De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisopbouw bij Windesheim In relatie tot lectora(a)ten (bestuurbaarheid) Dr. Jan A. Jurriëns Lector bestuurbaarheid 15 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisopbouw bij Windesheim In relatie tot lectora(a)ten (bestuurbaarheid) Dr. Jan A. Jurriëns Lector bestuurbaarheid 15 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisopbouw bij Windesheim In relatie tot lectora(a)ten (bestuurbaarheid)
Dr. Jan A. Jurriëns Lector bestuurbaarheid 15 januari 2008

2 Agenda Algemeen: Startsituatie
Taken lectoraat en inbedding in zijn algemeenheid Filosofie onderzoek Nieuwe situatie Lectoraat bestuurbaarheid De toekomst Vragen

3 ALGEMEEN

4 Startsituatie bij (veel) HBO’s
Veronderstelling was dat er veel kennis aanwezig was In werkelijkheid was er beperkt kennis aanwezig De studenten waren bezig met afstuderen en de docenten met lesgeven In potentie was en is er veel kennis Maar we exploiteren het nog niet voldoende (uitnutten) En we exploreren het nog niet voldoende (uitbouwen)

5 Opzet lectoraten Windesheim
Breed opgezet Over opleidingen en schools heen Centraal georganiseerd

6 Taken lectoraten Kwaliteitsniveau docenten Relatie naar het werkveld
Onderzoek opzetten Curriculum ontwikkelen (pre-)masters opzetten Samen met een kenniskring bestaande uit docenten en (soms) mensen uit de praktijk

7 Filosofie onderzoek Onderzoek Onderwijs Praktijk

8 Onderzoek ten opzichte van een universiteit
Mono-disciplinair Multidisciplinair

9 NIEUWE SITUATIE

10 Strategische issues/kenniscentra Windesheim
Ondernemen (inclusief handel en logistiek) Business & Economics Management & Law School of Media Gezondheid en Welzijn School of Health School of Social Works Educatie School of Education School of Movements & Sports Techniek School of Built Environment & Transport School of Design & Engineering School of Information Sciences

11 Definities kenniscentrum ondernemen
Is een initiatief tot en nieuwe organisaties opzetten als marktkansen zich voordoen Ondernemer: Een persoon die als doel heeft zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden. De ondernemer is een persoon die bereid en tot staat is een nieuw idee of uitvinding om te zetten in een succesvolle vernieuwing (Schumpeter) In Nederland kan dit in de vorm van: een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een maatschap, een coöperatie, een vennootschap of stichting

12 Thematieken kennniscentrum ondernemerschap
Ondernemen/marketing-CRM Ketens/netwerken/logistiek/sourcing (koppeling/integratie) Duurzaam/innovatief (kwaliteit van leven/leefbaarheid) Leadership/management/bedrijfsvoering (participatie, zingeving) Communicatie (gemeenschap) Gezondheid in familie- en MKB-bedrijven In financiële organisaties In zorgorganisaties

13 (Mogelijke) Lectoraten kenniscentrum ondernemerschap
Handel Logistiek LECTORAAT (Jan Jurriëns) Supply LECTORAAT (Geoffrey Hagelaar) Familiebedrijven LECTORAAT (hoegenaamd benoemd) Duurzame innovatie LECTORAAT (Hans van Weenen) Handel en (godsdienstige) cultuur) LECTORAAT?? FMS ??? Gezondheid Marketing/communicatie LECTORAAT?? Gezondheidsmanagement ??? Media LECTORAAT (Irene Costera Meijer) HRM Sociale innovatie in netwerken LECTORAAT?? Leadership/professionaliteit ???

14 LECTORAAT BESTUURBAARHEID

15 Onderzoekslijnen en strategische verankering lectoraat bestuurbaarheid
Thema’s/onderzoekslijnen Strategische verankering Ketens Supply Chain Management Ondernemen (techniek) Leadership/HRM Ondernemen Area Development Techniek (ondernemen) Zorg en welzijn Management/processen in de zorg Zorg en Welzijn (ondernemen) ICT in de zorg Zorg en Welzijn (techniek) Gezondheidsmanagement Zorg en Welzijn (ondernemen)

16 Filosofie opbouwen kennis
Gekozen voor promovendi Samen met het werkveld Terugploegen in het onderwijs (minoren of (pre)masters) Soms van buiten de organisatie Gericht op problematieken in het werkveld Met meerdere studenten uit verschillende opleidingen/jaren Tegelijkertijd studenten Volgtijdige opdrachten Clusteren van uitkomsten

17 Promovendi Ketens Zorg en welzijn SCM
Logistiek (Incl. evenem.logistiek en accocy) (Ebel Berghuis/M&L-uitbesteding) Supply Management (inclusief accountancy) (Bert van der Stouwe/M&L-samenwerking, Lomme van der Veer/M&L-contractering) Handel en (godsdienstige cultuur) (Nl – Du/Verre Oosten) (Jacob Keegstra/M&L-veranderen in christelijke cultuur) Leadership\ Sociale innovatie in netwerken (career development) (Frans Hikspoor/M&L-werkenemerstevredenheid) Leadership/professionaliteit in netwerken (Pieter van Bommel/M&L-leadership. Henrico Barsch/M&L -gedrag in professionele netwerken) Zorg en welzijn Marketing/communicatie in gezondheidsketens (Lex Coene/BE-ethiek in farmacieketen, Greet van der Kaap/BE-communicatie in artsenketen, Liesbeth Rijsdijk/BE-communicatie bij HIV) Gezondheidmanagement inclusief accountancy (Ellen Krabbenbos/M&L-management en verslaving, Ellis Lohuis/SIS-netwerken en gezondheid)

18 Relatie naar andere kenniscentra/ promovendi
De gezonde stad Innnovatie In de ouderen- zorg ICT en zorg Area Develop ICT- Beheer Gezondheid en welzijn Techniek De minor Zorgprocessen beter maken (logistiek en ethiek) (promovendi: Jan Jukkema, Margreet van Cingel, school of hm) De minor/master zorg en ICT/technologie (Ict en verpleegkunde) (promovendi: Sietse Dijkstra, school of IS, Hilco Prinis, school of hm) 18

19 Professional Doctorate?
Doctor Business Administration (DBA) Voor mensen vanuit de praktijk Gericht op praktijk onderzoek Duur van ongeveer 2 jaar Wetenschappelijke reacties? Reacties vanuit het werkveld?

20 Samen met het werkveld Strategische samenwerkingen
Duren meerdere jaren Geent op thematieken van de relatie Werkelijkheid Multidisciplinair Wederkerig (mensen van het werkveld ook op de hogeschool) Studenten, docenten, lectoren, e.d. inzetten Projectorganisatiestructuur (met stuurgroep, werkgroepen, e.d.) Etc.

21 Bijvoorbeeld Isala Klinieken
Voorzitter van College van Bestuur van VU-Windeshiem is voorzittter Raad van Toezicht Isala Isala betaald een dag in de week een promovendus Promovendi doen onderzoek bij Isala Raad van Bestuur van Isala zit in raad van Advies van lectoraat bestuurbaarheid Strategische samenwerking in de Willem Kolff alliantie (met Deltion) In de toekomst mogelijk overgang van Isala academie naar VU-Windesheim Etc.

22 DE TOEKOMST

23 Spinn – off lectoraat bestuurbaarheid, ICT en infrastructuur
Ondernemen Supply Management Sociale Innovatie Zorg en welzijn Zorginnovatie Techniek ICT in de zorg Area Development Educatie Onderwijs en zorg ICT in het onderwijs

24 Met het lectoraat bestuurbaarheid
Lectoraat Logistiek Focussering op logistieke thematieken Breedte toepassing van deze kennis in verschillende gebieden Traditionele logistiek Zorg Andere te kiezen gebieden

25 Vragen?


Download ppt "Kennisopbouw bij Windesheim In relatie tot lectora(a)ten (bestuurbaarheid) Dr. Jan A. Jurriëns Lector bestuurbaarheid 15 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google