang mogelijk zelfstandig n Zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. n Preventie (dus voorkomen dat mensen ‘in zorg’ komen) en ondersteuning (diensten, technisch woning en woonomgeving, mobiliteit, et cetera). n Als mensen zorg hebben of nodig krijgen, dan als kan in een zelf gekozen omgeving of ‘gewoon thuis’ met nadruk op kwaliteit van leven i.p.v. kwaliteit zorg. Praktisch: minder wetgeving, bundeling wetgeving voor gemeenten Financieel: houdbaarheid Awbz Wmo - Awbz

8 Technologie Thuis NU Praktijkgericht Onderzoek n Het vinden van evidentie waardoor de profijtgroep langer zelfstandig thuis kan functioneren met behoud van hun welzijn. Kennisoverdracht & Scholing n Miniwoonwijk, Woerden (Voor testen en evalueren van innovaties, dan wel het kunnen uitproberen en toepassen in praktijk) n Loket n Technologische kaart n Helpdesk Korte projectschets

9 Technologie Thuis NU Project praktijkgericht onderzoek n Bruikbaarheid, installeerbaarheid en onderhoudbaarheid van domotica toepassingen n Vraaggestuurde zorg en technologie thuis n Beleving van de klanten n Betekenis op kwaliteit van bestaan n Vitaliteit behoud door slimme oplossingen n Verbetering van het ontwerp van installaties n Uitstel van de zorgvraag

10 Doelgroepwoning n Comfort & Veiligheid / Slecht zicht n Dementie n COPD / Beperkte mobiliteit Woning naar doelgroep

11 Woning voor een dementerende Onderzoek van Ir. Joost van Hoof

12

13 Consortium n Hogeschool Utrecht n Onderwijs / Zorg n OTIB n Onderwijs / installatietechniek n Uneto-vni n Ondernemers installatietechniek n Task force innovatie regio Utrecht n Regionaal stimuleren van ondernemers / innoveren n Producten, diensten en processen n Stichting innovatie alliantie n Bevorderen van de kenniscirculatie tussen hogescholen en MKB n www.technologiethuisnu.nl Samen werken = samenwerking

14 Doelstelingen n Doelstelling is verandering gericht op innovatie binnen de installatiebranche te initiëren en verder op gang brengen voor wat betreft technologische innovaties in de zorg, om zo de zorgvraag naar zwaardere woonvormen uit te stellen. Technologie thuis nu! behoort de zorgsector en de installatiebranche de mogelijkheid bieden tot samenwerking en kennisuitwisseling

15 (Potentiële) Gebruikers n Ondernemers n Werknemers n Installatietechniek n Zorg n Docenten n Studenten n Cliënten (organisaties) n Beleidmakers n Onderzoekers

16 Beoogde resultaten n (1) het bewerkstelligen van uitstel van de zorgvraag, n (2) uitbreiding van de markt n (3) innovatiegerichtheid van de deelnemende installateurs, n (4) het bieden van een alternatief voor de capaciteitstekorten binnen de zorg, n (5) het verminderen van de arbeidsintensiviteit van de zorg.

17 Strengths n Consortium deelnemers binnen eigen domein deskundig n Samenwerking vanuit verschillende sectoren en diciplines n Gezamenlijk doel -> bijdrage aan een maatschappelijk probleem n Kansen om kennis uit afzonderlijke domeinen te maken tot nieuwe kennis op technologie en zorg

18 Weaknesses n Cultuurverschil in taal, werkwijze en benadering n 6000 Installatiebedrijven (lid UNETO-VNI) n Waarvan ca. 250 actief op ITh n Bedrijven zijn verspreid over het hele land. n Organisatiestructuur van de branche is monodiciplinair ingericht naar 12 vakgroepen. n Communicatie naar de achterban verloopt via deze groepen. n Belangen van de deelnemers verschillen. n Men wil wel innoveren, maar niet gezamenlijk kennisdelen -> bewaking van verkregen positie. n Kennis verbinden vanuit zorg naar technologie en vice versa is een ingewikkeld proces

19 Opportunities n Combineren van Zorg en techniek denken en kennis n Maatschappelijk relevant thema n Kansen voor bedrijven, vanwege de thematiek, maar ook door geschikte randvoorwaarden als wijzigingen in de wet- en regelgeving n Maatschappij is er rijp voor om kennis op dit terrein op te nemen.

20 Threats n Wijziging in bekostiging / vergoedingsysteem n Terugtrekking van de stimulans van de overheid om te innoveren op dit thema

21 Belangen & randvoorwaarden n Hogeschool Utrecht n BL: Student competenties ontwikkelen en profileren op het snijvlak van Techniek en Gezondheid. n RV: Hebben van gemeenschappelijke beelden van resultaten, producten en processen n OTIB n BL: het speerpunt Zorg en Techniek helpen verwezenlijken (innovatieradar-onderzoek OTIB / Uneto-vni) n RV: doelen binnen 30 mnd gerealiseerd. Kwaliteitstoetsing uitwerken n www.technologiethuisnu.nl What is in it for me!

22 Belangen & randvoorwaarden Uneto-vni n BL: kennisoverdracht naar installateurs, naar derden (woningbouwcoöperaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars etc..) n RV: draagvlak vanuit ledenkring Uneto-vni / afstemmen met en input leveren aan ISSO n Task force innovatie regio Utrecht n Regionaal stimuleren van ondernemers / innoveren n Producten, diensten en processen www.technologiethuisnu.nl What is in it for me!

23 Lessons learnt Gezamenlijke doelstelling ≠ Gezamenlijk belang Kennisvermeerdering ≠ Kennisdeling Wetenschappelijke kennis ≠ Kennis voor het veld Multidisciplinair thema ≠ Multidisciplinair werken Belangen partners ≠ Belangen (eind)gebruikers Onderzoeker / Ontwerper ≠ Eigenaar

24 Lessons learnt 1. Keuze van projectmanager n Vertrouwen en geduld n Bevoegdheden vertegenwoordiging van de consortiumpartners n Bouwen van een nieuw gezamenlijk netwerk n Eenheid van taal n Begrip voor de andere cultuur n Vertaling van opgedane kennis en ervaring naar onderwijs moet in een ander project Van belang is

25 Lessons learnt n Vertalen van belang van de eigen (verticale) keten kolom naar belang van de andere (horizontale) keten. n Leeronderzoek is voor studenten een rijke ervaring. n Ervaring en energie van studenten benutten voor stimulans van anderen om actief te zijn op het snijvlak van Zorg en Technologie n Multidisciplinair onderzoek is niet makkelijk maar wel: Interessant, leerzaam en leuk Van belang is

26 Contact: Helianthe.Kort@hu.nl H.Kort@vilans.nl Helianthe.Kort@hu.nl


Download ppt "Lectoraat Vraaggestuurde zorg dr. Helianthe S.M. Kort, Lector Vraaggestuurde Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google