De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online Speler Volg Systeem LT software ©2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online Speler Volg Systeem LT software ©2009"— Transcript van de presentatie:

1 Online Speler Volg Systeem LT software ©2009
OSVS Online Speler Volg Systeem LT software ©2009

2 Waarom volgsysteem ? Het is schier onmogelijk om van alle teams (A t/m F League) een compleet en deskundig beeld te krijgen, waarbij ook nog de sportieve belangen van ieder lid niet uit het oog verloren mogen worden. Om in de toekomst iedere jeugdspeler op een gelijkwaardige basis te beoordelen en zo te komen tot een succesvol, doch verantwoord selectiebeleid. Met het OSVS creëert de vereniging zichzelf de mogelijkheid om de kwaliteiten en ontwikkeling van iedere individuele speler op objectieve wijze te inventariseren om iedere speler te laten voetballen op het niveau wat bij hem of haar past ofwel door hem of haar gewenst is.

3 Doelstelling OSVS Trainers, leiders en andere aan de club verbonden personen vergaren informatie die niet verloren mag gaan wanneer deze personen op een gegeven moment de vereniging verlaten. Al deze informatie moet behouden blijven en (online) beschikbaar zijn voor de toekomst. Met de ingebruikname van het OSVS, zal het spreekwoordelijke mes aan twee kanten snijden: iedere speler voetbalt op het niveau waarop hij of zij zich het beste thuis voelt en de vereniging zal de beschikking hebben over de meest talentvolle en gemotiveerde spelers voor de hoogste teams.

4 Technische uitgangspunten
Multi-user Online (via internet benaderbaar) 24x7 beschikbaar Online te beheren Zeer gebruikersvriendelijk Uit te bouwen met extra functionaliteit

5 Introductie OSVS Naargelang het aanbod van (geschikte) vrijwilligers zal het OSVS toegepast kunnen worden op een evenredig aantal leeftijdscategorieën. Het uitgangspunt is om met een minimum van 7 en een maximum van 10 scouts per ‘league’ te gaan werken. In de komende jaren zou het ‘scoutingsapparaat’ per seizoen telkens zo uitgebreid moeten worden opdat uiteindelijk de gehele jeugdafdeling, alsmede groep van senioren tot 21 jaar, gevolgd gaat worden

6 Introductie OSVS (vervolg)
Scouts zullen League-gebonden zijn om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen vàn en een zo gefundeerd mogelijk vergelijk te kunnen maken bìnnen de betreffende leeftijdscategorie Scouts zullen per week 1 tot 2 (thuis)wedstrijden toegewezen krijgen en wekelijks hun beoordelingen in het OSVS moeten invoeren Het streven is om iedere speler 5 tot 10 x per jaar individueel op alle relevante skills te beoordelen Scouts beoordelen spelers op 4 categorieën: sociaal, fysiek, techniek en tactiek Spelers worden gewaardeerd – op A- (= selectie), B- of C-niveau - met een cijfer tussen de 4 en 9

7 Introductie OSVS (vervolg)
Beslist zal nog moeten worden op welke wijze de individuele beoordelingen gaan meewegen in de selectieprocedures welke traditiegetrouw aan het eind van ieder seizoen zullen plaatsvinden Beslist zal moeten worden òf en op welke wijze ouders/verzorgers zullen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun zoon en/of dochter gedurende een seizoen Beslist zal nog moeten worden hoe en op welke wijze in het oog springende ontwikkelingen bij individuele spelers zullen leiden tot acties. Mogelijkheden liggen in het laten meetrainen bij hogere teams, het organiseren van tussentijdse selectietrainingen en/of het tussentijds herplaatsen van een speler

8 Datamodel: skills Skills Zelf te definiëren door de beheerder
vaardigheden van de speler waarop getoetst kan worden onderverdeling in verschillende soorten (Fysiek, Sociaal, Tactiek en Techniek) Voorbeelden Fysiek : conditie, startsnelheid Voorbeelden Sociaal : contact met team, teamplayer Voorbeelden Tactiek : loopt vrij, positiespel Voorbeelden Techniek : passeren, wreeftrap Zelf te definiëren door de beheerder Er zijn nu 26 skills gedefinieerd waar op getoetst kan worden

9 Datamodel: dossiers Elke speler per seizoen per team een dossier 0708
Dus als speler van E5 naar E4 gaat binnen een seizoen dan heeft deze speler twee dossiers in dit seizoen 0708 Dossier E5 0708 Dossier E4 Bij overplaatsing ontstaat 2e dossier

10 Skills per speler Het is niet zo dat elke speler op alle skills beoordeeld moet worden Zo zijn er bijvoorbeeld skills die alleen bij keepers van toepassing zijn (uittrappen, uitkomen). Dus moeten we per speler aangeven welke skills voor hem/haar van toepassing zijn. Wellicht in de toekomst nog extra sets definiëren voor specifieke posities. De eigenschappen van een prima verdediger wijken namelijk af van de eigenschappen van een goede spits.

11 Scoutingformulier We hebben dus per spelerdossier aangegeven op welke skills er beoordeeld moet worden Dit beoordelen gebeurt door geschikte vrijwilligers (scouts) Zij vullen de scores in op een scoutingformulier Dit formulier kan per team geprint worden Als scores worden de cijfers 4 t/m 9 geaccepteerd Er is onderscheid in A, B, C niveau tussen de teams waarbij niveau A gelijk staat aan selectieteams Een 9 op niveau A is dus niet gelijk aan een 9 op niveau B Systeem maakt blokjes zwart waar beoordeling niet nodig is

12 Invoeren scores Na invullen van formulier kan de scout zelf online inloggen in het OSVS en de scores invoeren Gegevens worden opgeslagen in de database Bij opslaan zal teamniveau meegenomen worden. Er moet nagedacht worden hoe we dit moeten omrekenen en we denken nu aan een parameter die ingesteld kan worden.

13

14 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT
EINDE


Download ppt "Online Speler Volg Systeem LT software ©2009"

Verwante presentaties


Ads door Google