De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’. Stellingen  Een school moet alleen goed materiaal op gebied van techniek aanschaffen, dan kan een school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’. Stellingen  Een school moet alleen goed materiaal op gebied van techniek aanschaffen, dan kan een school."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’

2 Stellingen  Een school moet alleen goed materiaal op gebied van techniek aanschaffen, dan kan een school zo aan de slag.  Wetenschap……….een taak voor de basisschool?

3 Techniek Techniek is het ontwerpen en maken van producten, die mensen gebruiken om het wonen, werken en leven aangenamer te maken. Techniek is voor: doeners die denken!

4 Wat is wetenschap?  Een korte oefening (b.v. blackbox)

5 Kerndoelen techniek  De leerling leert zich in zijn eigen omgeving oriënteren vanuit het perspectief dat mensen voor zeer diverse problemen of delen daarvan, technische oplossingen bedenken  De leerling leert verschillende energiebronnen onderscheiden in samenhang met het gebruik  De leerling leert onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen zoals licht, geluid, elektriciteit, magnetisme en temperatuur

6 Wetenschap is meer……..

7 Belang van wetenschap en techniek  Het bepaald onze werkelijkheid -> lln vertrouwd maken met deze werkelijkheid….  Aspecten spelen een belangrijke rol …. ook politiek en maatschappelijk.  Heeft een belangrijke rol in de geschiedenis.. en ontwikkeling van….  Uit onderzoek blijkt dat lln. in basisschool gevoelig zijn voor ………..  Wetenschappelijk en technisch handelen levert bijdrage aan:  Kennis van materialen, gebruiksmogelijkheden.  Theoretisch denken, systematische aanpak.  Realistische houding (waarden/normen, bv milieu).  Aansluiting onderwijsvernieuwingen  Verschillen jongens meisjes verkleinen.  Negatief imago verbeteren.  Onderzoekende houding en vaardigheden

8 De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof ondervindt is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. hij doet ‘t !!! VET COOL

9 Kerndoelen Thema’s:  Constructie  Transport  Communicatie  Productie Leerdomeinen: A (= doen, maken) B (= bekijken, onderzoeken) Overige technische gebieden: Duurzame energie, elektrotechniek (EN), Chemie (C), Metaal (MT) Ontwerpen Maken Gebruiken A Ontwerpen Maken Gebruiken B

10

11

12

13 Wat willen we? Wat willen we? Leerlingen:  Worden nieuwsgierig  Raken verwonderd  Worden uitgedaagd  Stellen vragen  Zijn (inter-)actief en creatief  Handelen en leveren input Resultaat:  Wetenschappelijke houding  ‘Construeren’ van kennis via interactie  Brede talentontwikkeling o.a.: - sociaal-emotioneel - creatief - cognitief/kritisch - ruimtelijk en …….

14 Wetenschappelijke houding  Weten o.a.: nieuwsgierig, plezier in onderzoek, (brede) interesse  Begrijpen o.a.: hoe wekt iets, hoe zit iets in elkaar, uitpluizen  Innoveren o.a.: creatief, origineel, herkennen patronen, uitvinden  Delen o.a.: staan open voor andersociaal, leggen uit  Bekritiseren o.a.: observeren, nauwkeurig, kritisch naar zichzelf en de ander  Bereiken o.a.: doorzetten, initiatief nemen, geduld, vastberaden, concentratie

15 Ontdekken & problemen oplossen  Bekijken  Onderzoeken  Wat is handig?  Nieuwsgierigheid  Verwondering  Gelijke antwoorden  Doen  Maken, ontwerpen  Wat kan beter?  Creativiteit  Gemakzucht  Verschillende oplossingen

16 Denk- en werkwijzen  Waarnemen, Beleven en waarderen  Beschrijvend en vergelijkend onderzoeken  Causaal denken  Experimenteel onderzoeken  Informatie verzamelen en verwerken  Kiezen  Mathematiseren en Meten  Modelleren  Observeren  Ontwerpen  Rekenen, Schriftelijk en mondeling communiceren  Systeemdenken  Tekenen  Vorm-functie denken  En …………………………….

17 Confrontatie Verkennen Opzetten experiment Uitvoeren experiment Concluderen Presenteren resultaten Verdiepen Probleem constateren Verkennen Ontwerpvoorstel maken Ontwerpvoorstel Uitvoeren Testen en evalueren Presenteren Verdiepen Onderzoekend en ontwerpend leren Onderzoekend lerenOntwerpend leren

18 Wat is daar voor nodig? Leraar:  Motiveert  Regisseert  Daagt uit  'Buigt vragen om'  Begeleidt  Levert informatie  Observeert  Verdiept Interactieve interventies

19 Dit betekent voor de leerkracht Leerlingen  benutten ruimte om ontdekkingen te verwoorden  krijgen inzicht in inhoud  hebben onderzoekende houding, zijn alert op nieuwe aspecten van het verschijnsel  Hebben onderzoeksvaardigheden Leraar  Heeft kennis  Geeft ruimte om ontdekkingsproces onder woorden te brengen  Expliciteerd het geleerde,  via samenvatten en feedback en aandacht op juiste conclusies  stimuleert onderzoekende houding, o.a. door model te staan met onderzoeksvragen  Kan verschillende didactische modellen gebruiken en heeft een scala aan activerende werkvormen.

20 Wetenschap en Techniek Wetenschap Veranderende rol van de leerkracht?! Genot, Gemak, Gewin

21 Implementatie-model ‘learn to use’ scholing ervaring contact Techniekmateriaal netwerken, programma’s,. ‘use to learn’ didactiek, strategieën,.. OrganisatieLeerkrachten Veranderings capaciteit Veranderings capaciteit

22 Knelpunten  Visie / Vernieuwing/ Belang.  Tijd.  Materiaal.  Kennis

23 Waar hangt het van af? Faalfactoren: te weinig steun van collega’s en management gebrek aan leiderschap ontbreken van betrokkenheid

24 Verandering  Moeten of mogen, visie of gedwongen  Geschiedenis van veranderen  Veranderingsvermogen

25 Veranderingsvermogen

26 De tafel van 10  Zorg voor een gedeelde visie  Werk met persoonlijke actieplannen  Zet kleine stapjes  Werk met een maatje  Zorg voor betrokkenheid  Ga uit van ‘t biografisch perspectief  Neem tijd voor reflectie  Werk met een veranderteam  Hanteer standaarden  Begin vandaag!

27

28 5 schoolportretten Werken met leskisten School steekt energie in de ontwikkeling van leskisten Doorgaande leerlijnen School stelt belang voor de hele school (groep 1 t/m 8) centraal In de hoek en om de hoek School vindt het belangrijk voor kinderen om inzicht te hebben in hun omgeving, de wijk en de beroepen die daarin een rol spelen. Methoden School kiest voor methodische invalshoek Ontdekkend leren School heeft de visie dat leerlingen vooral doende en ontdekkend bezig moeten zijn met de dingen om hen heen

29 Inspirerend en vernieuwend ! “Zonder wetenschap en techniek geen goed onderwijs”


Download ppt "‘Met wetenschap en techniek meer plezier!’. Stellingen  Een school moet alleen goed materiaal op gebied van techniek aanschaffen, dan kan een school."

Verwante presentaties


Ads door Google