De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond voor de ouders. 4 september 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond voor de ouders. 4 september 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond voor de ouders. 4 september 2012
Groep 8 Informatie avond voor de ouders. 4 september 2012

2 Even voorstellen… Jos Mulleman Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Freek Moorman maandag en woensdag Mirjam Mulleman maandag + BAPO- opvang, verder IB’er

3 Deze avond…… Ontwikkeling op de Mariaschool
Activiteiten behorende bij groep 8. Cito- overgang PO>VO- kamp/musical- sportdagen etc. Leerstof in groep 8 Regels en afspraken in groep 8. Hulp en ondersteuning voor de leerlingen Contacten ouders- leerkrachten Oeps, er zijn nog 28 dia’s. Ga er maar even voor zitten..

4 Heeft u vragen??????? Stel ze gerust of maak een notitie voor na de presentatie. Na afloop: Inschrijven kennismakingsgesprek 2 ouders begeleiding monumentendag Hulp schoolverlaters: kamp/musical

5 Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen Met sprongen vooruit (rekenen 1-4) Op zoek naar nieuwe taalmethode Woordenschat- en begrijpend lees-onderwijs Pittige Plustorens + verder excellente leerlingen HGW Plan leesmotivatie en boekpromotie

6 De groep. Indruk van de groep. Wat kan deze groep.
Wat heeft deze groep nodig. Binnenkomst: Fietshok- kapstok- luizencape- toilet- inloop v.a niet do. Organisatie binnen de groep Coöperatief- koffie en oppas- opsplitsen op maandag en bij handvh en techniek (3) - wisseling groepen Dagschema en agendanotities Energize

7 Weektaak- start van de dag
Wat is het? voorbeeld Wat is de bedoeling? Plannen- doen wat je gepland hebt- afmaken Plannen is op deze leeftijd moeilijk Voorbereiding op huiswerk maken- aanleren zelfstandigheid/onafhankelijkheid Pluskinderen Tijd om kinderen extra aandacht te geven Extra instructie- controleren- voorinstructie- gesprekje

8 Rekenen Groep 3-7 nu WIG; wij nog Rekenrijk Rekensterke school.
3 instructieniveau’s Routeboekje ( is geen beloning) Instructie-onafhankelijk- meer en verrijkingswerk- woensdag(instructie en feedback) I-lijn- versie ( wel klassikale instructie volgen) Na januari: nieuwe indeling instructiegroepen + voortgang methode+ wegwerken van hiaten. Leerlingen mogen, en soms moeten, altijd de instructie volgen.

9 Andere vakken….. Begrijpend/studerend lezen>>>info verwerking. Nieuwsbegrip- tabellen/grafieken- huiswerk Taal: op zoek naar een nieuwe taalmethode Stellen- taalbeschouwing- spreken/luisteren- woordenschat (lezen, lezen, lezen) Spelling: werkwoorden- niet werkwoorden. Aardrijkskunde: De wereld in relatie met Nederland Geschiedenis: Van de Gouden Eeuw t/m eind 20ste eeuw. Politiek- staatsinrichting- burgerschap

10 Tekenen, muziek, handvaardigheid en techniek
Handvaardigheid, techniek opsplitsen 3 groepen. Godsdienst: christendom en andere religies, ongeveer 5 thema’s Verkeer: herhaling + openbaar vervoer Engels

11 Biologie Je eigen lichaam; hoe werkt het, verzorging en hygiëne, gezond gedrag. Puberteit en seksualiteit EHBO Evt. verslavende middelen

12 Gym Mami laatste uur: na 15.15 u. zelf naar huis
Domo: eerste uur: vertrek bij school 8.15 u. a.u.b. tijdig ziek melden LOBOS studenten v.a. 20 september Veiligheid: hesje, mobiel, verantwoord fietsgedrag Douchen + sportkleding verplicht (aanleren hygiëne) Teenslippers aangeraden + sportschoenen Niet meedoen: briefje ouders- werk mee naar sporthal Evt. uur doorbrengen bij andere groep

13 Techniek 6x dagdeel Leerkracht Peter Roes mbv vele vrijwilligers.
Wesenthorst- lopend heen en terug (veiligheid) ‘s middags: lunch nodig (les start u.) Voorbereiding/evaluatie: computer, weektaak Opsplitsen groepen Afstemmen leerstof bij achterblijvers

14 Vormsel Voorbereiding met werkgroep buiten schooltijd om.
Eerste kind/ouderavond 10 sept. PP. Zie website Verrijzenisparochie Zie krantje Verrijzenisparochie Andere schoolvieringen: Zie bericht krantje Verrijzenisparochie

15 Cultuur Thema “dans” Coördinator: Monique Klassefilm
Workshop “ijzer” ????? Monumentendag a.s. vrijdag: molens. 2 begeleiders nodig

16 Kinderboekenweek/ projektweek
Wissel om het jaar. Dit jaar kinderboekenweek: Hello World Lezen over culturen, volkeren, landen Week voor de herfstvakantie.

17 Sportdagen Voetbaltoernooien Handbaltoernooien
Gelderse kampioenschappen Damtoernooi Atletiekdag (mei)

18 Voorbereiding naar VO Werkboekje maandelijks Werken met je agenda
Wennen aan huiswerk Info bijeenkomst voor ouders in december Bezoek open dagen VO Adviseringsgesprekken CITO toets Aanmeldingsprocedure + onderwijskundig rapport Warme overdracht PO> VO Kennismakingsmiddag groep 8

19 Agenda en huiswerk Alles noteren Kijk geregeld (samen) in de agenda.
Vaste dag Begr. lezen, kookopdracht (vakantie), opzoekopdracht, werkstuk, spreekbeurt, leren toets Zelf doen- wel coachen (ook op VO) Kookopdracht: begr. lezen (dus volgens recept), zelfstandigheid, verslag schrijven, samenwerken, oplossingen bedenken, bijdrage leveren aan gezin, complimentjes

20 Eind cito toets Di-wo-do 4-5-6 februari 2013
Doel: goede aansluiting VO- passende plek Volgend schooljaar: april/mei Blijf nuchter naar uw kinderen Voorbereiding op school

21 Dyslexiescreening In september- oktober.
Doel: ontdekken van dyslectische kinderen zodat ze v.a. begin gebruik kunnen maken van voorzieningen v.o. 1e screeningsronde: klassikaal. Stilleestekst, auditief + visueel dictee. 2e screeningsronde: door Mirjam. Onzinwoorden, 1 minuut woorden, 1 minuut tekst. Bij uitval op 2 onderdelen> onderwijskundig rapport, evt. dyslexieonderzoek + verklaring.

22 Schoolkeuze + aanmelding
De school bespreekt met u en uw kind het advies. Advies: geschikte onderwijs vorm Werkhouding- interesse- motivatie- kennis/vaardigheden- cito uitslag- LOVS gegevens- vorige leerkrachten- ontwikkeling va. groep 5 School maakt onderwijskundig rapport (kopie + handtekening ouders) Toelatingscommissie Besluit toelatingscommissie + beroep Aanmelding school Warme overdracht

23 Na de cito Lesrooster, huiswerk Ook proefwerken, toetsen, rapport
Projekten Spreekbeurten ( komt terug) Welke ouder wil in de klas een workshop/ presentatie verzorgen? Musical en kamp

24 Kamp Ruurlo 33 km op de fiets Slapen op luchtbed- 2 nachten
Verzorging door kookouders Heimwee- medicijnen- dieet Jullie hulp is nodig: Vervoer bagage- schoonmaak blokhut- kookouder??- gebruik aanhanger

25 Specifiek groep 8 Gebruik van de agenda Gebruik van het voetbalveldje
Maken van een power point Houden van 1 spreekbeurt (evt. 2-tal- uitgebreider) Maken van 2 of meer werkstukken Evt. houden van een presentatie. Voorleesprojekt kleuters Projekt: Oorlog en Vrede, 3e kamer Projekt geld??????

26 Werkstuk Elke vrijdag ruim een uur. Op school maken- eigen tekst
Zo veel mogelijk uit boeken. Printjes thuis maken Op afspraak (agenda) wanneer af Leerling zelf overleggen als…. Aantal werkstukken naar capaciteit Werkstuk thuis uitwerken Beoordeling

27 Talentenklas Voor VWO+ leerlingen (verwachting >547 cito-score)
1 dagdeel in week “verplichtend” Onderzoekend, samenwerken, doorzetten, communicatie Thematisch “onder-boven” : wiskunde-natuurkunde- aardrijkskunde-filosofie- sociologie- mythologie-economie- drama. Doet groot beroep op denkend, creatief vermogen Leren van elkaar “huiswerk” in de weektaak + thuis opzoekopdracht Ervaring vorig schooljaar van leerlingen, school, ouders

28 Differentiatie en zorg
3 instructie niveaus soms 4 >> groepsplan Instructie-onafhankelijk, instructie-gevoelig, instructie-afhankelijk, extra instructie Bij rekenen en begr. lezen, zo nodig spelling, taal LOVS ( nu I- II- III- IV- V) , observatie, resultaten en gesprekken met ouder/kind Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte: handelingsplan, aangepast leerlijn, hulpmiddelen, zo mogelijk extra begeleiding en instructie Hulp moet onafhankelijkheid bevorderen.

29 Contact Spreekuur> zie kalender. Andere dag is op verzoek mogelijk.
Kennismakingsgesprek en adviseringsgesprek Telefonisch contact evt. mailcontact Tijdens de inloop liever geen uitgebreid gesprek website Wederzijdse verantwoording

30 Gedrag en werkhouding Sociale vaardigheidstraining en samenwerkend leren middels Kanjertrainig en coöperatieve werkvormen. 10 gouden regels Vertrouwen en respect (ook voor jezelf) Straf/ sancties ( vooral als andere kn. last hebben + 2 waarschuwingen) Contact ouders (houd ons op de hoogte) Geen mobieltjes op school Cyberpesten: machteloos, aub kijk mee over de schouder en help elkaar (ouders onderling), HALT en kanjertraining

31 Nog even dit….. Lopen op de speelplaats (veiligheid).
Vrij vragen (huisarts/tandarts) en niet gymen graag op een briefje Ziekmelding graag door ouder Verlof vragen: via de directie,formulier bij ons. ‘s middag fruit (5 minuten)

32 De 10 gouden regels van groep 8
Ik stoor een ander niet (lawaai)! Ik houd rekening met een ander, je mag zijn zoals je bent. Regelmatig “spelletjes” tussendoor. Ik doe een ander geen pijn. Ik pest een ander niet. Ik sluit niemand buiten. Ik werk samen, wanneer dat nodig is. Wij houden onze klas netjes. Ik ben eerlijk tegen iedereen. Ik houd op als iemand stop zegt.

33 Tot slot…… We gaan ons uiterste best voor een gezellig en leerzaam schooljaar. We hebben u daarbij nodig. Mogen we op u rekenen? Zijn er nog vragen….? Denkt u aan: Inschrijven hulp, kennismakingsgesprek…..

34 Bedankt voor jullie aandacht.
Heel veel plezier en succes met jullie zonen en dochters in dit laatste basisschooljaar.


Download ppt "Informatie avond voor de ouders. 4 september 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google