De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kamer van Middenstand (KVM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kamer van Middenstand (KVM)"— Transcript van de presentatie:

1 De Kamer van Middenstand (KVM)
Objectieve beweegredenen die mensen ertoe brengen de Brusselse winkelcentra vaak te bezoeken - Analyserapport - Mei 2008

2 Inhoudsopgave Inleiding Samenvatting
Profiel van wie de Brusselse winkelcentra vaak bezoekt en wie dit niet doet Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Beweegredenen en remmingen om de Brusselse winkelcentra al dan niet vaak te bezoeken Stimulans om mensen ertoe aan te zetten de Brusselse winkelcentra vaak of vaker te bezoeken Conclusies Aanbevelingen

3 INLEIDING

4 Doelstellingen van de studie
De KVM (Kamer van Middenstand) wenst de redenen te achterhalen waarom consumenten de neiging hebben om de hoofdstad te ontvluchten om hun aankopen te doen. Meer bepaald wil deze studie achterhalen: Wat de consumenten afremt of aanzet om de Brusselse winkelcentra vaak te bezoeken De potentiële mogelijkheden die de consumenten ertoe zouden aanzetten de handelscentra vaker te bezoeken en die, welke de bezoeksfrequentie van wie er al naartoe gaat, zouden verhogen.

5 Methodologie Telefonische enquête
De steekproef werd afgenomen via een aselecte lottrekking op basis van het INFOBEL-bestand De enquête werd afgenomen van 25/02 tot 15/03 De steekproef beslaat de volgende gemeenten: Gemeenten PC Vilvoorde 1800 Grimbergen 1850, 1851, 1852, 1853 Asse 1730 Wemmel 1780 Merchtem 1785 Zaventem 1930, 1932, 1933 Meise 1860, 1861 Steenokkerzeel 1820 Machelen 1830 Diegem 1831

6 Inhoud van de vragenlijst
De vragenlijst betreft de volgende punten: Demografische informatie Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Effectieve en potentiële beweegredenen om de Brusselse winkelcentra vaker te bezoeken Remmingen m.b.t. het niet-vaak bezoeken van de Brusselse winkelcentra, en potentiële stimuleringsmaatregelen om daar iets aan te doen NB: Ter info: de term " Brusselse winkelcentrum/centra" zal in het vervolg van dit rapport verkort worden tot BWC/BWC's.

7 Voorstelling van de steekproef

8 Omschrijving van de steekproef (1/3)
Totale steekproef van 1020 respondenten Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de aankopen in een gezin. Verdeling van de steekproef volgens woonplaats (in aflopende volgorde): Gemeenten Aantal uitgevoerde enquêtes % Vilvoorde 207 20% Grimbergen 171 17% Zaventem 148 15% Asse 99 10% Meise 94 9% Wemmel 80 8% Merchtem 76 7% Steenokkerzeel 50 5% Machelen 43 4% Diegem 28 2% Andere 24 TOTAAL 1.020

9 Omschrijving van de steekproef (2/3)
LEEFTIJD Aantal uitgevoerde enquêtes % 29 2,8% 294 28,8% 324 31,8% 368 36,1% 5 0,5% TOTAAL 1020 100% Gemiddeld: 58 jaar BEROEPSACTIVITEIT Aantal % 52 5,1% 372 36,5% 572 56,1% 24 2,4% TOTAAL 1020 100% Ongeveer 1/3 van de beroepsbevolking (of 15% van de totale steekproef) begeeft zich naar Brussel in het kader van zijn beroepsactiviteiten 9

10 Omschrijving van de steekproef (3/3)
AUTO Aantal uitgevoerde enquêtes % 828 81,2% 190 18,6% 2 0,2% TOTAL 1020 100% Resultaten aan te passen volgens de leeftijd: Het bezit van een auto komt minder vaak voor bij respondenten jonger dan 25 en bij 65-plussers. (deze laatste leeftijdsgroep vormt meer dan 1/3 van de steekproef)

11 Verklaring van de verschillen tussen de groepen
Chi-kwadraat-toets met een waarschijnlijkheid van 90% Elk waargenomen verschil is niet noodzakelijk significant, en dit geldt des te meer naarmate de grootte van de steekproef kleiner is. Met de chi-kwadraat-toets kunnen de "echte" verschillen tussen groepen achterhaald worden (de chi-kwadraat-toets wordt gebruikt om de waargenomen frequenties te vergelijken met de verwachte frequenties). Voor een optimaal resultaat moet de test uitgevoerd worden met minimaal 30 respondenten per groep De vergeleken groepen moeten wederzijds exclusief zijn, d.w.z. dat men geen twee groepen mag vergelijken waarin dezelfde individuen zitten: men kan bijvoorbeeld de antwoorden van de vrouwen niet vergelijken met die van de hele steekproef (omdat die ook de subgroep van de vrouwen bevat), maar men kan de antwoorden van de vrouwen wel vergelijken met die van de mannen Geeft aan dat de betreffende waarde beduidend hoger is (met een waarschijnlijkheid van 90%) dan de andere waarden waarmee ze vergeleken werd Geeft aan dat de betreffende waarde beduidend lager is (met een waarschijnlijkheid van 90%) dan de andere waarden waarmee ze vergeleken werd Elk waargenomen verschil is niet noodzakelijk significant, en dit geldt des te meer naarmate de grootte van de steekproef kleiner is. Met de chi-kwadraat-toets kunnen de "echte" verschillen tussen groepen achterhaald worden. De toets kan slechts toegepast worden met een minimum van 30 respondenten per groep De vergeleken groepen moeten wederzijds exclusief zijn, d.w.z. dat men geen twee groepen mag vergelijken waarin dezelfde individuen zitten: bijvoorbeeld hebben vergelijken we hier de vier groepen uit de studie (banken, vastgoedkantoren, notarissen en tussenpersonen) maar nooit van de groepen en de totale steekproef

12 Inleiding Samenvatting Profiel van wie de Brusselse winkelcentra vaak bezoekt en van wie dit niet doet Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Beweegredenen en remmingen om de Brusselse winkelcentra al dan niet vaak te bezoeken Hefbomen om de bezoeksfrequentie te verhogen Conclusies Aanbevelingen

13 Regelmatig bezoek BWC's
- in het algemeen en per winkelcentrum

14 Regelmatig bezoek BWC's
Iets meer dan een derde van de respondenten (36%) doet zijn aankopen in het Brusselse gewest Basis: TOTAAL (n = 1020) V: Doet u uw aankopen in het Brusselse gewest?

15 Vaak bezochte commerciële centra
Het stadscentrum wordt het meest bezocht, waarbij meer dan de helft van de respondenten vaak de BWC's bezoeken als ze naar het stadscentrum gaan. De minst populaire winkelcentra zijn onder andere de Brabantstraat, de Waterloolaan, de Marollenwijk, de Zavel en de Naamse Poort (minder dan 3%). De meeste personen die vaak een BWC bezoeken, gaan slechts naar een enkel BWC, ten minste vaak genoeg om dit te vermelden. Basis: Wie minstens één BWC vaak bezoekt (n = 369) 1/3 van de respondenten heeft twee winkelcentra opgenoemd V. In welke van deze winkelcentra doet u uw aankopen? (max. 2 antwoorden mogelijk)

16 Profielen van wie vaak een BWC bezoekt
en van wie ze niet bezoekt - in het algemeen en per winkelcentrum

17 Kenmerken van de respondenten – naargelang ze al dan niet vaak een BWC bezoeken
De leeftijd, de woonplaats, het feit of men al dan niet beroepsactief is, al dan niet voor het werk naar Brussel reist, of men een wagen bezit of niet, zijn allemaal criteria waarvan het aandeel varieert al naargelang de respondenten de BWC's wel of niet bezoeken. WOONPLAATS BEROEPS-ACTIVITEIT WERK- PLEK LEEFTIJD AUTO V. In welke van deze winkelcentra doet u uw aankopen?

18 Balans - profiel van degenen die geen enkel BWC bezoeken
Meer kans om werkloos of met pensioen te zijn  Meer kans om in Vilvoorde of Asse te wonen Meer kans om niet te werken in Brussel  Meer kans om 65-plusser te zijn Meer kans om geen auto te hebben  (N = 651)

19 Balans - profiel van degenen die BWC 's bezoeken (alle BWC's samen genomen)
Meer kans om actief te zijn, en met name kaderleden / leidinggevenden / zelfstandigen of arbeiders / werknemers / ambtenaren  Meer kans om in Zaventem of Wemmel te wonen Meer kans om in Brussel te werken Meer kans om jonger te zijn dan 50 jaar Meer kans om een auto te hebben  (N = 369)

20 Kenmerken van de respondenten – naargelang ze al dan niet het stadscentrum bezoeken
Te Merchtem, Vilvoorde of Meise zijn er in verhouding meer mensen die vaak naar het stadscentrum bezoeken dan zij die dit niet doen. Daarentegen zijn er in Zaventem in verhouding meer mensen die niet vaak naar het stadscentrum gaan Geen duidelijk verband met de andere demografische variabelen. WOONPLAATS BEROEPS-ACTIVITEIT WERK- PLEK LEEFTIJD AUTO

21 Kenmerken van de respondenten – naargelang ze al dan niet vaak naar Woluwe SC gaan
Degenen die naar Woluwe SC gaan, zijn in verhouding talrijker dan degenen die dit winkelcentrum niet bezoeken: omdat zij in Zaventem wonen. De inwoners van Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel, Asse en Meise gaan daarentegen in verhouding minder vaak naar Woluwe SC dit geldt ook voor de bevolkingsgroep tussen 16 en 29 jaar oud en voor de loontrekkenden met een bescheiden inkomen. Daarentegen is hun aantal kleiner dan het aantal werklozen. WOONPLAATS BEROEPS-ACTIVITEIT WERK- PLEK LEEFTIJD AUTO

22 Kenmerken van de respondenten – naargelang ze al dan niet vaak naar Westland SC gaan
Degenen die naar Westland SC gaan, zijn in verhouding talrijker dan degenen die er niet naartoe gaan: ze wonen vaker in Wemmel, Asse en in de "andere" gemeenten wonen. De mensen uit Vilvoorde en Zaventem gaan in verhouding minder vaak naar Westland SC. ze zijn vaker in de categorie van 16 tot 29 jaar. Er zijn daarentegen minder 65-plussers die naar Westland SC gaan. ze zijn vaker loontrekkend met een bescheiden inkomen. Daarentegen is hun aantal kleiner dan het aantal werklozen. ze werken vaker in Brussel. WOONPLAATS BEROEPS-ACTIVITEIT WERK- PLEK LEEFTIJD AUTO

23 Kenmerken van de respondenten – naargelang ze al dan niet vaak naar de Louizawijk gaan
Degenen die de Louizawijk bezoeken, zijn in verhouding talrijker dan degenen die er niet vaak naar toe gaan: zij die in Grimbergen of in Wemmel* wonen. tot de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar* behoren. huismoeders of -vaders of gepensioneerden, of kaderleden / werkgevers / zelfstandigen (vooral de zelfstandigen). Bij de personen met een bescheiden inkomen is de verhouding daarentegen omgekeerd WOONPLAATS BEROEPS-ACTIVITEIT WERK- PLEK LEEFTIJD AUTO * Maar zonder veel betekenis door het geringe aantal (n = 30) respondenten die vaak naar deze wijk gaan

24 Profiel van degenen die vaak naar elk winkelcentrum gaan
op basis van een grotere, of minder grote kans dan degenen die de centra niet bezoeken Stadscentrum (n=214) Woluwe SC (n=115) Westland SC (n=55) Louizawijk (n=30) LEEFTIJD 16-29 50-64 65+ WOONPLAATS Wemmel Asse Grimbergen Vilvoorde Zaventem Meise Merchtem BEROEPS-ACTIVITEIT Zelfstandig Bediende/arbeider/ambtenaar Zonder werk Huisvrouw/huisman / Gepensioneerd WERK-PLEK werkt in Brussel werkt niet in Brussel 24

25 BALANS – algemeen profiel
Globaal gezien onderscheiden de bezoekers van de Brusselse winkelcentra zich van degenen die er niet heen gaan voor hun aankopen doordat: ze een gemiddeld lagere leeftijd hebben er in verhouding meer personen in Zaventem of Wemmel wonen een groter aandeel van de beroepsbevolking, met name kaderleden / leidinggevenden, in Brussel werken, het aandeel werklozen kleiner is (werkzoekenden, gepensioneerden, studenten) - ongetwijfeld voor een deel doordat ze een lager inkomen hebben

26 BALANS – profielen per winkelcentrum
Een vergelijking per winkelcentrum toont aan dat de belangrijkste BWC’s een de tendens hebben, enigszins van elkaar verschillende bezoekers aan te trekken. Het stadscentrum valt daarbij op, doordat het iedereen aantrekt, zonder speciaal profiel. Alleen de geografische ligging is van belang: het zijn nl. de inwoners van Vilvoorde, Meise of Merchtem die er het vaakst naartoe gaan. De twee belangrijkste winkelcentra, Woluwe en Westland hebben de neiging om meer jongeren en loontrekkenden met een bescheiden inkomen aan te trekken. Westland SC is het enige winkelcentrum waar de werkplek een verschil uitmaakt – de ligging ervan maakt dat er meer personen die in Brussel werken aangetrokken worden dan wie er niet werkt. De Louizawijk onderscheidt zich van de andere BWC doordat zij een ouder maar nog altijd beroepsactieve cliëntèle aantrekt (50 tot 64 jaar), met hoge inkomens, van wie proportioneel gezien de meesten in Grimbergen of Wemmel wonen.

27 Inleiding Samenvatting Profiel van wie zijn de Brusselse winkelcentra vaak bezoekt en van wie dit niet doet Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Beweegredenen en remmingen om de Brusselse winkelcentra al dan niet vaak te bezoeken Stimulans om de bezoeksfrequentie te verhogen Conclusies Aanbevelingen

28 Frequentie van de bezoeken – alle winkelcentra bij elkaar genomen
De meerderheid van de bezoekers aan de winkelcentra van het Brusselse Gewest gaat er vaak naartoe (d.w.z. meer dan 5 keer per jaar) Basis: De antwoorden gegeven voor alle winkelcentra (n = 425) V. Hoe vaak bezoekt u dit winkelcentrum?

29 Bezoeksfrequentie – per winkelcentrum
Er is bijna geen verschil inzake de bezoeksfrequentie afhankelijk van het bezochte winkelcentrum  Enkel de Louizawijk heeft een naar verhouding kleiner aandeel personen die er < 2 maal per jaar naartoe gaan. Stadscentrum (n = 214) Woluwe SC (n = 115) Westland SC (n = 55) Louizawijk (n = 30) V. Hoe vaak bezoekt u dit winkelcentrum?

30 Gebruikt vervoermiddel – alle winkelcentra bij elkaar genomen
Het vervoermiddel bij uitstek blijft de auto: 3/4 van de respondenten rijdt met de auto naar de BWC's. Toch is het aandeel van het openbaar vervoer niet verwaarloosbaar, aangezien de helft van de respondenten dit ook gebruiken. De andere vervoermiddelen zijn marginaal. Basis: De antwoorden gegeven voor alle winkelcentra (n = 425) De meerderheid (91%) van de respondenten gebruikt slechts een soort vervoermiddel V. Welk vervoermiddel gebruikt u over het algemeen om er naar toe te gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

31 Gebruikt vervoermiddel – per winkelcentrum
De auto is het vervoermiddel bij uitstek om naar de winkelcentra te gaan Om naar het stadscentrum te gaan, gaat de voorkeur lichtjes uit naar het openbaar vervoer, gevolgd door de auto  In tegenstelling tot het stadscentrum is de auto het meest gebruikte vervoermiddel om naar de Louizawijk te gaan, ofwel omdat het er gemakkelijker parkeren is, ofwel omdat de prijs van een parkeerticket de personen die daar winkelen, minder afschrikt. V. Welk vervoermiddel gebruikt u over het algemeen om er naartoe te gaan?

32 Bezochte handelszaak – alle winkelcentra bij elkaar genomen
Bijna alle respondenten gaan naar de BWC's voor de daar aanwezige kledingzaken.  Hoewel de andere winkels duidelijk minder vernoemd worden, interesseren ze niettemin minstens 20% van de respondenten, wat een niet te verwaarlozen percentage is. Basis: De antwoorden gegeven voor alle winkelcentra (n = 425) De respondenten hebben gemiddeld 2 tot 3 soorten verschillende zaken vermeld V. Als u naar (…) gaat, naar welk soort zaak gaat u dan meestal ? (meerdere antwoorden mogelijk)

33 Bezocht type winkel – per winkelcentrum
Het commerciële aanbod van Woluwe SC is het volledigst in de ogen van de respondenten doordat dit BWC het grootste winkelaanbod heeft.  Omgekeerd zijn de bezoekers van de Louizawijk het minst geïnteresseerd in andere aankopen dan kleding. Het stadscentrum en Westland SC zijn zeer vergelijkbaar voor wat het type winkel betreft dat de respondenten bezoeken. V. Als u naar (…) gaat, welk soort zaak bezoekt u dan meestal ? (meerdere antwoorden mogelijk)

34 Balans van het koopgedrag
De BWC's worden vaak bezocht door personen die er naartoe gaan: een persoon op twee gaat er ongeveer meer dan 5 keer per jaar naartoe, en dit is zo voor alle winkelcentra. Van alle gebruikte vervoermiddelen wordt de auto het meest gebruikt (door 3 van de 4 personen) - voor zover er voldoende parkeermogelijkheid is en die bovendien als niet te duur wordt geacht (met name de winkelcentra (Shopping Centers) en in een mindere mate de Louizawijk). Het openbaar vervoer vormt dan het alternatief (1 op de 2 personen), en dit vooral voor het stadscentrum. De mensen gaan er in de eerste plaats naartoe voor de kledingzaken (vermeld door 97% van de respondenten), en dit is vooral waar voor de Louizawijk. Woluwe SC is het BWC dat het meest aanspreekt omdat de mensen die ernaartoe gaan, er een groter winkelaanbod hebben dan elders.

35 Inleiding Samenvatting Profiel van wie zijn de Brusselse winkelcentra vaak bezoekt en van wie dit niet doet Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Beweegredenen en remmingen om de Brusselse winkelcentra al dan niet vaak te bezoeken Stimulans om de bezoeksfrequentie te verhogen Conclusies Aanbevelingen

36 De voornaamste reden om de BWC's te bezoeken
- in het algemeen en per winkelcentrum

37 De voornaamste reden voor een bezoek aan een BWC – alle winkelcentra
Inkopen doen is voor de grote meerderheid van de respondenten (83%) de reden waarom zij zich naar een BWC gaan. Dit geldt voor alle winkelcentra De tweede reden is voor hun werk Basis: Degenen voor wie winkelen niet de eerste reden is (n = 63) Basis: Degenen die minstens één BWC bezoeken (n = 369) V. Wanneer u naar die winkelcentra gaat, is winkelen dat de hoofdreden voor een verplaatsing naar het Brusselse gewest?

38 De huidige algemene beweegredenen voor een bezoek aan de BWC's
- Alle winkelcentra bij elkaar genomen

39 De (spontaan opgenoemde) beslissingscriteria – Alle winkelcentra bij elkaar genomen
De 3 belangrijkste beslissingscriteria zijn: de sfeer die er heerst, het soort winkels, meer bepaald de aanwezigheid van speciaal- en luxezaken. de bereikbaarheid, verdeeld tussen de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer. Veiligheid, netheid en prijsniveau zijn over het algemeen minder belangrijke criteria daar niet alle respondenten er zich om bekommeren. Basis: De antwoorden gegeven voor alle winkelcentra (n = 425) V. Kunt u me de 3 belangrijkste criteria opgeven die u ertoe brengen naar (…) te gaan? Mag ik u vragen te beginnen met het criterium dat u het belangrijkste vindt..

40 Waargenomen verschillen – alle winkelcentra bij elkaar genomen
De verschillen m.b.t. de demografische variabelen tonen aan dat de leeftijd, de geografische herkomst, het vervoermiddel om naar de BWC's te gaan en de frequentie van de bezoeken variabelen zijn die een impact hebben op de beweegredenen om een BWC te kiezen Leeftijd Gemeente Zone Transportwijze Bezoeksfrequentie Algemene sfeer 60+ Aanwezigheid van speciaalzaken Noord West 2 maal per jaar of + < 2 maal per jaar Aanwezigheid van luxezaken Meise Grimbergen Wemmel Asse Openbaar vervoer Parkeren Zaventem Noord Oost Merchtem Veiligheid 16-24 jaar Netheid Toegepaste prijzen In verhouding meer personen die dit criterium vermelden In verhouding minder personen die dit criterium vermelden 40

41 Alle polen door elkaar genomen (n = 425)
Beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's – de antwoorden met "andere" Alle polen door elkaar genomen (n = 425) Aantal % In de buurt van …/ op de weg naar … 106 25% Nabijheid van de woonplaats 49 11% Een etappe in een ander trajet / een andere activiteit (Bv:op weg naar vrienden, de kapper enz) 41 10% Dichtbij het werk / de school 16 4% Groepering van veel verschillende winkels 93 22% Groepering van meerdere winkels op één plaats / onder eenzelfde dak Hoeveelheid / diversiteit van de winkels 32 8% Overdekt / beschermd tegen de slechte weersomstandigheden 20 5% Aavullende ativiteiten (bars,restaurants enz.) 15 3% Meer keuze in de winkels 9 2% Om naar een (van de) winkel(s) te gaan / een welbepaald merk te vinden 8 Aangenaam kader 6 1% Voor de koopjes (solden) / speciale promoties Gewoonte 4 Voor speciale gelegenheden (verjaardag, jaareinde, cadeautjes) Om er de hele dag door te brengen Om een op een andere plaats te winkelen .... 3 Aanwezigheid van "fashion" winkels / originele winkels 2 0% Reputatie 1 De winkels zijn er kleiner Rustiger wijk Twee andere criteria dan de voorgestelde zijn belangrijke beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's (deze criteria nemen qua aantal plaats 4 en 5 in): De geografische ligging van het BWC ten opzichte van de woonplaats of de plaats waar de persoon zich eerst naar toe moet begeven = > PASSIEVE keuze Het commerciële aanbod: het aantal winkels, de diversiteit ervan, en het feit dat ze op eenzelfde plek bijeengebracht zijn. NB: de bescherming tegen slechte weersomstandigheden is een niet te verwaarlozen factor = > ACTIEVE keuze 41

42 Huidige beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's
- per winkelcentrum

43 Beweegredenen voor het bezoeken van het stadscentrum – Alle plaatsen
De hoofdreden is de algemene sfeer : (20% op de 1e plaats en 57% in het totaal).  De 2 beweegredenen die daarna komen zijn: de aanwezigheid van speciaal- en luxezaken.   Tenslotte is er het belang toegekend aan de bereikbaarheid via het openbaar vervoer, wat 1 persoon op 5 motiveert. V. Kunt u me de 3 hoofdcriteria opgeven die u ertoe brengen naar het stadscentrum te gaan? Geeft u ze a.u.b. op te beginnen met het voor u belangrijkste criterium.

44 Beweegredenen voor het bezoeken van Woluwe SC – Alle plaatsen
De algemene sfeer en de parking zijn de belangrijkste beweegredenen – beide argumenten worden het meest vermeld op de 1e plaats en in het totaal. Daarna komen de aanwezigheid van speciaalzaken en de veiligheid, criteria die secundair zijn, want ze worden het vaakst opgegeven op de 2e en 3e plaats dan op de 1e Let op het grote aandeel "andere" antwoorden (detail dia 47) V. Kunt u me de 3 belangrijkste criteria opgeven die u ertoe brengen naar Woluwe SC te gaan? Geeft u ze a.u.b. op te beginnen met het voor u belangrijkste criterium.

45 Beweegredenen voor het bezoeken van Westland SC – Alle plaatsen
De hoofdreden om naar het Westland Shopping Center te gaan is de parking. De 2 beweegredenen die daarop volgen zijn : de sfeer en de speciaalzaken. De veiligheid, zelfs al is dit niet de hoofdreden (4% op de 1e plaats), motiveert bijna 20% van de respondenten, V. Kunt u me de 3 hoofdcriteria opsommen die u ertoe brengen vaak naar Westland SC te gaan? Geeft u ze a.u.b. op te beginnen met het voor u belangrijkste criterium.

46 Beweegredenen voor het bezoeken van de Louizawijk – Alle plaatsen
De algemene sfeer is de motivatie die het vaakst aangehaald wordt, ongeacht de plaats (70%) De aanwezigheid van luxezaken, zelfs al is dit niet de reden die in het totaal het vaakst wordt aangehaald, is het element dat het grootste verschil uitmaakt (30% op de 1e plaats). De aanwezigheid van speciaalzaken is in 50 % van de respondenten ook een reden. V. Kunt u me de 3 hoofdcriteria opsommen die u ertoe brengen vaak naar de Louizawijk te gaan? Geeft u ze a.u.b. op te beginnen met het voor u belangrijkste criterium.

47 Beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's – "andere" antwoorden per winkelcentrum
Stads-centrum (n=214) Woluwe SC (n=115) Westland SC (n=55) Louizawijk (n=30) Aantal % In de buurt van …/ op de weg naar … 36 17% 50 43% 13 24% 1 3% Nabijheid van de woonplaats 12 6% 26 23% 8 15% 0% Een etappe in een ander trajet / een andere activiteit (Bv:op weg naar vrienden, de kapper enz) 23 20% 3 5% Dichtbij het werk / de school 1% 2 4% Groepering van veel verschillende winkels 21 10% 49 19 35% Groepering van meerdere winkels op één plaats / onder eenzelfde dak 24 21% 9 16% Hoeveelheid / diversiteit van de winkels 11 14 12% 4 7% Overdekt / beschermd tegen de slechte weersomstandigheden 6 11% Aavullende ativiteiten (bars,restaurants enz.) 5 2% Meer keuze in de winkels 7 Om naar een (van de) winkel(s) te gaan / een welbepaald merk te vinden Aangenaam kader Voor de koopjes (solden) / speciale promoties Gewoonte Voor speciale gelegenheden (verjaardag, jaareinde, cadeautjes) Om er de hele dag door te brengen Om een op een andere plaats te winkelen .... Aanwezigheid van "fashion" winkels / originele winkels Reputatie De winkels zijn er kleiner Rustiger wijk 47

48 BALANS – beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's
Globaal gezien: Is de keuze om naar een BWC te gaan vooral afhankelijk van: de plaatselijke sfeer– zeer subjectief criterium dat afhangt van individuele kenmerken, maar getuigt van het feit dat de bezoekers vooral een "ervaring" willen beleven bij hun bezoek aan een BWC. het commerciële aanbod, vooral als de winkels op eenzelfde plaats gegroepeerd zijn met name het specifieke karakter ervan (speciaal- of luxezaken) maar ook de diversiteit: verscheidene boetieks en aanwezigheid van een aanvullend aanbod (drank, restauratie, ontspanningsplaatsen of speeltuigen) (het een kan samengaan met het ander – bv.: bepaalde personen zijn bereid zich te verplaatsen naar een BWC om een welbepaalde boetiek te bezoeken) De geografische ligging van het BWC ten opzichte van de vertrekplaats (woonplaats, werk, school van de kinderen) of ten opzichte van de plaats waar men naartoe moet gaan (vrienden, kapper enz.). Een bezoekje aan het BWC krijgt dan het statuut van een “tussenstop" en is veeleer een passieve keuze.

49 BALANS – beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's
Globaal gezien: Zijn de criteria die niet bovenaan in het klassement verschijnen veeleer "omgevingsfactoren". Als deze factoren afwezig of ontoereikend zijn, kunnen ze aanleiding geven tot ontevredenheid, maar de aanwezigheid ervan is niet noodzakelijk een toereikende beweegreden. Het gaat met name om: de bewegwijzering de toegankelijkheid voor voetgangers de kwaliteit van het onthaal de gesproken taal

50 BALANS – beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's
PER WINKELCENTRUM: De algemene sfeer is belangrijk voor alle BWC's, maar meer nog voor het stadscentrum en de Louizawijk De aanwezigheid van speciaalzaken en luxeboetieks is een belangrijker criterium voor het stadscentrum en de Louizawijk dan voor de andere BWC Niettemin is een spontane samenwerking van luxeboetieks duidelijker in de Louizawijk De Louizawijk kan voor sommigen ook een keuze "tegen de stroom in" betekenen, door het aanbod van kleinere winkels in een kalmere wijk.

51 BALANS – beweegredenen voor het bezoeken van de BWC's
PER WINKELCENTRUM: Voor de bezoekers van het Westland Shopping Center, is de parking van doorslaggevend belang. Dit is ook het geval voor Woluwe SC, maar in mindere mate In het stadscentrum daarentegen is de bereikbaarheid via het openbaar vervoer belangrijker dan de parkeermogelijkheden - in tegenstelling tot de Louizawijk waar het openbaar vervoer van weinig belang is De bezoekers van met name het Woluwe Shopping Center (en in mindere mate die van het Westland Shopping Center) kiezen eerder voor dat winkelcentrum om de geografische ligging en om het bijbehorende gemak vanwege de grote keuze aan winkels onder één dak. Bovendien onderscheidt het Woluwe Shopping Center zich van de andere BWC door het feit dat het vaker bezocht wordt als tussenstop op een ander traject. De personen die de twee belangrijkste winkelcentra vaak bezoeken, geven ook vaker aan bekommerd te zijn om de veiligheid, dan degenen die naar de andere winkelcentra gaan.

52 De remmingen voor het bezoeken van de BWC's
- over het algemeen

53 Remmingen voor het bezoeken van de BWC's
De 5 belangrijkste redenen waarom personen hun aankopen niet doen in het Brusselse gewest zijn in volgorde van belangrijkheid: de geografische afstand, de veiligheid, de problemen met het parkeren, de gesproken taal/talen, de sfeer.  Er dient opgemerkt dat in slechts 9% geen enkele specifieke reden werd opgeven. Basis: Degenen die de BWC's niet vaak bezoeken (n = 651) Wordt het meest aangehaald door de inwoners van: Wemmel (74%) en Merchtem (72%) V. Om welke reden(en) doet u uw aankopen niet in de winkelcentra van het Brusselse gewest?

54 Inleiding Samenvatting Profiel van wie zijn de Brusselse winkelcentra vaak bezoekt en wie dit niet doet Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Beweegredenen en remmingen om de Brusselse winkelcentra al dan niet vaak te bezoeken Stimulans om de bezoeksfrequentie te verhogen Conclusies Aanbevelingen

55 De potentiële beweegredenen – Degenen die al vaak (alle winkelcentra) bezoeken
De drie criteria die het meest worden aangehaald als zijnde ter verbetering vatbaar – alle winkelcentra bij elkaar genomen -, zijn in volgorde van belangrijkheid: het parkeren, de veiligheid en de gesproken taal. Let erop dat meer dan 40% van de respondenten zeggen niet in te zien wat hen ertoe zou kunnen aanzetten om de BWC's vaker een bezoekje te brengen V. Kunt u me 3 factoren opgeven die u zouden kunnen motiveren om dit winkelcentrum vaker te bezoeken?

56 Waargenomen verschillen – degenen die al vaak de winkelcentra bezoeken (alle winkelcentra door elkaar genomen) De leeftijd, de geografische herkomst, het feit een auto te bezitten en de bezoeksfrequentie doen de redenen om de BWC's meer te bezoeken variëren. Leeftijd Gemeente Auto Bezoeks-frequentie Parkeren 16-29 jaar Ja Stadscentrum: < 5 keer per jaar 30-49 jaar Westland SC: > 5 keer per jaar Veiligheid 65+ Asse Meise Grimbergen Machelen Wemmel Gesproken taal Zaventem 2 à 5 keer per jaar Open op zondag 16-24 jaar Vilvoorde Netheid Geen beduidend verschil, maar neemt toe met de leeftijd Steenokkerzel Toegepaste prijzen Bereikbaar met het openbaar vervoer Niets bijzonders In verhouding meer personen die dit criterium vermelden In verhouding minder personen die dit criterium vermelden 56

57 De potentiële beweegredenen – Stadscentrum
De verbetering van de parkeergelegenheid en de veiligheid zou ongeveer de helft van de respondenten die al naar het stadscentrum gaan, ertoe kunnen aanzetten om er vaker heen te gaan.  De taal (aangehaald door 25%) wordt prioritair geacht en komt vóór criteria zoals netheid, bereikbaarheid, zondagsopening, sfeer enz.  Bijna een derde van de respondenten ziet geen specifieke elementen die hen zouden aanzetten om meer naar het stadscentrum te gaan. V. Kunt u me 3 factoren opgeven die u zouden kunnen motiveren om dit winkelcentrum vaker te bezoeken?

58 De potentiële beweegredenen – Woluwe SC
De 3 beweegredenen die personen ertoe kunnen aanzetten om dit winkelcentrum vaker te bezoeken zijn: de parking (34%) ; de taal (26%) ; het open zijn op zondag van de winkels (17,4%). V. Kunt u me 3 factoren opgeven die u zouden kunnen motiveren om dit winkelcentrum vaker te bezoeken?

59 De potentiële beweegredenen – Westland SC
De twee belangrijkste beweegredenen zouden zijn: de parking het open zijn op zondag van de winkels De taal die gebruikt wordt is een criterium dat hier minder prioritair is dan bij de andere BWC's Bijna de helft van de personen haalt geen enkel criterium aan – het hoogste percentage van alle BWC's V. Kunt u me 3 factoren opgeven die u zouden kunnen motiveren om dit winkelcentrum vaker te bezoeken?

60 De potentiële beweegredenen – Louizawijk
De Louizawijk is de enige wijk waar een verbetering (verlaging) van de prijzen een stimulans zou zijn (voor 1/3 van de respondenten die al naar dit winkelcentrum gaan) De andere aangehaalde criteria daarentegen zijn al vermeld in de andere BWC's, nl. het parkeren, de veiligheid en de taal.  40% ziet geen specifieke elementen die hen kunnen aanzetten om meer naar de Louizawijk te gaan. V. Kunt u me 3 factoren opgeven die u zouden kunnen motiveren om dit winkelcentrum vaker te bezoeken?

61 BALANS – beweegredenen om de BWC's vaker te bezoeken
Een van de belangrijkste zaken die we uit het onderzoek leren is dat een groot deel van de respondenten geen elementen ziet dat hen ertoe zou kunnen aanzetten om vaker naar Brussel te gaan voor hun aankopen. Voor wie antwoordt, is het moeilijk zich in dit soort hypotethische situaties "in te denken" (ter herinnering: de vraag werd spontaan gesteld) Een van de beweegredenen voor het vaak bezoeken van de BWC's is de geografische ligging, of de positie ervan als tussenstop op weg naar ergens anders – dat op zich niet verbeterd kan worden  Voor hen die een mening hebben gegeven, zijn de parking en de veiligheid de twee fundamentele criteria om er vaker heen te gaan. Parkeergelegenheid en veiligheid wegen echter zwaarder door in de beslissing om naar het stadscentrum te gaan dan in de winkelcentra – aangezien de parkeerterreinen daar al een positief punt zijn en er niet echt een probleem is inzake veiligheid De taal die gesproken wordt, speelt ook een rol in de motivering om een winkelcentrum vaker te bezoeken maar dit geldt veel minder voor Westland SC dan voor de andere winkelcentra

62 BALANS – beweegredenen voor het vaker bezoeken van de BWC's
De zondagsopening van de winkels komt op de vierde plaats Dit criterium is belangrijker voor de winkelcentra dan voor het stadscentrum of de Louizawijk. Uit de analyse van de profielen van de respondenten blijkt dat: personen ouder dan 60 jaar vaker het element "veiligheid" aanhaalt, personen in de beroepsactieve leeftijd (30-50 jaar) halen vaker de criteria aan met betrekking tot bereikbaarheid. Dit wil zeggen: het openbaar vervoer en de parkeermogelijkheid (en dit des te meer als ze een auto bezitten), Het criterium van de taal wordt voornamelijk aangehaald door bewoners van Zaventem en Grimbergen, Het zijn de jongeren die het meest interesse hebben voor winkels die op zondag open zijn. Het criterium "prijs" is ook een element dat hen aangaat, meer nog dan ouderen.

63 Potentiële beweegredenen - degenen die de BWC's niet bezoeken
Er is een logisch verband tussen de waargenomen remmingen en de aangehaalde potentiële beweegredenen: de veiligheid en de parkeermogelijkheden blijven de twee belangrijkste zorgen van hen die nog niet naar de BWC's gaan, en waarin ze graag verbeteringen zouden zien Het openbaar vervoer is doorslaggevend voor de bereikbaarheid voor wat de motivatie van de voetgangers betreft Basis: Degenen die de BWC's niet bezoeken (n = 651) V.Om welke redenen doet u geen aankopen in de winkelcentra van het Brusselse gewest? V. Kunt u me 3 factoren opgeven die u ertoe zouden kunnen aanzetten vaker naar de BWC's te gaan?

64 Waargenomen verschillen – Degenen die ze niet bezoeken
De leeftijd, de geografische herkomst, het feit een auto te bezitten en de bezoeksfrequentie doen de redenen om de BWC's meer te bezoeken variëren. Leeftijd Gemeente Auto Activiteit Veiligheid 60 + Kaderleden / zaakvoerders / zelfstandigen Parkeren 25-60 jaar Meise Vilvoorde Ja Bedienden / arbeiders / ambtenaren Gesproken taal 30-60 jaar Zaventem Grimbergen Ambiance 25-50 jaar Openbaar vervoer Geen beduidend verschil, maar neemt toe met de leeftijd Netheid Open op zondag In verhouding meer personen die dit criterium vermelden In verhouding minder personen die dit criterium vermelden 64

65 De potentiële beweegredenen – diegenen die al vaak naar de BWC's gaan tegenover diegenen die dit nog niet doen Ten opzichte van diegenen die al naar Brussel gaan voor hun aankopen, onderscheiden degene die er nog niet naartoe gaan, zich als volgt: Het veiligheidscriterium weegt zwaarder door dan het parkeercriterium; Men hecht minder belang aan de zondagsopening van de winkels, de netheid en aan de prijzen; Men hecht meer belang aan de algemene sfeer in de winkels. V. Kunt u mij 3 factoren opgeven die u zouden kunnen motiveren om vaker naar de winkelcentra van het Brusselse gewest te gaan?

66 Inleiding Samenvatting Conclusies Aanbevelingen
Profiel van wie zijn de Brusselse winkelcentra vaak bezoekt en van wie dit niet doet Koopgedrag in de Brusselse winkelcentra Beweegredenen en remmingen om de Brusselse winkelcentra al dan niet vaak te bezoeken Stimulans om de bezoeksfrequentie te verhogen Conclusies Aanbevelingen 66

67 Conclusies Over het algemeen worden 4 beweegredenen opgegeven om de BWC's te bezoeken De meest doorslaggevende beweegreden is de algemene sfeer: de sfeer, de stijl van de boetiek, de extra aanbiedingen (drank, restauratie, ontspanningsplaatsen of speelmogelijkheden), maar ook het kader. Het commerciële aanbod: winkelen, met name in kledingzaken, is inderdaad de belangrijkste reden om naar BWC's te gaan. De specialiteit maar ook de verscheidenheid van het aanbod en de ruime keuze zijn belangrijke criteria om een bepaald winkelcentrum al dan niet te bezoeken De nabijheid is het op een na belangrijkste criterium: ten opzichte van de plaats waar men zich bevindt of waar men naartoe moet gaan. Het gemak is ook een doorslaggevend aspect: de respondenten zijn zeer ingenomen met de centralisatie van boetieks (geringe afstand tussen de winkels) en de parkeerterreinen (de auto blijft het vervoermiddel bij uitstek)

68 Conclusies Deze beweegredenen wegen meer of min door voor elk winkelcentrum naarmate er al dan niet een aanbod ter plaatse is en afhankelijk van het type aangetrokken cliënteel: Het stadscentrum trekt iedereen aan en wordt bezocht voor de sfeer en de boetieks. De bereikbaarheid is uiterst belangrijk (openbaar vervoer en parkeermogelijkheid kunnen beter) De Louizawijk trekt meer ouderen aan die er warmpjes bijzitten, die de luxezaken en de kalmere sfeer waarderen De Shopping Centers Woluwe en Westland trekken een jongere bevolking aan met een bescheidener inkomen, die blij zijn met de centralisatie van winkels onder één dak, met de gemakkelijke parkeermogelijkheid en de veiligheid Woluwe SC onderscheidt zich door zijn ruimer en veelzijdiger geacht aanbod 68

69 Conclusies Er moet worden opgemerkt dat het niet-bezoeken van BWC's voor het grootste deel gebeurt wegens criteria die niets te maken hebben met de winkelcentra zelf: het winkelaanbod wordt niet in vraag gesteld de sfeer wordt niet aangehaald als een cruciale belemmering Het zijn daarentegen voornamelijk "externe" aspecten die een geregeld bezoek aan de BWC's afremmen Vooral het gebrek aan parkeermogelijkheden of de bereikbaarheid via het openbaar vervoer (hoofdzakelijk voor wie ouder is dan 30 jaar) Het niet-in-de-buurt liggen (vooral voor de inwoners van Wemmel en Merchtem) De veiligheid - tenminste vanuit de perceptie van wie geantwoord heeft (met name voor de oudsten en/of personen met een hoog inkomen) De gesproken taal (met name voor 30- tot 50-jarigen en/of inwoners van Zaventem, Grimbergen of Vilvoorde) 69

70 Aanbevelingen Ervoor zorgen dat de BWC's vaak of vaker bezocht worden, betekent handelen op niveau van de bestaande remmingen De inertie waardoor een BWC gekozen wordt volgens de geografische ligging is moeilijk te doorbreken: enkel plaatselijke promoties kunnen eventueel iemand overtuigen om zijn gewoontes te veranderen. of de opening van een nieuw BWC dichterbij Er kan echter ook overwogen worden om aan de veiligheid te werken, of ten minste op de perceptie ervan, als er geen echte problemen zijn. Het probleem van de parkeermogelijkheden is moeilijk te verhelpen in het stadscentrum. Akkoorden tussen parkeerbedrijven en winkels (van het type "een uur gratis" per aankoop) kan het parkeren minder duur helpen maken. Het openbaar vervoer moet dus als tussenpersoon dienen om de bereikbaarheid voor de bezoekers te vergroten (dienstregelingen, haltes enz) Het belang van tweetaligheid in een stad als Brussel is ook een criterium waar zaakvoerders van boetieks rekening moeten mee houden. 70

71 Aanbevelingen De algemene sfeer is essentieel: het gaat er dus om de toekomstige klanten een "ervaring" aan te bieden, een uitje dat niet alleen gericht is op het winkelen en de boetieks, maar dat het hele proces omvat (bereikbaarheid via het openbaar vervoer of een goede parkeermogelijkheid, winkelen, horeca, ontspanning enz.) Elk winkelcentrum moet zijn sterke punten en eigenheden voor voren brengen (bijvoorbeeld: parking, veiligheid, diversiteit, centralisatie van winkels, het overdekt zijn voor de shoppingcenters; luxeboetieks in een rustige omgeving voor de Louizawijk), en op deze basis communiceren Om verbetering te brengen, moet gewerkt worden aan deze "details", kleine zaken die meehelpen een goede indruk achter te laten: netheid, een goede verlichting (wat bijdraagt tot een gevoel van veiligheid), het opvrolijken van het kader enz. 71


Download ppt "De Kamer van Middenstand (KVM)"

Verwante presentaties


Ads door Google