De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE HER-BALANSERINGSMETHODE

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE HER-BALANSERINGSMETHODE"— Transcript van de presentatie:

1 DE HER-BALANSERINGSMETHODE

2 INHOUDSOPGAVE Dankwoord 3 Inleiding 4 De her-balanceringsmethode 6
Projectvoorstelling 9

3 DANKWOORD Graag richt ik een dankwoord tot alle personen,verenigingen, organisaties en bedrijven. Zij bieden mij de mogelijkheid om dit initiatief aan de ziekenhuizen te introduceren. Bedankt. Ik hoop dat dit in de nabije toekomst in vele ziekenhuizen gerealiseerd mag worden ten voordelen van de kankerpatiënten. Rina Gubanski Rina Gubanski Craenevenne Genk tel. 089/ E.mail : !

4 INLEIDING Mijn beroep als zelfstandige (sinds 1991) confronteert me dagelijks met niet alleen het uiterlijke, maar ook het innerlijke aspect. De tijd leerde me ontdekken, dat we allemaal, en dit zonder uitzondering, het allerbeste aan onze ouders, partner en kinderen toewensen. Maar op één of andere manier wil het soms wel een beetje anders en pijnlijker verlopen dan we verlangden of hoopten. De vraag stelde zich hoe een steentje kon worden bijdragen. De innerlijke band tussen ouders en kinderen moest zich immers liefdevoller en steviger kunnen ontwikkelen. De kans een aantal vormingscurcussen op therapeutisch vlak te volgen, introduceerde zich. Het in balans brengen van lichaam en geest kwamen ruimschoots aan bod en de volgende schakel diende zich aan in de vorm van ‘zwangerschaps- en babymassage’ (sinds 1998). Deze methode bestaat uit zachte, uiterst langzaam strelende bewegingen. Bij de toekomstige mama worden de voeten, daarna de benen, handen, armen, buikstreek met het ongeboren kindje, buste, hals, het gelaat en tot slot het hoofd in harmonie gebracht. Deze toepassing is op emotioneel vlak enorm gunstig te resulteren: stress en spanning vallen als het ware letterlijk bij de toekomstige mama weg. Deze technieken kunnen uitvoeren, is een geschenk uit de hemel. Liefde kan immers niet vroeg genoeg gegeven worden. Ook aan ongeboren baby’s. Bovendien is het wetenschappelijk bewezen, dat ongeboren baby’s stemgeluiden en gevoelens van moeder en vader overnemen. Het moet voor een te vroeg geboren baby een zware opdracht zijn om te overleven zonder het veilige gevoel van de moederbuik. De medische wereld is op dit terrein gunstig geëvolueerd. Elke dag gebeuren er wonderen dankzij de artsen, het verplegend personeel, de medicijnen en apparatuur. Massagetechnieken kunnen een extra dimensie creëren. Een toevoeging van liefde. ‘We moeten ze voeden met meer dan genoeg warmte en tederheid. Aangeraakt , gestreeld en gemasseerd worden, dat is voedsel voor het kind. Voedsel dat net zo belangrijk is als mineralen, vitaminen, proteïnen. Voedsel dat liefde is, als een kind het zonder moet stellen, wil het net zo lief doodgaan. En niet zelden gaat het ook dood.’ Dokter Leboyer

5 Waarom kankerpatiënten ?
Het volgend luik dient zich aan om een her-balanseringsmethode in ziekenhuizen te introduceren. Gezien deze massagetechniek geen enkele contra-indicaties[1] geeft, zou deze een ideale extra toevoeging bij het verzorgen van kankerpatiënten kunnen betekenen. Waarom kankerpatiënten ? Deze personen krijgen buiten hun lichamelijke ziekte, heel wat te verduren op emotioneel gebied. Neem nu dames met borstkanker … Zou het niet een verrijking zijn, mocht in de toekomst een methode kunnen worden aangeboden, die het hele emotionele gebeuren zou milderen ? (uiteindelijk is het (gedeeltelijk) te behandelen of te verwijderen persoonlijk vrouwelijk orgaan een niet te onderschatten emotioneel proces!) Na ruggespraak met dames, die deze kankervorm ondergingen of nog steeds ervaren, zou het een lichtpuntje in de duisternis geweest zijn, hadden ze bv. deze techniek mogen ondergaan voordat ze de eerste chemo-therapie leerden kennen. Gezien de samenstelling van de werkstoffen, vereist voor de chemo, niet minder dan 1 à 1.30h duurt voordat de effectieve behandeling start, zou dit een ideaal tijdstip zijn om deze techniek toe te passen. In het achterhoofd houdend, dat deze vrouwen op dat moment voor de tweede maal geconfronteerd worden met een andere vrouwelijke vorm: de kans dat ze na de eerste behandeling hun hoofdharen verliezen. Uiteraard is dit een zeer belangrijk en emotioneel moment. Verder opteren deze vrouwen voor een tweede therapeutische massage nadat hun chemo-beurten voorbij zijn en ze op controle moeten gaan. Door de angst en de onzekerheid voelen zij zich onzeker. De minste pijn of vreemd gevoel zorgt voor erg veel angsten. Ze blijken het op prijs te stellen, mocht er na het oncologisch bezoek een gerichte en ontspannende methode toegepast worden (dit is zeker begrijpelijk, de stressgraad en angst draaien op topniveau). Liefdevol aanraken en strelen is geen nieuwe medische vinding, maar het natuurlijkste en vanzelfsprekendste wat er is. Eenzaamheid en gebrek aan lichamelijk contact straalt immers diepe wonden. Het zou mooi zijn indien deze vorm in het ziekenhuis mogelijk zou gemaakt worden.  ‘Masseren is een wederzijds geschenk, want we raken de hemel aan als we onze handen op het menselijk lichaam leggen.’ Dokter Leboyer Alvast bedankt voor uw interesse !   [1] Deze techniek is uiterst zacht: er wordt geen druk uitgeoefend op het bloed- of lymfesysteem van het lichaam.

6 DE HER-BALANSERINGSMETHODE
Huid op huid: niets is natuurlijker dan lichamelijk contact. Niets is zò weldadig als een massage door warme en soepele handen. Deze toepassing is zo oud als de mensheid. Iedereen heeft van tijd tot tijd immers de vereist affectie nodig. 1.1 Effectieve huidprikkeling Welke vorm van massage je ook toepast, wat je voelt, is heel intensief en absoluut ontspannend. Met een oppervlakte van zo’n 1,6m² is de huid ons grootste orgaan. Naast belangrijke beschermende functies als warmteregulering, uitscheiding en afvoer speelt zij een heel bijzondere rol voor het welzijn. Ongeveer uiterst gevoelige zintuigcellen wachten op ‘prikkelende’ aanrakingen. Zodra de huid, huid raakt, ontstaat een dergelijke prikkeling: kleine tastlichaampjes (receptoren) worden waargenomen en vliegensvlug langs de zenuwbanen via het ruggenmerg naar de hersenen geleid. Alleen al een handdruk activeert zo’n tastlichaampjes. Deze duizenden receptoren melden de tastprikkel aan het gevoelscentrum in de hersenen: het limbisch systeem. Gevolg: de hypofyse scheidt in versterkte mate bedwelmende hormonen af. Dit biochemisch vuurwerk in het lichaam ervaren mensen als harmoniserend en kalmerend. Geen wonder dat tedere aanrakingen zoveel deugd doen en intense ontspannende gevoelens veroorzaken. Zweedse onderzoekers ontdekten, dat de druk van warme handen en strijkende bewegingen de productie van gelukshormonen (endorfinen), stimuleren, die voor een flinke dosis vrolijkheid zorgen. Wie als eens kennis maakte met de genoegens van massage, kent dit effect: je haalt weer diep adem, spanning en nervositeit verdwijnen, je kunt weer loslaten en innerlijke ballast afgooien. Soms val je tijdens het masseren ook wel eens in slaap: een teken van intense ontspanning en een absoluut gevoel van welbehagen. Dit psycho-sedatieve effect behoort daarom tot de beste en fijnste gevoelens die door deze methode kunnen worden opgewekt. Enorm veel onderzoeken tonen aan dat therapeutische massage doeltreffend zijn bij het bevorderen van het algemene lichamelijk én emotionele welzijn. Het blijkt vooral van nut te zijn bij bepaalde ziekten en aandoeningen. Deze toepassing heeft ook een heilzaam effect op veel psychische aandoeningen. Onderzoek aan het Royal Marsden Hospital in Londen in 1995 toonde aan dat kankerpatiënten er veel baat bij hadden, omdat ze angsten vermindert, zorgt voor een gevoel van welzijn en helpt bij het verlichten van pijn. In conventionele en alternatieve kanker- behandelingscentra en verpleeghuizen blijkt dit tegenwoordig zelfs als een efficiënte ondersteunende techniek. In 1986 bleek uit onderzoek, uitgevoerd in het Touch Reasearch Institute van de University of Miami, dat te vroeg geboren baby’s die dagelijks werden gemasseerd, sneller in gewicht toenamen dan baby’s die niet werden gemasseerd. In 1992 meldde het Touch Institute dat jonge mensen, die leden aan eetstoornissen, een beter lichaamsbeeld en verhoogde zelfachting na een massagekuur hadden.

7 Volgens dokter Cicely Sanders bestaat totale pijn uit :
Lichamelijke pijn: ziekte Emotionele pijn: gevoelens van afhankelijkheid, eenzaamheid, angst. Sociale pijn: angst en zorgen over gezinsleden, geld, huishouden enzovoort. Spirituele pijn: verlangen naar geborgenheid en zingeving. De ideale behandeling, die zich met de hele mens bezighoudt, richt zich op al deze gebieden. Leeftijd speelt binnen dit principe geen rol: pas geboren baby’s reageren net zoals volwassenen en mensen in de laatste fase van het leven. Een eenzijdige therapie zonder emotionele lading, warmte en intuïtieve inleving vergroot hun lijden alleen maar. Een mens is een ondeelbaar geheel. Alles is op ingewikkelde wijze met alles verbonden en verweven. Ook al gaat er maar met een klein stukje van het lichaam iets mis, altijd heeft dat zijn weerslag op het hele lichaam en het gevoelsleven. Het is een bekend fenomeen dat gedachten en gevoelens meer invloed hebben op de genezing dan lichamelijk ingrijpen alleen. Als er wordt afgerekend met symptomen, maar de ziekte blijft in zijn psychische nood alleen, en zijn GEVOELENS en ANGSTEN (al zijn die nog zo irrationeel) krijgen geen aandacht, dan kan men niet van genezing spreken. De huid omhult ons totaal. Het is ons vroegste en gevoeligste orgaan, ons eerste contact met de buitenwereld en belangrijkste bescherming. Waarschijnlijk is de huid (naast de hersenen) ons belangrijkste organisch systeem. De tastzin, het direct met de huid verbonden vermogen om de wereld om ons heen te voelen en de oorsprong van alle waarnemingen, komt bij het menselijk embryo van alle zintuiglijke vermogens het eerst tot ontwikkeling. Massages hebben een positieve uitwerking op alle lichaamsfuncties, maar daarnaast bieden ze dat soort aanraking dat de huid zo nodig heeft. En (nog veel belangrijker) het is een manier om aandacht en liefde te geven en de behandelde persoon vertrouwen en een gevoel van eigenwaarde te schenken. De rehabilitatie-techniek is een van de beste methoden om zieke mensen (of dat nu kinderen zijn of volwassenen) tegelijkertijd lichamelijk en psychisch bij te staan. Ze harmoniseert niet alleen de werking van allerlei organen en systemen in het lichaam, maar bevordert ook het algemeen welbevinden. Door het opheffen van spanning in het lichaam komt tegelijkertijd een ontlasting op gevoelsniveau tot stand. De persoonlijke aandacht verlicht de ANGST en EENZAAMHEID. Gevoelens als welbehagen, angst, stress, blijdschap werken in op de hormoonhuishouding. Ze beïnvloeden de hormonale samenstelling van het bloed en daarmee de fysiologische processen, het immuunsysteem en de groei!    ‘Wat veel mensen niet beseffen, is dat er behalve emotionele stress in feite vele soorten stressoren bestaan, die het menselijk bio-energetisch systeem negatief kunnen beïnvloeden door afwijkende fysiologisch reacties en uiteindelijk ziekte teweeg te brengen. Psychologische stress is slechts een van de vele subtiele invloeden, die in onze moderne beschaafde maatschappij tot ziekte kunnen leiden.’ Dokter Richard Gerber² ² Studeerde medicijnen aan de State University School of Medicine in Detroit en woont en werkt in Michigan.

8 Hier volgt een opsomming van de vele in- en externe factoren, die veel mensen
niet als stress beschouwen. pychologische stress tekort aan voedingsstoffen allergie-veroorzakende overbelasting milieuverontreinigende stoffen lichamelijke uitputting extreme temperatuurwisseling microbiologische besmetting bijwerkingen van geneesmiddelen lage stralingsdosis elektromagnetische vervuiling geopatische stress energieën van negatief denken Niettemin gaat het hier om stressoren, die het lichaam en/of de geest uit zijn normale staat van fysiologische functioneren destabiliseren. Afhankelijk van de intensiteit en de duur ervan, kunnen zij ziekte en ongemakken tot gevolg hebben. Veel verschillende soorten stress hebben een gemeenschappelijk effect: ze verminderen de algehele vitaliteit van het lichaam. Bovendien beïnvloeden deze stressoren uiteindelijk de werking van het immuunsysteem en andere regulatiemechanismen, waardoor het lichaam vatbaarder wordt voor aanvallen van verschillende externe en interne bedreigingen van het welzijn. Rina Gubanski

9 PROJECTVOORSTELLING ‘n witte roos
Ten voordele van vrouwen, geconfronteerd met borstkanker. 1. OPSTART Het is zeer belangrijk om dit project in alle bescheidenheid te starten en het geheel langzaam en kundig te ontwikkelen. Als voorzichtige introductie zou de her-balanseringsmethode best enkel en alleen door mezelf worden toegepast (bv. 1 dag per week). Na 6 maanden kunnen we evolueren en eventueel de mogelijkheid scheppen om 1 x per week een bijkomende specialiste in deze techniek te voorzien. Idealiter zou de methode in een ruimte dicht bij de oncoloog gerealiseerd moeten worden.. 2. WERKFASE 2.1. Doel De uitdaging aangaan om deze techniek in ieder Limburgs ziekenhuis aan te bieden waar chemo bij kankerpatiënten wordt toegepast. 2.2 Voorwaarde: De her-balanseringsmethode moet GRATIS toegepast worden. 2.3 Financiële middelen Er dienen projecten uitgebouwd te worden om financiële middelen aan te trekken. Zo kan er een vergoeding voor de uitvoerende persoon/personen voorzien worden..

10 3. BENEFIETAVOND Dit eerste project werd op 28/10/06 gerealiseerd door de vzw St.Hubertus slipjacht vereniging uit Zutendaal en ging door in de Limburghal te Genk ten voordele van de vzw ’n witte roos.. Deze verenging organiseerde hun feesteditie ’35 jaar slipjacht Wiesmesmeer” . Hun uniek dagprogramma begon om 9h00 en werd om 20h00 afgesloten met een spetterende “balavond met jachtmaal en gastoptredens (inclusief met dj’s van het vroegere “Radio Noordzee/FM Limburg Hasselt). Laatste nieuwtjes : Sinds 8 mei 2007 wordt deze massagetechniek door mezelf toegepast in het Salvator ziekenhuis in Hasselt, afdeling dagkliniek Oncologie. Iedere week gedurende 4 uur kunnen zowel mannen en vrouwen gratis deze behandeling ondergaan. Vanaf oktober 2007 zouden we graag deze techniek aanleren aan toekomstige massagetherapeute(n) zodat er kan gestart worden met het volgend Limburgs ziekenhuis. Contactpersonen die op de hoogte zijn van deze techniek “ Salvator” Ziekenhuis in Hasselt : - Prof.Oncoloog Dr.Jaak Janssens - Dhr.Tom Thomassen – Hoofd verpleegkudige Dagkliniek Oncologie

11


Download ppt "DE HER-BALANSERINGSMETHODE"

Verwante presentaties


Ads door Google